hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

Điện - Điện tử

... Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Phần hướng dẫn về PLC 2. Khởi tạo Project Chọn New trong menu File (xem hình), hoặc ... Q0.2 Q0.3 Q0.4 COM OUTPUT-RelayINPUT-24Vdc COM I0.0 I0.1 I0.2 I0.3Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Phần hướng dẫn về PLC  Cấu trúc dữ liệu số trong PLC 1. Các ô nhớ đặc biệt: SM0.0 ... – 240VT2 T3T1CBL1 L2 L3 NM 3 KCB K WV USTART STOP Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Phần hướng dẫn về PLC nhanh chóng. Bit F_ACK (Fault Acknowledge) được dùng để...
 • 120
 • 660
 • 5

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế và Luật, Trường Đại học Mở Tp.HCM

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế và Luật, Trường Đại học Mở Tp.HCM

Kinh tế - Quản lý

... Năm học 2013 - 2014 Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kinh tế Trang 5 QUY TRÌNH LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Quy trình thực hiện báo cáo thực tập được thực hiện qua các bước ... Năm học 2013 - 2014 Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kinh tế Trang 7 KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Khoa quy định mỗi bài báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm các phần ... 2013 - 2014 Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kinh tế Trang 1 MỤC LỤC MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2 1. Mục đích của báo cáo thực tập tốt nghiệp 2 2....
 • 20
 • 946
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG dẫn THỰC tập tốt NGHIỆP

TÀI LIỆU HƯỚNG dẫn THỰC tập tốt NGHIỆP

Tài liệu khác

... LIỆU HƢỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, 9/2012 6/20 Trong quá trình làm báo cáo thực tập, sinh viên phải liên hệ thường xuyên với giảng viên hướng dẫn theo đúng ... Báo cáo thực tập thì ghi BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Font: Times New Roman Size: 17, in đậm, canh giữa Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, 9/2012 8/20 LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP Tùy ... bắt buộc cho mọi báo cáo thực tập. Báo cáo thực tập trình bày tối đa trong 35 trang. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, 9/2012 13/20 THANG ĐIỂM CHẤM BÁO CÁO THỰC TẬP Tiêu chí đánh giá Điểm...
 • 20
 • 410
 • 0

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kế toán - Kiểm toán

... trường Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – Khoa Công nghệ Thực phẩm, báo cáo thực tập tốt nghiệp – tên nhà máy)•Tạo Footer (ghi Tên giáo viên hướng dẫn, Sinh viên thực tập, số trang)•Tất ... trái 3 cm, lề phải 2 cm•Chương 3: Thực tế tại nơi thực tập: công nghệ sản xuất (nếu có); quy trình kiểm tra chất lượng, phương thức kiểm tra•Chương 4:So sánh thực tế với lý thuyết. Đề xuất các ... xếp theo trình tự của đầu đề tên tài liệu.Hình thức của báo cáo: Một báo cáo tốt nghiệp ngoài việc có nội dung tốt còn cần phải được trình bày đẹp về hình thức từ trang bì cho tới những trang...
 • 3
 • 5,974
 • 27

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPVÀ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPVÀ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Kế toán

... của người phụ trách thực tập tại đơn vị, không nhất thiết phải đóng dấu tròn). Nhật ký thực tập phải được nộp cùng với Báo cáo thực tập tốt nghiệp. 5. Báo cáo thực tập tốt nghiệp (TTTN) Báo ... chấm điểm của giáo viên hướng dẫn. 7. Vấn đề đạo văn trong Báo cáo TTTN Nghiêm cấm sinh viên sao chép các nội dung từ các báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp của các sinh viên ... và con dấu của đơn vị sinh viên thực tập. - Có kèm theo Nhật ký thực tập tốt nghiệp có chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu của đơn vị sinh viên thực tập. ...
 • 3
 • 460
 • 0

hướng dẫn thực tập, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nghề kỹ thuật xây dựng đại học hutech

hướng dẫn thực tập, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nghề kỹ thuật xây dựng đại học hutech

Kiến trúc - Xây dựng

... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCMKHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH  HƯỚNG DẪN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNGNGHỀ: ... giáo viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong báo cáo thực tập tốt nghiệp. b. Giảng viên hướng dẫn: - Hướng dẫn cho ... quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình thực tập của sinh viên.1.3. Phạm vi thực tập tốt nghiệp Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị thực tập với...
 • 15
 • 6,705
 • 8

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎNGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎNGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Quản trị kinh doanh

... kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình thực tập của sinh viên1.3. Phạm vi thực tập tốt nghiệp Trong thời gian thực tập tốt nghiệp các sinh viên phải thực hiện ... HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎNGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎNăm 2013- TÀI ... quy định của giáo viên hướng dẫn) .Điểm cuối cùng của báo cáo thực tập tốt nghiệp sẽ là điểm của giáo viên hướng dẫn. KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNHTRƯỞNG KHOA11 - Hướng dẫn cho sinh viên về phương...
 • 15
 • 1,248
 • 0

hướng dẫn thực tập, viết báo cáo,thực tập tốt nghiệp nghề điện công nghiệp

hướng dẫn thực tập, viết báo cáo,thực tập tốt nghiệp nghề điện công nghiệp

Điện - Điện tử - Viễn thông

... cáo thực tập: 7BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCMKHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH  HƯỚNG DẪN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC ... với thực tế tại đơn vị thực tập. 3.2. Nội dung báo cáo thực tập: 3.2.1. Sau đợt thực tập, mỗi học sinh làm một bản báo cáo thực tập tốt nghiệp: - Tùy tình hình thực tế tìm hiểu ở đơn vị thực tập ... viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn và đơn vị thực tập. 3.1. Yêu cầu đối với báo cáo thực tập: - Đề tài của báo cáo thực tập tốt nghiệp phải gắn...
 • 16
 • 3,626
 • 3

hướng dẫn thực tập, viết báo cáo,thực tập tốt nghiệp nghề marketing thương mại

hướng dẫn thực tập, viết báo cáo,thực tập tốt nghiệp nghề marketing thương mại

Kinh tế - Quản lý

... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCMKHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH  HƯỚNG DẪN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: MARKETING THƯƠNG MẠINGHỀ: ... trình thực tập của sinh viên.1.3. Phạm vi thực tập tốt nghiệp Trong thời gian thực tập tốt nghiệp sinh viên phải thực hiện các quy định thực tập trong mục 1.2Sinh viên thực tập tốt nghiệp phải ... trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong báo cáo thực tập tốt nghiệp. b. Giảng viên hướng dẫn: - Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập. -...
 • 16
 • 1,338
 • 0

Xem thêm