gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở cai nghiện

Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với sở cai nghiện của quan, tổ chức, cá nhân thành lập

Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở cai nghiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập

Tài liệu khác

... Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với sở cai nghiện của quan, tổ chức, cá nhân thành lập Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan ... hồ sơ: - Trước 30 ngày, khi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý của sở cai nghiện hết hạn thì tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ gia hạn giấy phép đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, ... Số bộ hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý Thông tư số 15/2004/TTLT-BLĐT 2. yếu lý lịch cá nhân Thông tư số...
 • 5
 • 377
 • 0

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với sở mới thành lập của tổ chức, cá nhân

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở mới thành lập của tổ chức, cá nhân

Tài liệu khác

... hội xem xét, quyết định cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý cho sở cai nghiện ma tuý cho sở cai nghiện ma tuý. Nếu không cấp giấy phép cho sở cai nghiện thì phải trả lời bằng ... Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với sở mới thành lập của tổ chức, cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động ... hiện TTHC :Giấy phép Thành phần hồ Thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi; 4. Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, đối với các sở cai nghiện hoạt động theo...
 • 5
 • 349
 • 0

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với sở đã hoạt động của tổ chức, cá nhân thành lập

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở đã hoạt động của tổ chức, cá nhân thành lập

Tài liệu khác

... trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý cho sở cai nghiện ma tuý - Nếu không cấp Giấy phép cho sở cai nghiện tự nguyện thì phải ... nêu rõ lý do Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với sở đã hoạt động của tổ chức, cá nhân thành lập Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan thẩm quyền ... 15/2004/TTLT-BLĐT 3. Điều kiện hoạt động lao động trị liệu, chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng, và chống tái nghiện (Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý cho sở lao Thông tư số 15/2004/TTLT-BLĐT...
 • 6
 • 391
 • 0

Gia hạn giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Gia hạn giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Tài liệu khác

... quyền gia hạn, mỗi giấy phép chỉ được gia hạn 1 lần, mỗi lần gia hạn không quá 5 năm); Khi giấy phép hoạt động báo áp thấp, bão, lũ hết thời hạn, tổ chứuc cá nhân nhu cầu tiếp tục hoạt động ... định 1. Thời hạn gia hạn hoạt động báo áp thấp, bão, lũ là 10 năm, khi hết thời hạn, nếu tổ chức cá nhân hoạt động báo áp thấp, nhiệt đới, bão, lũ nhu cầu ra hạn thì đề nghị quan nhà ... 3. Giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão lũ đã được cấp. Số bộ hồ sơ: 2 bộ (sao y bản chính) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động...
 • 4
 • 265
 • 0

Gia hạn Giấy phép hoạt động thủy sản cho tàu cá nước ngoài

Gia hạn Giấy phép hoạt động thủy sản cho tàu cá nước ngoài

Tài liệu khác

... bản qui định 1. Đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động thủy sản trong vùng biển của Việt Nam (Phụ lục III) Thông tư số 01/2006/TT-BTS ng Gia hạn Giấy phép hoạt động thủy sản cho tàu cá ... NN&PTNT kèm theo); 2. Báo cáo hoạt động của tàu cá trong thời gian được cấp giấy phép; 3. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá (bản sao công chứng); 4. Giấy phép đã được cấp (bản sao ... bản qui định 1. Lệ phí gia hạn giấy phép họat thủy sản đối với tàu cá nước ngoài 100 USD/lần Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC :Giấy phép Văn bản chấp thuận...
 • 5
 • 334
 • 0

Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Tài liệu khác

... cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ) 3. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt ... Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đo đạc và bản đồ Cơ quan thẩm quyền quyết định:Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ ... phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC :Giấy phép Nội dung Văn bản qui định 1. Khi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết thời hạn (10 năm) Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNM ...
 • 4
 • 277
 • 0

Tài liệu Mẫu Đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động thủy sản trong vùng biển của Việt doc

Tài liệu Mẫu Đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động thủy sản trong vùng biển của Việt doc

Tài liệu khác

... rõ họ tên, chức vụ) Mẫu Đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động thủy sản trong vùng biển của Việt Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Socialist Republic of Vietnam ... – Happines ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN TRONG VÙNG BIỂN CỦA VIỆT NAM License application Form for Fisheries operation in Vietnam seas 1. Người xin phép/ Applicant: - Họ tên ... có): Address of representative/ representative office in Viet nam (if available) 2. Tàu xin hoạt động tại Việt Nam/Vessel conducting fisheries activities in Vietnam: - Tên tàu (nếu có) - Màu...
 • 3
 • 1,361
 • 0

Tài liệu Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm docx

Tài liệu Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm docx

Tài liệu khác

... nghị gia hạn giấy phép tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đã cấp giấy phép hoạt động trước khi giấy phép hết hạn ít nhất là 30 ngày 2. Bước 2 Sở Lao động ... hợp không ra hạn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do Hồ Thành phần hồ 1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (mẫu số 07) kèm theo giấy phép hoạt động Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu ... cấp Giấy ph động giới thiệu việc làm số , với thời hạn cấp phép từ ngày tháng. đến ngày tháng năm Giấy phép đã được gia hạn các lần như sau: - - 6. Hồ kèm theo Đơn đề nghị gia hạn giấy phép...
 • 5
 • 315
 • 1

Tài liệu Gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức thiết kế, chế tại tàu bay, trang thiết bị tàu bay ppt

Tài liệu Gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức thiết kế, chế tại tàu bay, trang thiết bị tàu bay ppt

Tài liệu khác

... chức, nguồn nhân lực được huấn luyện đào tạo, sở trang thiết bị phù hợp; hệ thống đảm bảo Quy chế về quy trình Gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức thiết kế, chế tại tàu bay, trang ... bay/Cục HKVN Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:40 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ hợp lệ Đối tượng thực ... lập hợp pháp; lĩnh vực hoạt động hoặc ngành nghề kinh doanh chính là thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay và các trang thiết bị lắp trên tàu bay đối với việc thiết kế, chế tạo,...
 • 4
 • 212
 • 0

Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài ppt

Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài ppt

Thủ tục hành chính

... ngoài nộp đơn đề nghị gia hạn giấy phép tại Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp kèm theo Giấy phép và báo cáo hoạt động tại Việt Nam; 2. Cục Con nuôi thẩm định hồ sơ; kiểm tra hoạt động của Văn phòng ... Thời gian xin gia hạn/ Period of extension: 3. Nội dung sửa đổi/Contents of modification: Lý do yêu cầu sửa đổi/reason for modification: Nếu được gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt ... cần xin phép và khai các nội dung tương ứng tại mục 2 hoặc 3 bên dưới/tick at the suitable box and fill all appropriate contents in section 2 or 3 below. Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động cho...
 • 4
 • 312
 • 0

Xem thêm