gia công bề mặt chi tiết máy

Tài liệu Chương 6 Gia công bề mặt chi tiết máy pptx

Tài liệu Chương 6 Gia công bề mặt chi tiết máy pptx

Cao đẳng - Đại học

... Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy Lu đức bình 6.6- gia công bề mặt định hình Bề mặt các chi tiết máy, ngoài các mặt cơ bản nh mặt phẳng, mặt trụ còn có các mặt cong, mặt thân khai, mặt hypecboit ... các chi tiết dạng hộp thờng đợc gia công trên máy doa. Trong sản xuất đơn chi c, khi gia công những chi tiết dạng hộp nhỏ, có thể gia công trên máy tiện vạn năng (hoặc máy phay), lúc đó chi tiết ... mặt sau của dao vào bề mặt đà gia công, mặt khác còn có khả năng chống rung. Tiện lỗ có thể gia công trên các loại máy tiện, máy phay, máy doa Khi tiện lỗ trên máy tiện thì thờng chỉ gia công...
 • 44
 • 930
 • 5
Lập quy trình công nghệ và gia công một số chi tiết máy

Lập quy trình công nghệ và gia công một số chi tiết máy

Cơ khí - Chế tạo máy

... Emunxi4. Nguyên công 4: Phay mặt đầu :a.Nội dung nguyên công :- Phay thô bề mặt 2- Phay tinh bề mặt 2b. sơ đồ gá đặt: Phay mặt đầu 2- Bề mặt định vị: 1, 3, 4c. Máy công nghệ : Máy phay đứng ... độ cắt trong quá trình gia công là một trong những nhiệm vụ quan trọng khi thiết kế quá trình công nghệ. Chất lượng bề mặt gia công, độ chính xác gia công, năng suất gia công phụ thuộc nhiều vào ... Lê Ngọc Sơn - Bề mặt định vị: 1, 2, 4.c. Máy công nghệ : Máy phay CNC 3 trụcd. Chuẩn công nghệ và phương pháp gá đặt :- Chi tiết được định vị trên mặt phẳng 1, 2,4.- Chi tiết gá trên đồ...
 • 54
 • 1,024
 • 7
LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ GIA CÔNG MỘT SỐ CHI TIẾT MÁY

LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ GIA CÔNG MỘT SỐ CHI TIẾT MÁY

Cơ khí - Chế tạo máy

... Nguyên công 8: Phay mặt hơng :a.Nội dung nguyên công :- Phay thô bề mặt 6- Phay tinh bề mặt 6b. sơ đồ gá đặt: Phay mặt đầu 6- Bề mặt định vị: 1, 2, 5.c. Máy công nghệ : : Máy phay đứng HOWA ... độ cắt trong quá trình gia công là một trong những nhiệmvụ quan trọng khi thiết kế quá trình công nghệ. Chất lượng bề mặt gia công, độ chính xác gia công, năng suất gia công phụ thuộc nhiều vào ... 15. Nguyên công 15: Phay bán nguyệt 12, và doa 12 :a.Nội dung nguyên công :- Phay thô bề mặt 12- Doa bề mặt 12b. Sơ đồ gá đặt: Phay 12- Sau khi làm hồn thành chi tiết của cụm chi tiết này,...
 • 54
 • 778
 • 3
Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Cao đẳng - Đại học

... hóa học, độ bền mỏi ) 2.1.1- Tính chất hình học của bề mặt gia công Tính chất hình học của bề mặt gia công đợc đánh giá bằng độ nhám bề mặt và độ sóng bề mặt. a) Độ nhám bề mặt (hình học ... giữa chi u cao nhấp nhô và bớc sóng để phân biệt độ nhám bề mặt và độ sóng của bề mặt chi tiết máy. lL hHHình 2.2- Tổng quát về độ nhám và độ sóng bề mặt chi tiết máy Độ nhám bề mặt ứng ... cực nhỏ trên bề mặt gia công. Nh vậy, bề mặt có độ nhám. Độ nhám của bề mặt gia công đợc đo bằng chi u cao nhấp nhô Rz và sai lệch profin trung bình cộng Ra của lớp bề mặt. 1 Chi u cao...
 • 13
 • 611
 • 13
Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Kĩ thuật Viễn thông

... giữa chi u cao nhấp nhô và bớc sóng để phân biệt độ nhám bề mặt và độ sóng của bề mặt chi tiết máy. lL hHHình 2.2- Tổng quát về độ nhám và độ sóng bề mặt chi tiết máy Độ nhám bề mặt ứng ... cực nhỏ trên bề mặt gia công. Nh vậy, bề mặt có độ nhám. Độ nhám của bề mặt gia công đợc đo bằng chi u cao nhấp nhô Rz và sai lệch profin trung bình cộng Ra của lớp bề mặt. 1 Chi u cao ... lớp biến cứng bề mặt Lớp biến cứng bề mặt của chi tiết máy có tác dụng nâng cao tính chống mòn. Biến cứng bề mặt làm hạn chế sự khuếch tán ôxy trong không khí vào bề mặt chi tiết máy để tạo...
 • 13
 • 725
 • 14
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết. 1.2. Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau khi gia công Trong thực tế sản xuất chi tiếtbề mặt phức tạp, nhiều trƣờng hợp không thể gia công theo đúng hình ... sao khi gia công bề mặt bằng đỉnh dao cầu thì bề mặt chi tiết có độ bóng thấp và khi gia công tinh sử dụng máy phay CNC ba trục thì vị trí tƣơng quan giữa trục dụng cụ và bề mặt gia công là ... lƣợng bề mặt chi tiết. [16]  Nghiên cứu gia công trên máy công cụ CNC các chi tiếtbề mặt hình học phức tạp. [13] Qua đó nhận thấy rằng quá trình phay tinh bằng dao phay đầu cầu các bề mặt...
 • 88
 • 833
 • 4
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... HNH BỀ MẶT CHI TIẾT GIA CÔNG 2.1. Mô hình hình học bề mặt chi tiết gia công Các thông số cần thiết của bề mặt trong quá trình cắt: Phƣơng trình của mặt cong, độ cong tại các điểm trên mặt ... sao khi gia công bề mặt bằng đỉnh dao cầu thì bề mặt chi tiết có độ bóng thấp và khi gia công tinh sử dụng máy phay CNC ba trục thì vị trí tƣơng quan giữa trục dụng cụ và bề mặt gia công là ... kết hợp với công nghệ hiện đại nhƣ công nghệ CAD/CAM. Việc gia công những bề mặt chi tiết phức tạp này có một số phƣơng pháp nhƣ: Gia công bằng điện hoá, gia công bằng siêu âm, gia công bằng...
 • 88
 • 835
 • 0
Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Thạc sĩ - Cao học

... trục chi tiết [35]. 1.7.3. Sự thay đổi cấu trúc của lớp bề mặt mài và sự hình thành ứng suất dƣ bề mặt Nhiệt độ mài rất lớn làm thay đổi cấu trúc lớp kim loại bề mặt mài. Kiểm tra kim tương bề ... yếu có dạng mặt phẳng và yêu cầu chất lượng bề mặt tốt và độ chính xác cao. Trong các phương pháp gia công cơ để đạt được chất lượng bề mặt tốt có thể sử dụng các phương pháp gia công sau: + ... điểm: Năng suất gia công cao, tạo được nhiều hình dạng bề phức tạp Nhược điểm: Trang bị công nghệ hiện đại, giá thành gia công cao. + Chuốt mặt phẳng. Ưu điểm:Năng suất gia công cao Nhược...
 • 80
 • 698
 • 0
Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Thạc sĩ - Cao học

... yếu có dạng mặt phẳng và yêu cầu chất lượng bề mặt tốt và độ chính xác cao. Trong các phương pháp gia công cơ để đạt được chất lượng bề mặt tốt có thể sử dụng các phương pháp gia công sau: + ... tính gia công của vật liệu gồm: - Thành phần hoá học và cấu trúc của vật liệu. - Tính chất cơ, lý của vật liệu. - Phương pháp gia công và điều kiện gia công. Để đánh giá tính chất gia công ... cao của vật liệu chi tiết và độ cứng cao của hạt mài nên lượng biến dạng dẻo xảy ra trên chi tiết gia công, lượng vật liệu này bị biến dạng phá hủy được đẩy ra khỏi vùng gia công nhờ vận tốc...
 • 80
 • 659
 • 0
Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Công nghệ thông tin

... gia công và chất lượng bề mặt chi tiết, đối với lượng mòn lớn sẽ ảnh hưởng lớn đến độ chính xác kích thước chi tiết và biên dạng chi tiết khi mài, đối với mòn nhỏ sẽ làm tăng nhấp nhô bề mặt ... vào chi tiết chi m tỷ lệ rất lớn trong tổng lượng nhiệt sinh ra. Nhiệt này làm thay đổi tổ chức tế vi của bề mặt chi tiết theo hướng không có lợi hoặc làm oxy hóa bề mặt tùy theo thời gian ... cắt và chi tiết gia công. 1.4 Nhiệt của quá trình mài. Khi mài do các lưỡi cắt bị mòn(hoặc do có  lớn) nên năng lượng tiêu hao chủ yếu là do ma sát giữa mặt sau của dao với bề mặt gia công, ...
 • 80
 • 570
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008