hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm hóa học

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hóa học

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hóa học

Cao đẳng - Đại học

... Phơng pháp giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học Luyện Thi Đại Học 800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đủ Các Thể Loại ã Các phơng pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học ã Hớng dẫn giải đáp chi ... áp dụng giải nhiều bài toán khác nhau đặc biệt tìm công thức phân tử 2 đồng đẳng kế tiếp hoặc 2 đồng đẳng bất kỳ, tơng tự phơng pháp M, cho phép chuyển bài toán hỗn hợp thành bài toán một ... khi giải bài toán tìm công thức của anđehit đơn chức, bớc 1 nên giả sử anđehit này không phải là anđehit fomic, và sau khi giải xong phải thử lại nếu là anđehit fomic thì có phù hợp với đầu bài...
 • 161
 • 1,541
 • 5
Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hóa học

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hóa học

Hóa học - Dầu khí

... R+ ở trên thì cấu hình electron của nguyên tử X là:36Phần III Bài tập trắc nghiệm Chương I Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 1 - Hoá đại cươngCâu 1:Cho hỗn hợp Na và Mg dư tác dụng với ... toán hoá học. Mặt khác thời gian làm bài thi trắc nghiệm rất ngắn, nhưng số lượng bài thì rất nhiều, đòi hỏi các em phải nắm vững các bí quyết: Phương pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học. VD: ... Pháp Giúp Giải Nhanh Bài Toán Hoá Học Như các em đã biết “Phương pháp là thầy của các thầy” (Talley Rand), việc nắm vững các phương pháp giải toán, cho phép ta giải nhanh chóng các bài toán...
 • 166
 • 1,047
 • 3
Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hóa học

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hóa học

Hóa học - Dầu khí

... Thị TamPhương pháp giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học Luyện Thi Đại Học 800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đủ Các Thể Loại• Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học • Hướng dẫn giải đáp chi tiết • ... toán hoá học. Mặt khác thời gian làm bài thi trắc nghiệm rất ngắn, nhưng số lượng bài thì rất nhiều, đòi hỏi các em phải nắm vững các bí quyết: Phương pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học. VD: ... Pháp Giúp Giải Nhanh Bài Toán Hoá Học Như các em đã biết “Phương pháp là thầy của các thầy” (Talley Rand), việc nắm vững các phương pháp giải toán, cho phép ta giải nhanh chóng các bài toán...
 • 166
 • 996
 • 38
công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học

công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học

Hóa học

... 0,32 gam và 0,64 gam B. 0,64 gam và 1,28 gam C. 0,64 gam và 1,60 gam D. 0,64 gam và 1,32 gam Hướng dẫn: nCuSO4 = 0,02 = nCu2+ Thời gian cần thiết để điện phân hết Cu2+ là t = s → t1 ... ban đầu là: A. 965 s và 0,025 M B. 1930 s và 0,05 M C. 965 s và 0,05 M D. 1930 s và 0,025 M Hướng dẫn: nNaOH = 0,01 mol - Khi ở catot bắt đầu có bọt khí (H2) thoát ra chứng tỏ CuSO4 đã bị ... hợp đầu lần lượt là: A. 0,2 M và 0,1 M B. 0,1 M và 0,2 M C. 0,2 M và 0,2 M D. 0,1 M và 0,1 M Hướng dẫn: - Ta có ne = mol - Tại catot: Ag+ + 1e → Ag Ta có hệ phương trình: x x (mol) Cu2+...
 • 65
 • 951
 • 4
Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1)

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1)

Hóa học

... LIÊN KẾT HÓA HỌC37. các loại liên kết hóa học: o liên kết ion → hợp chất iono liên kết cộng hóa trị:• liên kết cộng hóa trị có cực ( phân cực) → hợp chất có cực• liên kết cộng hóa trị ... CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC27. phân loại chu kì:o chu kì nhỏ: 1,2,3o chu kì lớn: 4,5,6,728. xác định nhóm :o STT nhóm = số e hóa trịo STT chu kì = số lớp eo STT nhóm A = số e hóa trị = số e ... phương: ρ= 74%*****************************************VẤN ĐỀ 6: PHẢN ỨNG HÓA HỌC- TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG- CÂN BẰNG HÓA HỌC42. các khái niệm về phản ứng oxh- khử: ( pứ thay đổi soh)• Chất khử: là...
 • 29
 • 905
 • 5
Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 2)

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 2)

Hóa học

... 2H2OCu +2H2SO4(đ, nóng) → CuSO4 + 2SO2↑ + 2H2ODung dịch BazơQuì tím Hóa xanhDung dịch phenolphtalein Hóa hồngMuối sunfatDd muối Ba↓trắng BaSO4BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓+ ... N2Aminbậc 1Dd FeCl3Kết tủa Fe(OH)3 nâu đenAmino axit(NH2)x-R-(COOH)yQuỳ tím Hóa đỏ: x<y Hóa xanh: x>yKhông đổi màu: x=yMuối cacbonatKhí không màu CO2HNO2 ( hay hh dd ... ứngĐốt trong O2 rồi dẫn sản phẩm cháy qua ddnước vôi trongDung dịch nước vôi trong vẩn đục2CO + O2 0t→2CO2CO2 + Ca(OH)2→ CaCO3 + H2OCO2Quỳ tím ẩm Hóa hồngDd vôi trong...
 • 39
 • 1,290
 • 5
Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1+tập 2+tập 3) Full

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1+tập 2+tập 3) Full

Hóa học

... AgCl, PbCl2↓ trắng Quì tím ẩm Hóa đỏ NH3 Khói trắng NH3 + HCl  NH4Cl NH3 (mùi khai) Quì tím ẩm Hóa xanh phenolphtalein Hóa Hồng HCl đặc Khói trắng NH3 + HCl ... trong O2 rồi dẫn sản phẩm cháy qua dd nước vôi trong Dung dịch nước vôi trong vẩn đục 2CO + O2 0t2CO2 CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O CO2 Quỳ tím ẩm Hóa hồng Dd ... tạo kết tủa 56. Hg2CrO4 : đỏ 57. P2O5(rắn): màu trắng 58. NO(k): hóa nâu trong ko khí 59. NH3 làm quỳ tím ẩm hóa xanh 60. Kết tủa trinitrat toluen màu vàng. 61. Kết tủa trinitrat phenol...
 • 90
 • 1,244
 • 3
PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Toán học

...  Sách dành tặng học sinh phổ thông  16 Phương pháp và kĩ thuật giải nhanh hóa học  Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học 22 22 IV. BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 1 : Hỗn ... thì việc sử dụng phương pháp này càng giúp đơn giản hóa bài toán hơn. - Các bài toán giải bằng phương pháp tăng giảm khối lượng đều có thể giải được theo phương pháp bảo toàn khối lượng, vì ... tùy từng bài tập mà phương pháp này hay phương pháp kia sẽ là ưu việt hơn. - Phương pháp tăng giảm khối lượng thường được sử dụng trong các bài toán hỗn hợp nhiều chất. 4. Các bước giải. ...
 • 236
 • 2,156
 • 14
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

Hóa học - Dầu khí

... MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 3Phần thứ nhất: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 4Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 4Phương pháp 2: Bảo ... trình phân tử được mà phải giải dựa theo phương trình ion. Việc giải bài toán hóa học bằng phương pháp ion giúp chúng ta hiểu kỹ hơn về bản chất của các phương trình hóa học. Từ một phương trình ... gam. B. 8,14 gam. C. 4,18 gam. D. 16,04 gam.Đáp án các bài tập vận dụng:1. D 2. C 3. C 4. D 5. C6. C 7. B 8. A 9. C 10. C21 Hướng dẫn giải Ta có bán phản ứng:2NO3− + 2H+ + 1e → NO2...
 • 298
 • 2,295
 • 19
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

Hóa học - Dầu khí

... nhanh trắc nghiệm hóa học chúng tôi đều trình bày phần hướng dẫn giải mẫu chi tiết những bài tập trắc nghiệm khó, giúp học sinh có cách nhìn nhận mới về phương pháp giải bài tập trắc nghiệm ... tính chính xác cao. Để giải bài tập trắc nghiệm nhanh trong vòng từ 1-2 phút chúng ta phải biết phân loại và nắm chắc các phương pháp suy luận. Việc giải bài tập trắc nghiệm không nhất thiết ... 61,79 gam. D. 72,35 gam.Đáp án các bài tập vận dụng1. B 2. B 3. A 4. B 5. C6. D 7. C 8. A 9. D 10. A3610 phương pháp Giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 1Phương pháp 1ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT...
 • 299
 • 1,339
 • 6
Một số công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học

Một số công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học

Hóa học - Dầu khí

... SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 20115 Created by: Trần Văn Trung25. Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối cacbonat tác dụng với dung dịchHCl giải phóng khí ... Ba(OH)21M. Tính kết tủa thuđược.Ta có : nCO2= 0,5 molMỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 20112 Created by: Trần Văn Trungc. C6H12O =2)36).(26( = 67. Công ... lượng CO2và khối lượng H2O :mancol= mH2O-112COmMỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 20113 Created by: Trần Văn TrungVí dụ : Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn...
 • 10
 • 7,277
 • 233

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008