giai bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... quan tâm.Trên đây chỉ là một chút kinh nghiệm nhỏ thông qua thực tế giảng dạy mà tôi rút rađược. Tuy nhiên đây chỉ là phương pháp rèn luyện kỹ năng giải toán phân tích đa thứcthành nhân tử. Nhưng ... - xy2 - 5x - 5y=(x2y - xy2) - (5x - 5y)=xy(x - y) - 5(x - y)=(x - y)(xy - 5)Vd2: Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:x2 - 2xy + y2 tại x = 105 và y = 5*Có thể đa số học sinh làm ... cho ta có 1052 – 2 . 105 . 5 - 52=11025 – 1050 + 25=10000Cách này chưa đúng yêu cầu tính nhanh và chưa chắn đã cho kết quả chính xác, dohọc sinh chưa nắm vững kiến thức phân tích đa thức...
 • 8
 • 9,755
 • 178
SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Tư liệu khác

... học về rút gọn phân thức đại số, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức và việc giải phương trình, … Tuy nhiên, vì lý do sư phạm và khả năng nhận thức của học sinh đại trà mà chương trình chỉ đề cập ... ra là làm thế nào để học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử một cách chính xác, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Để thực hiện tốt điều này, đòi hỏi giáo viên cần xây dựng cho ... quan sát, nhận xét, đánh giá bài toán, đặc biệt là kó năng giải toán, kó năng vận dụng bài toán, tu theo từng đối tượng học sinh, mà ta xây dựng 3RÌn kü n¨ng gi¶i bµi to¸n ph©n tÝch ®a thøc...
 • 17
 • 4,653
 • 41
Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... + c3 ⇒ -ac(-b) – bc(-a) – ab(-c) = a3 + b3 + c3 ⇒ a3 + b3 + c3 = 3abc13)Tính nhanh : h) x2 + 16121+x vơi x = 49,75i) x2 – y2 – 2y – 1 với x = 93 , y = 6Giải:a) ... 36 = 03) Chứng minh rằng với mọi số nguyên n ta có : (4n + 3)2 – 25 chia hết cho 84) Tính nhanh giá trị của biểu thức sau với a = 1982M = (a + 4)2 + 2(a + 4)(6 – a) + (6 – a)2+ Khái ... (z2 - 2zt + t2)= 55n(55 – 1) = 55n.54Mà 54 chia hết cho 54 nên 55n.54 ( đpcm) 4 ) Tính nhanh a) 15,8 . 35 + 15,8 . 65b) 1,43 . 141 – 1.43 . 41Giải:a) 15,8 . 35 + 15,8 . 65 = 15,8(35...
 • 15
 • 33,917
 • 503
Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... + 168. (x2 + x)2 + 4(x2 + x) – 129. 4(x2 + 15x + 50)(x2 + 18x + 72) – 3x2 Nguyễn Thanh Vinh – THCS NGUYỄN DU...
 • 2
 • 3,927
 • 136
Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... y29.Giải: x2 2xy +y2 9=(x22xy+y2)9=(xy)232 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng: a) Tính nhanh giá trịc ủa biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94,5 và y = 4,5.b) Khi phân tích đa thức...
 • 10
 • 4,131
 • 12
SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... phân tich đa thức thành nhân tử. Đặt x+y = t ta có Q = t2+3t-10 = t2-2t+5t-10 = t(t-2)+5(t-2) = (t-2)(t+5) Thay t=x+y ta đợc : Q = ( x + y -2 )( x + y + 5) Phần IIIPhát huy trí tu ... Nam Sách - Hải Dơng Thực hiện năm 2004--7-SKKN - Phát huy sự sáng tạo của HS qua bài toán phân tich đa thức thành nhân tử.Bài toán chứng minh biểu thức phân đồng nhất với biểu thức phân đơn ... Sách - Hải Dơng Thực hiện năm 2004--10-SKKN - Phát huy sự sáng tạo của HS qua bài toán phân tich đa thức thành nhân tử. Trên đây đà trình bày 6 loại bài toán áp dụng kỹ năng phân tích đa...
 • 15
 • 1,642
 • 22
Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... y29.Giải: x2 2xy +y2 9=(x22xy+y2)9=(xy)232 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng: a) Tính nhanh giá trịc ủa biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94,5 và y = 4,5.b) Khi phân tích đa thức ... +y2 9= (x2 2xy +y2) 9 = (x y)2 32 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng: a) Tính nhanh giá trịc ủa biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94,5 và y = 4,5.?2Giải: x2 + 2x +...
 • 10
 • 788
 • 1
Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Tư liệu khác

... thế nào để xuất hiện nhân tử chung ?Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung ? 2. Áp dụngTính nhanh 15.64 + 25.100 +36.15 + 60.10015.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100 Giải (15.64 + 36.15) + (25.100 ... 20/SGKPhân tích các đa thức sau thành nhân tử :a) x2 + 6x + 9 b) 10x – 25 – x2 MÔN TOÁN ĐẠI SỐ 8 TU N 6 - TIẾT 11BÀI 8BÀI 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬPHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬBẰNG...
 • 19
 • 2,094
 • 8
ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ docx

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ docx

Toán học

... 9 + x – 9) = 0  (x + 3)(x2 + x) = 0  x(x + 3)(x + 1) = 0 … Bài 4: Làm các bài tập của tu n 5, tu n 6 chưa chữa xong ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG...
 • 3
 • 1,271
 • 9

Xem thêm