hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo đại học

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Kĩ thuật Viễn thông

... trình có thể ứng dụng đợc vào thực tế. Vì vậy chúng em đà chọn đề tài: Xây dựng một chơng trình đào tạo từ xa một môn học với những nội dung chính nh sau: Các giáo viên có thể cập nhật bài ... về học và dạy cũng đợc tăng theo. Do vậy, một loạt những chơng trình đào từ xa ra đời khi mà công nghệ thông tin ngày càng phát triển nhằm mục đích đáp ứng đợc cả hai nhu cầu trên. Đào tạo ... thể làm đợc. Từ những công việc, nhu cầu đơn giản hàng ngày cho đến việc lập trình, xây dựng các chơng trình khoa học kỹ thuật lớn. Máy tính đà trở thành trợ thủ đắc lực nhất giúp con ngời cập...
 • 24
 • 528
 • 2
Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... đúng đắn trong quá trình đào tạo (ở đây là quyết định về việc phân loại học viên và lựa chọn chương trình, giáo trình phù hợp). Vì thế, quá trình đào tạo tiếng Anh bậc đại học tại Việt Nam đã ... thương mại. Toàn bộ chương trình học tại trường như sau: sinh viên được học 3 học kỳ học chính khóa (với giáo trình Headway Beginners cho học kỳ 1, In Company cho học kỳ 2 và 3), sau đó ... toàn bộ quá trình đào tạo tiếng Anh ở nhà trường từ phổ thông đến đại học, giúp cho tất cả các bên có liên quan – từ người học, giảng viên, người thiết kế chương trình, biên soạn giáo trình, kiểm...
 • 11
 • 679
 • 1
Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Quản trị kinh doanh

... nhóm để đào tạo Chöông 5: Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Chương này trình bày nội dung của Chương trình đào tạo cho các nhóm đã được phân ra ở chương 4, bao gồm: Ban lãnh ... 2004. Chương 4: Khả năng đảm bảo nguồn lực và phân loại nhóm để xây dựng Chương trình đào tạo nhận thức ISO 14001:2004 Chương này trình bày cơ sở và sự cần thiết phải phân loại nhóm để đào tạo ... tế - Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép phù hợp với khả năng nhận thức của mỗi trình độ khác nhau và ở những bộ phận làm việc khác nhau. - Đưa Chương trình đào tạo vào...
 • 150
 • 803
 • 1
THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông Năm học 2011-2012

THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông Năm học 2011-2012

Tài liệu khác

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Biểu mẫu 20 - ĐHQGHNTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆTHÔNG BÁOCông khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Điện ... thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có khả năng tự học suốt đời.6. Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng trình độ ngoại ngữ đạt đượcMục tiêu đào tạo Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân ngành Công ... kết, của Trường Đại học Công nghệ và của Khoa ĐTVT. Khoa ĐTVT hiện có 11 Giáo sư, Phó giáo sư và 16 Tiến sĩ đủ trình độ để tham gia giảng dạy chương trình. 4. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh...
 • 6
 • 540
 • 0
THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông Năm học 2011-2012

THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông Năm học 2011-2012

Tài liệu khác

... tin ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Biểu mẫu 20 - ĐHQGHNTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆTHÔNG BÁOCông khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Thông tinNăm học 2011-20121. ... thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có khả năng tự học suốt đời.6. Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng trình độ ngoại ngữ đạt đượcMục tiêu đào tạo: Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân ngành Công ... của Trường Đại học Công nghệ và của Khoa CNTT. Khoa CNTT hiện có 10 Giáo sư, Phó giáo sư và trên 30 Tiến sĩ đủ trình độ để tham gia giảng dạy chương trình. 4. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh...
 • 5
 • 445
 • 0
THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học Máy tính Năm học 2011-2012

THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học Máy tính Năm học 2011-2012

Tài liệu khác

... kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học Máy tínhNăm học 2011-20121. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đối với người học Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà nội.2. ... Toán học và Vật lý là nền tảng tiền đề cho ngành đào tạo. Kiến thức cơ sở ngành: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Biểu mẫu 20 - ĐHQGHNTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆTHÔNG BÁOCông khai cam kết chất lượng đào ... một số môn học thuộc về: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tương tác người máy; tin sinh học; lập trình trò chơi, học máy, Chú trọng đào tạo về các kỹ thuật và môi trường lập trình hiện đại. Kết hợp...
 • 5
 • 500
 • 1
Chương trình đào tạo đại học hành chính chuyên nghành quản lý nhà nước về đô thị

Chương trình đào tạo đại học hành chính chuyên nghành quản lý nhà nước về đô thị

Cao đẳng - Đại học

... xã hội 22 Chương trình đào tạo đại học Hành chính chuyên ngành quản lý nhà nước về đô thịĐã chỉnh sửa theo chương trình khung mới – ban hành theo quyết định 2873 của giám đốc Học viện Hành ... luận cơ sở 32 9 Xã hội học đại cương Lý luận cơ sở 33 10 Lôgíc học Lý luận cơ sở 34 11 Tâm lý học đại cương Hành chính học 35 12 Quản lý học đại cương Hành chính học 36 13 Lịch sử văn minh ... quyết định 2873 của giám đốc Học viện Hành chính – 2011 và hướng dẫn 2012TT khốiTT Tên môn học Số ĐVHTI. Kiến thức giáo dục đại cương (chưa tính GDQP 165 tiết)401 1 Những nguyên lý cơ...
 • 4
 • 1,351
 • 3
Chương trình đào tạo đại học ngành C

Chương trình đào tạo đại học ngành C

Cao đẳng - Đại học

... 4 33, 35, 38 V.3 Chuyên ngành Khoa học máy tính 11 V.3.1 Các môn học bắt buộc 5 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Về kiến thức Sinh viên ngành ... máy tính. Có khả năng thiết kế, chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống mạng và truyền thông máy tính. II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2.1. Tổng số tín chỉ phải tích ... môn chương trình dịch 2 18 6 3 3 28, 37, 39 44 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 2 18 6 3 3 28, 37, 39 45 Nhập môn mạng máy tính 3 20 7 18 7, 33 46 Thực hành hệ điều hành mạng 2 30 45 47 Lập trình...
 • 4
 • 393
 • 0
Chương trình đào tạo đại học ngành tin học quản lí

Chương trình đào tạo đại học ngành tin học quản lí

... đại cương 1 3 7 2110021 Kinh tế vĩ mô I 3 8 2120031 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 3 9 2150011 Tin học đại cương 3 10 2130032 Quản trị học 3 11 2110032 Luật kinh tế 3 12 2110051 Xã hội học ... thuật 3 25 2150353 Sửa chữa & bảo trì máy tính (Học phần TC) 2 26 2150182 Cơ sở dữ liệu 3 27 2150162 Cơ sở lập trình 3 28 2150363 Đề án môn học: Cơ sở dữ liệu 2 29 4270122 Anh văn chuyên ... 4270021 Anh văn đại cương 2 2 14 3250021 Toán cao cấp (II) 2 15 3250041 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 16 2100012 Nguyên lý kế toán 3 17 2120041 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 18 2120051...
 • 3
 • 351
 • 0
Chương trình đào tạo đại học ngành khoa học máy tính

Chương trình đào tạo đại học ngành khoa học máy tính

Cao đẳng - Đại học

... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC o0o o0o CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌCNGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH (Học chế tín chỉ)(Ban hành theo Quyết định ... ngành tin học và các môn chuyên ngành. Các sinh viên giỏi có thể tham gia nghiên cứu khoa học, tự hoàn thiện để có thể tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.II. Nội dung chương trình đào tạo 1. ... 2. Khung chương trình đào tạo Số TT Môn học Số tín chỉMôn bắt buộcSố TC môn học Loại giờ tín chỉLên lớpThực hành, thí Tự học Lý thuyếtBài tậpThảo luậnỞ trườngỞ...
 • 6
 • 745
 • 5
Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đại học hoa sen

Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đại học hoa sen

Cao đẳng - Đại học

... Nội dung chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc đại học 1. Bậc đại học, ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mục tiêu giáo dục Chương trình Đại học Công nghệ Thông tin đào tạo người học có phẩm chất ... Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo hệ tín chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký và được cập nhật bổ sung vào các chương trình đào tạo đã ban hành và xây dựng chương trình đào tạo cho các khóa kế ... 849-09/QĐ-BGH ngày 09 tháng 12 năm 2009 Điều 1: Các chương trình đào tạo theo hệ tín chỉ trường Đại học Hoa Sen, gồm : 1. Bậc đại học: gồm chương trình đào tạo các ngành: 1. Công nghệ thông tin 2....
 • 31
 • 805
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008