giảm sức ép di dân từ nông thôn ra đô thị

Nhóm xã hội đa nghề và vai trò của nó trong sự phát triển nông thôn đồng bằng Sông Hồng

Nhóm xã hội đa nghề và vai trò của nó trong sự phát triển nông thôn đồng bằng Sông Hồng

Khoa học xã hội

... lẠp lliị (rường vốn chỗ 53 Khá 11Ang cao sức liôu lliụ hàng hóa 55 Tạo dộng lực cho chuyển đổi cư cấu kinh lố chỗ 56 Giảm sức ép di dan từ nông thôn dỏ thị 58 Là lực lượng nòng cốt cho công ngliiCp ... a hô gia đình nông Ihôn tạo di u kiên cho nhóm xã hội đa nghé phái Iriển 41 Cơ cấu kinh té nông thôn Việt Nam 1996-1997 (tính theo %) từ nguồn thu khác 21.77 từ dịch vụ 17.37 từ nông tì/ cônq ... ngliiCn cứu cho Ihấy di n tích đấl nông nghiệp nông (hôn nói cluing nông thôn Sông Hồng nói riêng có nhiều hiến đổi Ruông dâì, trước hối nguồn tài sản CƯ ổn định hộ nông dân, di n tích ruộng đấl...
 • 109
 • 345
 • 0
CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP (GIAI ĐOẠN 2011 - 2013)

CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP (GIAI ĐOẠN 2011 - 2013)

Báo cáo khoa học

... nước (58% di n tích nước 80 - 90% di n tích tỉnh phía Bắc), góp phần không nhỏ đưa suất đậu tương nước từ 6,8 tạ/ha (1980) lên 14,8 tạ/ha, di n tích từ 49.400ha lên 120.800ha 2.2.3 Giống rau, hoa ... Lắk, Đắk Nông, Vũng Tàu; Giống DT02 với di n tích khoảng 50ha Hà Nội, Ninh Bình giống DT08 với di n tích khoảng 20ha Hà Nội, Bắc Giang Tính đến năm 2012, giống đậu tương Viện chọn tạo chiếm di n ... đại, nhiều giống trồng Viện nghiên cứu chọn tạo triển khai di n tích lớn khắp nước 2.2.1 Giống lúa Từ thành lập đến nay, Viện Di truyền Nông nghiệp chọn tạo 33 giống lúa suất, chất lượng cao, chống...
 • 8
 • 299
 • 2
CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆN CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2013

CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆN CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2013

Báo cáo khoa học

... chỗ cho 9.467 lượt nông dân thực 53 chuyến bệnh viện lưu động từ tỉnh ĐBSCL đến Lâm Đồng nhằm vấn cho bà nông dân tỉnh nói biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại ăn quả, bệnh rau, hoa kiểng, Viện ... (12,3ha, 21 hộ nông dân tham gia) thuộc THT Rau màu Trường Long Hòa, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (năm 2011) 4/Mô hình sản xuất chôm chôm (16,6ha, 34 hộ nông dân tham gia) ... sản xuất sơ ri (8,18ha, 26 hộ nông dân tham gia) thuộc xã Long Thuận, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang (năm 2011); 10/Mô hình sản xuất khoai lang (5,4ha, 10 hộ nông dân tham gia) xã Trường Long...
 • 6
 • 349
 • 0
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Tài liệu khác

... lĩnh vực công tác phân công Điều Hiệu lực trách nhiệm thi hành Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Các quy định trước trái với quy định bị bãi bỏ Trưởng phòng Khoa học công nghệ Hợp tác...
 • 2
 • 665
 • 0
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài " Tiến bộ khoa học kỹ thuật và tăng trưởng kinh tế" pptx

Cao đẳng - Đại học

... tăng số lượng đơn vị hiệu tiến công nghệ có xu hướng làm giảm k Trong trạng thái dừng, đầu sf(k) loại trừ giảm sút k khấu hao, gia tăng dân số tiến công nghệ 12/13/13 12 Ảnh hưởng tiến công nghệ ... đơn vị hiệu có xu hướng giảm Khi khối lượng sản lượng tính đơn vị hiệu không thay đổi ta có trạng thái dừng Trạng thái dừng trạng thái cân dài hạn kinh tế 12/13/13 10 Đồ thị mô hình Solow: Đầu ... Ảnh hưởng tiến công nghệ 12/13/13 Giả định      Những gia tăng sản lượng tiềm tàng bắt nguồn từ gia tăng đầu vào yếu tố sản xuất Bất yếu tố làm tăng tổng sản lượng làm tăng sản lượng theo đầu...
 • 18
 • 807
 • 15
Marketing tại thư viện khoa học kỹ thuật và công nghệ quốc gia

Marketing tại thư viện khoa học kỹ thuật và công nghệ quốc gia

Khoa học xã hội

... tiếng Thứ ba: Tham gia di n đàn Lợi ích từ việc tham gia di n đàn lớn Điểm lưu ý phải di n đàn thông tin – thư viện Thông qua hoạt động tham gia di n đàn thư viện mặt trao đổi với người dùng ... 24 Hình 2.1: Giao di n trang tra cứu 95 Hình 2.2: Giao di n dịch vụ Z39.50 96 Hình 2.3: Giao di n dịch vụ mượn liên thư viện 96 Hình 2.4: Giao di n dịch vụ mua tài liệu ... Nhu cầu thông tin nhu cầu trao đổi thông tin nhu cầu thuộc nhóm nhu cầu tinh thần Có nhu cầu cần mức giúp người sử dụng trao đổi thông tin, có nhu cầu người sử dụng dịch vụ cần cung cấp thông tin...
 • 181
 • 272
 • 0
Luận văn: Phân tích đánh giá chỉ tiêu lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận của Công ty Hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật ( CEMACO ) trong nền kinh tế thị trường hiện nay potx

Luận văn: Phân tích đánh giá chỉ tiêu lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận của Công ty Hoá chất vật liệu điện và vật khoa học kỹ thuật ( CEMACO ) trong nền kinh tế thị trường hiện nay potx

Kinh tế - Thương mại

... kiếm thị trường có nhu cầu mặt hàng hoá chất, đánh giá thị trường cũ tất mặt kinh tế, trị, đối thủ cạnh tranh có thị trường đó, cập nhật phân tích thông tin dung lượng thị trường biến động thị ... qua thương vụ, văn phòng đại di n Việt Nam nước để tìm nguồn hàng 24 Tăng cường trang bị hệ thống thông tin qua Internet cập nhật thông tin từ thị trường giới Hiện thông tin đóng vai trò quan ... lên tương ứng Lợi nhuận từ hoạt động tài Công ty năm 2003 so với năm 2002 giảm đáng kể với mức giảm 522.817.000đ tương ứng với tỷ lệ giảm 46,2% Tuy nhiên, mức lợi nhuận từ hoạt động tài chiếm...
 • 29
 • 351
 • 0
Tụ điện và một số ứng dụng của tụ điện trong khoa học kỹ thuật

Tụ điện và một số ứng dụng của tụ điện trong khoa học kỹ thuật

Vật lý

... Ta lấy ví dụ về tụ ở trong quạt thì tụ trong mạch là để điều khiển góc  mở diac, nó phối hợp với biến trở để thay đổi thời gian nạp. Khi được nạp đến  áp ngưỡng của diac thì diac sẽ thông mở cổng, áp trên tụ giảm về 0 và chu kỳ  33  nạp lại tiếp di n. Tụ càng lớn và R càng lớn thì thời gian nạp càng chậm=>  ... 1.2.3 Ghép hỗn hợp   Các tụ điện được ghép thành bộ vừa  ghép  song song, vừa  ghép nối    tiếp. Để tìm điện dung C của hệ này ta sử dụng  lần lượt các công thức tính  điện dung của hai cách ghép trên ... tụ điện) 1.4.1 Bài tập ghép tụ điện chưa tích điện Phương pháp giải:  - Nhận biết các tụ trong mạch được ghép với nhau như thế nào (ghép  nối tiếp, ghép song song hay ghép hỗn hợp).  - Nếu sơ đồ mạch điện phức tạp thì ta có thể vẽ lại sơ đồ sao cho đơn ...
 • 43
 • 2,091
 • 0
Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Công ty ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Công ty ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới

Quản trị kinh doanh

... 2002/2001 tăng 56,1% vốn cố định lại giảm, năm 2001/2000 giảm 1.770.504.369đ tơng ứng giảm 20%, năm 2002/2001 giảm 1.079.504.369đ tơng ứng giảm 16,62% Nguyên nhân năm đầu trang thiết bị, tài sản cũ cha ... tăng lên ngời tơng ứng với mức tăng 12,8% khối bán hàng lại có giảm ngời tơng ứng với mức giảm 5,2% Nguyên nhân tính cạnh tranh thị trờng đòi hỏi chi nhánh phải có đội ngũ kinh doanh chất lợng, ... chủ sở hữu nguồn ngân sách cấp DNNN, vốn trích từ lợi nhuận, vốn từ bên tham gia liên doanh + Nguồn vốn ngắn hạn, vay dài hạn từ ngân hàng, vay từ tổ chức khác, vay cán công nhân viên, nợ ngân...
 • 14
 • 696
 • 0
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc ứng dụng Khoa học kỹ thuật và công nghiệp vào sản xuất nông nghiệp ở Tây Ninh

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc ứng dụng Khoa học kỹ thuật và công nghiệp vào sản xuất nông nghiệp ở Tây Ninh

Kinh tế - Thương mại

... sản xuất nông- lâm-ngư nghiệp; thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân nông thôn Công ... tiến thiết bị phù hợp vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; bảo quản chế biến nông- lâm-thủy sản ngành nghề nông thôn nhằm xây dựng nông nghiệp hàng hóa có khả cạnh tranh cao Góp phần nâng cao suất ... Ngành nghề nông thôn Nghiên cứu công nghệ, thiết bị vật liệu phục vụ phát triển ngành nghề phi nông nghiệp nông thôn có quy mô vừa nhỏ:  Công nghệ thiết bị phục vụ làng nghề chế biến nông- lâm-thủy...
 • 30
 • 865
 • 0
Ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp

Ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp

Quản trị kinh doanh

... sản xuất nông- lâm-ngư nghiệp; thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân nông thôn Công ... tiến thiết bị phù hợp vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; bảo quản chế biến nông- lâm-thủy sản ngành nghề nông thôn nhằm xây dựng nông nghiệp hàng hóa có khả cạnh tranh cao Góp phần nâng cao suất ... Ngành nghề nông thôn Nghiên cứu công nghệ, thiết bị vật liệu phục vụ phát triển ngành nghề phi nông nghiệp nông thôn có quy mô vừa nhỏ:  Công nghệ thiết bị phục vụ làng nghề chế biến nông- lâm-thủy...
 • 30
 • 1,123
 • 3
tổng quan về công ty ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới

tổng quan về công ty ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới

Kinh tế - Thương mại

... 2002/2001 tăng 56,1% vốn cố định lại giảm, năm 2001/2000 giảm 1.770.504.369đ tơng ứng giảm 20%, năm 2002/2001 giảm 1.079.504.369đ tơng ứng giảm 16,62% Nguyên nhân năm đầu trang thiết bị, tài sản cũ cha ... đợc hình thành từ nguồn: + Nguồn vốn chủ sở hữu nguồn ngân sách cấp DNNN, vốn trích từ lợi nhuận, vốn từ bên tham gia liên doanh + Nguồn vốn ngắn hạn, vay dài hạn từ ngân hàng, vay từ tổ chức khác, ... kinh doanh Siêu thị Family1 Phòng kế toán tài vụ Phòng kinh doanh XNK Siêu thị Family2 Phòng tổ chức hành Siêu thị Family3 Bộ máy quản lý chi nhánh đợc tổ chức thành phòng siêu thị bán hàng Phù...
 • 14
 • 439
 • 0
Nguốn nhân lực khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hôi

Nguốn nhân lực khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hôi

Kinh tế - Thương mại

... tiện nghiệp vụ cho ngành tạo lập dây chuyền sản xuất hàng dân dụng phục vụ cho kinh tế quốc dân nh dây chuyền lắp rắp máy tính loại radio, radio cassettes, tivi qua cải thiện đời sống cán chiến sĩ ... công an nhân dân I Thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ lực lợng công an nhân dân Những thành tựu Lực lợng công an nhân dân từ ngày đầu thành lập gắn liền với chặng đờng đấu tranh cách mạng ... lợng vũ trang lớn mạnh góp phần làm nên chiến thắng Điện biên phủ chấn động địa cầu chấm dứt chiến tranh chông thựcdân Pháp xâm lợc Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nớc lực lợng Công an nhân dân có...
 • 41
 • 618
 • 1
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty ứng dụng khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ mới

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty ứng dụng khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ mới

Kế toán

... Chứng từ ghi sổ kế toán lập sở chứng từ gốc bảng tổng hợp chứng từ gốc lại, có nội dung kinh tế Chứng từ ghi sổ đợc đánh số liệu liên tục tháng năm (theo thứ tự sổ đăng ký chứng từ ghi sổ) chứng từ ... 2002/2001 tăng 56,1% vốn cố định lại giảm, năm 2001/2000 giảm 1.770.504.369đ tơng ứng giảm 20%, năm 2002/2001 giảm 1.079.504.369đ tơng ứng giảm 16,62% Nguyên nhân năm đầu trang thiết bị, tài sản cũ cha ... chứng từ ghi sổ sổ cái: + Sổ kế toán chi tiết: Các sổ, thẻ kế toán chi tiết * Trình tự ghi sổ: Hàng ngày vào chứng từ gốc bảng tổng hợp chứng từ gốc, kế toán lập chứng từ ghi sổ, vào chứng từ ghi...
 • 77
 • 447
 • 0
Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỷ XX

Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỷ XX

Lịch sử

... trả lời câu hỏi Học sinh ghi KIỂM TRA BÀI CŨ Trong tiến trình chiến tranh giới thứ hai, chiến thắng quân đồng minh tạo nên bước ngoặt làm xoay chuyển tình chiến tranh ? a Chiến thắng Xta – lin – ... cục chiến tranh giới thứ hai ? 1/ Đáp án: Câu a 2/ Chiến tranh kết thúc với thất bại hoàn toàn phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản Toàn nhân loại phải gánh chịu hậu thảm khốc chiến tranh : - 60 ... triệu người tàn tật, thiệt hại vật chất lớn gấp 10 lần so với Chiến tranh giới thứ tất chiến tranh 1000 năm trước cộng lại - Chiến tranh kết thúc dẫn đến thay đổi tình hình giới CHƯƠNG V: SỰ PHÁT...
 • 66
 • 1,237
 • 1
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI

Kế toán

... 2002/2001 tăng 56,1% vốn cố định lại giảm, năm 2001/2000 giảm 1.770.504.369đ tơng ứng giảm 20%, năm 2002/2001 giảm 1.079.504.369đ tơng ứng giảm 16,62% Nguyên nhân năm đầu trang thiết bị, tài sản cũ cha ... sách kế toán Công ty áp dụng hình thức "chứng từ ghi sổ" đợc thực ghi chép máy vi tính Hàng ngày từ chứng từ gốc kế toán nhập số liệu vào chứng từ tơng ứng có máy vi tính, máy tự động sử lý số ... tăng lên ngời tơng ứng với mức tăng 12,8% khối bán hàng lại có giảm ngời tơng ứng với mức giảm 5,2% Nguyên nhân tính cạnh tranh thị trờng đòi hỏi chi nhánh phải có 10 10 đội ngũ kinh doanh chất...
 • 30
 • 397
 • 0

Xem thêm