giao an chu de gia dinh co chi so

Giáo án chủ đề gia đình

Giáo án chủ đề gia đình

Mầm non - Mẫu giáo

... hợp giải thích +Con bước đứng ngang đầu ghế tay chống hông Khi hiệu lệnh bước chân trái sang ngang bước nhỏ, thu chân phải sát chân trái Rồi tiếp tuc bước chân trái sang ngang đưa chân phải ... +Dậm chân trái + 1-2 -Trò chuyện với trẻ niền vui làm cho người vui, vừa -Trò chuyện lòng- Giới thiệu VĐ : Chân bé bước khỏe -Cho trẻ chuyển hàng ngang đối diện -Trẻ quan sát làm - làm ... nhà đẹp, người gia đình phải làm ? +Các phải làm để giúp mẹ làm cho nhà đẹp ? 3/Hoạt đông 3: Bé ngoan ? */Trò chơi 1: “Ai nhanh hơn” Trẻ tham gia chơi -Cho đội thi đua chọn tranh vẽ hành vi cách...
 • 11
 • 23,750
 • 63
Giáo án chủ đề gia đình (trọn bộ)

Giáo án chủ đề gia đình (trọn bộ)

Tư liệu khác

... + Gia dục: gia đình 1-2 gia đình con ,gia đình trở lên gia đình đông con, gia đình ông ,bà,ba, mẹ, gia đình hệ + Tóm lại: Mỗi người gia đình, ông, bà, ba, mẹ Mọi người gia đình thươong ... trẻ xem tranh vễ bạn nhỏ đàm thoại : - Gia đình bạn tranh ai? - Gia đình ( đến2) gia đình gì? - Gia đình lớn người con/ Trong gia đình, ba, mẹ yêu thương quan tâm đến Trong gia đình người ... động -Cho trẻ xem tranh – Để thi đạt kết tốt, xin mời gia đình xem số tranh vẽ gia đình ban tổ chức giới thiệu tranh (3 tranh) Mỗi tranh đưa ra, để trẻ tự nhận xét tranh cho rõ hình dáng,...
 • 50
 • 25,435
 • 149
Giao an chu de gia dinh- 3 tuoi

Giao an chu de gia dinh- 3 tuoi

Mầm non - Mẫu giáo

... ̣ng: Mamnon.com, Giaoandientu.com.vn) - Tranh ảnh chủ đề: Tranh ảnh vế các thành viên gia đinh, đờ dùng gia đinh…(Vân ̣ng từ phu ̣ huynh, báo, mang) ̣ ̣ ̀ ̀ - Đờ chơi từng chu đề nhánh ... Bé, Bố, Mẹ anh chị em ( họ tên, sở thích…) Quy mơ gia đình - Cơng việc thành viên gia đình - Họ hàng( ơng, bà, cơ, dì, chú, bác…) - Những thay đổi gia đình ( người chuyển đến, chuyển đi, ... - VĐCB: Đi bước dờ n ngang, Chu n bóng sang hai bên - TCVĐ: Về nhà, Đ̉ i bóng , Dung dăng dung de , Tâ ̣p tầ m vơng PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM& KNXH - PV: gia đình, gia o, Đi chơ ̣ mua thực...
 • 9
 • 6,523
 • 72
giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 1

giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 1

Mầm non - Mẫu giáo

... nhịn em nhỏ nha con! cho trẻ quan sát tranh gia đình đơng gia đình - Tranh vẽ gia đình con? Vì sao? - Tranh vẽ gia đình đơng con? Vì sao? Gia đình gia đình 1-2 Gia đình đơng gia đình 3-4 ... hát gia đình Mục đích - Giúp trẻ giải trí, vui vẻ Chu n bị - Tranh vẽ gia đình Tổ chức Hoạt động Nhận xét - Lớp học chủ điểm nào? - Gia đình gia đình đơng hay con? - Bài hát nói tình cảm gia ... hát gia đình 15 Mục đích - Giúp trẻ giải trí, vui vẻ Chu n bị - Tranh vẽ gia đình Tổ chức Hoạt động Nhận xét - Lớp học chủ điểm nào? - Gia đình gia đình đơng hay con? - Bài hát nói tình cảm gia...
 • 30
 • 3,849
 • 53
Giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 2

Giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 2

Mầm non - Mẫu giáo

... Hoạt động : Quan sát đàm thoại - Cho trẻ quan sát nhận xét tranh ảnh nhà - Trong tranh vẽ ? vẽ nhà - Các thấy nhà tranh ? Rất đẹp - Trong nhà đồ dùng ? Bàn, ghế, giường, tủ - Tranh vẽ nhà ... nhàng, nghe hiểu tiết tấu nhanh chậm để tham gia trò chơi - Thái độ: Giáo dục trẻ lòng biết ơn yêu thương cha mẹ II Chu n bò: - Cô: + Tranh minh hoạ hát “Tổ ấm gia đình” +Tranh hát “chỉ đời” + ... phận gì? - Trên khn mặt bạn trai gì? Quan sát tranh mẫu: - Ở phòng triển lãm số tranh khn mặt bạn trai đến phòng triển lãm tranh để quan sát nhé! - Tranh vẽ gì? - Khn mặt bạn trai gì? -...
 • 37
 • 1,641
 • 40
Giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 3

Giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 3

Mầm non - Mẫu giáo

... trí, vui vẻ Chu n bị - Tranh vẽ gia đình Tổ chức Hoạt động Nhận xét - Lớp học chủ điểm nào? - Gia đình gia đình đơng hay con? - Bài hát nói tình cảm gia đình? TRẢ TRẺ I-u cầu - Trang phục cháu ... hát gia đình Mục đích - Giúp trẻ giải trí, vui vẻ 16 Chu n bị - Tranh vẽ gia đình Tổ chức Hoạt động Nhận xét - Lớp học chủ điểm nào? - Gia đình gia đình đơng hay con? - Bài hát nói tình cảm gia ... hát gia đình Mục đích - Giúp trẻ giải trí, vui vẻ Chu n bị - Tranh vẽ gia đình Tổ chức Hoạt động Nhận xét - Lớp học chủ điểm nào? - Gia đình gia đình đơng hay con? - Bài hát nói tình cảm gia...
 • 32
 • 2,008
 • 39
Giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 4

Giáo án chủ đề gia đình lớp lá tuần 4

Mầm non - Mẫu giáo

... hát gia đình Mục đích - Giúp trẻ giải trí, vui vẻ Chu n bị - Tranh vẽ gia đình Tổ chức Hoạt động Nhận xét - Lớp học chủ điểm nào? - Gia đình gia đình đơng hay con? - Bài hát nói tình cảm gia ... hát gia đình Mục đích - Giúp trẻ giải trí, vui vẻ Chu n bị - Tranh vẽ gia đình Tổ chức Hoạt động Nhận xét - Lớp học chủ điểm nào? - Gia đình gia đình đơng hay con? - Bài hát nói tình cảm gia ... hát gia đình Mục đích - Giúp trẻ giải trí, vui vẻ Chu n bị - Tranh vẽ gia đình Tổ chức Hoạt động Nhận xét 23 - Lớp học chủ điểm nào? - Gia đình gia đình đơng hay con? - Bài hát nói tình cảm gia...
 • 35
 • 1,453
 • 23
Giáo án chủ đề gia đình lớp mầm hay (5 tuần)

Giáo án chủ đề gia đình lớp mầm hay (5 tuần)

Mầm non - Mẫu giáo

... tham gia chơi trò chơi vận động “ Tìm người nhà” - Trẻ bạn chơi tự II CHU N BỊ: - Tranh gia đình III TIẾN HÀNH: 1.Quan sát mục đích: Quan sát tranh gia đình - cho trẻ quan sát tranh gia ... VIÊN: LÝ MINH TRANG TRANG 15 CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH LỚP: MẦM II CHU N BỊ: - Tranh số đồ dùng gia đình III TIẾN HÀNH: 1.Quan sát mục đích: Quan sát tranh số đồ dùng gia đình - cho trẻ quan sát gợi ... tham gia chơi trò chơi dân gian “Lộn cầu vồng” - Trẻ thích chơi bạn II CHU N BỊ: - Tranh gia đình đơng III TIẾN HÀNH: 1.Quan sát mục đích: Quan sát tranh gia đình đơng GIÁO VIÊN: LÝ MINH TRANG...
 • 126
 • 3,253
 • 15
Giáo án chủ điểm gia đình 2010 phù hợp

Giáo án chủ điểm gia đình 2010 phù hợp

Mầm non - Mẫu giáo

... gia ®×nh lín, gia ®×nh nhá C« gi¬ lªn bøc tranh gia ®×nh lín vµ chèt l¹i Gia ®×nh cã «ng bµ, bè,mĐ , c¸i sèng chung gäi lµ gia ®×nh lín C« gi¬ bøc tranh gia ®×nh nhá vµ chèt l¹i: gia ®×nh cã bè ... hai bøc tranh vỊ gia ®×nh: Gia ®×nh lín ( Cã «ng, bµ, bè, mĐ vµ c¸c con) vµ gia ®×nh nhá ( Cã bè, mĐ vµ c¸c con) C¸c nhËn xÐt g× vỊ sù kh¸c gi÷a hai bøc tranh? C« cho trỴ hiĨu thÕ nµo lµ gia ®×nh ... B¨ng quay video quay c¶nh gia ®×nh ®ang vui ch¬i §µn ghi bµi c¶ nhµ th¬ng nhau, niỊm vui gia ®×nh Chđ ®Ị: Gia ®×nh th©n yªu cđa bÐ 2.1 C« cho trỴ xem b¨ng h×nh vỊ gia ®×nh trỴ A Trß chun víi trỴ...
 • 93
 • 2,456
 • 13
Giáo án chủ điểm gia đình

Giáo án chủ điểm gia đình

Mầm non - Mẫu giáo

... nói chi u dài thước ( ngược lại) Ba anh em tuấn mang thước nhà, mẹ vui anh em ngoan, thấy anh em Tuấn ngoan không? Học tập anh em Tuấn phải làm gì? Mẹ tặng cho anh em cac bạn nhiều tranh đẹp… ... biết so sánh xếp thứ tự chi u rộng đối tượng -Rèn kỹ so sánh chi u rộng đối tượng -Hình thành kỹ so sánh xếp thứ tự chi u rộng đối tượng - Thông qua học trẻ biết ý nghĩa trò chơi nhân gian “Nhảy ... nào” Cho trẻ quan sát tranh, trò chuyện góc tô màu tranh HĐNT: *HĐCĐ Quan sát Chu i -TCVĐ: Dung dăng dung dẽ - Chơi tự - Trẻ biết tên gọi ,đặc điểm,ích lợi Chu i - Rèn luyện khả kỹ quan sát ,ghi...
 • 16
 • 3,683
 • 28
giáo án chủ điểm gia đình nhánh 2 và 3

giáo án chủ điểm gia đình nhánh 2 và 3

Mầm non - Mẫu giáo

... dựng gia ỡnh, mỳa hỏt nhng bi v ch gia ỡnh HOT NG CHIU Hng dn trũ chi : Cho th n a Mc ớch yờu cu: - Tr hng thỳ chi trũ chi, chi ỳng lut v cỏch chi: cho th n - Rốn luyn ng thng bng khộo lộo b.Chun ... tranh v vf - Chia cho ngi em nhng gỡ? mnh cú cõy kh - thaớ ca ngi em sao? ngt Ngi anh chia cho em tỳp lu tranh v manh cú cõy kh ngt nhng ngi em khụng chỳt phn nn ngi anh chia cho chm súc - Chim ... - Tr chi ựng lut v cỏch chi -Luyn k nng phn x nhanh nhn v s khộo lộo, phỏt trn ngụn ng b Chun b: - sõn bói sch s c Cỏch tin hnh Hụm cụ se hng dn trũ chi : chi chi chnh chnh Lut chi v cỏch chi...
 • 32
 • 3,253
 • 15
giao an chu diem gia dinh tuan 4

giao an chu diem gia dinh tuan 4

Mầm non - Mẫu giáo

... tham gia ch¬i -Gi¸o dơc yªu th¬ng bè mĐ vµnh÷ng ngêi th©n gia ®×nh HOẠT ĐỘNG NT: Giới thiệu số trò chơi dân gian SHC: văn nghệ cuối tuần Tặng bé ngoan I §¸nh gi¸: trẻ biết số trò chơi dân gian CHU N ... thøc: Tốn Xếp thứ tự - Cđng cè, so s¸nh chi u cao chi u cao hai ®èi tỵng đối tượng -TrỴ biÕt so s¸nh ,s¾p thø tù chi u cao cđa ®èi tỵng vµ diƠn ®¹t ®wocj mèi quan hƯ vỊ chi u cao gi÷a ba ®èi tỵng: ... ng«i nhµ ®á so s¸nh víi ng«i nhµ xanh-> ®á cao h¬n xanh Ng«i nhµ ®á so víi ng«i nhµ vµng vµ ng«I nhµ xanh nh thÕ nµo? - C« kh¸i qu¸t : Ng«i nhµ ®á cao h¬n ng«i nhµ vµng vµ ng«i nhµ xanh ®ã ng«i...
 • 6
 • 3,229
 • 15
Những bài ca dao chủ đề gia đình cổ pptx

Những bài ca dao chủ đề gia đình cổ pptx

Khoa học xã hội

... chồng mười lăm quan quý (*) Trai rẫy vợ tiền phí đổ sông Chê vợ tay không Con gái chê chồng trả thành hai Gái Sơn Đông ăn với chồng bữa Ở với chồng nửa đêm Gái xóm chồng xóm Bỏ anh trai láng ... rước dâu Ghen chi ghen lạ ghen lùng Mèo bắt chu t đụng mùng ghen Ghen vợ ghen chồng không nồng ghen ăn Giơ roi đánh thiếp đành Chàng ơi, nhớ thuở rách lành Giường lèo mà trải chi u mây Làm ... Hỡi người dép quai ngang Tay đeo nhẫn bạc em say mê Thuyền chở bến Lương Khê Hay chị dở bề đánh ghen Đánh ghen mặc đánh ghen Chuyến em làm quen với chàng 12 Gió đưa buồng chu i sau hè Đã lăm le...
 • 3
 • 314
 • 0
Những bài ca dao chủ đề gia đình cổ docx

Những bài ca dao chủ đề gia đình cổ docx

Khoa học xã hội

... lái gái phải theo chồng Chồng hang rắn hang rồng vợ phải theo Thuyền theo lái gái theo chồng Tiếc gái khôn lấy thằng chồng dại Tiếc hoa nhài cắm bãi cứt trâu Tiếng than khóc nỉ non Phải vợ lính...
 • 3
 • 265
 • 0
giao an chu diem gia dinh

giao an chu diem gia dinh

Ngữ văn

... để nhiều tiền chi phí gia đình? - CC nhìn số lượng người GĐ, GĐ đông hơn? GĐ hơn? - Gia đình 1- GĐ con .Gia đình trở lên GĐ đông + Lớp mình, bạn thuộc gia đình con? đông con? Hoạt động ... 2009 GIA ĐÌNH CỦA CHÁU I.Mục đích: - Trẻ biết đòa nơi ở, thành viên GĐ Biết thuộc GĐ đông, - Dán số lượng người gia đình kể chuyện sáng tạo - GD trẻ ngoan ngoãn, lời cha mẹ II Chu n bò: - nh gia ... kết thúc Chi u thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009 ĐI BƯỚC CHÉO SANG NGANG I Mục đích: - Tập khéo léo lớn, kiểm so t lớn: phối hợp chân bước chéo ngang nhòp nhàng - thăng thích thú tham gia trò...
 • 26
 • 558
 • 1

Xem thêm