giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn

Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội

Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... số giải pháp thích hợp với khu vực nông thôn Hà Nội nhằm góp phần giải quyết việc làm việc làm cho người lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội.vi Chương 2THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO ... vực nông thôn để giải quyết việc làm và tạo thêm thu nhập phi nông nghiệp cho nông dân. Tuy nhiên, thực hiện chính 24 MỤC LỤCCHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ... động nông thôn Hà Nội 371.2.1. Dân số-lao động khu vực Hà Nội 371.2.2. Việc làm khu vực nông thôn 452. Thực trạng giải quyết việc làm khu vực nông thôn Hà Nội 482.1. Tình hình giải quyết việc...
 • 84
 • 1,511
 • 16
Chính sách dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên

Chính sách dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên

Tài liệu khác

... phần giải quyết việc làm cho 5.030 lao động trẻlao động trẻ ). ). CHÍNH SÁCH DẠY NGHỀ VÀ CHÍNH SÁCH DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN THANH NIÊN ... GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊNGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 2. Nắm vững nội dung các chính sách hỗ trợ 2. Nắm vững nội dung các chính sách hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho thanh ... nghề, việc làm của 1.Xác định nhu cầu học nghề, việc làm của thanh niên trên địa bàn thanh niên trên địa bàn+ Nhu cầu học nghề, việc làm của thanh niên + Nhu cầu học nghề, việc làm của thanh niên...
 • 31
 • 1,718
 • 17
Giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn xã Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

Giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn xã Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

Khoa học xã hội

... Những giải pháp cơ bản nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên xã Đại Trạch.Để giải quyết vấn đề còn tồn tại trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên xã ... toàn diện cho thanh niên. 1.2. Giải quyết việc làm cho thanh niên - vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay1.2.1 Khái quát tình hình việc làm, giải quyết việc làm cho thanh niên hiện nayLao ... TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN XÃ ĐẠI TRẠCH - BỐ TRẠCH - QUẢNG BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY2.1. Thực trạng lao động, việc làm, giải quyết việc làm cho thanh niên xã...
 • 36
 • 3,636
 • 21
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH

Thạc sĩ - Cao học

... giải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.1.2.2 Mục tiêu cụ thể- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về việc tạo việc làm cho thanh niên nông thôn. - ... TIỄN VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 32.1 Những vấn đề lý luận 42.1.1 Một số khái niệm liên quan đến vấn đề tạo việc làm cho thanh niên 42.1.2 Đặc điểm của thanh niên nông thôn 162.2 ... quá trình giải quyết việc làm cho thanh niên một mặt tác động vào thanh niên, mặt khác cần tác động vào Bố, Mẹ , gia đình của thanh niên để họ hiểu được và ủng hộ. Thanh niên nông thôn thường...
 • 122
 • 1,423
 • 20
Thực trạng và các giải pháp giải quyết việc làm cho thanh niên nước ta giai đoạn 2006 - 2010

Thực trạng và các giải pháp giải quyết việc làm cho thanh niên nước ta giai đoạn 2006 - 2010

Quản trị kinh doanh

... THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊNTRONG THỜI GIAN VỪA QUA.1. Thực hiện cho vay vốn giải quyết việc làm cho thanh niên. * Tình hình thực hiện của Quỹ quốc gia về việc làm. - Tình ... này có ý nghĩa rất lớn với thanh niên, nóbao gồm các hoạt động.Tổ chức cho vay giải quyết việc làm thông qua Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và Quỹ giải quyết việc làm ở địa phương với lãi suất ... Chính vì vậy giải quyết việc làm cho đối tượng này không chỉ là yêu cầu khách quan mà là yêu cầu bức xúc.2. Đặc điểm trong giải quyết việc làm cho thanh niên. Giải quyết việc làm là trách nhiệm...
 • 72
 • 1,019
 • 5
Thực trạng và các giải pháp giải quyết việc làm cho thanh niên nước ta giai đoạn 2006 - 201

Thực trạng và các giải pháp giải quyết việc làm cho thanh niên nước ta giai đoạn 2006 - 201

Kinh tế - Quản lý

... nghiệp ở cả nông thôn và thành thị đều cao cả.III. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRONG THỜI GIAN VỪA QUA.1. Thực hiện cho vay vốn giải quyết việc làm cho thanh niên. * Tình ... thiếu việc làm cho thanh niênthành thị tốt hơn nông thôn. Bảng 9: Tỷ trọng các nhóm tuổi thanh niên trong tổng số thiếu việc làm ở nông thônthành thị.(Đơn vị: %).Năm Thành thị Nông thôn 15 ... giải quyết việc làm cho thanh niên cần được thực hiện kết hợp giữa các chính sách giải quyết việc làm nói chung với các phong trào của Đoàn Thanh niên để các chính sách này đến với thanh niên...
 • 72
 • 717
 • 3
Tài liệu Giải pháp giải quyết việc làm cho thanh niên pptx

Tài liệu Giải pháp giải quyết việc làm cho thanh niên pptx

Quản lý nhà nước

... gia về việc làm giai đoạn2006-2010 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010; phấn đấu giải quyết việc làm cho thanh niên đạt 75-77% tổng số lao động được giải quyết việc làm hàng ... đó lao động là thanh niên chiếm khoảng 70%. Thông quacác chương trình kinh tế – xã hội đã giải quyết việc làm cho khoảng 3 - 4 triệu thanh niên; qua Quỹ quốc gia giải quyết việc làm là 1,7 triệu ... Giải pháp giải quyết việc làm cho thanh niên (27/04/2007) Việc làm và nghề nghiệp là nguyện vọng chính đáng, là mối quantâm hàng đầu của thanh niên. Theo thống kê, năm...
 • 4
 • 990
 • 5
giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên ngoại thành hà nội

giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên ngoại thành hà nội

Quản trị kinh doanh

... và làm rõ những vấn đề cơ bản về laođộng, việc làm, giải quyết việc làm cho thanh niên, đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho thanh niênthành phố Hà Nội, đề xuất một số quan điểmvà giải ... Tạo nhiều việc làm tạo điều kiện cho thanh niên dễ dàng lựa chọn công việc phù hợp, tạonăng suất cao hơn và có cơ hội nhận được thu nhập cao hơn.Thông qua giải quyết việc làm cho thanh niên, các ... nhiều thế hệ người Việt Nam.1.2. HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN KHU VỰCNGOẠI THÀNH1.2.1. Sự cần thiết hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên khu vựcngoại thành28 những TNNT...
 • 105
 • 647
 • 3
Thực trạng sử dụng lao động và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ

Thực trạng sử dụng lao động và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ

Kinh tế

... bản về nông thônviệc làm của lao động nông thôn 4 1.1.1.2. Nội dung giải quyết việc làmnông thôn 14 1.1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ... ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN THANH BA - TỈNH PHÚ THỌ 73 3.1. Phương hướng, giải pháp tăng cường sử dụng lao động và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn 73 ... nông thôn mang tính thời vụ để kiếm việc làm và tăng thêm thu nhập. * Kinh nghiệm sử dụng lao động và giải quyết việc làm ở các địa phương - Tạo việc làm phi nông nghiệp cho lao động nông thôn...
 • 96
 • 1,367
 • 4
LUẬN VĂN: Giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên ngoại thành Hà Nội ppt

LUẬN VĂN: Giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên ngoại thành Hà Nội ppt

Thạc sĩ - Cao học

... Đặc điểm của giải quyết việc làm cho thanh niên ngoại thành Để hiểu hơn về việc làm cho thanh niên ngoại thành cần nghiên cứu những nét đặc trưng của giải quyết việc làm cho thanh niên ngoại ... Luận văn góp phần phân tích và làm rõ những vấn đề cơ bản về lao động, việc làm, giải quyết việc làm cho thanh niên, đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho thanh niênthành phố Hà Nội, đề ... LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN Ở CÁC VÙNG NGOẠI THÀNH TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY 1.1. VIỆC LÀMGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN KHU VỰC NGOẠI THÀNH 1.1.1....
 • 88
 • 805
 • 4
Nghiên cứu một số giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện gia lâm, thành phố hà nội

Nghiên cứu một số giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện gia lâm, thành phố hà nội

Kinh tế

... VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ðỘNG NÔNG THÔN 2.1 Cơ sở lý luận về giải quyết việc làm cho lao ñộng nông thôn 2.1.1 Các quan niệm về lao ñộng, việc làm; giải quyết việc làm cho lao ñộng nông ... cho thực hiện việc làm, giải quyết việc làm và tạo ra nhiều việc làm cho lao ñộng nông thôn có ngành nghề truyền thống, vùng thuần nông, vùng ñô thị hóa. Giải quyết việc làm cho lao ñộng nông ... tiễn giải quyết việc làm cho lao ñộng nông thôn. ðánh giá thực trạng giải quyết việc làm của lao ñộng nông thôn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. ðề xuất ñược các giải pháp giải quyết việc làm...
 • 149
 • 787
 • 5

Xem thêm