giao an chu de gia dinh mon am nhac bai me di vang

Giáo án chủ đề gia đình

Giáo án chủ đề gia đình

Mầm non - Mẫu giáo

... nhà đẹp, người gia đình phải làm ? +Các phải làm để giúp mẹ làm cho nhà đẹp ? 3/Hoạt đông 3: Bé ngoan ? */Trò chơi 1: “Ai nhanh hơn” Trẻ tham gia chơi -Cho đội thi đua chọn tranh vẽ hành vi cách ... +Dậm chân trái + 1-2 -Trò chuyện với trẻ niền vui làm cho người vui, vừa -Trò chuyện cô lòng- Giới thiệu VĐ : Chân bé bước khỏe -Cho trẻ chuyển hàng ngang đối di n -Trẻ quan sát cô làm - Cô làm ... giải thích +Con bước đứng ngang đầu ghế tay chống hông Khi có hiệu lệnh bước chân trái sang ngang bước nhỏ, thu chân phải sát chân trái Rồi tiếp tuc bước chân trái sang ngang đưa chân phải vào Tiếp...
 • 11
 • 23,750
 • 63
Giáo án chủ đề gia đình (trọn bộ)

Giáo án chủ đề gia đình (trọn bộ)

Tư liệu khác

... động -Cho trẻ xem tranh – Để thi đạt kết tốt, xin mời gia đình xem số tranh vẽ gia đình ban tổ chức Cô giới thiệu tranh (3 tranh) Mỗi tranh đưa ra, cô để trẻ tự nhận xét tranh cho rõ hình dáng, ... trẻ xem tranh vễ bạn nhỏ đàm thoại : - Gia đình bạn tranh có ai? - Gia đình có ( đến2) gia đình gì? - Gia đình lớn có người con/ Trong gia đình, ba, mẹ yêu thương quan tâm đến Trong gia đình người ... Tích Chu ngoan nghe lời bà 2.3 Trò chơi: Chuyền bóng - Bây bạn Tích Chu ngoan Cô giáo dạy cho bạn nhiều điều Nào hát múa, kể chuyện, đọc thơ, học toán… Cô giáo cho Tích Chu nhiều trò chơi Tích Chu...
 • 50
 • 25,435
 • 149
Giao an chu de gia dinh- 3 tuoi

Giao an chu de gia dinh- 3 tuoi

Mầm non - Mẫu giáo

... ma ̣ng: Mamnon.com, Giaoandientu.com.vn) - Tranh ảnh chủ đề: Tranh ảnh vế các thành viên gia đinh, đờ dùng gia đinh…(Vân ̣ng từ phu ̣ huynh, báo, mang) ̣ ̣ ̀ ̀ - Đờ chơi từng chu đề ... viên gia đình: Bé, Bố, Mẹ anh chị em ( họ tên, sở thích…) Quy mơ gia đinh Cơng việc thành viên ̀ gia đình Họ hàng( ơng, bà, cơ, dì, chú, bác…) Những thay đổi gia đình ( có người chuyển đến, chuyển ... ngày 20-11 ̃ Các hoa ̣t ̣ng chào mừng ngày nhà gia o Viê ̣t Nam GIA ĐÌNH Mừ ng ngày nhà gia o Việt Nam Ngơi nhà Bé u thương - Địa gia đình: Tên xóm, xã, huyện - Các kiểu nhà khác (...
 • 9
 • 6,523
 • 72
giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 1

giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 1

Mầm non - Mẫu giáo

... nha con! Cơ cho trẻ quan sát tranh gia đình đơng gia đình - Tranh vẽ gia đình con? Vì sao? - Tranh vẽ gia đình đơng con? Vì sao? Gia đình gia đình có 1-2 Gia đình đơng gia đình có 3-4 trở lên ... Trong gia đình có ai? - Người thân nào? Quan sát tranh mẫu: - Ở phòng triển lãm có số tranh đến phòng triển lãm tranh để quan sát nhé! - Tranh vẽ gì? - Bà vẽ nào? - Cha vẽ nào? - Mẹ vẽ nào? - Anh ... thích tham gia trò chơi, trẻ tham gia hoạt động tích cực Bên cạnh số trẻ chưa hồn thành nhiệm vụ giao, tơi cần quan tâm đến trẻ nhiều hơn, nghiên cứu nhiều soạn để thu hút trẻ BÉ NGOAN CẢ TUẦN...
 • 30
 • 3,849
 • 53
Giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 2

Giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 2

Mầm non - Mẫu giáo

... nhàng, nghe hiểu tiết tấu nhanh chậm để tham gia trò chơi - Thái độ: Giáo dục trẻ lòng biết ơn yêu thương cha mẹ II Chu n bò: - Cô: + Tranh minh hoạ hát “Tổ ấm gia đình” +Tranh hát “chỉ có đời” + ... mà trẻ thích - Cơ kể chuyện, hát cho trẻ nghe Đa số trẻ vui thích tham gia trò chơi, trẻ tham gia hoạt động tích cực, biết ý lắng nghe cơ, phối hợp bạn để hồn thành nhiệm vụ giao Bên cạnh số trẻ ... phận gì? - Trên khn mặt bạn trai có gì? Quan sát tranh mẫu: - Ở phòng triển lãm có số tranh khn mặt bạn trai đến phòng triển lãm tranh để quan sát nhé! - Tranh vẽ gì? - Khn mặt bạn trai có gì? -...
 • 37
 • 1,641
 • 40
Giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 3

Giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 3

Mầm non - Mẫu giáo

... Đơi tay để múa chomej xem, ngồi làm nhiều việc cho mẹ, xé dán tranh nè Quan sát tranh mẫu: - Ở phòng triển lãm có số tranh xé dán đến phòng triển lãm tranh để quan sát nhé! - Tranh xé dán đây? ... vị trí khơng gian : Phía trên-phía dưới, phía trướcphía sau đối tượng khác Kỹ : - Trẻ biết định hướng khơng gian Thái độ : - Trẻ tích cực học tập, tham gia trò chơi hứng thú II .Chu n bị: - Đồ ... hát gia đình Mục đích - Giúp trẻ giải trí, vui vẻ 16 Chu n bị - Tranh vẽ gia đình Tổ chức Hoạt động Nhận xét - Lớp học chủ điểm nào? - Gia đình gia đình đơng hay con? - Bài hát nói tình cảm gia...
 • 32
 • 2,008
 • 39
Giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 4

Giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 4

Mầm non - Mẫu giáo

... nhịp) Tay đưa phía trước, sang ngang - Nhịp 1:Bước chân trái sang ngang bước nhỏ rộng vai, tay đưa phía trước - Nhịp 2: Hai tay đưa sang ngang - Nhịp 3: nhịp - Nhịp 4:Về tư chu n bị - Nhịp 5,6,7,8 ... 20 / 11 : - Biểu di n văn nghệ chào mừng ngày 20 / 11 cháu tham gia nhé! - Các bạn chu n bị trang phục để biểu di n, bạn khơng tham gia làm khán giả cỗ vũ ! Cho trẻ đọc thơ “ Lời cơ” - Tốp múa ... hát gia đình Mục đích - Giúp trẻ giải trí, vui vẻ Chu n bị - Tranh vẽ gia đình Tổ chức Hoạt động Nhận xét - Lớp học chủ điểm nào? - Gia đình gia đình đơng hay con? - Bài hát nói tình cảm gia...
 • 35
 • 1,453
 • 23
Giáo án chủ đề gia đình lớp mầm hay (5 tuần)

Giáo án chủ đề gia đình lớp mầm hay (5 tuần)

Mầm non - Mẫu giáo

... tham gia chơi trò chơi vận động “ Tìm người nhà” - Trẻ bạn chơi tự II CHU N BỊ: - Tranh gia đình III TIẾN HÀNH: 1.Quan sát có mục đích: Quan sát tranh gia đình - Cơ cho trẻ quan sát tranh gia ... VIÊN: LÝ MINH TRANG TRANG 15 CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH LỚP: MẦM II CHU N BỊ: - Tranh số đồ dùng gia đình III TIẾN HÀNH: 1.Quan sát có mục đích: Quan sát tranh số đồ dùng gia đình - Cơ cho trẻ quan sát gợi ... tham gia chơi trò chơi dân gian “Lộn cầu vồng” - Trẻ thích chơi bạn II CHU N BỊ: - Tranh gia đình đơng III TIẾN HÀNH: 1.Quan sát có mục đích: Quan sát tranh gia đình đơng GIÁO VIÊN: LÝ MINH TRANG...
 • 126
 • 3,253
 • 15
Giáo án chủ điểm gia đình 2010 phù hợp

Giáo án chủ điểm gia đình 2010 phù hợp

Mầm non - Mẫu giáo

... gia ®×nh lín, gia ®×nh nhá C« gi¬ lªn bøc tranh gia ®×nh lín vµ chèt l¹i Gia ®×nh cã «ng bµ, bè,mĐ , c¸i sèng chung gäi lµ gia ®×nh lín C« gi¬ bøc tranh gia ®×nh nhá vµ chèt l¹i: gia ®×nh cã bè ... B¨ng quay video quay c¶nh gia ®×nh ®ang vui ch¬i §µn ghi bµi c¶ nhµ th¬ng nhau, niỊm vui gia ®×nh Chđ ®Ị: Gia ®×nh th©n yªu cđa bÐ 2.1 C« cho trỴ xem b¨ng h×nh vỊ gia ®×nh trỴ A Trß chun víi trỴ ... tróng ®Ých n»m ngang ( ®a tay ngang tÇm m¾t vµ nÐm) Th¸i ®é : Ham thÝch tham gia tËp lun Chđ ®Ị: Gia ®×nh th©n yªu cđa bÐ 2, §å dïng cđa trỴ -5- 10 bao c¸t - mò c¸o , thá Trang phơc cho trỴ gän...
 • 93
 • 2,456
 • 13
Giáo án chủ điểm gia đình

Giáo án chủ điểm gia đình

Mầm non - Mẫu giáo

... thước ( ngược lại) Ba anh em tuấn mang thước nhà, mẹ vui anh em ngoan, thấy anh em Tuấn có ngoan không? Học tập anh em Tuấn phải làm gì? Mẹ tặng cho anh em cac bạn nhiều tranh đẹp… Hoạt động 3: ... nào” Cho trẻ quan sát tranh, trò chuyện góc tô màu tranh HĐNT: *HĐCĐ Quan sát Chu i -TCVĐ: Dung dăng dung dẽ - Chơi tự - Trẻ biết tên gọi ,đặc điểm,ích lợi Chu i - Rèn luyện khả kỹ quan sát ,ghi ... Dặn dò trẻ trước quan sát giao nhiệm vụ cho trẻ -Cho trẻ sân quan sát Chu i 2-3 phút -Cô trò chuyện vớ trẻ + Đây gì? + Các có nhận xét Chu i? +Cây trồng để làm ? - Để có nhiều xanh, phải làm gì?...
 • 16
 • 3,683
 • 28
giáo án chủ điểm gia đình nhánh 2 và 3

giáo án chủ điểm gia đình nhánh 2 và 3

Mầm non - Mẫu giáo

... co anh ó lm gỡ? - Cú - Em cú ng ý khụng? - Cú - Anh ó lm gỡ? Chim Phng Hong cú a anh i ly vng khụng? - Tham am nờn b chim - iu gỡ xy vi ngi anh? Ht xung bin cht Vỡ anh tham lam nờn b trng tr anh ... ni dung cõu chuyn 3.Giỏo dc: - Tr bit quan tõm ti nhng ngi thõn gia ỡnh, anh em bit yờu thng , ựm bc ln II Chun b: - Tranh chuyn: Cõy kh III Tin hnh: HOT NG CA Cễ * Hot ng 1: Trò chuyện với trẻ ... đọc thơ Làm anh - Những ngời thân gia đình sống với nh nào? - Có anh em nhà cha m mt anh em vi biết c ngi anh i vi ngi em nh th lng nghe câu chuyn:cây kh nhỏ! * Hot ng 2: Kể chuyện cho trẻ...
 • 32
 • 3,253
 • 15
giao an chu diem gia dinh tuan 4

giao an chu diem gia dinh tuan 4

Mầm non - Mẫu giáo

... tham gia ch¬i -Gi¸o dơc yªu th¬ng bè mĐ vµnh÷ng ngêi th©n gia ®×nh HOẠT ĐỘNG NT: Giới thiệu số trò chơi dân gian SHC: văn nghệ cuối tuần Tặng bé ngoan I §¸nh gi¸: trẻ biết số trò chơi dân gian ... Ngêi anh thÊy em giµu cã liỊn cã qut ®Þnh g×? + ThÕ ngêi anh cã lµm ®óng theo chim phỵng hoµng dỈn kh«ng? + V× tham lam nªn ngêi anh ®· bÞ trõng ph¹t nh thÕ nµo? + Con häc ®ỵc ®iỊu g× qua c©u chun ... VÏ vỊ gia ®×nh bÐ ( §Ị tµi) HOẠT ĐỘNG NT: Quan sát tranh dừa MĐ U CẦU CHU N BỊ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG - Vë, bót vÏ cho trỴ 1- KiÕn thøc: - TrỴ biÕt vÏ vỊ - Tranh gỵi c¸c thµnh viªn ý cho trỴ gia ®×nh...
 • 6
 • 3,229
 • 15
Tài liệu Bài ca dao chủ đề gia đình yên ấm potx

Tài liệu Bài ca dao chủ đề gia đình yên ấm potx

Khoa học xã hội

... Dầu thêu phụng, vẽ rồng mặc Trời ơi! Sanh giặc làm chi Cho chồng phải chiến trường Trời cao thăm thẳm, đất dày Bao lính mộ sang Tây Vợ thương nhớ ủ ê Biết sang có không? Trời mưa ướt đài bi Con ... Em lấy chồng để khổ cho anh Trồng trầu thả lộn với tiêu Con đò dọc, mẹ liều thân 10 Trồng trầu phải khai mương Làm trai hai vợ phải thương cho đồng 11 Trời xanh bãi biển xanh Để coi cúc ngả nhành ... Bởi người nghĩa lỗi niềm mẹ cha 12 Trời xanh trắng nhụy huỳnh Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ dễ thương 13 Vợ đẹp mặt, chồng đau lưng 14 Trai khôn vợ gái ngoan chồng 15 Trai mà chi, gái mà chi, (2)...
 • 4
 • 353
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25