giao an day hoc phat trien nang luc mon ngu van

Soạn giáo án dạy học phát huy năng lực cho học sinh

Soạn giáo án dạy học phát huy năng lực cho học sinh

Sinh học

... GV yêu cầu HS phân biệt ST VSV với Thời gian ST SV bậc cao hệ: Là thời giải thích nguyên nhân? gian tính từ bào - GV cho HS quan sát tế sinh bảng thời gian sinh đến trưởng quần thể - PP vấn đáp ... HS) rút quy bào thu luật công sau t thời gian thức tính số phân chia: TB sau t thời n Nt = N0 gian nuôi Với: N0: số TB ban đầu Nt: số TB sau thời gian n lần phân chia n: số lần phân chia cấy? ... bào phân tăng nhanh chia liên tục Số lượng tế bào đạt Có TB bị phân hủy (thủy phân), có Pha cân cực đại, không thay TB tiếp tục phân chia (Số lượng tế bào sinh đối theo thời gian số lượng tế bào...
 • 5
 • 25,908
 • 444

Tài liệu dạy học theo định hướng phát triển năng lực môn Ngữ văn

Tài liệu dạy học theo định hướng phát triển năng lực môn Ngữ văn

Ngữ văn

... tập Năng lực giao tiếp a) Bước đầu biết đặt mục đích giao tiếp hiểu vai trò quan trọng việc đặt mục tiêu trước giao tiếp b) Khiêm tốn, lắng nghe tích cực giao tiếp; nhận bối cảnh giao tiếp, đặc ... nhiều ngu n thông tin từ kết kiểm tra đánh giá 3.2 Đảm bảo tính khách quan Nguyên tắc khách quan thực trình kiểm tra đánh giá nhằm đảm bảo cho kết thu thập chịu ảnh hưởng từ yếu tố chủ quan khác ... khía cạnh sau: - Xác định mục đích giao tiếp hiểu vai trò quan trọng việc đặt mục tiêu trước giao tiếp; - Nhận bối cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ đối tượng giao tiếp (người nghe) để có thái...
 • 107
 • 3,695
 • 73

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)

Khoa học xã hội

... kẹo cuối bàn An phải chọn nhặt trước nhặt viên kẹo, sau ta nhặt cho tổng số kẹo An Bình (ví dụ Bình nhặt viên An nhặt viên, Bình nhặt viên An nhặt viên) Nếu số kẹo bàn số chia hết cho An muốn thắng ... quan trọng, nhà quản lý giáo dục quan tâm, nhà khoa học giáo dục thầy cô giáo nghiên cứu PISA chương trình đánh giá học sinh quốc tế, có sức lan tỏa phạm vi giới, Việt Nam tham gia PISA với mong ... hành, thực tiễn Tăng cường việc học tập nhóm, đổi quan hệ GV- HS theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển lực xã hội Theo quan điểm phát triển lực, việc đánh giá kết học tập không...
 • 22
 • 3,085
 • 11

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế doc

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế doc

Thạc sĩ - Cao học

... kẹo cuối bàn An phải chọn nhặt trước nhặt viên kẹo, sau ta nhặt cho tổng số kẹo An Bình (ví dụ Bình nhặt viên An nhặt viên, Bình nhặt viên An nhặt viên) Nếu số kẹo bàn số chia hết cho An muốn thắng ... quan trọng, nhà quản lý giáo dục quan tâm, nhà khoa học giáo dục thầy cô giáo nghiên cứu PISA chương trình đánh giá học sinh quốc tế, có sức lan tỏa phạm vi giới, Việt Nam tham gia PISA với mong ... hành, thực tiễn Tăng cường việc học tập nhóm, đổi quan hệ GV- HS theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển lực xã hội Theo quan điểm phát triển lực, việc đánh giá kết học tập không...
 • 23
 • 1,105
 • 2

quản lý môi trường dạy học ở trường học yếu tố dạy học phát triển năng lực

quản lý môi trường dạy học ở trường học yếu tố dạy học phát triển năng lực

Giáo dục hướng nhiệp

... soma Hệ thần kinh tự chủ Não bò sat Dây thần kinh tuỷ sống Đối giao cảm Não thú Thụ quan cảm giác Giao cảm Não người 09/25/14 14 Giác quan - cng vào ca thông tin Th giác Thính giác Khu giác V ... quan h ngi tích cc, trung lp, hay tiêu cc (tính xã hi), ví d cm tính, hay xung t v tính cách Giúp thích nghi vi môi trng: thích nghi nhiu hoc ánh giá mc hài lòng hoc không hài lòng, hng thú hoc ... không hài lòng, hng thú hoc không Có th ngun gc ca ri lon v cm xúc: chin tranh, kin cáo, hng, thù hn, tranh ua 09/25/14 27 Không có c hi th hai to n tng ban u!!! 09/25/14 28 Mễ HèNH HAI BN CU...
 • 89
 • 528
 • 3

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh Trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh Trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA

Sư phạm

... dụng kí hiệu, ngôn ngữ, phép toán (Using symbolic, formal and technical language and operations) + Sử dụng phƣơng tiện hỗ trợ (Use of aids and tools) Mỗi tổ hợp lực thành phần tạo nên lực toán cá ... để thời gian (time: thời gian), V để thể tích (volume: thể tích),… Thứ ba, cần ý đến thứ tự quan hệ ký hiệu Một ký hiệu giúp ta liên hệ với khái niệm mà đặc biệt lợi ích giúp ta quan niệm đƣợc ... học: GS.TS NGUYỄN HỮU CHÂU HÀ NỘI – 2011 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Qua thực tiễn dạy học môn toán trƣờng Trung học phổ thông trình học tập, nghiên cứu sau đại học, tác giả quan tâm đến mối quan hệ lực...
 • 126
 • 807
 • 4

LÝ LUẬN dạy học PHÁT TRIỂN NĂNG lực NGƯỜI học

LÝ LUẬN dạy học PHÁT TRIỂN NĂNG lực NGƯỜI học

Tư liệu khác

... nng khiu cỏ nhõn cng nh xõy dng k hoch cho cuc sng riờng v hin thc hoỏ k hoch ú; Nhng quan im, chun giỏ tr o c v ng c chi phi cỏc hnh vi ng x 20 Ni dung hc theo quan im phỏt trin nng lc Hc ni dung ... chuyờn mụn Hc PP chin lc Hc giao tip -xó hi Hc t tri nghim - ỏnh giỏ Cỏc tri thc chuyờn mụn (cỏc khỏi nim, phm trự, cỏc mi quan h) Cỏc k nng chuyờn mụn Lp k hoch lm vic, k hoch hc Cỏc phng phỏp nhn ... thun tri thc ngy cng tng nhanh m thi gian o to cú hn Giỏo dc cn o to ngi ỏp ng c nhng ũi hi ca th trng lao ng v ngh nghip cng nh cuc sng, cú kh nng ho nhp v cnh tranh quc t, c bit l: Nng lc...
 • 23
 • 538
 • 12

Luận án tiến sĩ: phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS THPT. file word

Luận án tiến sĩ: phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS THPT. file word

Tiến sĩ

... bng hỡnh v trờn mt giy Mi quan h nh quan h thuc, quan h th t, quan h song song, quan h vuụng gúc, gia cỏc i tng u c biu din mt cỏc trc quan Nay, Hỡnh hc khụng gian, hỡnh v l nhng hỡnh phng khụng ... ỡnh Chõu [8]; Trn Lun [67]; Lờ Thng Nht [79], Nguyn Th Hng Trang [123], Nguyn Anh Tun [128], Nguyn Vn Thun [116], Cỏc nghiờn cu ny ó to nờn bc tranh nhiu mu sc v nng lc núi chung v nng lc Toỏn ... quan trng ca giỏo viờn 1.2.3 Ni dung ca hot ng phỏt hin v gii quyt dy hc Toỏn 1.2.3.1 Quan im v , phỏt hin v gii quyt : a) Quan im v Reys v nhng ngi khỏc (1984) ó a quan im: M t cú liờn quan...
 • 199
 • 1,516
 • 1

luận án tiến sỹ: phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học

luận án tiến sỹ: phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học

Tiến sĩ

... quyt mụn Toỏn Trong Toan hc, chỳng tụi quan niờm hot ng phat hiờn v gii quyt liờn quan n: cac hot ng ca hc sinh nhm phat hiờn tinh - bi toan nhng yu t Toan hc cựng cac mi quan hờ gia chỳng; tim ... Mi quan hờ nh quan hờ thuc, quan hờ th t, quan hờ song song, quan hờ vuụng goc, gia cac i tng ờu c biu din mt cac trc quan Nay, Hinh hc khụng gian, hinh v l nhng hinh phng khụng th phn anh trung ... toan - huy ng kin thc v k nng a co tin hnh thc hiờn cac hot ng Toan hc (tớnh toan, bin i, suy lun) i n li gii bi toan, thc hiờn c yờu cu ca bi toan Nh vy, hot ng phat hiờn v gii quyt dy hc Toan...
 • 29
 • 2,510
 • 14

KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH, KHI DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI LỚP 10 THPT

KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH, KHI DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI LỚP 10 THPT

Văn hóa - Lịch sử

... tích cực học sinh nào, (Nguyễn Thị Trang Nguyễn Ngọc Quang dịch) Nxb GD, HN, 1973 18 Phan Ngọc Liên, Phạm Kì Tá, Đồ dùng trực quan dạy học lịch sử, Nxb GD, HN, 1975 19 Phan Ngọc Liên (chủ biên), ... dựng tháp có cầu thang sắt lên Trong gian phòng lớn đền, có gian huyền bí, du khách thường đến đứng sát tường nắm chặt bàn tay vỗ lên ngực nhẹ nhẹ có tiếng vang vọng đánh trống, gian phòng nhìn từ ... cửa ải chiến lược quan trọng để bảo vệ Bắc Kinh Nam Khấu, Cư Dụng Quan, Thương Quan Bát Đại Lĩnh Sơn Hải Quan – đoạn tường thành lấn biển cửa ngõ dẫn tới thủ đô Bắc Kinh ải quan trọng vạn lí trường...
 • 62
 • 1,493
 • 1

Đề cương luận án tiến sĩ Phát triển năng lực sáng tạo cho Hs trong dạy học hình học không gian. file .doc

Đề cương luận án tiến sĩ Phát triển năng lực sáng tạo cho Hs trong dạy học hình học không gian. file .doc

Tiến sĩ

... như: Nguyễn Văn Quang, 2005, “Hình thành số biểu đặc trưng tư sáng tạo cho học sinh Trung học sở thông qua dạy học chủ đề đa giác” Nguyễn Cảnh Toàn, 2004, “Khơi dậy tiềm sáng tạo” Nguyễn Quang ... độ không gian giải toán hình học không gian, NXB ĐHSP, 2008 [ 8] Nguyễn Hữu Điền, 2001, Phương pháp giải toán cực trị hình học, NXB Khoa học kỹ thuật [9] Tạ Khắc Định – Nguyễn Hữu Thanh, 2007, ... Khơi dậy tiềm sáng tạo, NXBGD [35] Nguyễn Cảnh toàn, 1992, Tập cho học sinh giỏi làm quen dần với nghiên cứu toán học, NXBGD [36] Trần Anh Tuấn – Nguyễn Thanh Tùng, 2008, Một số hướng kế cận...
 • 22
 • 1,566
 • 5

Luận án Góp phần phát triển năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh Trung học phổ thông qua dạy học Đại số và Giải tích

Luận án Góp phần phát triển năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh Trung học phổ thông qua dạy học Đại số và Giải tích

Tiến sĩ

... khách thể có toán chủ thể Dựa vào quan điểm tác giả Nguyễn Bá Kim, quan niệm: Tình thực tiễn tình mà khách thể chứa đựng yếu tố mang nội dung thực tiễn (tức mang nội dung hoạt động người) Bài toán ... thông tin nhanh, dẫn đến thay đổi nhanh cấu trúc nhận thức; đó, em phát triển nhanh mặt trí tuệ Hơn nữa, lớn tuổi, trẻ trải nghiệm sống nên khả phát mối quan hệ định tính thực khách quan phát triển ... trí tưởng tượng trực giác quan trọng Nhờ trí tưởng tượng trực giác, người ta loại bỏ mối quan hệ thứ yếu đối tượng nghiên cứu, thay “hình mẫu” mang tính chất, mối quan hệ chủ yếu “Hình mẫu” có...
 • 192
 • 592
 • 5

góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán

góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán

Sư phạm

... GQVĐ từ khía cạnh khác nhau: Nguyễn Lan Phơng nghiên cứu kĩ thuật thực PH GQVĐ DH toán (thể qua DH quan hệ vuông góc không gian hình học lớp 11) [55], Nguyễn Thị Hơng Trang tiếp cận PH 24 GQVĐ theo ... phải dùng nguyên liệu loại để chi phí mua nguyên liệu thấp nhất, biết sở cung cấp nguyên liệu cung cấp không 10 nguyên liệu loại I không nguyên liệu loại Phân tích toán trên, sử dụng x nguyên liệu ... tợng trực quan liên quan tới vấn đề Lênin viết: Từ trực quan sinh động đến t trừu tợng, từ thực tiễn - đờng biện chứng nhận thức thực khách quan [80], Còn I Cant coi trực giác thần tuý ngu n gốc...
 • 121
 • 3,665
 • 28

góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán

góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán

Thạc sĩ - Cao học

... t cỏc khớa cnh khỏc nhau: Nguyn Lan Phng nghiờn cu v k thut thc hin PH v GQV DH toỏn (th hin qua DH quan h vuụng gúc khụng gian hỡnh hc lp 11) [55], Nguyn Th Hng Trang tip cn PH v GQV theo gúc ... tng trc quan liờn quan ti 42 Lờnin ó vit: T trc quan sinh ng n t tru tng, v t ú v thc tin - ú l ng bin chng ca nhn thc hin thc khỏch quan [80], Cũn I Cant thỡ coi trc giỏc thn tuý l ngun gc ca ... chi phớ mua nguyờn liu l thp nht, bit rng c s cung cp nguyờn liu ch cú th cung cp khụng quỏ 10 tn nguyờn liu loi I v khụng quỏ tn nguyờn liu loi Phõn tớch bi toỏn trờn, nu s dng x tn nguyờn liu...
 • 149
 • 1,007
 • 5

DẠY HỌC CHƯƠNG CẢM ỨNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

DẠY HỌC CHƯƠNG CẢM ỨNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Sinh học

... bắt” người ta thêu dệt mà bị đứng tim chết quá sợ [Ngu n: http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa -hoc/ diensinh -hoc- nang- luong-ky-bi-o-con-nguoi-2073317.html ] Hiện tượng giẫy mạnh xác chết dường ... tập Sinh học 11, Nxb Giáo Dục, 2007 Web http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa -hoc/ dien-sinh -hoc- nang- luong-ky-bi-o-connguoi-2073317.html 29 ... …………… Noron …… ………………… (Cơ quan thu cảm) ……………… Cơ quan trả lời Đáp án Noron hướng tâm Mắt, da (Cơ quan thu cảm) Não Trung ương thần kinh Noron li tâm Cơ chân Cơ quan trả25 lời Câu hỏi Điện sinh...
 • 29
 • 579
 • 0

skkn phát triển năng lực môn tóm trong dạy học và 1 số biện pháp

skkn phát triển năng lực môn tóm trong dạy học và 1 số biện pháp

Giáo dục học

... Ta có: tan x = ( tan x + 1) − = ( tan x − tan x + 1) ( tan x + 1) − = ( tan x − tan x + 1) − nên cos2 x dx − ∫ dx cos2 x tan x tan x = ∫ ( tan x − tan x + 1) d ( tan x ) − ∫ dx = − + tan x − x ... lượng 3 tan a − tan b hằng, dùng cơng thức tan ( a − b ) = nhiều lần để quy + tan a.tan b ngun hàm cần tìm tổng ngun hàm quen thuộc dạng ∫ tan ( x + α ) dx Hướng 3: Ta biến đổi từ dạng tích sang ... thức tan x.tan  x + ÷.tan  x − ÷ có số định 3 3   hướng biến đổi sau:   π π Hướng 1: Sử dụng cơng thức cộng khai triển tan  x + ÷ tan  x − ÷ Theo 3 3   Câu a: Phân tích: tan3 x...
 • 112
 • 303
 • 0

Sử dụng kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học môn hóa học lớp 11 ở trường trung học phổ thông nhằm hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

Sử dụng kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học môn hóa học lớp 11 ở trường trung học phổ thông nhằm hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

Sư phạm

... (2) (4)  Amoniac  amoni nitrat  amoniac  amoni photphat  (5) (6) (7) amoni dihidrophotphat  amoni photphat  amoniac  sắt (8) (9) (10)  sắt (III) nitrat  amoni nitrat ... Trần Khai Nguyên, THPT Hùng Vương, THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Trần Hữu Trang, THPT Nguyễn Du, THPT Nguyễn Khuyến, THPT Nguyễn An Ninh, THPT Diên Hồng, THPT An Đông, THPT Quang Trung – Nguyễn ... hay nhóm, ); điểm danh theo màu (xanh, đỏ, tím, vàng, ); điểm danh theo loài hoa (hồng, lan, huệ, cúc, ); hay điểm danh theo mùa (xuân, hạ, thu, đông, )  Yêu cầu HS có số điểm danh màu, loài hoa,...
 • 141
 • 5,025
 • 47

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương sự điện li hóa học lớp 11 nâng cao

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương sự điện li  hóa học lớp 11 nâng cao

Sư phạm

... Zn(OH)2 tan Zn(OH)2 tan tình huống: đề dd axit HCl, dung dịch axit Zn(OH)2 tan chứng tỏ Zn(OH)2 có HCl, chứng tỏ dung tính bazơ Zn(OH)2 tan Zn(OH)2 có tính dịch axit HCl, dd NaOH, bazơ Zn(OH)2 tan ... Mức chuyển sang màu xanh, quỳ tím chuyển sang Dung dịch chứng tỏ dd NH3 dd màu xanh, chứng tỏ NH3 làm quỳ bazơ Để giải thích dung dịch NH3 tím chuyển điều cần phải dung dịch bazơ Để sang màu dùng ... chuyển sang màu CH3COONa làm quỳ huống: + Dd xanh chứng tỏ dd tím chuyển sang màu CH3COONa CH3COONa có môi xanh chứng tỏ dung làm quỳ tím trường kiềm (dd có ion dịch CH3COONa có đổi sang màu...
 • 123
 • 1,692
 • 11

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng câu hỏ và bài tập phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chủ đề sinh học tế bảo sinh học 10

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng câu hỏ và bài tập phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chủ đề sinh học tế bảo sinh học 10

Sinh học

... bao gồm: Oedỉgnatha jocquei Deeleman- 1.1.101 Reinhold, Castỉaneira trifasciata Yin et al,Castianeiraquadritaeniata (Simon), Castianeira shaxianensis Gong, Castianeira inquinata (Thorell) Một loài ... Simon 1.1.442 1.1.443 Oedỉgnatha iocqueỉ Deeleman-Reinhold 1.1.447 1.1.448 Castianeỉra triỷasciata Yin et al 1.1.452 1.1.453 Castianeira inquinata (Thorell) 1.1.457 1.1.458 Castỉaneira shaxianensis ... Litsinger (1995), Riceland Spider of South and Southeast Asia, Cab Intemation, UK, 700p Chen X and Gao J., 1990 The Sichuan farmland spider in China Publising house Chengdu China 226 pp Nguyễn Khóa Clausen...
 • 38
 • 593
 • 0

Xây dựng câu hỏ và bài tập phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chủ đề sinh học tế bảo sinh học 10

Xây dựng câu hỏ và bài tập phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chủ đề sinh học tế bảo sinh học 10

Khoa học tự nhiên

... sima Simon Oedignatha jocquei Deeleman-Reinhold (*) Castianeira trifasciata Yin et al.(*) Castianeira inquinata (Thorell) (*) Castianeira shaxianensis Gong (*) Castianeira quadritaeniata (Simon)(*) ... sima Simon Oedignatha jocquei Deeleman-Reinhold Castianeira trifasciata Yin et al 24 10 18 Castianeira inquinata (Thorell) 3 Castianeira shaxianensis Gong 10 11 Castianeira quadritaeniata (Simon) ... jocquei DeelemanTrường ĐHSP Hà Nội 22 K37C Sinh - KTNN Nguyễn Thị Hường Khóa luận tốt nghiệp Reinhold, Castianeira trifasciata Yin et al,Castianeiraquadritaeniata (Simon), Castianeira shaxianensis...
 • 52
 • 559
 • 0

Xem thêm