hệ thống quản trị chất lượng

Hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 -2000 tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC

Hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 -2000 tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC

Kế toán

... chỉ có giá trị trong phạm vi đã ghi trong giấy, tại một địa bàn cụ thể , với hệ thống quản trị chất lượng được đánh giá phù hợp. 2.3. Thực trạng vận hành hệ thống quản trị chất lượng theo bộ ... dựng và vận hành hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu.Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo bộ ... thể.Sơ đồ 2.1: hệ thống quảnchất lượng của Công ty(Nguồn:P.Tổ chức)2.2.1.2. Xây dựng chính sách và mục tiêu chất lượng của công ty2.2.1.2.1. Chính sách chất lượng Chính sách chất lượng là định...
 • 97
 • 2,672
 • 23
Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam.doc

Quảnchất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... thể của một công việc.Hiện nay, có nhiều hệ thống quản trị chất lợng đang đợc áp dụng. Sau đây xem xét một số hệ thống chất lợng.1) Hệ thống quảnchất lợng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO-9000Bộ ... khuôn khổ hệ chất lợng.Nh vậy về thực chất, quản trị chất lợng chính là chất lợng của hoạt động quản lý chứ không đơn thuần là chất lợng của hoạt động kỹ thuật.Mục tiêu của quản trị chất lợng ... hoạt động quảnchất lợng, từ việc xây dựng hệ chất lợng lập kế hoạch chất lợng đến việc điều khiển chất lợng, đảm bảo chất lợng và cải tiến chất l-ợng. Điều khiển chất lợng, đảm bảo chất lợng...
 • 47
 • 1,290
 • 11
tìm hiểu việc áp dụng hệ thống quản trị chất lương tiêu chuẩn 90012008.doc

tìm hiểu việc áp dụng hệ thống quản trị chất lương tiêu chuẩn 90012008.doc

Quản trị kinh doanh

... xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm.s Dựa vào sự thống nhất và được thừa nhận của hệ thống quản lý, Hệ thống chất lượng được chứng nhận ISO 9001 sẽ giúp cho quí ... các thị trường yêu cầu bắt buộc việc chứng nhận hệ thống quảnchất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. s Giấy chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn sẽ giúp do anh nghi ệp ... hệ thống quảnchất lượng. 4.2. Tạo sản phẩmtạo sản phẩm. Hoạch định việc tạo sản phẩm phải nhất quán với các yêu cầu củacác quá trình khác của hệ thống quảnchất lượng...
 • 17
 • 573
 • 4
Hệ thống quản trị chất lượng tại công ty May 10 – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC

Hệ thống quản trị chất lượng tại công ty May 10 – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC

Quản trị kinh doanh

... cho hệ thống quản trị chất lợng , đồng thời là các tiêu chí đánh giá hệ thống. ISO 9004 : 2000: sẽ đợc sử dụng nh một công cụ h-ớng dẫn cho các doanh nghiệp muốn cải tiến và hoàn thiện hệ thống ... thay đổi giúp cho ng-ời đọc dễ hiểu và thống nhất, tránh sự nhầm lẫn bởi những từ tối nghĩa, ví dụ hệ thống chất lợng đợc thay thế bằng hệ thống quản trị chất lợng nhằm 13Chuyên đề thực tập ... đề liên quan đến hệ thống chất lợng.+ Báo cáo trực tiếp với Tổng giám đốc mọi vấn đề liên quan đến hệ thống chất lợng của công ty .+ cung cấp nguồn lực để duy trì hệ thống chất lợng+ Phân...
 • 75
 • 4,251
 • 34
Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng hợp lý hệ thống quản trị chất lượng.doc

Quảnchất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng hợp lý hệ thống quản trị chất lượng.doc

Quản trị kinh doanh

... quảnchất lợng.- Quảnchất lợng tổng hợp:* Mối quan hệ giữa quản trị chất lợng, đảm bảo chất lợng, kiểm soát chất lợng và cải tiến chất lợng đợc mô tả qua hình vẽ sau:- QTCL: Quản trị ... khuôn khổ hệ chất lợng.Nh vậy về thực chất, quản trị chất lợng chính là chất lợng của hoạt động quản lý chứ không đơn thuần là chất lợng của hoạt động kỹ thuật.Mục tiêu của quản trị chất lợng ... thể của một công việc.Hiện nay, có nhiều hệ thống quản trị chất lợng đang đợc áp dụng. Sau đây xem xét một số hệ thống chất lợng.1) Hệ thống quảnchất lợng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO-9000Bộ...
 • 47
 • 704
 • 1
Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng tại Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng tại Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

Kinh tế - Thương mại

... 2.2.2. Thực trạng hệ thống quảnchất lợng của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn - H thng t chc Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn xây dựng hệ thống quản trị định hớng chất lợng với cơ cấu ... Kỹ thuật khu vực 1 về soạn thảo và xây dựng hệ thống quảnchất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9002:1994.Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quảnchất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9002 của công ... bộ hệ thống văn bản đợc chính thức ban hành và đa vào áp dụng từ ngày 01/8/2000. 2. Giai đoạn triển khai áp dụng:Để việc vân hành hệ thống quảnchất lợng có hiệu lực và hiệu quả, hệ thống...
 • 36
 • 1,110
 • 4
Hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam

Hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... thể của một công việc.Hiện nay, có nhiều hệ thống quản trị chất lợng đang đợc áp dụng. Sau đây xem xét một số hệ thống chất lợng.1) Hệ thống quảnchất lợng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO-9000Bộ ... hiệu quả hệ thống quản trị chất lợng trong các DNCNVN.ĐBCLN: Đảm bảo chất lợng với bên trong.CTCT: Cải tiến chất lợng HCL: Hệ chất lợngKHCL: Kế hoạch chất lợngQLCLTH: Quảnchất lợng ... Các chỉ tiêu chất lợng sản phẩm Chỉ tiêu chất lợng sản phẩm gồm 2 hệ thống chỉ tiêu: Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu xác định chất lợng trong chiến lợc phát triển kinh doanh. Hệ thống các chỉ...
 • 47
 • 475
 • 1
Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam

Quảnchất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... thiết để thực hiện quảnchất lượng. - Quảnchất lượng tổng hợp:* Mối quan hệ giữa quản trị chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng và cải tiến chất lượng được mô tả qua ... chất lượng ĐKCL: Điều khiển chất lượng ĐBCL: Đảm bảo chất lượng ĐBCLI: Đảm bảo chất lượng nội bộ tổ chứcĐBCLN: Đảm bảo chất lượng với bên trong.CTCT: Cải tiến chất lượng HCL: Hệ chất lượng KHCL: ... hợpĐạtII. HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG- Hệ thống quảnchất lượng là một tổ hợp cơ cấu tổ chức, trách nhiệm thủ tục, phương pháp và các nguồn lực cần thiết để thực hiện quảnchất lượng. 1....
 • 52
 • 667
 • 0
Quản lí chất lượng- thức trạng và giải pháp nhằm áp dụng 1 cách hợp lí và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNNN việt nam

Quảnchất lượng- thức trạng và giải pháp nhằm áp dụng 1 cách hợp lí và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNNN việt nam

Quản trị kinh doanh

... quảnchất lợng.- Quảnchất lợng tổng hợp:* Mối quan hệ giữa quản trị chất lợng, đảm bảo chất lợng, kiểm soát chất lợng và cải tiến chất lợng đợc mô tả qua hình vẽ sau:- QTCL: Quản trị ... dung của hệ chất lợng có mối quan hệ chặt chẽ đến điều khiển chất lợng và đảm bảo chất lợng. Quản trị chất lợng tổng hợp là hoạt động bao trùm rộng rãi nhất.Những quan điểm quản trị chất lợng ... Các chỉ tiêu chất lợng sản phẩm Chỉ tiêu chất lợng sản phẩm gồm 2 hệ thống chỉ tiêu: Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu xác định chất lợng trong chiến lợc phát triển kinh doanh. Hệ thống các chỉ...
 • 47
 • 663
 • 4
Một số Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm ở Công ty MayThăng Long

Một số Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm ở Công ty MayThăng Long

Kinh tế - Thương mại

... chung về quản trị chất lợng và các yếu tố của hệ thống chất lợng.ISO 9004-2 Hớng dẫn về quản trị chất lợng các dịch vụ trong quá trình kinh doanh.ISO 9004-3 Hớng dẫn về quản trị chất lợng ... con đờng để lựa chọn khi xây dựng hệ thống quản trị định hớng chất lợng.Với thời điểm hiện tại thì đa số doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị định h-ớng chất lợng theo ISO 9000: 2000. Với ... thức đúng vai trò quản trị theo Bộ tiêu chuẩn ISO 9000,- Quản trị theo quá trình,- Hệ thống chất lợng ISO 9000.- Kỹ thuật soạn thảo thủ tục quy trình,- Các kỹ thuật quản trị , thống kê,(3)....
 • 74
 • 842
 • 8
Quản lý chất lượng - thực trạng và Một số Giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các Doanh nghiệpCN VN

Quảnchất lượng - thực trạng và Một số Giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các Doanh nghiệpCN VN

Quản trị kinh doanh

... chính là hoá chất PUR, các chất hoá học khác TDI, PPG, các chất phụ gia trộn lẫn với nhau theo tỷ lệ trong một thùng khuấy và giữ ở nhiệt độ ổn định có tác dụng làm cho các chất hoá học phản ... và báo cáo quản trị. Có thể khái quát tổ chức bộ máy kế toán của công ty theo mô hình tập trung qua sơ đồ sau:Sơ đồ 2: Tổ chức bộ máy kế toán Quan hệ lãnh đạo trực tiếp.Quan hệ nghiệp vụ ... khéo léo.D. Đánh giá một số mặt công tác quản lý của công ty cổ phần Đại Kim :1. Chất lợng đội ngũ lao động của công ty cổ phần Đại Kim :Bảng 1 : Chất lợng đội ngũ của công tyChỉ tiêu Năm...
 • 74
 • 662
 • 0
Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam

Quảnchất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... là sản phẩm truyền thống nhng hiện nó chỉ còn chiếm 1,99% khối lợng và 5,97% giá trị và chỉ tiêu thụ trong nớc cho các nhà máy dệt nh: Sợi Hà Nội, dệt Kim Đông xuân 1.2 .Hệ thống sản phẩm đa ... mức.1.7.Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất kinh doanh:Trình độ tổ chức và quản lý của doanh nghiệp có ảnh hởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức và quản lý tốt đảm bảo ... động 5,93 6,845 .Hệ số doanh lợi vốn kinh doanh 2,69 2,656 .Hệ số doanh lợi vốn chủ sở hữu 4,34 4,576.Đặc điểm lao động- tiền l ơng: 6.1.Về lao động:sinh viên thực hiện: Trịnh Phơng Lan34vọt....
 • 65
 • 635
 • 0
Hoàn thiện hệ thông quản trị chất lượng dịch vụ Công Ty Dịch Vụ Du Lịch Phú Yên

Hoàn thiện hệ thông quản trị chất lượng dịch vụ Công Ty Dịch Vụ Du Lịch Phú Yên

Quản trị kinh doanh

... trợ nhà quản trị: trước khi thực hiện chức năng quản trị thì nhà quản trị phải thực hiện việc đăng nhập để xác định quyền quản trị của mình, nếu việc đăng nhập thành công (tức quyền quản trị đúng) ... để an tồn cho hệ thống nhà quản trị sẽ có mật khẩu truy cập hệ thống. II. Tổ chức cơ sở dữ liệu của website du lịch1. Phân tích hệ thống Yêu cầu đề tài: xây dựng hệ thống cung cấp các dịch vụ ... định hướng nhà quản trị đến trang quantri.asp tại trang này sẽ hiện lên tất cả các chức năng quản trị để nhà quản trị lựa chọn thực hiện.Lưu đồ tổng quát cho chức năng nhà quản trị như sau:SVTH:...
 • 60
 • 685
 • 0
Giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam

Giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... hoạch chất lượng điều khiển chất lượng đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ chất lượng. Như vậy về thực chất, quản trị chất lượng chính là chất lượng của hoạt động quản ... của hệ chất lượng có mối quan hệ chặt chẽ đến điều khiển chất lượng và đảm bảo chất lượng. Quản trị chất lượng tổng hợp là hoạt động bao trùm rộng rãi nhất.Những quan điểm quản trị chất lượng ... nó là hệ thống quảnchất lượng. Hệ thống chất lượng là một hệ thống các yếu tố được văn bản thành hồ sơ chất lượng của doanh nghiệp.Cấu tạo của nó gồm 3 phần:20 Sổ tay chất lượng ...
 • 52
 • 450
 • 0

Xem thêm