giảm tải trọng tác dụng lên công trình do vậy giảm đ­ược khối l­ượng xây dựng các mặt từ 20 40 tiết kiệm vật liệu xây dựng

Tải trọng tác động lên công trình ngầm và phương pháp tính lún khi thi công hầm bằng máy TBM

Tải trọng tác động lên công trình ngầm và phương pháp tính lún khi thi công hầm bằng máy TBM

Báo cáo khoa học

... tải trọng tác dụng lên công trình đồng thời vào thời điểm khác nhau, tổ hợp tải trọng khác nhau, gây nên trạng thái ứng suất khác kết cấu Để tính toán kết cấu công trình ngầm cần tìm tổ hợp tải ... hưởng biến dạng mặt đất đến công trình xây dựng gần kề trang 16 Lún mặt đất gây biến dạng nhà công trình mà rơi vào vùng biến dạng Mức độ ảnh hưởng chúng phụ thuộc vào độ lún mặt đất, hình dạng, ... sâu đặt hầm cạn so với mặt đất Tuy nhiên, vấn đề kiểm soát thi công hầm máy TBM khu vực thành phố, nhờ vào việc dự đoán trước tính toán tải trọng tác dụng lên vỏ hầm, từ thiết kế hệ thống lắp...
 • 24
 • 2,236
 • 6
Chương 2. TẢI TRỌNG TÁC ĐỘNG LÊN CÔNG TRÌNH BẾN pptx

Chương 2. TẢI TRỌNG TÁC ĐỘNG LÊN CÔNG TRÌNH BẾN pptx

Kiến trúc - Xây dựng

... mộp bn Tu sụng ch khỏch hoc ch khỏc v hng húa Tu sụng ch hng 30 40 Trờn mộp bn Tu bin hng 20 10 hng 40 20 30 0 Khi xõy dng bn dựng tip nhn nhng tu bin trng ti ln vi lng choỏn nc cú hng trờn ... bn Thnh phn vuụng gúc ca tc cp tu V, m/s cú lng choỏn nc tớnh toỏn D, t 200 0 5000 10000 200 00 400 00 100000 200 000 0 ,20 0,22 0,15 0,15 0,10 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 Bng 2_ H s Kt cu cụng trỡnh ... 3,85 4,02 4 ,20 4,39 4,60 (3) 1,28 1,34 1,39 1,45 1,51 1,58 1,65 1,72 1,79 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 2,23 2,86 2,91 2,97 3,02 3,08 3,14 3 ,20 3,26 3,33 3,39 3,46 - (4) 1 ,20 1,28 1,34 1 ,40 1,45 1,51...
 • 28
 • 936
 • 3
Vấn đề tải trọng tác động lên công trình

Vấn đề tải trọng tác động lên công trình

Kiến trúc - Xây dựng

... trọng thờng xuyên (tĩnh tải hay tải trọng không đổi): Là tải trọng không biến đổi trình xây dựng sử dụng công trình Tải trọng thờng xuyên bao gồm khối lợng kết cấu chịu lực kết cấu bao che, khối ... bảo an toàn cho công trình chịu tất tác động bất lợi tổ hợp chúng trình xây dựng sử dụng công trình Các ảnh h ởng thay đổi môi trờng địa chất, thủy văn, công trình lân cận công trình hạ tầng kỹ ... trúc; khối lợng áp lực nớc có kết cấu; tải trọng cầu trục, thiết bị (nếu có); tải trọng công nghệ vận hành; hoạt tải tác dụng lên sàn nhà mái công trình; tác động biến dạng (lún không đều); tác...
 • 14
 • 740
 • 0
Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman

Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman

Kỹ thuật

... (17) 11 (8) (20) (7) 16 (5) 13 (4) 10 (3) (12) (2) (6) (11) Hỡnh 4.2 Gin t nõng (1) Hỡnh 4.3 Mụ hỡnh tớnh toỏn 15 m JOHNSWAP Pierson-Moskowitz 10 t (s) -50 -40 -30 -20 -10 10 20 30 40 50 -5 -10 ... trờn hỡnh 4.8 cho c hai trng hp ph JOHNSWAP v PiersonMoskovitz 20 m JOHNSWAP Pierson-Moskowitz 15 10 t (s) -50 -40 -30 -20 -10 10 20 30 40 50 -5 -10 Hỡnh 4.8 Mt súng cho trng hp Hs=12, Tz=10s, =15m, ... súng Cnoidal Hc viờn: Lờ Th Vit Anh 43 Lun thc s Vin C hc 20 m Hai chan truoc Hai chan sau 15 10 t (s) -50 -40 -30 -20 -10 10 20 30 40 50 -5 -10 -15 Hỡnh 4.9 Mt súng cho trng hp Hs=12, Tz=10s,...
 • 67
 • 1,464
 • 3
Bài giảng Công trình ngoài khơi - Chương 1 Tải trọng tác dụng lên Công trình ngoài khơi

Bài giảng Công trình ngoài khơi - Chương 1 Tải trọng tác dụng lên Công trình ngoài khơi

Cao đẳng - Đại học

... Tải trọng tác dụng lên công trình khơi BM Cảng – Công Trình Biển Trường ĐH Bách Khoa Tp HCM Tải trọng tác dụng lên CTNK Dòng chảy Sóng biển Công trình khơi Gió Tải trọng khác BM Cảng – Công Trình ... bề mặt đại dương hình thành nhiều nguyên nhân như: gió, động đất, thủy triều, khí áp… sóng gió loại sóng xảy thường xuyên có tác động lớn đến công trình biển  Vì thế, thiết kế xây dựng công trình ... (2 .20) Đơn giản phương trình công thức (2.21) đến (2.31) tập giảng công trình khơi TS Nguyễn Danh Thảo (Chương 2) BM Cảng – Công Trình Biển Trường ĐH Bách Khoa Tp HCM 33 Áp suất  Áp suất mặt...
 • 86
 • 473
 • 1
Thí nghiệm công trình chịu tải trọng tác dụng động.pdf

Thí nghiệm công trình chịu tải trọng tác dụng động.pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... dủng cäng trçnh; ♦ Sau lục sỉía chỉỵa, gia cỉåìng; ♦ Khi täưn tải nhỉỵng nghi ngåì vãư kh nàng chëu lỉûc cng âäü cỉïng ca cäng trçnh (do han gè hay ho hoản ) Thỉí ti trng âäüng âäúi våïi cạc cäng ... tỉåüng kho sạt chè täưn tải mäüt ngưn cháún âäüng, thç viãûc dng trỉûc tiãúp chênh âãø lm ti trng thê nghiãûm s thỉûc hiãûn âỉåüc khạ dãù dng Trỉåìng håüp trãn âäúi tỉåüng täưn tải âäưng thåìi nhiãưu ... ca âäúi tỉåüng kho sạt, âàût åí âäü cao h =2,0 - 2,5m Tải vë trê âiãøm råi ca váût nàûng trãn kãút cáúu, ri mäüt âãûm cạt dy khong 10 - 20cm âãø bo vãû bãư màût ca kãút cáúu thê nghiãûm v âãø...
 • 18
 • 1,229
 • 5
Tài liệu Bài giảng tác động của sóng lên công trình: Chương 2 - Tải trọng sóng tác động lên công trình biển ngoài khơi docx

Tài liệu Bài giảng tác động của sóng lên công trình: Chương 2 - Tải trọng sóng tác động lên công trình biển ngoài khơi docx

Kiến trúc - Xây dựng

... qna Hình 2.9 : Sơ đồ tải trọng sóng lên trụ đỡ công trình biển trọng lực a) Sơ đồ tải trọng sóng thực tế b) Sơ đồ tải trọng sóng quy số theo chiều cao công trình c) Sơ đồ tải trọng tập trung -2.18- ... tích mặt cắt ngang -2.23- Bài giảng môn hoc: Tác động sóng lên công trình biển Bộ môn CSKT CTB & CTVB Tải trọng sóng tác động lên công trình có kích thước lớn 3.1 Tải trọng sóng nhiễu xạ tác động ... gần tải trọng sóng lên công trình kích thước lớn Trong thiết kế sơ bộ, tính gần tải trọng sóng lên công trình kích thước lớn có kể đến tượng nhiễu xạ cách dùng công thức Morrison để tính tải trọng...
 • 36
 • 990
 • 13
Thực hành tính toán tải trọng động đất tác động lên công trình

Thực hành tính toán tải trọng động đất tác động lên công trình

Kiến trúc - Xây dựng

... CHỈNH B Thực hành tính tốn tải trọng động đất tác dụng lên cơng trình Sau trình bày hai cách phân tích tĩnh lực ngang tương đương phổn phản ứng dạng dao động cho tốn Từ đưa nhận xét kết tính Bài ... 1013.6 1095.5 Từ cơng thức (2) số liệu bảng 2, tính lực ngang phân phối lên tầng sau: Bảng Phân phối tải ngang theo phương X lên tầng TIỂU LUẬN BTCTNC GVHD: TS.HỒ HỮU CHỈNH Theo phương Y Từ chu kì ... GVHD: TS.HỒ HỮU CHỈNH PHỤ LỤC Các số liệu chu kì dao động, khối lượng cơng trình, chuyển vị tầng ứng với dạo dao động, lực cắt tầng tính tốn lấy từ kết xuất chương trình Etabs 17 ...
 • 17
 • 685
 • 1
Chương 6: Xác định tải trọng tác dụng lên trục

Chương 6: Xác định tải trọng tác dụng lên trục

Kĩ thuật Viễn thông

... dẫn xích tải: lm = (1.2 1.5 )40 = 48 … 60 Chọn 55 mm Theo bảng 10.3 ta chọn :  Khoảng cách từ mặt mút chi tiết quay đến thành hộp khoảng cách chi tiết quay k1 = 12  Khoảng cách từ mặt mút ổ ... khoảng cách chi tiết quay: k1 = 10mm + Khoảng cách từ mặt mút ổ đến thành hộp: k2 = 10mm + Khoảng cách từ mặt mút chi tiết quay đến nắp ổ: k3 = 15mm + Chiều cao nắp ổ đầu bulơng: hn = 20mm + ... Khoảng cách gối đỡ khoảng cách gối đỡ điểm đặt lực đai khớp nối  Trục I: Khoảng cách từ đai ngồi hộp giảm tốc đến gối đỡ: l12  lm12  Bo1 45  19  k3  hn   15  20  67 mm 2 Khoảng cách từ...
 • 21
 • 1,358
 • 7
TỔNG HỢP TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG TRỤC 3

TỔNG HỢP TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG TRỤC 3

Cao đẳng - Đại học

... cho cặp 3: M = 20, 4 (kN.m) = 204 000 (daN.cm) N = - 1202 ,25 (kN) = - 1202 25 (daN) e = ηeo + h/2 –a = 1.2 + 60/2 – = 28,0 (cm) sử dụng bê tông cấp độ bền B20,thép AII→ ξR = 0,623 N 1202 25 x= = = 47,52 ... hợp : αm > 0.5 : Tăng kích thước tiết diện tăng mác vật liệu - Trường hợp: αm ≤ α R :Tính toán bố trí cốt thép theo toán đặt cốt đơn cho tiết diện Vùng chịu kéo tiết diện đặt cốt thép chịu lực ... chịu nén đặt theo cấu tạo Sử dụng công thức : ξγ R bh As= b b o Rs - Trường hợp : α R < αm ≤ 0.5:Tính cốt thép theo toán bố trí cốt kép cho tiết diện Sử dụng công thức : ' AS = As = M − α R...
 • 15
 • 1,804
 • 10
Nghiên cứu động lực học cầu trục chân dê đập tràn tải trọng nâng 2x25 tấn công trình thuỷ điện Sê San 4 ( Kon Tum_ Gia Lai)

Nghiên cứu động lực học cầu trục chân dê đập tràn tải trọng nâng 2x25 tấn công trình thuỷ điện Sê San 4 ( Kon Tum_ Gia Lai)

Cơ khí - Vật liệu

... tổ hợp tải trọng Các vị trí tính toán tổ hợp tải trọng phải đợc xây dựng phù hợp với trình làm việc phận hay chi tiết đợc tính d) Thiết kế cấu công tác cầu trục nh cấu nâng thiết bị mang vật, cấu ... cầu trục cần xác định là: trọng lợng vật nâng thiết bị mang vật, tải trọng dốc, quán tính tải trọng đặc biệt khác nh tải trọng lắp dựng, động đất v.v Tải trọng gió cần đợc tính toán theo phơng ... định tải trọng lên bánh xe, gồm: + Tải trọng lớn Pmax (khi có vật nâng, vị trí phận bất lợi bánh xe tính toán) + Tải trọng nhỏ Pmin (khi vật nâng, vị trí phận có lợi bánh xe tính toán), tải trọng...
 • 91
 • 1,200
 • 7
Tài liệu iều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ quyết định đầu tư ppt

Tài liệu iều chỉnh dự án đầu xây dựng công trình do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ quyết định đầu ppt

Tài liệu khác

... 12 /200 9/NĐ-CP ngày 12/02 /200 9 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 03 /200 9/TT-BXD ngày 26/3 /200 9 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định 12 /200 9/NĐ-CP2009 ... 12 /200 9/NĐ-CP2009 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 109 /200 0/TT-BTC ngày 13/11 /200 0 Bộ Tài hướng dẫn chế độ thu, nộp sử dụng lệ phí thẩm định đầu ... khai: - Tờ trình thẩm định dự án (đính kèm theo thủ tục) 6.10 Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành : Không có 6.11 Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Luật số 16 /200 3/QH11 ngày 26/11 /200 3 Xây dựng -...
 • 2
 • 295
 • 0
Tài liệu Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ quyết định đầu tư pptx

Tài liệu Điều chỉnh dự án đầu xây dựng công trình do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ quyết định đầu pptx

Tài liệu khác

... số 16 /200 3/QH11 ngày 26/11 /200 3 Xây dựng - Nghị định số 12 /200 9/NĐ-CP ngày 12/02 /200 9 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 03 /200 9/TT-BXD ngày 26/3 /200 9 Bộ Xây dựng quy ... định chi tiết số nội dung Nghị định 12 /200 9/NĐ-CP2009 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 109 /200 0/TT-BTC ngày 13/11 /200 0 Bộ Tài hướng dẫn chế độ thu, nộp sử dụng lệ ... Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, tính chất, mục tiêu dự án d) Yêu cầu điều kiện 4: Do biến động bất thường giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, tỷ giá...
 • 2
 • 1,080
 • 3
Tài liệu iều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh quyết định đầu tư ppt

Tài liệu iều chỉnh dự án đầu xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh quyết định đầu ppt

Tài liệu khác

... số 16 /200 3/QH11 ngày 26/11 /200 3 Xây dựng - Nghị định số 12 /200 9/NĐ-CP ngày 12/02 /200 9 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 03 /200 9/TT-BXD ngày 26/3 /200 9 Bộ Xây dựng quy ... định chi tiết số nội dung Nghị định 12 /200 9/NĐ-CP2009 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 109 /200 0/TT-BTC ngày 13/11 /200 0 Bộ Tài hướng dẫn chế độ thu, nộp sử dụng lệ ... Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, tính chất, mục tiêu dự án d) Yêu cầu điều kiện 4: Do biến động bất thường giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, tỷ giá...
 • 3
 • 378
 • 0
Tài liệu Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh quyết định đầu tư pptx

Tài liệu Điều chỉnh dự án đầu xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh quyết định đầu pptx

Tài liệu khác

... số 16 /200 3/QH11 ngày 26/11 /200 3 Xây dựng - Nghị định số 12 /200 9/NĐ-CP ngày 12/02 /200 9 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 03 /200 9/TT-BXD ngày 26/3 /200 9 Bộ Xây dựng quy ... định chi tiết số nội dung Nghị định 12 /200 9/NĐ-CP2009 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 109 /200 0/TT-BTC ngày 13/11 /200 0 Bộ Tài hướng dẫn chế độ thu, nộp sử dụng lệ ... Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, tính chất, mục tiêu dự án d) Yêu cầu điều kiện 4: Do biến động bất thường giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, tỷ giá...
 • 2
 • 1,045
 • 2
NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC CẦU TRỤC CHÂN DÊ ĐẬP TRÀN TẢI TRỌNG NÂNG 2X25 TẤN CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SÊSAN 4

NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC CẦU TRỤC CHÂN DÊ ĐẬP TRÀN TẢI TRỌNG NÂNG 2X25 TẤN CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SÊSAN 4

Điện - Điện tử - Viễn thông

... : Tải trọng gió tác dụng lên xe nhà che xe Wxc = 20. 250.1,13.1,2.1 = 6780 N Wkhung : Tải trọng gió tác dụng khung cầu trục Wkhung = 18.250.1,13.1,2.1 = 6102 N Wdc : Tải trọng gió tác dụng lên ... tổ hợp tải trọng Các vị trí tính toán tổ hợp tải trọng phải đợc xây dựng phù hợp với trình làm việc phận hay chi tiết đợc tính d) Thiết kế cấu công tác cầu trục nh cấu nâng thiết bị mang vật, cấu ... định tải trọng lên bánh xe, gồm: + Tải trọng lớn Pmax (khi có vật nâng, vị trí phận bất lợi bánh xe tính toán) + Tải trọng nhỏ Pmin (khi vật nâng, vị trí phận có lợi bánh xe tính toán), tải trọng...
 • 85
 • 343
 • 0

Xem thêm