giao an thuc hanh ki nang song lop 3 bài 13 bai 14 bài15

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU DẠY MÔN THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 3 MỚI NHẤT NĂM 2015 2016 Ở TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU DẠY MÔN THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 3 MỚI NHẤT NĂM 2015 2016 Ở TIỂU HỌC.

Tiểu học

... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 TÀI LIỆU GỒM CÁC NỘI DUNG: BÀI 1: TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN (4) BÀI 2: LẬP THỜI GIAN BIỂU (8) BÀI 3: EM LÀ NGƯỜI THÂN THIỆN (12) BÀI 4: YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ (16) BÀI 5: TẠO ... EM (48) BÀI 13: QUAN TÂM GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC (52) BÀI 14: GIỚI THIỆU DANH LAM THẮNG CẢNH CỦA QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC (56) http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 ... học tập http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 *HĐ 5: Đọc điều cần ghi nhớ trang 38 trang 39 + Giáo viên cho...
 • 50
 • 13,719
 • 18
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC: TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 3 Ở TIỂU HỌC

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC: TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 3 Ở TIỂU HỌC

Giáo dục học

... T2) Bài 3: ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG(T1 T2) Bài 4: TÌM KI M THÔNG TIN TRÊN INTERNET(T1 T2) BÀI 5: QUAN TÂM, CHĂM SÓC(T1 T2) BÀI 6: BIỂU CẢM BẰNG NÉT MẶT (t1 T2) BÀI 7: LUYỆN GIỌNG OANH VÀNG (t1 T2) BÀI ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 Thực hành sống BÀI TỔNG QUAN CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH(T2) MỤC TIÊU: Bài ... NHÓM (t1 T2) BÀI 13: TẬP HỢP ĐIỀU HÀNH ĐỘI BÀI 14: TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN BÀI 15: TỰ LẬP VÀ CÙNG TẠO LẬP http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025...
 • 58
 • 4,227
 • 6
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC HỌC TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 5 MỚI NHẤT TỪ NĂM HỌC 2015 2016 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC HỌC TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 5 MỚI NHẤT TỪ NĂM HỌC 2015 2016 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC.

Tiểu học

... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 *H 3: Làm việc cá nhân Hướng dẫn HS làm tập tập trang 37 *Bài tập 2: ... chức, xếp công việc giao phó http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 Thực hành sống BÀI 13: GIỚI THIỆU DI ... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 *H 3: Làm việc cá nhân - Hướng dẫn HS làm tập trang 13. (Đánh dấu nhân vào ô vuông hình ảnh thể tinh thần hợp tác với người xung quanh) - Đọc, quan sát hình ảnh...
 • 54
 • 7,359
 • 4
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC THIẾT KẾ GIÁO ÁN MẪU DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HIỆN TỪ NĂM HỌC 2015 2016.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC THIẾT KẾ GIÁO ÁN MẪU DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HIỆN TỪ NĂM HỌC 2015 2016.

Tiểu học

... (48) BÀI 13: LÒNG TỰ HÀO (52) BÀI 14: TẠO MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN (56) http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 ... BÀI 8: EM LÀ ĐỘI VIÊN XUẤT SẮC (32 ) BÀI 9: BÀI HỌC VỀ LÒNG TỰ TRỌNG (36 ) BÀI 10: BIẾT CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẢN THÂN (40) BÀI 11: NHẬN THỨC BẢN THÂN (44) BÀI 12: SỨC MẠNH CUẢ SỰ ĐOÀN KẾT (48) BÀI ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 TÀI LIỆU GỒM CÁC NỘI DUNG: BÀI 1: HỌC CÁCH TIẾT KI M (4) BÀI 2: THỰC...
 • 53
 • 10,343
 • 11
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN THIẾT KẾ GIÁO ÁN MẪU THEO SÁCH MỚI NĂM 2015 DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 2 Ở TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN THIẾT KẾ GIÁO ÁN MẪU THEO SÁCH MỚI NĂM 2015 DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 2 Ở TIỂU HỌC.

Tiểu học

... NGƯỜI THÂN (32 ) BÀI 9: EM LÀ NGƯỜI XUẤT SẮC (36 ) BÀI 10: NÊU Ý KI N CÁ NHÂN (40) BÀI 11: LÒNG TRUNG THỰC (44) BÀI 12: THỰC HIẸN NỘI QUY TRƯỜNG LỚP (48) BÀI 13: ĐỘNG VIÊN, CHĂM SÓC (52) BÀI 14: LÒNG ... Hoàn thành tập tập trang 29 trang 30 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 *Bài tập 3: Học sinh xếp góc học ... tin giao tiếp http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 2- Bài tập 3: Đánh dấu x vào ý em chọn thể Những biểu giao...
 • 53
 • 11,069
 • 16
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN THIẾT KẾ GIÁO ÁN MẪU THEO SÁCH MỚI NĂM 2015 DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 1 Ở TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN THIẾT KẾ GIÁO ÁN MẪU THEO SÁCH MỚI NĂM 2015 DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 1 Ở TIỂU HỌC.

Tiểu học

... viên chốt ý tuyên dương *H 3: G/V hướng dẫn nhóm HS làm tập trang 13, tập trang 14 Giáo viên đọc yêu cầu bài, học sinh theo dõi, quan sát hình ảnh để hiểu *Bài tập trang 13: Học sinh thực hành chào ... TRƯỜNG MỚI (36 ) BÀI 10: PHÁT BIỂU XÂY DỰNG BÀI (40) BÀI 11: TRẢ LẠI CỦA RƠI (44) BÀI 12: ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ (48) BÀI 13: EM LÀ NGƯỜI BẠN TỐT (52) BÀI 14: EM YÊU TRƯỜNG LỚP (56) http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 ... (8) BÀI 3: TỰ TIN KHI GIAO TIẾP (12) BÀI 4: MONG MUỐN CỦA EM (16) BÀI 5: TẬP TRUNG ĐỂ HỌC TỐT (20) BÀI 6: HỎI HIỆU QUẢ (24) BÀI 7: HỌC TẬP CHUYÊN CẦN (28) BÀI 8: ĐỒ DÙNG GỌN GÀNG NGĂN NẮP (32 ) BÀI...
 • 61
 • 6,190
 • 11
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC: TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4 Ở TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC: TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 4 Ở TIỂU HỌC.

Giáo dục học

... SÓC Bài 3: GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT Bài 4: TƯ DUY TÍCH CỰC BÀI 5: NGƯỜI CHỦ NHÀ ĐÁNG YÊU BÀI 6: SỨC MẠNH CỦA THÔNG ĐIỆP BÀI 7: MỞ BÀI THU HÚT BÀI 8: THÂN BÀI VÀ KẾT BÀI BÀI 9: HAI BÁN CẦU NÃO BÀI ... ĐẶT MỤC TIÊU HỌC TẬP BÀI 11: HỌC CÁCH TIẾT KI M BÀI 12: TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI BÀI 13: TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐỒNG ĐỘI BÀI 14: NHẬN THỨC BẢN THÂN BÀI 15: CUỘC SỐNG TÍCH CỰC http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 - Dặn dò: Áp dụng ki n thức học vào sống tốt Thực hành sống Bài 3: GIẢI...
 • 64
 • 7,435
 • 10
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 5 Ở TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 5 Ở TIỂU HỌC.

Giáo dục học

... (Tiết 2) Bài 11: TÂM LÍ THI CỬ (Tiết 1) Bài 11: TÂM LÍ THI CỬ (Tiết 2) Bài 12: TINH THẦN HỢP TÁC (Tiết 1) Bài 12: TINH THẦN HỢP TÁC (Tiết 2) Bài 13: NĂNG PHÂN CÔNG (Tiết 1) Bài 13: NĂNG ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 Bài học: Thời lượng dùng năng: Đọc: 17%, Nói: 16 %, Viết: 14 %, Nghe: 53% ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 II.Đồ dùng Hình ảnh BT tr10 III-Các hoạt động A, Ki m tra ki n thức: (3p)...
 • 76
 • 6,044
 • 6
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 2 Ở TIỂU HỌC..

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 2 Ở TIỂU HỌC..

Giáo dục học

... đội Bài 10: Sức mạnh đoàn kết BÀI 11: Trí nhớ em Bài 12: Cẩm nang vui vẻ Bài 13: Thời gian biểu hoàn hảo BÀI 14: Em người xuất sắc (Tiết tiết 2 )Bài 15: ước mơ em (Tiết tiết 2) http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 ... sống http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 Tiết : 3- 4 Bài 2: NGƯỜI KHÁCH LỊCH SỰ I.Mục tiêu : Bài học giúp em: ... Tiết : 5-6 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 Bài 3: EM NHẬN VÀ EM TRAO I.Mục tiêu : Bài học giúp em: -Nhận...
 • 54
 • 8,400
 • 10
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC: TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 1 Ở TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC: TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 1 Ở TIỂU HỌC.

Giáo dục học

... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 - GV cho HS quan sát tranh( tranh) GV nêu nội dung tranh - Hoạt động ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 - GV cho HS quan sát tranh( tranh) GV nêu nội dung tranh - HS trình bày - NX https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 Thực hành sống Bài 10: EM LÀ ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965 836 + Bài tập: Đâu tư xin lỗi đúng? https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 130 6 030 025 Thực hành sống Bài 6: LỜI VÀNG TRONG GIAO...
 • 80
 • 2,693
 • 1
Gián án giáo án tích hợp kĩ năng sống lớp 1 tuần 19

Gián án giáo án tích hợp năng sống lớp 1 tuần 19

Tiểu học

... thiệu: Bài mới: * Hoạt động 1: Giới thiệu số 13 - Yêu cầu học sinh lấy bó chục que tính - Học sinh lấy que tính que rời - Được tất que tính? - Cô viết số 13 - … 10 que tính que tính 13 que - Số 13 ... ngồi d Luyện nói: 6’ Ruộng bậc thang - GV treo tranh hỏi tranh vẽ gì? - – HS TR: ruộng bậc thang + Chỉ ruộng bậc thang tranh + Ruộng bậc thang ? + Ruộng bậc thang thường có đâu ? để làm ? - – ... câu HS tìm 18 19 “cuộc sống xung quanh” u cầu em đọc trả lời Bước 2: - GV gọi số HS trả lời câu hỏi: - – HS trả lời:Tranh cảnh nơng thơn + Bức tranh trang 38 – 39 vẽ - – HS trả lời: Vì có người...
 • 2,066
 • 4,599
 • 39
Bài giảng giáo án tích hợp kĩ năng sống lớp 1 tuần 20

Bài giảng giáo án tích hợp năng sống lớp 1 tuần 20

Tiểu học

... bạn: trả lời câu hỏi + Đường tranh thứ khác với đường tranh thứ hai (trang 43 SGK)? + Người đ tranh thứ (trang 43 SGK) vị trí đường? + Người đ tranh thứ hai (trang 43 SGK) vị trí đường? - CV gọi ... động QUAN SÁT TRANH BIẾT QUY ĐỊNH VỀ ĐI BỘ TRÊN ĐƯỜNG Mục tiêu: Biết quy định đường HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - GV hướng dẫn HS quan sát tranh, hỏi - HS từ cập quan sát quan sát tranh chuẩn ... nhiêu? - GV nhận xét Củng cố: Trò chơi: Tính nhanh - Hai đội cử đại diện lên gắn số thích hợp vào chỗ trống + 11 13 + + 14 + 15 - Học sinh nêu + 14 - Học sinh viết vào bảng - Học sinh làm - Học...
 • 38
 • 3,008
 • 11
Giáo án mẫu có kỹ năng sống lớp 2, 3, 5

Giáo án mẫu có kỹ năng sống lớp 2, 3, 5

Tiểu học

... Toán Bài: 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 - I/ MỤC TIÊU : 1.KN:-Biết cách thực phép trừ dang 13- 5 lập bảng 13 trừ số (BT 1(a),BT2) -Biết giải toán có phép trừ dạng 13- 5.(BT4) 2.KN: –H/s thực phép trừ dang 13- 5 ... bảng 13 trừ số (BT 1(a),BT2) - Thực giải toán có phép trừ dạng 13- 5.(BT4) *Hs giỏi:Làm BT1 b,BT3 II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV 5’ Bài cũ : x - 14 = 62 x – 13 = 30 32 – ... kết -Vậy 33 que tính bớt que tính que tính ? -Vậy 33 - = ? - Đặt tính thực -Nêu cách tính HOẠT ĐỘNG CỦA HS -3 em lên bảng làm.-Bảng 33 - -Nghe phân tích -33 que tính, bớt que -Thực 33 – -Thao...
 • 22
 • 9,223
 • 20
Giáo án mẫu có kỹ năng sống lớp 5

Giáo án mẫu có kỹ năng sống lớp 5

Tiểu học

... Bài 1: - HS nêu yêu cầu - HS tự làm đổi chéo cho để ki m tra kết lẫn - Vài HS đọc kết làm Bài a) GV yêu cầu HS tự tính điền kết vào bảng tính a b aìb bì a 3, 36 4,2 3, 36 ì 4, = 14, 112 4,2 ì 3, 36 ... 112 4,2 ì 3, 36 = 14, 112 3, 05 2,7 3, 05 ì 2,7= 8, 235 2,7 ì 3, 05 = 8, 235 - HS nhận xét kết hai cột: a ì b b ì a - GVKL: Vậy a ì b = b ì a b) GV yêu cầu HS tự làm phần b - Vì biết 4 ,34 ì 3, 6 = 15,624 ... A Ki m tra cũ HS lên bảng làm tập sau: 20 15,56 30 + 17,09 B Dạy Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC tiết học Hớng dẫn HS làm tập Bài 1: Đặt tính tính 87 ,35 -21 34 ,97 56,29 + 48 ,31 10 - 9,08 70 + 43, 02...
 • 27
 • 4,654
 • 3
giao an tuan 19 Ki nang song KTKN

giao an tuan 19 Ki nang song KTKN

Tiểu học

... động 1: Quan sát, nhận xét giải -Xem sgk trang 78,79 thích nguyên nhân gây gió -Y/c hs quan sát tranh số ,2 ,3 sgk - HS quan sát tranh nêu ý ki n: trang 74,và trả lời câu hỏi: Nhờ có gió +Nhờ ... thích ABCD hình tứ giác MNPQ hình có -Quan sát tranh, trao đổi với bạn cặp cạnh đối diện song song nêu ý ki n: Hình tứ giác MNPQ có nhau? cặp cạnh đối diện song song -Nhận xét kết luận hình MNPQ hình ... việc nghĩa bốn anh em Cẩu Khây (trả lời câu hỏi SGK) II.Đå dïng: -Tranh sgk trang , bảng phụ viết đoạn văn luyện đọc III Các HĐ dạy học: GV HS A Ki m tra: B Dạy mới: -Xem tranh sgk trang * Giới thiệu...
 • 23
 • 590
 • 1
Bài soạn giáo án 10. có kĩ năng sống. kì 1

Bài soạn giáo án 10. có năng sống. 1

Tư liệu khác

... SGK trang 32 đọc đoạn văn (Câu phần IV – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP) TRANG 33 Vận dụng: - Hướng dẫn HS thực tập 3, SGK trang 33 - Có thể dùng câu hỏi SKG, trang 33 để làm câu hỏi ki m tra GV: Phan Thị ... KHẢO, SGK trang 37 Vận dụng: - Hướng dẫn HS thực tập 1, 2, 3, SGK trang 33 - GV gợi ý cho HS cách làm ki m tra: Đề ki m tra gồm phần: trắc nghiệm tự luận - Nội dung ki m tra: Từ đến GV: Phan Thị Vân ... HS: + Làm tập SGK - trang 23 + Tìm hiểu Nhận xét đánh giá tiết học (1’) VI GỢI Ý KI M TRA, ĐÁNH GIÁ (1’) - GV lấy câu hỏi 1,2 ,3, 4 SGK - trang 23 để làm câu hỏi ki m tra GV: Phan Thị Vân Trinh 24...
 • 45
 • 975
 • 2
Tài liệu giáo án tích hợp kĩ năng sống tuần 20

Tài liệu giáo án tích hợp năng sống tuần 20

Toán học

... bị trả lời câu hỏi + Đường tranh thứ khác với đường tranh thứ hai (trang 43 SGK)? + Người đ tranh thứ (trang 43 SGK) vị trí đường? + Người đ tranh thứ hai (trang 43 SGK) vị trí đường? - CV gọi ... a) Bài 1: Tính: - HS làm bảng cột 1, 2, 14 15 13 11 + + + + + 16 12 + + 17 + 15 b) Bài 2: Tính cột 2, đọc kết - HS làm SGK HS làm bảng phụ đọc kết 13 + = 12 + = 12 + = 16 + = 10 + = 15 + = c) Bài ... chuyện: Anh chàng ngốc ngỗng vàng Nội dung: SGV/264 + GV kể lần + G kể lần hai kết hợp tranh Tranh 1: Em bé ngốc ngếch ngỗng Tranh 2: đồn người kéo kinh Tranh 3: ơng vua cơng chúa Tranh 4: ngóc...
 • 80
 • 1,073
 • 5
Kĩ năng sống Lớp 3 Môn TNXH

năng sống Lớp 3 Môn TNXH

Tiểu học

... sinh quan tiết nước tiểu PP/KTDH -Quan sát -Thảo luận Bài 13- 14: Hoạt động thần kinh Các KNS -Kĩ tìm ki m xử lí thông tin: Phân tích, so sánh phán đoán hành vi có lợi có hại -Kĩ làm chủ thân: Ki m ... -Thảo luận nhóm -Vẽ tranh Bài 33 : An toàn xe đạp Các KNS PP/KTDH -Kĩ tìm ki m xử lí thông tin: Quan sát phân tích -Thảo luận nhóm tình chấp hành quy định xe đạp -Trò chơi -Kĩ ki n định thực quy ... thực quy định tham gia -Đóng vai giao thông -Kĩ làm chủ thân:: Ứng phó với tình không an toàn xe đạp Bài 36 -37 -38 : Vệ sinh môi trường Các KNS -Kĩ quan sát, tìm ki m xử lí thông tin để biết PP/KTDH...
 • 13
 • 1,635
 • 20
Kĩ năng sống lớp 3( Đủ các môn)

năng sống lớp 3( Đủ các môn)

Tư liệu khác

... -Đóng vai Bài 11: Vệ sinh quan tiết nước tiểu Các KNS PP/KTDH -Kĩ làm chủ thân: Đảm nhận trách nhiệm với -Quan sát thân việc bảo vệ giữ vệ sinh quan tiết nước -Thảo luận tiểu Bài 13- 14: Hoạt động ... trưng làng quê đô thị Bài 33 : An toàn xe đạp Các KNS -Kĩ tìm ki m xử lí thông tin: Quan sát phân tích tình chấp hành quy định xe đạp -Kĩ ki n định thực quy định tham gia giao thông -Kĩ làm chủ ... làm chủ thân, ki n định , định PP/KTDH -Tự nhủ -Giải vấn đề -Thảo luận nhóm Bài 13: Tiết ki m bảo vệ nguồn nước Các KNS -Kĩ lắng nghe tích cực ý ki n bạn -Kĩ trình bày ý tưởng tiết ki m bảo vệ...
 • 9
 • 727
 • 4
KI NANG SONG LOP 3

KI NANG SONG LOP 3

Tiểu học

... luận Bước 3: HS đọc mục học trang SGK Các bước giải toả tức giận: Bước 1: Rời bỏ chỗ xảy việc làm bạn tức giận Bước 2: Uống cốc nước lọc Bước 3: Thay đổi trạng thái… H 3: Học lời hát: Xua tan giận ... học sinh thực hành làm BT 1, trang SGK - HS trình bày trước lớp GV kết luận - HS đọc Bài học trang HĐ2: Giải toả tức giận: Bước 1: Hướng dẫn HS thảo luận nhóm tập trang SGK Bước 2: Đại diện số nhóm ... - Hoàn thành tập trang 6, 7, SGK II/ Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài: GV giới thiệu nội dung tiết học ghi đầu 2/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: HĐ1: Tác hại tức giận - HS thảo...
 • 2
 • 586
 • 0

Xem thêm