giới thiệu ngôn ngữ mô tả phần cứng vhdl

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Kỹ thuật lập trình

... và cout ta viết đoạn mã VHDL như dưới đây: Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 4 - Chương 1: Giới thiệu 1.1. VHDL là gi ? VHDLngôn ngữ tả phần cứng cho các mạch tích ... Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 5 - - Thứ tư là khả năng tả mở rộng: VHDL cho phép tả hoạt động của phần cứng từ mức hệ thống số cho đến mức cổng. VHDL có khả năng tả hoạt động của hệ ... ngôn ngữ tả phần cứng được phát triển dùng cho trương trình VHSIC ( Very High Speed Itergrated Circuit ) của bộ quốc phòng Mỹ. Mục tiêu của việc phát triển VHDL là có được một ngôn ngữ mô...
 • 6
 • 671
 • 4
Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL

Kỹ thuật lập trình

... Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 1 - MỤC LỤC MỤC LỤC - 1 - Chương 1: Giới thiệu - 4 - 1.1. VHDL là gi ? - 4 - 1.2. Giới thiệu công nghệ (và ứng dụng) thiết kế mạch bằng VHDL. - 5 - Chương ... Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 10 - Chương 2. Cấu trúc mã Trong chương này, chúng ta tả các phần cơ bản có chứa cả các đoạn Code nhỏ của VHDL: các khai báo LIBRARY, ENTITY ... dụng trong thiết kế. Ví dụ: ieee, std, work, … • ENTITY: tả các chân vào ra (I/O pins) của mạch • ARCHITECTURE: chứa mã VHDL, tả mạch sẽ họat động như thế nào. Một LIBRARY là một tập...
 • 150
 • 5,982
 • 90
Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Kỹ thuật lập trình

... '0'; END arc; Kết quả phỏng: Hình 9.4. Kết quả phỏng bộ so sánh có dấu Bộ so sánh không dấu 1: PhầnVHDL sau đây là bản sao của phần mã đã được trình bày (ở bộ ... theo Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 149 - Tài liệu tham khảo: - Circuit design with VHDL , Voilnei A.Pedroni - VHDL language. - The vhdl – cookbook , Peter J.Ashedo - Thiết ... p(3)) OR Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 125 - END GENERATE; cout <= c(n); END arc; Kết quả phỏng: Hình 9.7. Kết quả phỏng cho bộ cộng ripple carry + Bộ cộng...
 • 31
 • 5,485
 • 34
Giới thiệu ngôn ngữ VB.doc

Giới thiệu ngôn ngữ VB.doc

Công nghệ thông tin

... cách hiện tất cả tính chất của đối tượng mỗi khi ta định dùng đến nó. Đây là điểm mạnh của các ngôn ngữ lập trình hiện đại. Các bước thiết kế một ứng dụng Visual Basic:• Xây dựng các cửa sổ ... Visual Basic 6.0, chúng ta sẽ thấy đây là một công cụ lập trình dể chịu và có xu hướng trở thành môi trường lập trình hoàn hảo cho những năm sắp tới ....
 • 3
 • 498
 • 1
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C

Kỹ thuật lập trình

... trình cũ. Trang 15 Lập trình căn bản PHẦN 2 GIỚI THIỆU VỀ MỘT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH -NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Học xong chương ... nghiệm Bell) đã phát triển ngôn ngữ lập trình C dựa trên ngôn ngữ BCPL (do Martin Richards đưa ra vào năm 1967) và ngôn ngữ B (do Ken Thompson phát triển từ ngôn ngữ BCPL vào năm 1970 khi viết ... các vấn đề sau: - Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C. - Môi trường làm việc và cách sử dụng Turbo C 3.0. I. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C C là ngôn ngữ lập trình cấp cao, được sử dụng...
 • 26
 • 669
 • 1
Giới thiệu ngôn ngữ

Giới thiệu ngôn ngữ

Cơ sở dữ liệu

... I/ Giới thiệu ngôn ngữ  Visual Basic là một ngôn ngữ thảo chương hoàn thiện và hoạt động theo kiểu điều khiển bởi sự kiện ( Event - Driven programming language ) nhưng lại rất giống ngôn ngữ ... cơ sở dữ liệu mạnh nhất có sẵn,Visual Basic 4.0 bổ sung thêm phần hỗ trợ phát triễn 32-bit và bắt đẩu chuyển sang thành một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đầy đủ, đến hiện nay mới nhất ... ) Visual Basic đưa ra phương pháp lập trình mới,nâng cao tốc độ lập trình. Cũng như các ngôn ngữ khác, mỗi phiên bản mới của Visual Basic đều chứa đựng những tính năng mới chẳng hạn Visual...
 • 3
 • 584
 • 0
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C

Kỹ thuật lập trình

... nghĩa của từng phần trong cấu trúc.NMLT - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình CVC&BB22 Giới thiệu  Giới thiệu Dennis Ritchie tại Bell Telephone năm 1972.Tiền thân của ngôn ngữ B, KenThompson, ... World!”, “Nguyen Van A”Chú ý: ‘A’ khác “A”NMLT - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình CVC&BB11Nội dungNMLT - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C Giới thiệu1 Bộ từ vựng của C2Cấu trúc chương trình ... Bell Telephone.Là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc và phân biệt chữ Hoa - thường (case sensitive)ANSI C.NMLT - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình CVC&BB33 Giới thiệu Ưu điểm của CRất...
 • 13
 • 665
 • 2
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

Kỹ thuật lập trình

... add()…????2.4.5. Các thành phần staticĐôi khi các thành phần static ta cần phải định nghĩa các thành phần lớp được sử dụng độc lập với bất kỳ đối tượng nào của lớp. Thông thường một thành phần của lớp phải ... thể có thể tạo ra một thành phần mà được sử dụng độc lập. Để tạo ra một thành phần như vậy trước khai báo của mỗi thành phần ta đặt một từ khóa static. Khi một thành phần được khai báo static, ... lý trong khối đó ngược lại thì môi trường Java Runtime quản lý ngoại lệ.try{doFileProcessing();displayResults();}catch(Exception e)37Hình 2.42. Ngôn ngữ lập trình Java2.1 Cấu trúc...
 • 43
 • 956
 • 5
Giới thiệu ngôn ngữ và công cụ.doc.DOC

Giới thiệu ngôn ngữ và công cụ.doc.DOC

Kế toán

... #1m = m + 10End Sub13 Phần I Giới thiệu ngôn ngữ và công cụChơng trình quản lý cửa hàng đợc thực hiện bằng hai công cụ rất phổ biến và đợc a chuộng hiện nay trên thế giới nói chung và Việt ... hàng :phần cho khách hàngView:Đề tàiHelp:-About :giới thiệu chơng trình -Help:hớng dẫn sử dụng chơng trình 10 Phần II Đề tài thực tậpLập chơng trình quản lý cửa hàng đơn giảnMục đích:luyện ngôn ... trình.Module là nơi chứa các hàm,thủ tục viết bằng ngôn ngữ VBA (Visual Bassic for Application).Các hàm và thủ tục sẽ trợ giúp giải quyết những phần việc khó mà công cụ không làm nổi.Từ các ứng...
 • 17
 • 438
 • 0
Giới thiệu ngôn ngữ PL-SQL

Giới thiệu ngôn ngữ PL-SQL

Cơ sở dữ liệu

... sách này được upload tại: hutonline.net Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Chương 12. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PL/SQL 12.1.TỔNG QUAN VỀ PL/SQL 12.1.1. Cú pháp lệnh PL/SQL  Mỗi lệnh SQL kềt ... Ngôn ngữ PL/SQL tổ chức các lệnh theo từng khối lệnh. Một khối lệnh PL/SQL cũng có thể có các khối lệnh con khác ở trong nó. Cấu trúc đầy đủ của một khối lệnh PL/SQL bao gồm: DECLARE /* Phần ... khai báo - Không bắt buộc */ Khai báo các biến sử dụng trong phần thân BEGIN /* Phần thân */ Đoạn lệnh thực hiện; EXCEPTION /* Phần xử lý lỗi - Không bắt buộc */ Xử lý lỗi xảy ra; END;...
 • 8
 • 633
 • 3

Xem thêm