hướng dẫn làm kế toán công ty xây dựng

Thực trạng và ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán công ty xây dựng Sông Đà

Thực trạng và ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán công ty xây dựng Sông Đà

Kế toán

... vật liệu xây dựng. - Xây dựng công trình công nghiệp công cộng, nhà ở, xây dựng đờng dây tải điện tram biến thế.- Xây dựng công trình dân dụngcông nghiệp với quy mô lớn, xây dựng công trình ... nhân viên kế toán phần hành chịu sự điều hành chung của trởng phòng tài chính kế toán: Kế toán tổng hợp, lập kế hoạch tài chính; Kế toán theo dõi huy động vốn; Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán ngân ... c.kỳ Kế toán dùng tài khoản 611 để phản ánh . KÕt cÊu cña TK 611 nh sau:25 Khái quát bộ máy quản lý công ty. Là một doanh nghiệp nhà nớc công ty xây dựng Sông Đà 2 thuộc công ty xây dựng Sông...
 • 81
 • 391
 • 4
Tài liệu Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp doc

Tài liệu Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng dân dụngcông nghiệp doc

Kiến trúc - Xây dựng

... thiết kế, giám sát kỹ thuật xây dựng công trình. - Đại diện sở xây dựng, sở có xây dựng chuyên ngành (tuỳ theo tính chất của dự án đầu tư xây dựng) . Đối với công trình thuộc nhóm A, bo Bộ Xây dựng ... KHÁI NIỆM DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN I. TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: 1. Khái niệm tổng dự toán: Tổng dự toán là tài liệu xác định mức chi phí cần thiết cho việc đầu tư xây dựng công trình ... và hướng dẫn sử dụng. Nó được dùng để lập dự toán chi tiết công trình xây dựng ở giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công hoặc dùng để xác định tổng dự toán công trình theo thiết kế kỹ thuật thi công...
 • 28
 • 3,338
 • 69
báo cáo thực tập kế toán công ty xây dựng

báo cáo thực tập kế toán công ty xây dựng

Tài chính - Ngân hàng

... từ kế toán đó về phòng kế toán của công ty. 2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty Cổ phần thiết bị và xây dựng 142Hiện nay Công ty cổ phần thiết bị và xây dựng 142 áp dụng hình thức kế toán Chứng ... SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG 1421.Phần hành kế toán tiền lương tại công ty Cổ phần Thiết bị và xây dựng 142.1.1. Đặc điểm phần hành kế toán tiền lương- ... năng nhiệm vụ giữa các kế toán cũng như thủ quỹ Thứ ba: Công ty nên áp dụng phần mềm kế toán để công tác hạch toán kế toán dễ dàng hơn. Công ty có thể sử dụng phần mềm kế toán FAST 2006 – phần...
 • 26
 • 6,822
 • 74
Hạch toán kế toán tiền lương tại công ty xây dựng dân dụng hà nội.doc

Hạch toán kế toán tiền lương tại công ty xây dựng dân dụng hà nội.doc

Kế toán

... độ kế toán. Hạn chế của tổ chức công tác kế toán: Do công ty áp dụng hình thức kế toán vừa tập trung vừa phân tán tức mọi công việc không đợc tập trung tại phòng kế toán tài vụ của công ty. ... xuất phát từ đặc điểm của công ty nghành xây dựng cơ bản là xây dựng cơ bản và xây lắp , thi công tham gia đấu thầu các công trình, do vậy chi phí phát sinh tại công ty xây dụng bao gồm rất nhiều ... từ luân chuyển của công ty còn chậm làm ảnh hởng đến tốc độ của công tác hạch toán kế toán tại doanh nghiệp.Do đặc điểm của công ty là doanh nghiệp xây lắp, nơi thi công công trình phân bổ...
 • 46
 • 1,584
 • 4
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIÊN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG HIỆU QUẢ LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIÊN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG HIỆU QUẢ LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874

Kế toán

... kế toán là trung cấp kế toán. Đối với lao động kế toán trên Công ty được phân công trách nhiệm đối vớitừng người phụ trách từng nội dung kế toán (kế toán tiền lương, kế toán tiềnmặt ), kế toán ... khôngngừng hoàn thiện công tác kế toán của Công ty nói chung và công tác kế toán tiền lương nói riêng.2. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương.Tổ chức hạch toán kịp thời, chính ... 3 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIÊN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀNLƯƠNG VÀ NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG HIỆU QUẢ LAO ĐỘNG ỞCÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874.I. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN...
 • 13
 • 308
 • 0
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Kế toán

... đồng xây dựng công trình, các công ty xây lắp nói chung đều phải thực hiện chế độ bảo hành công trình. Theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, trong đó có công ty xây dựng công ... tại Công ty xây dựng công trình hàng không - ACC” em nhận thấy công tác kế toán chi phí sản xuất xây lắp ở Công ty đã đáp xác định giá dự toán chính là dựa trên giá thành các sản phẩm xây ... các công trình (có giá trị nhỏ hoặc ở gần công ty) lên phòng tài vụ công ty để hạch toán còn chậm do công ty có nhiều công 3.1.1.3 Về công tác kế toán CP sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây...
 • 23
 • 333
 • 0
Phương hướng hoàn thiện trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng & phát triển nông thôn

Phương hướng hoàn thiện trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng & phát triển nông thôn

Kế toán

... trong công ty xây dựng & phát triển nông thôn thuộc Tổng công ty xây dựng & phát triểnnông thôn em nhận thấy công tác hạch toán chi phí sản xuất va tính giá thành sảnphẩm xây lắp ở công ty ... hoàn thiện công tác kế toán trong cơ chế hiện nay laf điều cần quan tâm.Trong thời gian thực tập tại công ty xây dựng & phát triển nông thôn với đề tàiHoàn thiện công tác kế toán chi phí ... phí máy thi công. Theo chế độ kế toán hiện nay, đối với các đơn vị thi công xây lắp công trìnhtheo phơng pháp hỗn hợp (vừa thủ công, vừa kết hợp bằng máy) và không có độimáy thi công riêng biệt...
 • 6
 • 357
 • 2
Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng Hương Giang

Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng Hương Giang

Kế toán

... chung toàn công trình , kế toán sẽ tiến hành phân bổ theo tiêu thức phù hợp .2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng Hơng Giang :2.4.1. Tài khoản kế toán sử ... động của máy thi công , kế toán đội lập phiếu theo dõi hoạt động của xe máy cho từng công trình . Đến cuối tháng gửi lên phòng tài chính kế toán của công ty , kế toán lấy nó làm căn cứ pháp ... xuất thi công .Khi công ty trúng thầu một công trình xây dựng , phòng kỹ thuật tiến hành lập thiết kế thi công và cải tiến kỹ thuật nhằm hạ giá thành còn phòng kế hoạch lập các dự toán phơng...
 • 39
 • 295
 • 0
TÌNH HÌNH THƯC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY XÂY DỰNG HƯƠNG GIANG

TÌNH HÌNH THƯC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY XÂY DỰNG HƯƠNG GIANG

Kế toán

... VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU , CCDCTẠI CÔNG TY HƯƠNG GIANG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VL,CCDC Ở CÔNG TY. I. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG ... sách kế toán đều được ghi thường xuyên thuận tiện cho việc đối chiếu, kiểm tra giữa kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp.- Về công tác hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ, kế toán công ty đã ... máy vào công ty . Hiện nay , công ty đang áp dụng hình thức kế toán NK-SC , việc áp dụng kế toán máy là rất thuận tiện . Bên cạnh đó , bộ máy kế toán của công ty còn đang thiếu hụt nhân công ,...
 • 151
 • 208
 • 0
LUẬN VĂN: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng HƯƠNG GIANG docx

LUẬN VĂN: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng HƯƠNG GIANG docx

Tài chính - Ngân hàng

... + Công ty xây dựng HƯƠNG GIANG lựa chọn hình thức “ Nhật ký sổ cái “ vì Công ty có quy mô kinh doanh không lớn, số lao động kế toán ít trong điều kiện kế toán thủ công. Các loại sổ sách kế toán ... lắp ở công ty xây dựng Hương Giang. 2.2.1.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp ở công ty XD HƯƠNG GIANG. Hiện nay ở công ty, các công trình do công ty đứng ra ... thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng HƯƠNG GIANG. Chương 3: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng HƯƠNG GIANG. ...
 • 68
 • 179
 • 0
định hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng thăng long

định hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng thăng long

Kinh tế - Quản lý

... Tổ chức kế toán * Tổ chức bộ máy kế toán: - Bộ máy kế toán của Công ty xây dựng Thăng Long đợc tổ chức theonguyên tắc: hạch toán phụ thuộc phòng kế toán gồm: 1 kế toán trởng, và 5 kế toán viên. ... tháng. Kế toán tr ởng Kế toán tổng hợp Kế toán CPSX Kế toán thuế - l ơng Kế toán TSCĐ -VT Kế toán quĩNhân viên kế toán các đơn vị trực thuéc9 lời nói đầuTrong công cuộc đổi mới và xây dựng ... xây lắp tại công ty xây dựng thăng long vĩnh phúc1.1. Đặc điểm Công ty xây dựng Thăng Long Vĩnh Phúc:1.1.1. Tổng quan về Công ty xây dựng Thăng Long Vĩnh Phúc:- Trụ sở chính: Công ty xây dựng...
 • 40
 • 173
 • 0

Xem thêm