giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp

Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay

Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay

Quản trị kinh doanh

... việc làm Thiếu việc làm Đủ việc làm 10,0174,1515,84Chưa có việc làm Thiếu việc làm Đủ việc làm Trớc khi thu hồi đất Sau khi thu hồi đấtChơng 2Thực trạng về việc làm cho lao động nông nghiệp ... xuất nông nghiệp và khả năng tạo việc làm cho ngời lao động nông nghiệp. Nhiều đất khả năng tạo việc làm cho lao động nông nghiệp lớn, ít đất khả năng tạo việc làm cho lao động nông nghiệp sẽ ... nông nhàn. Do đó, nếu đứng trên góc độ nông nghiệp để tự giải quyết việc làm cho mình là rất khó khăn, để giải quyết vấn đề việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa cần phải...
 • 128
 • 1,399
 • 12
Thực trạng và phương hướng tiếp tục giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp sau khi bị thu hồi đất ở quận Cầu Giấy

Thực trạng và phương hướng tiếp tục giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp sau khi bị thu hồi đất ở quận Cầu Giấy

Kinh tế - Thương mại

... được giải quyết việc làm là tương đối lớn, điều này chứng tỏ Quận đã làm tốt công tác giải quyết việc làm, số việc làm được tạo ra ngày càng nhiều. Năm 2001, giải quyết được 3.459 việc làm, ... giữa việc làmlàm việc là vấn đề cần lưu ý khi tạo việc làm. Bởi vì, tạo ra việc làm nhưng người lao động không làm việc hoặc làm việc không hiệu quả thì tạo việc làm sẽ không có ý nghĩa. Sinh ... có việc làm, căn cứ vào số giờ thực tế làm việc và nhu cầu làm thêm của người được coi là có việc làm, người ta lại chia ra thành người đủ việc làm và người thiếu việc làm. Người đủ việc làm...
 • 84
 • 964
 • 8
Công đoàn với việc tham gia Giải quyết việc làm cho công nhân,viên chức, lao động

Công đoàn với việc tham gia Giải quyết việc làm cho công nhân,viên chức, lao động

Kinh tế - Thương mại

... nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia giải quyết việc làm cho công nhân, lao động.1.4.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nớc ta về giải quyết việc làm cho công nhân. viên chức, lao động. Đảng ... hội. Giải quyết tốt các yếu tố con ngời là giải quyết đợc mọi vấn đề khác. Đảm bảo quyền và lợi ích trớc mắt hiện nay là tạo cho ngời lao động có việc làm, thu nhập. Giải quyết việc làm là ... vấn đề nêu trên thì việc làm, giải quyết việc làm không chỉ là vấn đề bức xúc của một quốc gia, một khu vực mà nó là bức xúc có tính toàn cầu. ở Việt Nam việc giải quyết việc làm có ý nghĩa sống...
 • 84
 • 2,050
 • 0
Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ.DOC

Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ.DOC

Quản trị kinh doanh

... đề thực tập tốt nghiệp Căn cứ vào thời gian thực tế làm việc, chế độ làm việc và nhu cầu làm thêm của người được xác định là có việc làm trong tuần lễ trước điều tra, người có việc làm lại được ... những người thất nghiệp, chứ không nói chung chung là không có việc làm ( không có việc làm = thất nghiệp + nội trợ, sinh viên ). Nó được sử dụng làm căn cứ khi tính toán thống kê cho lưc lượng ... nhóm là người đủ việc làm và người thiếu việc làm. - Người đủ việc làm: Là người có số giờ làm việc trong tuần lễ tham khảo lớn hơn hoặc bằng 36 giờ; hoặc những người có số giờ làm việc bé hơn 36...
 • 107
 • 613
 • 3
Biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... 100%1.2. Giải quyết việc làm. Giải quyết việc làm là nâng cao chất lợng việc làm và tạo ra việc làm để thu hút ngời lao động vào guồng máy sản xuất của nền kinh tế. Giải quyết việc làm không ... của giải quyết việc làm nhng có một khía cạnh khác của nó cũng có tầm quan trong và ý nghĩa không kém đó chính là vấn đề giải quyết việc làm . Giải quyết việc làm tức nâng cao chất lợng việc làm ... doanh và giải quyết việc làm tại chỗ.48+ Thất nghiệp tự nguyện: là loại thất nghiệp xảy ra khi ngời lao động bỏ việc để tìm một công việc khác tốt hơn hoặc cha tìm đợc một việc làm phù hợp...
 • 76
 • 845
 • 0
Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ

Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ

Quản trị kinh doanh

... vấn đề đặt ra 70 CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRẺ 72 I. Định hướng mục tiêu giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ của Nhà nước ta ... những người thất nghiệp, chứ không nói chung chung là không có việc làm ( không có việc làm = thất nghiệp + nội trợ, sinh viên ). Nó được sử dụng làm căn cứ khi tính toán thống kê cho lưc lượng ... liền với việc hiện đại hóa nguồn nhân lực trẻ để chuẩn bị tốt cho quá trình hội nhập.II. Một số vấn đề về việc làm 1. Những đặc điểm chungKhái niệm việc làm. Có ý kiến cho rằng, việc làm là...
 • 109
 • 398
 • 1
Giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh Hải Dương

Giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh Hải Dương

Quản trị kinh doanh

... xã hội giải quyết những người chưa có việc làm tạo cho họ co việc làm. Nhà nước phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho họ.III. Ý nghĩa của giải quyết việc làm Giải quyết việc làm cho lao ... tËp tèt nghiÖp4.1. Cho vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm: Trong giai đoạn từ 2001-2005, đề án cho vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm đã cho vay 1.501 dự án với tổng số vốn cho vay là 62.449 ... thiếu việc làm đăng ký tìm việc làm tại các TTGTVL của tỉnh.Cung cấp các DVVL miễn phí cho người thất nghiệp, người thiếu việc làm đã đăng ký tìm việc làm, nội dung gồm: Tư vấn lựa chọn việc làm, ...
 • 56
 • 666
 • 5
Thực trạng và một số biện pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Thực trạng và một số biện pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Kinh tế - Thương mại

... sách lao động việc làm + Các chương trình giải quyết việc làm: Vốn vay quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và giới thiệu việc làm. Chương trình vay vốn quy Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm được thực ... đã tạo thuận lợi cho việc tạo việc làmgiải quyết việc làm cho nhiều đối tượng lao động. Từ đó người lao động được tự do hành nghề, tự do liên doanh, liên kết để tạo việc làm và tự do thuê ... 116714,37I. Đất Nông nghiệp 24480,42 36700,5523 Việc làm ổn định và việc làm tạm thời: Căn cứ vào số thời gian có việc làm thường xuyên trong một năm. Việc làm đủ thời gian và việc làm không đủ thời...
 • 63
 • 1,657
 • 13
Phân tích và đánh giá thực trạng việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động của huyện Hải Hà trong những năm qua

Phân tích và đánh giá thực trạng việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động của huyện Hải Hà trong những năm qua

Kinh tế - Thương mại

... đi làm ăn trên 6 tháng đã tạo một khoản thu nhập đáng kể cho gia đình và giải quyết ổn định việc làm ở địa phương.Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động thiếu việc làm và không có việc làm ... thiếu việc làm và không có việc làm. năm 2006 số lao động được giải quyết việc làm là 900 lao động chiếm 3,5% trong tổng số lao động và chiếm 94,7% tổng số lao động thiếu việc làm và không có việc ... động, giải quyết việc làm cho dân số nước ta.1.2 Khái niệm việc làm Việc làm là một khái niệm thuộc phạm trù hoạt động của con người, mọi hoạt động của con người đựơc biểu hiện đa dạng và sinh...
 • 60
 • 1,054
 • 4
Một số biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Một số biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Kinh tế - Thương mại

... của giải quyết việc làm nhng có một khía cạnh khác của nó cũng có tầm quan trong và ý nghĩa không kém đó chính là vấn đề giải quyết việc làm . Giải quyết việc làm tức nâng cao chất lợng việc làm ... đầu t cho đào tạo nghề -> phát triển kinh tế xà hội, tạo mở việc làm- > giải quyết việc làm cho ngời lao động. Hay trong chiến lợc phát triển cũng trực tiếp đề ra mục tiêu giải quyết từ ... đình nông nghiệp ở nông thôn có thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, góp phần vào thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm của tỉnh.+ Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...
 • 76
 • 1,536
 • 5
Thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội

Thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... người lao động. 48CHƯƠNG IIIGIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 1. Căn cứ xác định phương hướng, mục tiêu giải quyết việc làm trong thời gian tới.1.1. ... Thực trạng giải quyết việc làm khu vực nông thôn Hà Nội.2.1. Tình hình giải quyết việc làm lao động nông thôn Hà Nội thời gian qua.Sau khi thành phố Hà Nội mở rộng, diện tích đất nông nghiệp tăng ... tư cho giáo dục, y tế và đời sống tinh thần. Việt Nam là nước nông nghiệp, hơn 70% lao động ở nông thôn với thu nhập thấp, cuộc sống khó khăn chủ yếu do thiếu việc làm. Giải quyết việc làm cho...
 • 52
 • 1,294
 • 10
Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội

Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... số giải pháp thích hợp với khu vực nông thôn Hà Nội nhằm góp phần giải quyết việc làm việc làm cho người lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội.viChương 2THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO ... giá chung thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn Hà Nội 552.4.1. Kết quả đạt được 552.4.2. Nguyên nhân và hạn chế 55Chương 3: GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG ... số-lao động khu vực Hà Nội 371.2.2. Việc làm khu vực nông thôn 452. Thực trạng giải quyết việc làm khu vực nông thôn Hà Nội 482.1. Tình hình giải quyết việc làm khu vực nông thôn Hà Nội 482.2....
 • 84
 • 1,529
 • 16

Xem thêm