hệ thống quản lý chất lượng

QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng                             theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Quản trị mạng

... dụng hệ thống quản chất lượng. Chương IINỘI DUNG VỀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNGĐiều 5. Các bước thực hiện việc áp dụng hệ thống quản chất lượng Việc áp dụng hệ thống quản chất ... việc áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (dưới đây gọi chung là hệ thống quản chất lượng) được ... được xem xét và cấp giấy chứng nhận hệ thống quản chất lượng. Bước 4. Duy trì, cải tiến hệ thống quản chất lượng Việc duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng là hoạt động thường xuyên của...
 • 8
 • 2,110
 • 6
Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ trong ngành ngân hàng.DOC

Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng dịch vụ trong ngành ngân hàng.DOC

Kế toán

... khiển chất lượng, đảm báo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ một hệ thố chất lượng “. 1.2.2. Nội dung của quản chất lượng dịch vụa) Xác định mục tiêu của quản chất lượng ... có chất lượng phục vụ hoàn hảo.SV: Vũ Thị Xuân Thu Lớp: QTKD tổng hợp 48C15Đề án môn học1.2. Quản chất lượng dịch vụ 1.2.1. Khái niệm quản chất lượng dịch vụISO 9000 đã xác định “ Quản ... ngân hàng2.2.1. Các giải pháp đã áp dụng nhằm nâng cao quản chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàngÁp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2000 cho các ngân hàng Việt Nam Các doanh...
 • 33
 • 1,394
 • 11
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012000 tại Tổng công ty CNTT Bạch Đằng.DOC

Áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 90012000 tại Tổng công ty CNTT Bạch Đằng.DOC

Kế toán

... một: luận cơ bản về quản chất lượnghệ thống quản chất lượng Iso 90004A. luận cơ bản về quản chất lượng 41.1. Khái niệm về quản chất lượng 41.2. Vai trò của quản chất ... 0918.775.368PHẦN MỘTLÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNGHỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG ISO 9000A. luận cơ bản về quản chất lượng 1.1. Khái niệm về quản chất lượng Chất lượng không tự nhiên ... quản chất lượng 41.3. Chức năng của quản chất lượng 51.4. Nội dung quản chất lượng 71.5. Những nguyên tắc của quản chất lượng sản phẩm 11B. Hệ thống quản chất lượng Iso 9000...
 • 42
 • 1,164
 • 16
Hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.DOC

Hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 90012000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.DOC

Kế toán

... điều khiển chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ một hệ thống chất lượng. Theo GOST , quản chất lượng là xây dựng, đảm bảo và duy trì mức chất lượng tất yếu ... các hệ thống quản chất lượng chuyên nghành khác ở nước ta còn quá chậm.Ví dụ - Nghành Dược đặt kế hoạch tới năm 2005 tất cả các doanh nghiệp phải đạt tiêu chuẩn GMP (Hệ thống quản chất lượng ... hơn, đáp ứng nhu cầu của thị trường.4.2. Các hoạt động chính của hệ thống quản chất lượng Các tiêu chuẩn hệ thống quản chất lượng trong lĩnh vực hạt nhân hay quân sự đã đưa ra một khuôn...
 • 77
 • 1,173
 • 8
Một số giải pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012000 tại Công ty cơ khí 25, Tổng cục CNQP .DOC

Một số giải pháp cải tiến hệ thống quản chất lượng ISO 90012000 tại Công ty cơ khí 25, Tổng cục CNQP .DOC

Kế toán

... http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_management_system ).Theo ISO 9000:2000, Hệ thống quản chất lượnghệ thống quản để chỉ đạo và quản một tổ chức vì mục tiêu chất lượng . Như vậy hệ thống quản chất lượng là tổ chức, công cụ, ... hệ thống quản trị khác như hệ thống quản trị tài chính, hệ thống quản trị marketing, hệ thống quản trị công nghệ, hệ thống quản trị nhân sự… có mối quan hệ mật thiết, hữu cơ với nhau. Hệ thống ... – 141) Hệ thống quản chất lượng là một bộ phận cấu thành nên hệ thống quản trị kinh doanh của một doanh nghiệp. Nằm trong hệ thống chung quản trị kinh doanh, hệ thống quản chất lượng cùng...
 • 81
 • 1,224
 • 8
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 90012000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH .DOC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 90012000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH .DOC

Kế toán

... thị trường.II .Hệ thống ISO của công ty: Hệ thống quản chất lượng của công ty được thành lập thành văn bản, gồm 4 mức:*Mức I: Sổ tay chất lượng : mô tả Hệ thống quản chất lượng của công ... THIỆN HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH ”.2. Mục tiêu nghiên cứu: - Xây dựng cơ sở luận về chất lượnghệ thống quản chất lượng. - ... thiện hệ thống quản chất lượng của công ty.3. Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống Quản chất lượng ISO 9001:2000 của công ty Giầy Thượng Đình.4. Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn trong hoạt động quản...
 • 99
 • 2,554
 • 29
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 90012008.doc

CƠ SỞ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNGHỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 90012008.doc

Quản trị kinh doanh

... sở luận về chất lượng và HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNGHỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:20081.1 Khái niệm về chất lượng ... sở từ vựng- ISO 9001:2008 - Hệ thống quản chất lượng – Các yêu cầu- ISO 9004:2009 - Quản thành công lâu dài của tổ chức – Phương pháp tiếp cận quản chất lượng - ISO 19011:2002 - Hướng ... Khái niệm về chất lượnghệ thống quản chất lượng 1.1.1 Khái niệm về chất lượng và tầm quan trọng của chất lượng Trong thời kỳ nền kinh tế phát triển, vấn đề chất lượng đang được các quốc...
 • 69
 • 2,192
 • 22
Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.pdf

Thực trạng áp dụng hệ thống quản chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.pdf

Quản trị kinh doanh

... 2. Hệ thống quản chất lượng theo GMP 3. Hệ thống quản chất lượng HACCP 4. Hệ thống quản môi trường ISO 14000 5. Hệ thống quản chất lượng toàn diện TQM 6. Các hệ thống quản chất ... quản chất lượng 3. Khái niệm về hệ thống quản chất lượng 6910II/ GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ ĐƯỢC NHIỀU NƯỚC ÁP DỤNG 111. Hệ thống quản chất lượng ... quản trong lĩnh vực chất lượng gọi là quản chất lượng hay: Quản chất lượng là các hoạt động có phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng Hoạt động quản lý...
 • 93
 • 3,751
 • 34
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012000 tại Tổng công ty CNTT Bạch Đằng.DOC

Áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 90012000 tại Tổng công ty CNTT Bạch Đằng.DOC

Quản trị kinh doanh

... còn 3 tiêu chuẩn:ISO 9000, hệ thống quản chất lượng – cơ sở và thuật ngữ ISO 9001, hệ thống quản chất lượng – các yêu cầu ISO 9004, hệ thống quản chất lượng – hướng dẫn cải tiến hiệu ... chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ một hệ thống chất lượng. 1.2.2. Vai trò của quản chất lượng : Quản chất lượng không chỉ là bộ phận hữu cơ của quản kinh tế mà quan trọng ... kiểm tra hệ thống quản chất lượng để xác định mức độ phù hợp của nó đối với bộ tiêu chuẩn ISO 9001 - Các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc đào tạo về hệ thống quản chất lượng thích...
 • 63
 • 755
 • 1
Giải pháp thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 (1996) sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (2000) tại Công ty Cơ khí Hà Nội.DOC

Giải pháp thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 (1996) sang hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (2000) tại Công ty Cơ khí Hà Nội.DOC

Quản trị kinh doanh

... Chức năng của quản chất lợng. Quản trị chất lợng chính là chất lợng của quản vì vậy nó là tập hợp của các chức năng quản lý. Toàn bộ quá trình quản đợc mô tả trong Vòng tròn chất lợng ... quan. Quản chất lợng là quản về mặt chất của quy trình, nó liên quan đến mọi công đoạn trong suốt quá trình của hệ thống, liên quan đến con ngời, đến chất lợng công việc. Quản chất ... pháp quản sản xuất kinh doanh và quản chất lợng thật tốt để tạo ra những sản phẩm có chất lợng phù hợp nhu cầu ngời tiêu dùng, áp dụng một phơng pháp quản chất lợng khoa học, một hệ thống...
 • 88
 • 1,327
 • 7
Một số biện pháp phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở Công ty xăng dầu Hàng không.DOC

Một số biện pháp phát triển áp dụng hệ thống quản chất lượng ở Công ty xăng dầu Hàng không.DOC

Quản trị kinh doanh

... lí luận về hệ thống quản chất lợng và sự cần thiết phát triển áp dụng hệ thống quản chất lợng tại Công ty xăng dầu Hàng không. 1. Thực chất và vai trò của hệ thống quản chất lợng trong ... dụng một hệ thống quản chất lợng, cụ thể là hệ thống quản chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001, cần thiết phải phát triển tốt hơn nữa những nhân tố liên quan đến vấn đề quản chất lợng ... và hiệu suất của hệ thống chất lợng thay thế cho ISO 9004.1-1994.- ISO19011-2000 : Tiêu chuẩn quy định về hớng dẫn thẩm định hệ thống quản chất lợng và hệ thống quản môi trờng.Có thể...
 • 97
 • 652
 • 4
Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong việc nhập khẩu linh kiện và lắp ráp xe gắn máy của Công ty Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất.DOC

Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản chất lượng trong việc nhập khẩu linh kiện và lắp ráp xe gắn máy của Công ty Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất.DOC

Quản trị kinh doanh

... Deming PDCA3Một số hệ thống quản chất lợng khác.3. 1Hệ thống chất lợng Q-base. Hệ thống Q-base đề cập đến các lĩnh vực chủ yếu trong quản chất lợng, chính sách và chỉ đạo về chất lợng, xem ... gồm có 3 phần chính:Phần I: Những vấn đề luận chủ yếu về hệ thống quản chất lợng.Phần II: Tình hình công tác nghiên cứu áp dụng hệ thống quản chất lợng tại CIRI.Phần III: Một số kiến ... dựng và cải tiến hệ chất lợng, nhằm tăng cờng hiệu quả của hệ thống chất l-ợng và tăng cờng sự thoã mãn của các bên quan tâm. Quản chất lợng đợc thực hiện thông qua việc quản trên hai phơng...
 • 78
 • 1,111
 • 6
Nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012000 tại Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội.DOC

Nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 90012000 tại Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội.DOC

Quản trị kinh doanh

... cơ bản về chất lợng và quản chất lợngChơng này đề cập đến một số vấn đề cơ bản về chất lợng và quản chất lợng, bao gồm các vấn đề về chất lợng, quản chất lợng và hệ thống chất lợng. ... dựng. Hệ thống quản chất lợng đợc đa ra trên cơ sở phân tích khái niệm và yêu cầu, đồng thời giới thiệu cơ bản về hệ thống quản chất lợng ISO 9001:2000, đây là hệ thống quản chất lợng ... nguồn lực cần thiết để thực hiện quản chất lợng.Theo ISO 9000:2000: Hệ thống quản chất lợng là hệ thống quản để định hớng và kiểm soát một tổ chức về chất lợng.Để so sánh đơc với sự...
 • 79
 • 748
 • 9
Những điều kiện áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO90012000” ở Công ty In Hàng Không.DOC

Những điều kiện áp dụng thành công hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO90012000” ở Công ty In Hàng Không.DOC

Quản trị kinh doanh

... dựng, lập và duy trì một hệ thống văn bản. Hệ thống văn bản của hệ thống quản chất lợng để đảm bảo cho hệ thống quản chất lợng đ-ợc thực hiện nhất quán và liên tục, hệ thống văn bản này phải ... trì tính nhất quán của hệ thống quản chất lợng khi các thay đổi đối với hệ thống quản chất lợng đợc hoạch định và thực hiện là một yêu cầu của hoạch định hệ thống chất lợng mà lãnh đạo ... tiến hệ thống quản chất lợng, cải tiến các sản phẩm liên quan đến yêu cầu của khách hàng và việc nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản chất lợng, kết hợp với các quá trình xử lý các...
 • 89
 • 672
 • 2
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008 tại Công ty Cổ phần Bibica.doc

Hệ thống quản chất lượng ISO 9001- 2008 tại Công ty Cổ phần Bibica.doc

Quản trị kinh doanh

... xác định trong hệ thống quản chất lượng. Chú thích 1: Các quá trình cần thiết đối với hệ thống quản chất lượng nêu ở trên bao gồm cả các quá trình về các hoạt động quản lý, cung cấp nguồn ... và chất lượng quản trị có mối quan hệ nhân quả. Chất lượng sản phẩm do chất lượng quản trị quy định. Chất lượng quản trị là nội dung chủ yếu của QLCL.Lớp ĐH QTKD4 – K24Bài tiểu luận Quản ... soát cần thiết.2. Yêu cầu về hệ thống tài liệu Khái quát:Các hệ thống của hệ thống quản chất lượng phải bao gồmLớp ĐH QTKD4 – K28Bài tiểu luận Quản trị chất lượng  Các hoạt động kiểm...
 • 47
 • 3,795
 • 37

Xem thêm