hương 3 phân tích hệ thống

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HƯỚNG CẤU TRÚC

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HƯỚNG CẤU TRÚC

Chuyên ngành kinh tế

... Sau học chương người học có thể: •Về kiến thức: – Trình bày công việc cần thực phân tích hệ thống thông tin – Áp dụng sơ đồ phân rã chức năng, sơ đồ dòng liệu, từ điển liệu phân tích hệ thống thông ... Phân rã chức gì? Tại sử dụng phân rã chức năng? Khi sử dụng phân rã chức năng? Làm để thực phân rã chức năng? Một mẫu sơ đồ phân rã chức -bước Một mẫu sơ đồ phân rã chức -bước Một mẫu sơ đồ phân ... phân rã chức năng? Phương pháp Top – down Bottom – up PHÂN RÃ CHỨC NĂNG LÀ GÌ? • Phân rã trình bắt đầu mức độ cao phân chia thực thể thành nhỏ phận nhỏ có liên quan • Phân rã chức kỹ thuật phân...
 • 27
 • 1,491
 • 0

Chươ 3 Chương 3 Phân tích hệ thống (system analysis)

Chươ 3 Chương 3 Phân tích hệ thống (system analysis)

Quản trị mạng

... Công Nghệ Thông Tin Copyright 2004 – Th.S Nguyễn Cao Trí – caotri@hcmut.edu.vn Phân tích hệ thống ệ g Phân tích hệ thống bước quan trọng cho dự án phát triển phần mềm Công việc phân tích hệ thống ... 12 Q y Quy trình phân tích hệ thống p ệ g Các bước Thu thập thông tin hệ thống ố Thu thập yêu cầu Phân tích ê ầ Phâ tí h yêu cầu Xác lập tính hệ thống Xác thực tính hệ thống Phương pháp cấu trúc ... caotri@hcmut.edu.vn Q y Quy trình phân tích hệ thống p ệ g Các bước Thu thập thông tin hệ thống ố Thu thập yêu cầu Phân tích ê ầ Phâ tí h yêu cầu Xác lập tính hệ thống Xác thực tính hệ thống Trường Đại Học...
 • 94
 • 690
 • 2

Tài liệu Chương 3 - Phân tích hệ thống trong miền thời gian docx

Tài liệu Chương 3 - Phân tích hệ thống trong miền thời gian docx

Cao đẳng - Đại học

... Tín hiệu Hệ thống 2009 / 21 Phương Trình Vi Phân Hệ Thống Tuyến Tính Bất Biến Phương trình vi phân tuyến tính hệ số Dạng tổng quát phương trình vi phân tuyến tính hệ số biểu diễn hệ thống tuyến ... Đối với hệ thống vật lý, phương trình vi phân biểu diễn hệ thống thiết lập từ phương trình định luật vật lý mà hoạt động hệ thống tuân theo Các hệ thống tuyến tính bất biến biểu diễn phương trình ... Phương Trình Vi Phân Hệ Thống Tuyến Tính Bất Biến Biểu diễn hệ thống phương trình vi phân Mô hình phương trình vi phân loại mô hình toán học sử dụng phổ biến để biểu diễn hệ thống nhiều...
 • 21
 • 572
 • 2

Tài liệu Chương 3: Phân tích hệ thống pptx

Tài liệu Chương 3: Phân tích hệ thống pptx

Cơ sở dữ liệu

... nhật 3- 3 Mục đích Mục đích giai đoạn phân tích: Thực hiểu yêu cầu hệ thống Phát triển hệ thống có sẵn định hệ thống không cần thiết Ranh giới phân tích hệ thống thiết kế hệ thống không rõ rệt 3- 4 ... rõ rệt 3- 4 3. 1 QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH 3- 5 Quy trình SDLC 3- 6 Các bước giai đoạn phân tích Hiểu hệ thống cũ hoạt động Xác định hội cải tiến hệ thống cũ Phát triển khái niệm cho hệ thống 3- 7 Ba bước ... Giai đoạn II: Phân tích Phân tích Tập hợp thông tin Xây dựng mô hình xử lý Xây dựng mô hình liệu 3- 2 Một số định nghĩa Hệ thốnghệ thống đưa vào máy tính Hệ thống hệ thống xây dựng dựa...
 • 14
 • 433
 • 0

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG ppsx

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG ppsx

Quản trị kinh doanh

... Diễn tả Hệ thống cũ Diễn tả Hệ thống cũ Diễn tả Hệ thống Diễn tả Hệ thống LÀM - NHƯ THẾ LÀM - NHƯ THẾ NÀO? NÀO? LÀM NHƯ THẾ LÀM NHƯ THẾ NÀO? NÀO? (1) (3) Diễn tả Hệ thống cũ Diễn tả Hệ thống ... chức hệ thống dạng DFD (tập hợp DFD) Kỹ thuật phân mức (phân tích từ xuống) Chuyển đổi DFD vật lý thành DFD logic Chuyển từ DFD hệ thống cũ sang DFD hệ thống 3. 2.1Kỹ thuật phân mức - Phân tích ... Nhận hàng Phiếu giao hàng 3 Ghi nhận Ghi nhận hàng hàng Phân xưởng Hình 3. 31 – DFD logic mức đỉnh hệ CƯVT (hiện trạng) 97 3. 2 .3 Kỹ thuật từ DFD hệ thống cũ sang DFD hệ thống • Căn vào - Các phê...
 • 45
 • 427
 • 2

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống tài sản cố định hữu hình trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ p1 pptx

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống tài sản cố định hữu hình trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ p1 pptx

Cao đẳng - Đại học

... việcTTài liệu công việc Nhất quán 07 Các sách phương pháp kế toán doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống nhất kỳ kế toán năm Trường hợp có thay đổi sách phương pháp kế toán chọn phải giải trình lý ... quy định thực theo Chuẩn mực chung NỘI DUNG CHUẨN MỰC CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN Cơ sở dồn tích 03 Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở ... chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất; b/ Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán lập báo cáo tài theo chuẩn mực kế toán chế độ kế toán ban hành cách thống xử lý vấn đề chưa quy định cụ...
 • 5
 • 372
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống lưu trữ thông tin về cấu hình và vị trí server p1 ppt

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống lưu trữ thông tin về cấu hình và vị trí server p1 ppt

Cao đẳng - Đại học

... ổ đĩa bạn lưu ảnh hệ thống Quá trình cài đặt format tất ổ đĩa tự động trình cài đặt Khi hình phục hồi hệ thống xuất hiện, bạn chọn xác file backup Windows tự động phục hồi hệ thống thời điểm trước ... khởi động chế độ hồi phục hệ thống tự động Nhấn F2 đưa đĩa mềm vào ổ Nếu bạn bỏ qua bước này, bạn cần thực lại, thường phải 2 -3 lần thành công Hãy ổ đĩa mà bạn muốn ổ hệ thống cần phải chọn Vì lý ... tiên, trường hợp ổ cứng bạn bị "chết", bạn cần phục hồi ảnh hệ thống cách sử dụng đĩa CD Windows XP đĩa mềm ASR tạo trước Khởi động hệ thống đĩa CD Windows XP Ngay sau hình máy tính màu xanh, dòng...
 • 5
 • 374
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống xu pap xả trong động cơ đốt trong dưới tác dụng của nhiệt độ cao p1 pptx

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống xu pap xả trong động cơ đốt trong dưới tác dụng của nhiệt độ cao p1 pptx

Cao đẳng - Đại học

... -0,40%C v 13% Cr våïi hai pha l pherit v cạc bêt cräm Gäưm cạc mạc sau : 12Cr 13, 20Cr 13, 30 Cr 13 v 40Cr 13 Nhọm thẹp náưy cọ chäúng àn mn cao khäng khê, nỉåïc säng, nỉåïc mạy v axit HNO3 Cäng dủng ... cạc mạc thẹp CD70, CD80 CD 130 (hay CD70A CD 130 A) Âáy l loải thẹp cháút lỉåüng täút v cháút lỉåüng cao, våïi lỉåüng lỉu hunh v phätpho tháúp (P 0, 030 0, 035 ; S 0,020 0, 030 ) Chụng cọ âàûc âiãøm : ... (0 ,35 0,50%), chỉïa cräm cao (9,00 10,00%) v 2% Si Dỉåïi tạc dủng ca nhiãût âäü cao tao äxyt Cr2O3, SiO2 bãưn sêt chàût chäúng àn mn hoạ hc Cạc mạc thẹp thỉåìng dng : 40Cr9Si2, 40Cr10Si2Mo, 30 Cr13Ni7Si2,...
 • 5
 • 292
 • 0

Giáo hình hướng dẫn phân tích hệ thống để tiếp xúc với sự cố Wan bằng cách sử dụng cấu trúc lệnh p1 doc

Giáo hình hướng dẫn phân tích hệ thống để tiếp xúc với sự cố Wan bằng cách sử dụng cấu trúc lệnh p1 doc

Cao đẳng - Đại học

... 481 Ví dụ: Việc sử dụng công nghệ web ứng dụng truyền thống nh truyền tải file, email làm gia tăng mật độ giao thông làm cho toàn hệ thống bị trì trệ Hình 8 .3. 1 Hiện nhiều mạng LAN phải đối ... tài nguyên toàn hệ thông server intranet Nghẽn mạch phần lớn giao thông đợc truyền lên đờng trục chính, user mở nhiều tài nguyên nhiêu ứng dụng đa phơng tiện Trong trờng hợp thị hệ thống mạng nên ... 482 Trận bão quảng bá xảy có nhiều gói quảng bá đợc nhận vào port Việc sử lý chuyển mạch gói cho hệ thống mạng châm Chúng ta cấu hình cho switch kiểm soát bão port Mặc định, chế độ kiểm soát bão...
 • 6
 • 271
 • 0

Giáo hình hướng dẫn phân tích hệ thống để tiếp xúc với sự cố Vlan bằng cách sử dụng lệnh Show và Debug p1 pdf

Giáo hình hướng dẫn phân tích hệ thống để tiếp xúc với sự cố Vlan bằng cách sử dụng lệnh Show và Debug p1 pdf

Quản trị mạng

... 481 Ví dụ: Việc sử dụng công nghệ web ứng dụng truyền thống nh truyền tải file, email làm gia tăng mật độ giao thông làm cho toàn hệ thống bị trì trệ Hình 8 .3. 1 Hiện nhiều mạng LAN phải đối ... tài nguyên toàn hệ thông server intranet Nghẽn mạch phần lớn giao thông đợc truyền lên đờng trục chính, user mở nhiều tài nguyên nhiêu ứng dụng đa phơng tiện Trong trờng hợp thị hệ thống mạng nên ... 482 Trận bão quảng bá xảy có nhiều gói quảng bá đợc nhận vào port Việc sử lý chuyển mạch gói cho hệ thống mạng châm Chúng ta cấu hình cho switch kiểm soát bão port Mặc định, chế độ kiểm soát bão...
 • 6
 • 229
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống NAT router và cách thiết lập một Forwarder DNS Server phần 1 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống NAT router và cách thiết lập một Forwarder DNS Server phần 1 pdf

Cao đẳng - Đại học

... INTERNET CONNECTION SERVER Bạn quản lý hệ thống mạng nhỏ, sử dụng giao thức TCP/IP bạn định thiết lập kết nối Internet cho hệ thống mạng Thông thường, hệ thống mạng sử dụng địa riêng (private ... theo, bạn chọn Tab IP Tab xuất hệ thống mạng bạn có sử dụng giao thức TCP/IP Phần IP address assignment định cách cấp phát địa IP cho RAS Client quay số vào Nếu hệ thống mạng thiết lập DHCP Server ... qua đường quay số, truy xuất vào hệ thống mạng quan I.2 Cấu hình RAS client Tiếp theo tạo network connection máy trạm để quay số đến RAS Server Máy trạm sử dụng hệ điều hành Win98, WinME, Win2000,...
 • 10
 • 362
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống NAT router và cách thiết lập một Forwarder DNS Server phần 4 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống NAT router và cách thiết lập một Forwarder DNS Server phần 4 pdf

Cao đẳng - Đại học

... Windows Trang 37 1/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Hình 1 .33 : Ví dụ nslookup Hình 1 .34 : Xem RR MX Hình 1 .35 : Xem địa IP hostname Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 37 2/555 Tài liệu ... cho phép người quản trị phân loại tổ chức hệ thống dễ dàng Để tạo miền ta chọn Forward Lookup Zone, sau ta click chuột phải vào tên Zone chọn New Domain…(tham khảo Hình 1 .38 ) Học phần - Quản trị ... chọn chế cho phép hệ thống tự động cài đặt cấu hình dịch vụ DNS tích hợp chung với Active Directory, ta chọn theo cách sau trình nâng cấp hoàn tất, ta tham khảo sở liệu DNS tích hợp chung với...
 • 11
 • 248
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống NAT router và cách thiết lập một Forwarder DNS Server phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống NAT router và cách thiết lập một Forwarder DNS Server phần 5 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... vào cổng Trên quan điểm firewall máy Client điều giống hệ thống bên khởi tạo kết nối vào hệ thống bên điều thường bị ngăn chặn hầu hết hệ thống Firewall Ví dụ phiên làm việc active FTP: Trong ... liệu lệnh đòi hỏi hệ thống bảo mật phải cho phép sử dụng cổng TCP 20 Cho nên sử dụng FTP để truyền tin mạng Internet thông qua mạng hệ thống bảo mật (Proxy, Firewall, NAT) hệ thống phải mở TCP ... Passive Khi ta sử dụng dịch vụ FTP để truyền liệu mạng Internet thông qua hệ thống bảo mật Proxy, Firewall, NAT, thông thường hệ thống bảo mật cho phép kết nối TCP theo cổng dịch vụ 21 user gặp vấn...
 • 11
 • 323
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống NAT router và cách thiết lập một Forwarder DNS Server phần 8 docx

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống NAT router và cách thiết lập một Forwarder DNS Server phần 8 docx

Cao đẳng - Đại học

... dạy Hình 3. 7: lựa chọn tùy chọn cho Server Sau hệ thống tìm kiếm I386 source để cài đặt IIS, không tìm xuất yêu cầu định đường dẫn chứa nguồn I386, sau ta chọn Ok hộp thoại Hình 3. 8 Hình 3. 8: Chỉ ... Application Pool: nhóm ứng dụng chia sẻ worker process (W3wp.exe) - worker process (W3wp.exe) cho pool phân cách với worker process (W3wp.exe) pool khác - Một ứng dụng pool bị lỗi (fail) không ... như: ASP, ASP.NET, CGI, WebDAV,… Hình 3. 13: IIS Manager Trong thư mục Web Sites ta có ba Web Site thành viên bao gồm: - Default Web Site: Web Site mặc định hệ thống tạo sẳn - Microsoft SharePoint...
 • 11
 • 221
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống NAT router và cách thiết lập một Forwarder DNS Server phần 9 doc

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống NAT router và cách thiết lập một Forwarder DNS Server phần 9 doc

Cao đẳng - Đại học

... đăng nhập thành công, giao diện Server Administration hiển thị (tham khảo hình 3. 33) : Hình 3. 33: Giao diện quản trị hệ thống qua Web Một số chức cung cấp Administration Server Tên Tab Chức Welcome ... dẫn giảng dạy Hình 3. 23: Directory Security Tab - Cấu hình Authentication And Access Control: từ Hình 3. 23 ta chọn nút Edit…chọn phương thức chứng thực cho phù hợp, mặc định hệ thống không yêu cầu ... file…(tham khảo Hình 3. 34) Hình 3. 34: lưu cấu hình Web site - Sau ta định tập tin cấu hình, đường dẫn thư mục lưu trữ thông tin cấu hình, mật mã hóa cho tập tin cấu hình Hình 3. 35: Sao lưu cấu hình...
 • 11
 • 167
 • 0

chương 3 phân tích hệ thống 3 1 phân tích ca(case) sử dụng

chương 3 phân tích hệ thống  3 1 phân tích ca(case) sử dụng

Cao đẳng - Đại học

... dựng người phân tích hệ thống với hợp tác người dùng Được sử dụng cho mô hình hóa quy trình liệu bước Vai trò, nhiệm vụ      Là tập hợp hành động để sinh kết đầu Mô tả cách thức hệ thống “phản ... ứng” với kiện kích hoạt Sự kiện kích hoạt (event- trigger) nguyên nhân thực thi Mọi hoạt động hệ thống để “phản ứng” lại kiện (event-driven modeling ) Hữu ích trường hợp mô tả yêu cầu nghiệp ... nào? Các tiện ích, cách thức sử dụng để xử lý thông tin (vd: giấy tờ, email, điện thoại, …)? Bước 3: Xác định thành phần liên quan Công việc Xác định điều kiện kích hoạt, thông tin vào/ra Các câu...
 • 12
 • 203
 • 0

Bài 3 phương pháp phân tích swot xây dựng định hướng chiến lược phát triển cho các hệ thống (bộ môn phân tích hệ thống môi trường)

Bài 3 phương pháp phân tích swot xây dựng định hướng chiến lược phát triển cho các hệ thống (bộ môn phân tích hệ thống môi trường)

Môi trường

... tên đònh hệ thống) 3. 3) Phân tích bên có liên quan + Các bên có liên quan bên hệ thống Liên hệ đến mục tiêu để đưa đầy đủ thành phần hệ thống + bên có liên quan bên ngòai hệ thống Liên hệ đến ... thái 3. 4) Phân tích hệ thống, xây dựng khung làm việc cho phân tích SWOT Xây dựïng hình ảnh nhận thức hệ thống vẽ sơ đồ cấu trúc hệ thống tương đối chi tiết: - Hệ thống bao gồm thành phần (phân ... đònh trước phương án chọn lựa cho hướng tương lai, Ø vạch hành động để thực mục tiêu 3 Sáu giai đoạn: 3. 1) Xác định mục tiêu hệ thống 3. 2) Xác định ranh giới hệ thống 3. 3) Phân tích bên quan...
 • 18
 • 528
 • 0

Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ở Việt Nam.doc

Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ở Việt Nam.doc

Kế toán

... vật.Bởi thống mặt đối lập điều kiện thiếu đợc cho tồn vật , tợng Sự thống đặc điểm riêng thân vật tạo nên Ví dụ, kinh tế :giữa hai mặt tích luỹ tiêu dùng đối lập thống với sản xuất Không có tích ... phát triển tích luỹ Tất nhiên khái niệm thống mang tính tơng đối mà Bản thân nội dung khái niệm nói lên tính chất tơng đối :thống đối lập , thống bao hàm chứa đng đối lập Khái niệm thống mặt đối ... bàn mối quan hệ thống đấu tranh mặt đối lập , Lênin : thống điều kiện để vật tồn với ý nghĩa nhờ có thống mặt đối lập mà nhận biết đợc vật , tợng tồn giới khách quan Song thân thống tơng đối...
 • 16
 • 4,431
 • 4

Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... mối quan hệ thống đấu tranh mặt đối lập, Lênin rằng: Mặc dù thống điều kiện để tồn với ý nghĩa - Nhờ có thống mặt đối lập mà chung ta nhận biết đợc vật, tợng tồn giới khách quan Song thân thống ... Bởi thống mặt đối lập điều kiện thiếu đợc cho tồn vật, tợng Đấu tranh mặt đối lập Sự thống mặt đối lập vật không tách rời đấu tranh chuyển hóa chúng Bởi mặt đối lập tồn Tiêu luận triết học vật thống ... liên hệ, tác động lẫn nhau, có liên hệ trái ngợc nhau, gọi mặt đối lập thờng xuyên tác động qua lại lẫn gây lên biến đổi định, làm cho vật vận động phát triển 1, Sự đấu tranh mặt đối lập thể thống...
 • 19
 • 907
 • 1

Phân tích hệ thống mạng của ngân hàng và đề ra hướng phát triển

Phân tích hệ thống mạng của ngân hàng và đề ra hướng phát triển

Công nghệ thông tin

... CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MẠNG CỦA NGÂN HÀNG SHB Ngô Việt Hoàng - 31 - Phân tích hệ thống mạng ngân hàng đề hướng phát triển I Giới thiệu tổng quan hệ thống mạng ngân hàng SHB – Đà Nẵng: Hệ ... Nẵng: Ngô Việt Hoàng -8- Phân tích hệ thống mạng ngân hàng đề hướng phát triển (Hình 1.1.1) Ngô Việt Hoàng -9- Phân tích hệ thống mạng ngân hàng đề hướng phát triển CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ MẠNG ... học 03/ 2008) Ebook:Thiết kế LAN-WAN,Bài giảng thiết kế mạng ,Phân tích thiết kế hệ thống, quản trị mạng Ngoài em tham khảo thêm nguồn tài liệu internet Ngô Việt Hoàng - 40 - Phân tích hệ thống...
 • 41
 • 598
 • 10

Xem thêm