hệ thống tài liệu chất lượng

Tài liệu ĐỀ ÁN:

Tài liệu ĐỀ ÁN: "Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam" pdf

Báo cáo khoa học

... nhà quản lý. - Chú ý đến việc sử dụng các công cụ thống kê trong quản trị chất lượng. II. HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG - Hệ thống quản lý chất lượng là một tổ hợp cơ cấu tổ chức, trách nhiệm ... để thực hiện quản lý chất lượng. 1. Quá trình hình thành và phát triển của một hệ thống quản lý chất lượng Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lượng như sau: ... rằng: " ;Chất lượng là sự tuân thủ Những quan điểm quản trị chất lượng của một số chuyên gia đầu ngành về chất lượng. Những tư tưởng lớn về điều khiển chất lượng quản lý chất lượng đã được...
 • 51
 • 836
 • 1
Tài liệu CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ VỚI VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2000 pdf

Tài liệu CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ VỚI VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2000 pdf

Cao đẳng - Đại học

... trỡnh chỉnh lý tài liệu (tài liệu hành chớnh, tài liệu kỹ thuật, tài liệu nghe nhỡn…);- Quy trỡnh tiờu huỷ tài liệu hết giỏ trị; - Quy trỡnh phục vụ, khai thỏc sử dụng tài liệu tại phũng đọc;- ... đọc;- Quy trỡnh tu bổ tài liệu; - Quy trỡnh vệ sinh tài liệu; - Quy trỡnh khử trựng tài liệu; - Quy trỡnh khử a xớt cho tài liệu; - Quy trỡnh lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ (Quy trỡnh ... sung tài liệu; bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu phục vụ hoạt động thực tiễn và nghiên cứu lịch sử. Để nâng cao chất lượng công tác lưu trữ, cần ỏp dụng hệ...
 • 9
 • 1,107
 • 15
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài " Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam " doc

Kinh tế - Thương mại

... lường chất lượng, hệ thống chất lượng. Xây dựng những tổ chức chuyên nghiên cứu về hệ thống chất lượng có thể áp dụng phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay vấn đề tài chính áp dụng hệ thống ... về chất lượng và QTCL 3 I. Những vấn đề cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng 3 1.1. Những quan điểm về chất lượng 3 1.2. Các loại chất lượng sản phẩm 5 1.3. Các chỉ tiêu chất lượng ... chất lượng, mục đích trách nhiệm và thực hiện chúng thông qua các biện pháp như: lập kế hoạch chất lượng điều khiển chất lượng đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ chất...
 • 50
 • 452
 • 0
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài "Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam" doc

Báo cáo khoa học

... lường chất lượng, hệ thống chất lượng. Xây dựng những tổ chức chuyên nghiên cứu về hệ thống chất lượng có thể áp dụng phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay vấn đề tài chính áp dụng hệ thống ... chất lượng, mục đích trách nhiệm và thực hiện chúng thông qua các biện pháp như: lập kế hoạch chất lượng điều khiển chất lượng đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ chất ... hình đảm bảo chất lượng ISO 9000 Mô hình đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 là mô hình hệ chất lượng trong đó đề cập tới những yêú tố ảnh hưởng tới chất lượng lượng một số...
 • 50
 • 408
 • 0
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài "Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam". pptx

Báo cáo khoa học

... của nó là hệ thống quản lý chất lượng. Hệ thống chất lượng là một hệ thống các yếu tố được văn bản thành hồ sơ chất lượng của doanh nghiệp. Cấu tạo của nó gồm 3 phần: - Sổ tay chất lượng đó ... chất lượng, mục đích trách nhiệm và thực hiện chúng thông qua các biện pháp như: lập kế hoạch chất lượng điều khiển chất lượng đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ chất ... Các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm gồm 2 hệ thống chỉ tiêu: Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu xác định chất lượng trong chiến lược phát triển kinh doanh. Hệ thống các chỉ...
 • 50
 • 462
 • 0
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước" ppt

Báo cáo khoa học

... cũng không nằm ngoài yêu cầu này.Xây dựng sổ tay chất lượng Sổ tay chất lượng đó là một tài liệu cho biết cáu trúc của hệ thống tài liệu chất lượng qua đó để đối chiéu với các thủ tục sử dụng ... sót khi khai hồ sơ.7. Đánh giá chất lượng của hệ thống quản lý chất lượng Công việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng nhằm xác định tính hiệu quả của hệ thống và tìm ra những điểm không ... dựng hệ thống các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 Theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 yêu cầu hệ tống tài liệu gồm:(1) Phát biểu thành văn về chính sách chất lượng, ...
 • 57
 • 672
 • 2
Tài liệu Báo cáo chuyên đề

Tài liệu Báo cáo chuyên đề "Hệ thống quản lý chất lượng nước mắm Phú Quốc" docx

Báo cáo khoa học

... cách kỹ thuật. Hệ thống HACCP cókhả năng độc lập với những hệ thống quản lý chất lượng khác, áp dụng HACCPphù hợp với việc thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng đã có và là hệ thống đáng để ... khối lượng công việc trao đổi.1.3. Chất lượng và đặc điểm của chất lượng. 1.3.1 Chất lượng Chất lượng là một khái niệm quen thuộc với loài người ngay từ nhữngthời cổ đại, tuy nhiên chất lượng ... liênquan. Hệ thống quản lý chất lượng là một tập hợp các yếu tố có liên quan vàtương tác để lập chính sách và mục tiêu chất lượng và đạt được các mục tiêu đó. Hệ thống quản lý chất lượng giúp...
 • 38
 • 1,000
 • 3
Tài liệu Quyển 3_Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (P2) pptx

Tài liệu Quyển 3_Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (P2) pptx

Quản trị kinh doanh

... - Các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng) .1.2.2 Kiểm soát tài liệu: Cơ quan phải thiết lập và duy trì Quy trình hay Thủ tục để kiểm soát mọi tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng. Kiểm ... quan.Lưu ý:III. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEOTCVN ISO 9001:2000 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC1. Mục tiêu của viêc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ ... các Hồ sơ của Hệ thống quản lý chất lượng. Hồ sơ chất lượng là cơ sở cung cấp bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu và về sự hoạt động có hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng. Do đó,...
 • 7
 • 449
 • 0
Tài liệu Quyển 3_Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO (P3) pdf

Tài liệu Quyển 3_Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO (P3) pdf

Quản trị kinh doanh

... định Hệ thống quản lý chất lượng Lãnh đạo Cơ quan phải xác định Hệ thống quản lý chất lượng để đápứng yêu cầu chung (nêu ở điểm 4.1, mục 4/TCVN ISO 9001:2000) cũng nhưcác mục tiêu chất lượng ... xáclập. Mục tiêu chất lượng phải nhất quán với chính sách chất lượng, với cáchoạt động và quá trình chính, với khả năng và chất lượng dịch vụ cung cấp.Nói chung, mục tiêu chất lượng phải cụ thể ... tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng .2.5 Xem xét của Lãnh đạo 2.5.1 Lãnh đạo phải định kỳ (ít nhất là 06 tháng một lần) xem xét việc thựchiện của Hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo...
 • 10
 • 453
 • 1
Tài liệu Quyển 3_Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO (P4) pptx

Tài liệu Quyển 3_Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO (P4) pptx

Quản trị kinh doanh

... thích: Tham khảo TCVN ISO 9004:2000 - Hướng dẫn cải tiến việc thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng. thống quản lý chất lượng không và có được thực hiện một cách có hiệu quả hay không.− Đánh ... quan phải xác định và thực hiện việc phân tích, đánh giá và cải tiến các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo cho công việc − Việc xem xét, đánh giá này được thực hiện ở những giai ... về sự thỏa mãn hay không thỏa mãn khách hàng vì nó là thước đo quan trọng nhất của Hệ thống quản lý chất lượng. − Việc đánh giá thỏa mãn khách hàng cần kết hợp giữa việc tự đánh giá của Cơ...
 • 15
 • 450
 • 0
Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 pdf

Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 pdf

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... về hệ thống tài liệu 4.2.1 Khái quátCác tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng phải bao gồm:a) các văn bản công bố về chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng, b) sổ tay chất lượng, c) ... hệ thống quản lý chất lượng hoặc việndẫn đến chúng, vàc) mô tả sự tương tác giữa các quá trình trong hệ thống quản lý chất lượng. 4.2.3 Kiểm soát tài liệu Các tài liệu theo yêu cầu của hệ thống ... - Hệ thống tài liệu có thể ở bất kỳ dạng hoặc loại phương tiện truyềnthông nào.4.2.2 Sổ tay chất lượng TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 9 PLANE WORLD CONSULTING GROUP khác của hệ thống quản lý chất...
 • 26
 • 599
 • 0
Tài liệu Đề án

Tài liệu Đề án "Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam" ppt

Báo cáo khoa học

... xây dựng hệ chất lượng lập kế hoạch chất lượng đến việc điều khiển chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng. Điều khiển chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng có ... chất lượng ĐKCL: Điều khiển chất lượng ĐBCL: Đảm bảo chất lượng ĐBCLI: Đảm bảo chất lượng nội bộ tổ chức ĐBCLN: Đảm bảo chất lượng với bên trong. CTCT: Cải tiến chất lượng HCL: Hệ chất ... Quản lí chất lượng tổng hợp: * Mối quan hệ giữa quản trị chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng và cải tiến chất lượng được mô tả qua hình vẽ sau: - QTCL: Quản trị chất lượng -...
 • 51
 • 534
 • 0
Tài liệu Đề án

Tài liệu Đề án "Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam" docx

Báo cáo khoa học

... của nó là hệ thống quản lý chất lượng. Hệ thống chất lượng là một hệ thống các yếu tố được văn bản thành hồ sơ chất lượng của doanh nghiệp. Cấu tạo của nó gồm 3 phần: - Sổ tay chất lượng đó ... một tài liệu công bố chính sách chất lượng mô tả hệ thống chất lượng của doanh nghiệp. Nó là Cho qua Sổ tay chất lượng Các thủ tục Hướng dẫn công1.3. Các chỉ tiêu chất lượng ... tiêu chất lượng sản phẩm gồm 2 hệ thống chỉ tiêu: Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu xác định chất lượng trong chiến lược phát triển kinh doanh. Hệ thống các chỉ tiêu nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng...
 • 51
 • 512
 • 0
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: “Tạo điều kiện thuận lợi áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnQuốc tế ISO9001 - 2000 ở công ty Xăng Dầu Hàng Không

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: “Tạo điều kiện thuận lợi áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnQuốc tế ISO9001 - 2000 ở công ty Xăng Dầu Hàng Không" doc

Báo cáo khoa học

... ,hàm lượng các chất phụ gia để nâng cao tính chất sử dụng của nhiên liệu .Hiện nay công ty đã có các cơ sở kiểm tra chất lượng  Yêu cầu về sổ tay chất lượng.  Yêu cầu về quản lý các tài liệu. Yêu ... có liên quan đến chất lượng. 3 Xây dựng và đẩy mạnh nhiệm vụ hoạt động của phòng chất lượng. − Xây dựng phòng chất lượng. − Nhân viên và nhóm chất lượng. 4. Hình thành một hệ thống thông tin ... − hệ thống quản lý chất lượng không là một hệ thống riêng rẽ, mà là một hệ thống được gắn kết hữu cơ nhiệm vụới các tác nghiệp nql khác đặc biệt là nguồn nhân lực, tài chính, vật tư và các hệ...
 • 56
 • 386
 • 0

Xem thêm