giao an mon toan lop 7 ki 1

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Bảng “tần số” Các giá trị của dấu hiệu docx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Bảng “tần số” Các giá trị của dấu hiệu docx

Toán học

... 1. Lập bảng “tần số”: ?1: x 98 99 10 0 10 1 10 2 n 3 4 16 4 3 N=30 x 28 30 35 50 n 2 8 7 3 N=20 x 8,3 8,4 8,5 8 ,7 8,8 n 2 3 8 5 2 N=20 x 8 ,7 9,0 9,2 9,3 n 3 5 7 5 N=20 HĐ của ... từng lớp trong một trường trung học cơ sở được ghi lại trong bảng dưới đây. 18 14 20 27 25 14 19 20 16 18 14 16 Cho biết: +Dấu hiệu là gì? Số tất cả các giá trị của dấu hiệu. +Nêu ... Hoạt động 1: Lập bảng “tần số” -Treo bảng phụ ghi bảng 7/ 9 SGK . -Quan sát bảng 7 trên bảng phụ. -Yêu cầu làm ?1 theo nhóm - Lập bảng theo yêu cầu ?1 -Cho một vài nhóm báo cáo. 1. Lập bảng...
 • 5
 • 1,864
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Biểu đồ potx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Biểu đồ potx

Toán học

... cao nhất là 10 . Số HS đạt điểm 5, 6, 7 là nhiều nhất. b)Bảng “tần số”: IV.Đánh giá bài dạy (2 ph). -Ôn lại bài. -BTVN: S 11 , 12 /14 SGK,; 9, 10 / 6 SBT. -Đọc bài đọc thêm (tr .15 , 16 SGK) ... ý SGK. -Đọc phần ghi nhớ SGK. 2.Chú ý: Ngoài ra còn biểu đồ hình chữ nhật. 05 10 15 20 19 95 19 96 19 97 19 98 Hoạt động 3: Luyện tập củng cố -Hãy nêu ý nghĩa của việc vẽ biểu đồ? -ý nghĩa: ... nhau. Trục hoành biểu diễn 1. Biểu đồ đoạn thẳng: ?1: 0 1 23456 7 828 30 35 50 -BT 10 .14 SGK: Giá trị (x) 28 30 35 50Tần số (n) 2 8 7 3 N = 20 Biểu đồ A.Mục tiêu: Học sinh đạt được:...
 • 5
 • 1,266
 • 3

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG ppsx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG ppsx

Toán học

... 18 00 3 2 4 B1 có  1 =14 00=>Â3 =14 00 Â2=Â4=400 Â4 =B2(so le trong ) Mà B3+B2 =18 00(kề bù )=>Â4+B3 =18 00 HS Hoạt động 1: Nhận biết cặp ... VN: 21; 23sgk Bài 16 ,20-sbt /77 -Đọc bài : hai đường thẳng song song -Hs làm bài 22 Tiếp nhận khái niệm hai góc trong cùng phía ( 1 và B2) -tổng hai góc trong cùng phía là 18 00 ... dự đoán *HS ki m trta dự đoán bằng phép suy luận ?2 Biết: 02445ˆˆ MN 0403 13 5ˆ 18 0ˆ NN (t/c hai góc kề bù ) 020 1 135ˆ 18 0ˆ MM ...
 • 6
 • 1,021
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG doc

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG doc

Toán học

... bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1- Oån định : Ki m tra sĩ số học sinh hình 70 Đề bài ghi bảng phụ ) -HS làm bài trên phiếu học tập có thể chứng ... Hoạt động 4: dặn dò - học bài theo sgk - BVn: 63;64 sgk /13 6 ,98 ;10 0 SBT - Chuẩn bị luyện tập ?2 B H C C1: ABC cân tại A=> AB=AC; B=C => AHB=AHC(ch-gn) ... vuông kia thì 2 tam giác vuông đó bằng nhau ( c-g-c) - nếu( một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tm giác 1- Các trường hợp bằng nhau đã biết của tam giác vuông : B E TH1(c-g-c):...
 • 6
 • 813
 • 2

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng trừ đa thức doc

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng trừ đa thức doc

Toán học

... hình trang 36 SGK. -HS: Bảng nhóm, bút dạ. C.Tổ chức các hoạt động dạy học: I. ổn định lớp (1 ph) II. Ki m tra bài cũ (10 ph). -Câu hỏi 1: +Thế nào là đa thức ? Cho ví dụ. +Làm bài tập 27/ 38 ... của mình. -Yêu cầu 1 HS lên bảng làm. -Hỏi có còn hạng tử nào đồng dạng nữa không? -Yêu cầu làm ?1 . = x2y + 10 x + xyz - 32 1 Các bước: +Bỏ dấu ngoặc +áp dụng t/c giao hoán và kết ... HS nhắc lại. -Cho làm BT 31/ 40 SGK theo nhóm. -Cho đại diện nhóm nêu kết quả. -Cho HS đọc phần chú ý trong SGK trang 38. = 9x2y – 5xy2 - xyz -22 1 BT 31/ 40 SGK: Kết quả : M + N...
 • 5
 • 1,849
 • 4

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng trừ đa thức một biến pptx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng trừ đa thức một biến pptx

Toán học

... ổn định lớp (1 ph) II. Ki m tra bài cũ (7 ph) -Câu hỏi 1: Làm bài tập 40/43 SGK: Cho đa thức *Chữa BT 40/43 SGK a)Sắp xếp: Q(x) = x2+ 2x4 + 4x3 - 5x6 + 3x2 – 4x – 1. = - 5x6+ ... lên bảng làm theo cách 1. Cộng hai đa thức: Ví dụ: Cách 1: P(x) + Q(x) = = 2x5 + 5x4 – x3 + x2 - x -1 -x4+ x3 + 5x + 2 = 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + 1. *Chữa BT 42/43 SGK. ... 2 1 5 83x x x        2 3 425 23x x x x      = 4 3 29 7 2 5 1 x x x x    Hoạt động 2: Trừ hai đa thức một biến -Cho 2 đa thức: P và Q -Cách 1 cho...
 • 6
 • 3,796
 • 5

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng trừ đa thức ppt

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng trừ đa thức ppt

Toán học

... 1. Cộng hai đa thức: -Tự đọc trang 39 SGK M + N = (5x2y +5x–3) + (xyz -4x2y+5x-2 1 = 5x2y +5x –3 + xyz -4x2y + 5x - 2 1 = (5x2y - 4x2y) + (5x + 5x) + xyz + (-3 - 2 1 ) ... đa thức là gì? +Làm bài tập 28 /13 SBT. *Chữa BT 28 /13 SBT: Có thể viết nhiều cách a)(x5 + 2x4 – 3x2 – x4) + (1 –x) b)(x5 + 2x4 – 3x2 ) – (x4 -1 + x) III. Bài mới (32 ph) HĐ ... HS nhắc lại. -Cho làm BT 31/ 40 SGK theo nhóm. -Cho đại diện nhóm nêu kết quả. -Cho HS đọc phần chú ý trong SGK trang 38. = 9x2y – 5xy2 - xyz -22 1 BT 31/ 40 SGK: Kết quả : M + N...
 • 5
 • 5,235
 • 25

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng, trừ số hữu tỉ doc

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng, trừ số hữu tỉ doc

Toán học

... 3 1 7 3x 21 16 21 9 21 7 733 1 xxx Kết quả: a)2829);6 1  xbx Hoạt động 3: Luyện tập củng cố -Yêu cầu làm BT 8a, c trang 10 SGK. BT 8 /10 SGK: 70 47 2 70 1 87 7042 70 17 5 70 30) ... thời gian cho làm tiếp bài 10 . 70 27 7049 70 20 70 56 10 7 7254) c BT 7: a) HS tìm thêm ví dụ: 4 1 16 1 16)4 (1 165 BT 9: Tìm x 433 1 ) xa 7 632) ... C.Tổ chức các hoạt động dạy học: I. ổn định lớp (1 ph) II. Ki m tra bài cũ (10 ph).  BTVN: bài 6c,d; 7; 8; 9; 10 trang 10 SGK; bài 12 , 13 trang 5 SBT.  Ôn tập qui tắc nhân, chia phân số;...
 • 6
 • 1,538
 • 5

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đa thức pdf

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đa thức pdf

Toán học

... 1. BT 24/38 SGK: a)Số tiền mua 5 kg táo và 8 kg nho là: (5x + 8y) và (5x + 8y) là một đa thức. b)Số tiền mua 10 hộp táo và 15 hộp nho là: (10 .12 )x + (15 .10 )y = 12 0x + 15 0y 12 0x + 15 0y ... không? 1. Thu gọn đa thức: a)Nhận xét: N = x2y - 3xy + 3x2y –3 + xy - 2 1 x+ 5 N = 4x2y - 2xy - 2 1 x+ 2 là dạng thu gọn của đa thức N. ?2: Q(x) = 2 1 5 x2y +xy + 3 1 x+ 4 1 ... thức: -VD: M = x2y5 – xy4 + y6+ 1 Hạng tử x2y5 có bậc 7 Hạng tử – xy4 có bậc 5 Hạng tử y6 có bậc 6 Hạng tử 1có bậc 0 Nói M có bậc 7 -Bậc của đa thức là bậc của hạng tử...
 • 7
 • 579
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đa thức một biến potx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đa thức một biến potx

Toán học

... B(x) tại x = 2 hiệu là B(2) -Yêu cầu Hs làm ?1 và ?2 - ?1 : Tính A( -1) A( -1) = 7. ( -1) 2 – 3.( -1) + 1 2 A( -1) = 7. 1 + 3 + 1 2 = 10 1 2. -Vậy bậc của đa thức một biến là b)Chú ý: ... đồng dạng. c.Tổ chức các hoạt động dạy học: I.ổn định lớp (1 ph) II .Ki m tra bài cũ (5 ph) -Gọi hai HS lên bảng. Chữa bài 31 SBT tr .14 a)(5x2y – 5xy2 + xy) + (xy – x2y2 + 5xy2) = ... Sắp xếp: B(x) = 2 1 - 3x +7x3 + 6x5 HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng -Nêu chú ý cho Hs về hệ số của các hạng tử có bậc bằng 0: P(x) =6x5 +0x4 + 7x3 + 0x2 - 3x +2 1 Ta nói P(x) có...
 • 7
 • 4,111
 • 17

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đa thức potx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đa thức potx

Toán học

... không? 1. Thu gọn đa thức: a)Nhận xét: N = x2y - 3xy + 3x2y –3 + xy - 2 1 x+ 5 N = 4x2y - 2xy - 2 1 x+ 2 là dạng thu gọn của đa thức N. ?2: Q(x) = 2 1 5 x2y +xy + 3 1 x+ 4 1 ... 3x2y + (–3) + xy + (- 2 1 x)+ 5 b)Định nghĩa: SGK Đa thức x2y - 3xy + 3x2y –3 + xy - 2 1 x+ 5 gồm các hạng tử là x2y ; -3xy ; 3x2y ; –3 ; xy ; - 2 1 x ; 5 . ?1: VD Chú ý: + Mỗi đơn ... thức: -VD: M = x2y5 – xy4 + y6+ 1 Hạng tử x2y5 có bậc 7 Hạng tử – xy4 có bậc 5 Hạng tử y6 có bậc 6 Hạng tử 1có bậc 0 Nói M có bậc 7 -Bậc của đa thức là bậc của hạng tử...
 • 7
 • 509
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đại lượng tỉ lệ nghịch pptx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đại lượng tỉ lệ nghịch pptx

Toán học

... thức nào? -Trả lời: Ta có thể có: x 1 y 1 = x2y2  2 1 xx = 1 2yy x 1 y 1 = x3y3  3 1 xx = 1 3yy -Giới thiệu hai tính chất SGK trang 58. Nếu x và y là 2 đại lượng ... 13 /58 SGK: x = 2; -3 và y = 12 ; -5; 1 *BT 24/58 SGK: 35 công nhân hết 16 8 ngày 28 công nhân hết x ngày ? Số công nhân và số ngày làm tỉ lệ nghịch. 2835 = 16 8x x = 28 16 8.35 = 210 ... học: I. ổn định lớp (1 ph) II. Ki m tra bài cũ (5 ph). -Câu hỏi: +Nêu định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận. +Chữa BT 13 /44 SBT: Góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Tổng số lãi 450...
 • 6
 • 1,088
 • 5

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Đại lượng tỉ lệ thuận ppt

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Đại lượng tỉ lệ thuận ppt

Toán học

... với nhau nên: 17 2 12 1 mm Theo t.c dãy tỉ số bằng nhau ta có: gmmmm3 ,11 55,56 12 17 12 17 2 12 1  Vậy: m2 = 17 . 11 ,3 = 19 2 ,1 và m1 = 12 .11 ,3 = 13 5,6 TL: Hai thanh chì có khối ... m1 và m2? -áp dụng t.c dãy tỉ số bằng nhau. -Tóm tắt đề bài: Biết V 1 = 12 . V2 = 17 và m2 - m1 = 56,5g Tính m1 và m2? Giải: Gọi khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m1 ... toán 1và tóm tắt đề bài. -Gọi khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m1 và m2 và thể tích tương ứng của hai thanh chì là V1 và V2 . -Theo bài ra ta có điều gì? V1 =12 cm3; V2= 17 cm3...
 • 12
 • 3,468
 • 12

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : ĐỊNH LÝ PI-TA-GO pot

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : ĐỊNH LÝ PI-TA-GO pot

Toán học

... Bài tập 53: a) x2 =52 +12 2 =25 +14 4 =16 9=>x= 13 b) x2 =1 2+22 =5 =>x= 5 c) x2=292- 21 2 =400 => x=20 d) x2 =7+ 9 =16 =>x=4 ... cạnh kia của tam giác vuông ?3: a)x=6 ; b) x= 2 -HS làm ?4 Báo cáo kết quả -nêu nhận xét từ việc làm trên -Hsphát biểu đl Pi ta go đảo sgk /13 0 Hình 12 4: 10 2 = 82 + x2 10 0=64 ... 10 2 = 82 + x2 10 0=64 + x2 x2 =36 => x= 6 * Hình 12 5 x2 =1 2 +1 2 = 2 x= 2 2-Định lý Py Ta Go đảo sgk /13 0 B A C GT ABC , BC2=AC2+BA2 KL BÂC =900...
 • 5
 • 955
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : ĐỊNH LÝ pptx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : ĐỊNH LÝ pptx

Toán học

... O 1 và góc O3 là hai góc đối đỉnh -Bằng suy luận hãy suy ra Ô 1 =Ô3 ? -HS theo dõi - HS nêu tính chất 2 góc đối đỉnh -HS nhắc lại thế 1- ... căn cứ ) và ta đã chứng tỏ được Ô 1 =Ô3 , một em hãy phát biểu khẳng định này ? -GV : một khẳng định suy ra từ những khẳng định được coi là đúng gọi là 1 định lý - bài học hôm nay sẽ giúp ... đều vẽ hình , ghi GT,KL - hãy nêu tất cả các định lý đã học từ đầu năm đến nay -bài 42,43 41 SBT/ 81 - chuẩn bị luyện tập ? Các em còn nhớ nội dung này là của bài...
 • 6
 • 616
 • 2

Xem thêm