hệ thống báo chí việt nam hiện nay

Thông tin sức khỏe trên báo chí Việt Nam hiện nay - Vấn đề và thảo luận

Thông tin sức khỏe trên báo chí Việt Nam hiện nay - Vấn đề và thảo luận

Báo chí

... BÙI THỊ THU THỦY THÔNG TIN SỨC KHỎE TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY: VẤN ĐỀ VÀ THẢO LUẬN Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60.32.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Vũ Quang ... tác nghiệp nhà báo Lịch sử nghiên cứu đề tài Ở Việt Nam, chưa có luận văn thạc sĩ báo chí nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện, chuyên sâu cách thức thơng tin phạm trù sức khoẻ báo chí nói chung ... việc nêu lên vấn đề lý luận hệ thống kênh thông tin chuyên biệt Việt Nam 5.2.Với việc khảo sát đầy đủ, tồn diện, có hệ thống cách thức thơng tin phạm trù sức khoẻ báo chí, đề tài cung cấp tranh...
 • 105
 • 1,150
 • 4
Thông tin sức khỏe trên báo chí việt nam hiện nay  vấn đề và thảo luận

Thông tin sức khỏe trên báo chí việt nam hiện nay vấn đề và thảo luận

Khoa học xã hội

... Cao học Báo chí, Phân viện Báo chí Tuyên truyền Nguyễn Văn Dững (2001), Báo chí điểm nhìn từ thực tiễn, Nhà xuất VH-TT, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban ... đồng, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 11 Hà Minh Đức (2000), Cơ sở lý luận báo chí - Đặc tính chung phong cách, Nhà xuất ĐHQG Hà Nội 98 12.Vũ Quang Hào (2004), Báo chí đào tạo báo chí Thụy Điển, ... Chun đề Cao học Báo chí, lớp Cao học báo chí K11, Khoa Báo chí- Truyền thơng, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội 15 Vũ Đình Hòe (1999), Truyền thơng đại chúng cơng tác lãnh đạo quản lí, Nhà xuất Chính trị Quốc...
 • 8
 • 179
 • 0
DSpace at VNU: Thông tin sức khỏe trên báo chí Việt Nam hiện nay - Vấn đề và thảo luận

DSpace at VNU: Thông tin sức khỏe trên báo chí Việt Nam hiện nay - Vấn đề và thảo luận

Tài liệu khác

... tác nghiệp nhà báo Lịch sử nghiên cứu đề tài Ở Việt Nam, chưa có luận văn thạc sĩ báo chí nghiên cứu cách hệ thống, tồn diện, chun sâu cách thức thơng tin phạm trù sức khoẻ báo chí nói chung Tuy ... Cao học Báo chí, Phân viện Báo chí Tuyên truyền Nguyễn Văn Dững (2001), Báo chí điểm nhìn từ thực tiễn, Nhà xuất VH-TT, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban ... việc nêu lên vấn đề lý luận hệ thống kênh thông tin chuyên biệt Việt Nam 5.2.Với việc khảo sát đầy đủ, toàn diện, có hệ thống cách thức thơng tin phạm trù sức khoẻ báo chí, đề tài cung cấp tranh...
 • 7
 • 136
 • 0
Giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay

Giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... vào hệ thống liệu từ nguồn thông tin đầu hệ thống khác, ngược lại, thông tin hệ thống sử dụng làm đầu vào cho hệ thống thông tin khác 1.2.1.2 Khái niệm hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng Hệ thống ... thống tìm cách đạt tập hợp mục tiêu có quan hệ với Nói chung hệ thống hệ thống mở, có quan hệ qua lại với môi trường xung quanh Hệ thống thông tin hệ thống mở, có mục đích vận hành theo chu trình ... hàng 1.2.1 Khái niệm hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng 1.2.1.1 Tổng quan hệ thống thông tin Hệ thống tập hợp yếu tố có mối quan hệ qua lại Một hệ thống có mục đích hệ thống tìm cách đạt tập...
 • 170
 • 847
 • 4
VIỆC SỬ DỤNG KHẨU NGỮ TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY

VIỆC SỬ DỤNG KHẨU NGỮ TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY

Báo cáo khoa học

... chúng chấp nhận PHẦN VIỆC SỬ DỤNG KHẨU NGỮ TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Sử dụng ngữ báo chí Việt Nam xu tất yếu Một biến thể chuẩn ngơn ngữ báo chí việc dùng từ, cách hành văn không theo lối ... 1.2 Hiện tượng chệch chuẩn Phần hai: Việc sử dụng ngữ báo chí 2.1 Sử dụng ngữ báo chí Việt Nam xu tất yếu 2.2 Những điểm cần khắc phục việc sử dụng ngữ báo chí PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ ... chuẩn mực tiên ngơn ngữ báo chí khơng loại trừ sáng tạo cá nhân nhà báo với tư cách chệch chuẩn Chệch chuẩn gắn liền với phong cách nhà báo, cần thiết, chệch chuẩn tạo hấp dẫn báo Chuẩn ngôn ngữ có...
 • 17
 • 1,212
 • 10
VIỆC SỬ DỤNG KHẨU NGỮ TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY

VIỆC SỬ DỤNG KHẨU NGỮ TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY

Cao đẳng - Đại học

... 0918.775.368 PHẦN VIỆC SỬ DỤNG KHẨU NGỮ TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Sử dụng ngữ báo chí Việt Nam xu tất yếu Một biến thể chuẩn ngơn ngữ báo chí việc dùng từ, cách hành văn khơng theo lối ... : 0918.775.368 1.2 Hiện tượng chệch chuẩn Phần hai: Việc sử dụng ngữ báo chí 2.1 Sử dụng ngữ báo chí Việt Nam xu tất yếu 2.2 Những điểm cần khắc phục việc sử dụng ngữ báo chí Website: http://www.docs.vn ... chuẩn mực tiên ngơn ngữ báo chí khơng loại trừ sáng tạo cá nhân nhà báo với tư cách chệch chuẩn Chệch chuẩn gắn liền với phong cách nhà báo, cần thiết, chệch chuẩn tạo hấp dẫn báo Chuẩn ngôn ngữ có...
 • 17
 • 661
 • 10
Hệ thống BHXH ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Hệ thống BHXH ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Tài chính - Ngân hàng

... thiện hệ thống tổ chức BHXH Việt Nam vấn đề cấp bách đặt ra, cần đợc giải Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế Khơng Thị Kiều Oanh Xuất phát từ lý nêu trên, chọn đề tài "Hệ thống BHXH Việt Nam nay- ... kinh tÕ 2- Những yêu cầu hệ thống tổ chức BHXH Việt Nam Trong bối cảnh toàn cầu hoá, tri thức hoá kinh tế nay, quan hệ kinh tế thị trờng Việt Nam hình thành đợc hoàn thiện bớc Những khó khăn đặt ... lại thiếu đại diện ngời sử dụng lao động (ở Việt Nam Phòng Thơng mại Công nghiệp Việt Nam VCCI Liên minh hợp tác xã Việt Nam) BHXH Việt Nam đợc tổ chức thống từ trung ơng đến địa phơng Mô hình...
 • 120
 • 840
 • 0
109 Giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay

109 Giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... thống TTTD hệ thống ngân hàng Việt Nam gọi tắt hệ thống TTTD ngân hàng Việt nam Mục đích nghiên cứu luận án - Nghiên cứu sở lý luận TTTD hệ thống TTTD ngân hàng, điều kiện để phát triển hệ thống TTTD ... vào hệ thống liệu từ nguồn thông tin đầu hệ thống khác, ngược lại, thơng tin hệ thống sử dụng làm đầu vào cho hệ thống thông tin khác 1.2.1.2 Khái niệm hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng Hệ thống ... hàng 1.2.1 Khái niệm hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng 1.2.1.1 Tổng quan hệ thống thông tin Hệ thống tập hợp yếu tố có mối quan hệ qua lại Một hệ thống có mục đích hệ thống tìm cách đạt tập...
 • 218
 • 677
 • 0
Giải pháp tái cấu trúc hệ thống ngân hàng việt nam hiện nay

Giải pháp tái cấu trúc hệ thống ngân hàng việt nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... điều hành hệ thống NHTM, củng cố niềm tin dân chúng Đây biện pháp quan trọng cần thiết phù hợp với bối cảnh yếu hệ thống NHTM - Xây dựng hệ thống pháp lý cho phép NH phá sản xây dựng hệ thống pháp ... tiên tiến công nghệ đại Đổi hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế tiên tiến, đặc biệt tăng cường đại hóa hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát, ... khởi sắc giải pháp sáp nhập, hợp mua lại lẫn hệ thống ngân hàng coi phương án tối ưu Ở Việt Nam, M&A ngân hàng thực trở nên sôi động kể từ năm 2007 Việt Nam thức nhập WTO Trước hết, cần khuyến khích...
 • 6
 • 574
 • 2
Tài liệu Hệ thống thuế tại việt nam hiện nay pdf

Tài liệu Hệ thống thuế tại việt nam hiện nay pdf

Cao đẳng - Đại học

... Bài tập Chơi games Bài kiểm tra trình/bài tập nhóm - Tài liệu tham khảo Giáo trình “Thuế hệ thống thuế Việt Nam – GS.TS Bùi Xuân Lưu (Chủ biên), ĐHNT Các tình tập thuế - TS Nguyễn Hữu Khải (Chủ ... TTĐB, thuế XNK Hiện đại hóa hệ thống quản lý hành thu thuế: tự kê khai, nộp thuế; ứng dụng tin học vào quản lý thuế; kê khai thuế điện tử… Thực cải cách hành thuế… HƯ thèng th viƯt nam - Th gi¸ ... xuất III SƠ LƯỢC VỀ THUẾ Ở VIỆT NAM Thời phong kiến nửa thuộc địa (Cuối TK XIX đến 1945) - Vẫn trì sắc thuế thời nhà Nguyễn mức độ nề Thực dân Pháp cho kinh doanh thuốc phiện, mở sòng bạc, quán...
 • 21
 • 695
 • 3
Tài liệu Hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay ppt

Tài liệu Hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay ppt

Ngân hàng - Tín dụng

... hàng thống nước lý hệ thống ngân hàng chế độ cũ miền Nam Theo đó, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam quyền Việt Nam cộng hồ (ở miền Nam) quốc hữu hố sáp nhập vào hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ... Hệ thống Ngân hàng Việt Nam I Lịch sử giai đoạn phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam: Lịch sử phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam gắn liền với lịch sử phát ... Nam, Ngân hàng Shinhan Việt Nam II Nhiệm vụ, cấu tổ chức vai trò hệ thống Ngân hàng Việt Nam kinh tế quốc dân Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.1 Vị trí NHNN Việt Nam NHNN Việt Nam tổ chức theo mơ hình...
 • 30
 • 1,107
 • 6
Tài liệu Hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay docx

Tài liệu Hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay docx

Ngân hàng - Tín dụng

... hàng thống nước lý hệ thống ngân hàng chế độ cũ miền Nam Theo đó, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam quyền Việt Nam cộng hoà (ở miền Nam) quốc hữu hoá sáp nhập vào hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ... Nam, Ngân hàng Shinhan Việt Nam II Nhiệm vụ, cấu tổ chức vai trò hệ thống Ngân hàng Việt Nam kinh tế quốc dân Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.1 Vị trí NHNN Việt Nam NHNN Việt Nam tổ chức theo mơ hình ... trực thuộc Chính phủ Điều 1, Luật NHNN Việt Nam quy định: “NHNN Việt Nam quan Chính phủ NHTW nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Như vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan ngang Bộ, Thống đốc...
 • 30
 • 336
 • 1
GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY

GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY

Kinh tế - Thương mại

... Ở Việt Nam, mà thị trường chứng khoán chưa phát triển, gánh nặng vốn dồn lên vai NH, việc giữ cho hệ thống NH ổn định và lành mạnh càng phải đặc biệt quan tâm VN: Việc tái cấu trúc hệ thống ... trực tiếp đến an toàn và lành mạnh hệ thống ngân hàng thương mại Chương 1.3 Đối tượng tái cấu trúc - Xét theo nghĩa rộng: tái cấu trúc toàn hệ thống ngân hàng: Ngân hàng Trung ương, ... nâng cao khả quản trị điều hành ngân hàng thương mại (NHTM) để đảm bảo an toàn hệ thống và hình thành hệ thống NHTM có sức mạnh tài thực sự, khả quản lý, kiểm sốt rủi ro, quản trị tốt...
 • 18
 • 466
 • 0
Giải pháp tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay

Giải pháp tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... hệ thống ngân hàng chủ yếu hướng tới mục tiêu trì niềm tin cơng chúng – người gửi tiền mục tiêu Vài nét hệ thống Ngân hàng Việt Nam • Sau hai thập kỷ tiến hành cải cách, hệ thống ngân hàng Việt ... hệ thống hình thành hệ thống NHTM có sức mạnh tài thực sự, khả quản lý, kiểm soát rủi ro, quản trị tốt • Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng khâu quan trọng tái cấu trúc kinh tế • Tái cấu trúc hệ ... 2012 • Việc thực tái cấu trúc hệ thống ngân hàng năm 2012 đạt kết sau đây: -NHNN thực phân loại NHTM thành nhóm để ấn định mức rủi ro Cụ thể, hệ thống NHTM Việt Nam phân thành nhóm lớn - Về tăng...
 • 15
 • 773
 • 2
TÊN ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY

TÊN ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY

Kinh tế - Thương mại

... xấu cao mức báo động ∗ Tính đến cuối tháng 9/2012, với dư nợ khoảng 2,7 triệu ngàn tỷ đồng nợ xấu mức 8,82% chất lượng tín dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam đáng quan ngại, chưa mức báo động ∗ ... gia vị trí điều hành PHẦN 2.Giải pháp lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 1.Đánh giá xác thực trạng nợ hạn nợ xấu NHTM Hiện nay, số liệu công bố tỷ lệ nợ xấu NHTM thấp nhiều so ... PHẦN 1: Thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam ∗ Số lượng ngân hàng thương mại nhiều Tính đến 31/12/2012, Việt Nam có ngân hàng sách xã hội, ngân hàng phát triển, ngân hàng...
 • 15
 • 554
 • 2
Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay ppsx

Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay ppsx

Cao đẳng - Đại học

... hàng thống nước lý hệ thống ngân hàng chế độ cũ miền Nam Theo đó, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam quyền Việt Nam cộng hồ (ở miền Nam) quốc hữu hoá sáp nhập vào hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ... Nam, Ngân hàng Shinhan Việt Nam II Nhiệm vụ, cấu tổ chức vai trò hệ thống Ngân hàng Việt Nam kinh tế quốc dân Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.1 Vị trí NHNN Việt Nam NHNN Việt Nam tổ chức theo mơ hình ... trực thuộc Chính phủ Điều 1, Luật NHNN Việt Nam quy định: “NHNN Việt Nam quan Chính phủ NHTW nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Như vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan ngang Bộ, Thống đốc...
 • 29
 • 314
 • 0
Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY " pdf

Báo cáo khoa học

... báo chí cách mạng Việt Nam có đặc trưng riêng Có thể nêu số đặc trưng báo chí Việt Nam sau: Chức thông tin: Đây chức mang tính tiên báo chí Nói đến báo chí nói đến thơng tin kiện, tượng Báo chí ... để báo chí thực trách nhiệm xã hội Trên sở làm rõ số chức năng, nhiệm vụ báo chí Việt Nam, tác giả phân tích luận giải trách nhiệm xã hội báo chí số lĩnh vực nhạy cảm xúc Báo chí cách mạng Việt ... nhiên, để thực trách nhiệm xã hội báo chí, đội ngũ người làm báo cần thấu hiểu thấm nhuần chức năng, nhiệm vụ đặc thù báo chí Cũng báo chí giới, báo chí Việt Nam có nhiều chức nhiệm vụ Tuy nhiên,...
 • 11
 • 635
 • 0
Bài tiểu luận tư tưởng trị nước của thương ưởng, giá trị và bài học lịch sử của nó đối với việc phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam hiện nay

Bài tiểu luận tư tưởng trị nước của thương ưởng, giá trị và bài học lịch sử của nó đối với việc phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam hiện nay

Báo cáo khoa học

... TRỊ ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Sự ảnh hưởng Thuyết Pháp Trị đến việc xây dựng Nhà nước Pháp quyền củaViệt Nam Ngay từ thời trung cổ, đại diện ... Ưởng chắn cho nhiều suy nghĩ công tác xây dựng hoàn thiện mày nhà nuớc hệ thống pháp luật Việt Nam MỤC LỤC THAM KHẢO Tạp chí khoa học cơng nghệ đại_ Đề tài: Tư tưởng trị nước Pháp gia vai trò ... phiếu Ở Việt Nam, gần đây, cho thấy manh nha việc số người dân biết sử dụng quyền cơng dân để đòi hỏi nhà nước phải tơn trọng tính pháp quyền Ví dụ: Người dân kiện đài truyền hình truyền Việt Nam...
 • 22
 • 784
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008