hướng dẫn ôn thi thpt năm 2015

Hướng dẫn ôn thi TNTPT năm 2009

Hướng dẫn ôn thi TNTPT năm 2009

Tư liệu khác

... Đào tạo hướng dẫn ôn tập mon Toán thi tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009 như sau:Việc ôn tập chuẩn bị kiến thức cho các kì thi cần phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩnăng của Chương trình THPT và ... Chú ý bài ôn tập hệ thống hoá và mở rộng kiến thức.40 hớng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT cho các môn năm 2009Môn Toán:Nm 2009 l nm u tiờn tt c học sinh lớp 12 học theo Chương trình THPT mới; ... các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2009 sẽ thi theo chương trình này.Để tạo điều kiện và giúp học sinh lớp 12 cũng như các thí sinh dự thi tốt nghiệp học tập và ôn luyện thi chủ động, tích...
 • 42
 • 292
 • 0
Huong dan on thi mon Lich Su Dang Cong San Viet Nam.pdf

Huong dan on thi mon Lich Su Dang Cong San Viet Nam.pdf

Tài liệu khác

... nïn trong cao trâo 1930 - 1931, vêën àïì sấch lûúåc vâ phûúng phấp cấch mẩng chûâng nâo àố côn thi ëu linh hoẩt, mïìm dễo do àố mùåt trêån phẫn àïë chûa àûúåc phất triïín rưång rậi. Giấo ... phẫi lâ nhiïåm v cấch mẩng trûåc tiïëp trong lc nây. u cêìu cêëp thi ët trûúác mùỉt ca nhên dên Àưng Dûúng lâ tûå do, dên ch, cẫi thi ån àúâi sưëng. Phẫi thânh lêåp Mùåt trêån nhên dên phẫn àïë ... àẩo àûúåc àưng àẫo qìn chuáng ; àöìng thúâi HNG DấẻN ệN THI MệN LếCH S ANG CệNG SAN VIẽT NAM 1 http://ebooks.vdcmedia.com HNG DấẻN ệN THI MệN LếCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM ...
 • 94
 • 2,598
 • 20
Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT

Ngữ văn

... nào? +Thi đề. +Thi liệu +Thi pháp +Thi nhân+ Thi nhÃn.-Hiện đại:+Tứ thơ luôn vận động ra ánh sáng, lên cao, hớng về niềm tin+Chân dung Bác: Chiến sĩ CM kiên cờng bất khuất c.Tuyên ngôn độc ... Trờng Trung học phổ thông Hồng §øc.10 Giáo án Ngữ văn 12 - Văn học nớc ngoài Gv: Lê Thị Thanh ThơNgày soạn: Tiết: 97-98-99(PPCT)Ngày dạy: Hớng dẫn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT A.Yờu cu bài dạy: ... sắc chiến tranh phát xít-TP là thi n chuyện ngợi ca phẩm chất Nga và tâm hồn Nga.V.Enxa trớc gơng soi-1946 ( L.Aragông)1.Tác giả:-L.Aragông(1897-1982)a.CĐ ông là 1 hành trình trăn trở kiếm...
 • 10
 • 488
 • 1
Hướng dẫn ôn thi TN-THPT-2009 tất cả các môn

Hướng dẫn ôn thi TN-THPT-2009 tất cả các môn

Tư liệu khác

... GIỚI THI U CHUNG VỀ ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP THPT Việc giảng dạy, ôn tập và thi tốt nghiệp môn Tiếng Nga năm học 2008-2009 trong các trường trung học phổ thông (THPT) được thực hiện theo những hướng ... hớng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT cho các môn năm 2009Môn Toán:Nm 2009 l nm u tiờn tt c học sinh lớp 12 học theo Chương trình THPT mới; các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2009 sẽ thi theo ... các thí sinh dự thi tốt nghiệp học tập và ôn luyện thi chủ động, tích cực, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn ôn tập mon Toán thi tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009 như sau:Việc ôn tập chuẩn bị...
 • 42
 • 543
 • 0
Huong dan On Thi TN-THPT-2009

Huong dan On Thi TN-THPT-2009

Toán học

... hớng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT cho các môn năm 2009Môn Toán:Nm 2009 l nm u tiờn tt c học sinh lớp 12 học theo Chương trình THPT mới; các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2009 sẽ thi theo ... các thí sinh dự thi tốt nghiệp học tập và ôn luyện thi chủ động, tích cực, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn ôn tập mon Toán thi tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009 như sau:Việc ôn tập chuẩn bị ... liệu không phải của sách giáo khoa Địa lí lớp 12 xuất bản năm 2008, nhng phải ghi rõ nguồn gốc số liệu.hớng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT cho các môn năm 2009 Môn Ngoại ngữTiếng AnhVic thi tt...
 • 25
 • 348
 • 0
HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN NĂM 2009

HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN NĂM 2009

Toán học

... GIỚI THI U CHUNG VỀ ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP THPT Việc giảng dạy, ôn tập và thi tốt nghiệp môn Tiếng Nga năm học 2008-2009trong các trường trung học phổ thông (THPT) được thực hiện theo những hướng dẫn ... từ năm 1945 đến năm 2000II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến năm 1925- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm ... khách quan. B. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP LỚP 12 MÔN SINH HỌCVỚI THÍ SINH TỰ DO Gồm các nhóm đối tượng: Thí sinh đã học chương trình THPT không phân ban; Thí sinhđã học chương trình THPT phân ban thí...
 • 42
 • 382
 • 0
HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT CHƯƠNG I (08-09) MON VẬT LÝ

HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT CHƯƠNG I (08-09) MON VẬT LÝ

Vật lý

... bằng không B.Gia tốc tiếp tuyến bằng không , gia tốc hướng tâm khác không C.Gia tốc tiếp tuyến khác không , gia tốc hướng tâm bằng không .D. Gia tốc tiếp tuyến khác không ,gia tốc hướng tâm ... Nhân Trường THPT hướng Hoá C. Tốc độ góc của một điểm trên vật rắn ( không nằm trên trục quay ) là không đổi theo thời gian.D. Gia tốc tiếp tuyến của một điểm trên vật rắn ( không nằm trên ... lượng luôn luôn dương và có tính cộng được .- Đơn vị của momen quán tính : kgm2. d) Mômen quán tính của một số vật đồng chất : Giáo viên thực hiện : Nguyễn Quang Nhân Trường THPT hướng Hoá...
 • 6
 • 388
 • 0
huong dan on thi tot nghiep nam 2009

huong dan on thi tot nghiep nam 2009

Tư liệu khác

... GIỚI THI U CHUNG VỀ ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP THPT Việc giảng dạy, ôn tập và thi tốt nghiệp môn Tiếng Nga năm học 2008-2009 trong các trường trung học phổ thông (THPT) được thực hiện theo những hướng ... do NXBGD xuất bản cho hệ 7 năm THPT, thực hiện từ lớp 6 THCS đến hết lớp 12 THPT. II. NỘI DUNG ÔN TẬP31 hớng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT cho các môn năm 2009Môn Toán:Nm 2009 l nm u tiờn ... Đào tạo hướng dẫn ôn tập mon Toán thi tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009 như sau:Việc ôn tập chuẩn bị kiến thức cho các kì thi cần phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình THPT và...
 • 42
 • 350
 • 0
HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT CHƯƠNG I I(08-09) MON VẬT LÝ

HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT CHƯƠNG I I(08-09) MON VẬT LÝ

Vật lý

... .A. Vận tốc và li độ luôn ngược pha với nhau. B. Vận tốc và gia tốc luôn cùng pha với nhau C. Li độ và gia tốc luôn vuông pha với nhau . D. Vận tốc và gia tốc luôn vuông pha với nhau Câu 2. ... xuống dưới cách vị trí cân bằng 1 cm rồi buông vật ra . chọn trục Õ thẳng đứng hướng xuống . Gia tốc của vật lúc vừa buông ra bằng ỉTrường THPT Hướng Hoá . Giáo viên thực hiện : Nguyễn Quang ... 7. Phát biểu nào nêu sau đây không đúng về vật dao động điều hoà ?A. Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ thuận với li độB. Gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ...
 • 10
 • 361
 • 0
HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT CHƯƠNG I I(08-09) MON VẬT LÝ

HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT CHƯƠNG I I(08-09) MON VẬT LÝ

Vật lý

... 7. Phát biểu nào nêu sau đây không đúng về vật dao động điều hoà ?A. Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ thuận với li độB. Gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ ... cưỡng bức ?dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoiaị lực biến thi n điều hoà là. A.Dao động có biên độ không đổi . ỉTrường THPT Hướng Hoá . Giáo viên thực hiện : Nguyễn Quang NhânCâu 47. Một ... phục ) là hợp lực tác dụng lên vật và gây dao động điều hoà : F= -m2ωx=-kx Lực kéo về luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với li độ dao động .3.5 . Năng lương trong dao...
 • 10
 • 389
 • 0
HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT CHƯƠNG I I(08-09) MON VẬT LÝ

HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT CHƯƠNG I I(08-09) MON VẬT LÝ

Vật lý

... .A. Vận tốc và li độ luôn ngược pha với nhau. B. Vận tốc và gia tốc luôn cùng pha với nhau C. Li độ và gia tốc luôn vuông pha với nhau . D. Vận tốc và gia tốc luôn vuông pha với nhau Câu 2. ... bằng và hướng ra xa vị trí ấy .B.Tỉ lệ thuận với toạ độ của vật tính từ góc O bất kì và hướng về vị trí cân bằng .C.Tỉ lệ thuận với li độ và hướng về phía vị trí cân bằng . ỉTrường THPT Hướng ... biến thi n điều hoà là. A.Dao động có biên độ không đổi . ỉTrường THPT Hướng Hoá . Giáo viên thực hiện : Nguyễn Quang NhânD.Tỉ lệ ngịch với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng...
 • 10
 • 376
 • 0

Xem thêm