giải quyết việc làm cho sinh viên sư phạm

Công đoàn với việc tham gia Giải quyết việc làm cho công nhân,viên chức, lao động

Công đoàn với việc tham gia Giải quyết việc làm cho công nhân,viên chức, lao động

Kinh tế - Thương mại

... để giải quyết việc làm cho ngời thất nghiệp, ngời thiếu việc làm và những đối tợng yếu thế trong thị trờng lao động.1.4.4. Chính sách của Đảng và Nhà nớc ta đối với việc giải quyết việc làm cho ... nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia giải quyết việc làm cho công nhân, lao động.1.4.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nớc ta về giải quyết việc làm cho công nhân. viên chức, lao động. Đảng ... về việc làmgiải quyết việc làm 1.1 Một số khái niệm1.1.1 Việc làm Việc làm là một khái niệm thuộc phạm trù hoạt động của con ngời, mọi hoạt động của con ngời đợc biểu hiện đa dạng và sinh...
 • 84
 • 2,050
 • 0
Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ.DOC

Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ.DOC

Quản trị kinh doanh

... thực tế làm việc, chế độ làm việc và nhu cầu làm thêm của người được xác định là có việc làm trong tuần lễ trước điều tra, người có việc làm lại được chia thành hai nhóm là người đủ việc làm và ... về việc làm 6 1. Những đặc điểm chung 6 2. Đặc điểm về việc làm của lực lượng lao động trẻ 12 3. Sự cần thiết tạo việc làm cho lao động trẻ 14 III. Các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề giải quyết ... thiếu việc làm. - Người đủ việc làm: Là người có số giờ làm việc trong tuần lễ tham khảo lớn hơn hoặc bằng 36 giờ; hoặc những người có số giờ làm việc bé hơn 36 giờ nhưng có nhu cầu làm thêm;...
 • 107
 • 613
 • 3
Biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... 100%1.2. Giải quyết việc làm. Giải quyết việc làm là nâng cao chất lợng việc làm và tạo ra việc làm để thu hút ngời lao động vào guồng máy sản xuất của nền kinh tế. Giải quyết việc làm không ... của giải quyết việc làm nhng có một khía cạnh khác của nó cũng có tầm quan trong và ý nghĩa không kém đó chính là vấn đề giải quyết việc làm . Giải quyết việc làm tức nâng cao chất lợng việc làm ... nguyên liệu nên giải quyết việc làm tại chỗ cho ngời lao động gần vùng đó nh: công ty xi măng Sài Sơn( Quốc Oai) đà giải quyết việc làm cho hàng trăm ngời lao động và tạo thêm việc làm cho cả một...
 • 76
 • 845
 • 0
Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ

Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ

Quản trị kinh doanh

... vấn đề đặt ra 70 CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRẺ 72 I. Định hướng mục tiêu giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ của Nhà nước ta ... nhân lực trẻ để chuẩn bị tốt cho quá trình hội nhập.II. Một số vấn đề về việc làm 1. Những đặc điểm chungKhái niệm việc làm. Có ý kiến cho rằng, việc làm là một phạm trù để chỉ trạng thái phù ... chứ không nói chung chung là không có việc làm ( không có việc làm = thất nghiệp + nội trợ, sinh viên ). Nó được sử dụng làm căn cứ khi tính toán thống kê cho lưc lượng lao động của Việt Nam...
 • 109
 • 398
 • 1
Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay

Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay

Quản trị kinh doanh

... phục.4414.5815.8049.62Chưa có việc làm Thiếu việc làm Đủ việc làm 10,0174,1515,84Chưa có việc làm Thiếu việc làm Đủ việc làm Trớc khi thu hồi đất Sau khi thu hồi đấtChơng 2Thực trạng về việc làm cho lao động ... động nông nghiệp không đủ khả năng để tự giải quyết công ăn việc làm cho chính mình trong quá trình đô thị hóa, để góp phần giải quyết công ăn việc làm cho ngời lao động nông nghiệp cần thiết ... nông nhàn. Do đó, nếu đứng trên góc độ nông nghiệp để tự giải quyết việc làm cho mình là rất khó khăn, để giải quyết vấn đề việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa cần phải...
 • 128
 • 1,400
 • 12
Giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh Hải Dương

Giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh Hải Dương

Quản trị kinh doanh

... xã hội giải quyết những người chưa có việc làm tạo cho họ co việc làm. Nhà nước phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho họ.III. Ý nghĩa của giải quyết việc làm Giải quyết việc làm cho lao ... tËp tèt nghiÖp4.1. Cho vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm: Trong giai đoạn từ 2001-2005, đề án cho vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm đã cho vay 1.501 dự án với tổng số vốn cho vay là 62.449 ... trên sẽ cho nội dung của việc làm đợc mở rộng và tạo ra khả năng to lớn giải phóng tiềm năng giải quyết việc làm cho ngời lao động. Điều này thể hiện trên hai góc độ sau:Thị trờng việc làm đÃ...
 • 56
 • 666
 • 5
Thực trạng và một số biện pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Thực trạng và một số biện pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Kinh tế - Thương mại

... sách lao động việc làm + Các chương trình giải quyết việc làm: Vốn vay quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và giới thiệu việc làm. Chương trình vay vốn quy Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm được thực ... đã tạo thuận lợi cho việc tạo việc làmgiải quyết việc làm cho nhiều đối tượng lao động. Từ đó người lao động được tự do hành nghề, tự do liên doanh, liên kết để tạo việc làm và tự do thuê ... nghiệp 24480,42 36700,5523 Việc làm ổn định và việc làm tạm thời: Căn cứ vào số thời gian có việc làm thường xuyên trong một năm. Việc làm đủ thời gian và việc làm không đủ thời gian: Căn cứ...
 • 63
 • 1,657
 • 13
Thực trạng và phương hướng tiếp tục giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp sau khi bị thu hồi đất ở quận Cầu Giấy

Thực trạng và phương hướng tiếp tục giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp sau khi bị thu hồi đất ở quận Cầu Giấy

Kinh tế - Thương mại

... giữa việc làmlàm việc là vấn đề cần lưu ý khi tạo việc làm. Bởi vì, tạo ra việc làm nhưng người lao động không làm việc hoặc làm việc không hiệu quả thì tạo việc làm sẽ không có ý nghĩa. Sinh ... được giải quyết việc làm là tương đối lớn, điều này chứng tỏ Quận đã làm tốt công tác giải quyết việc làm, số việc làm được tạo ra ngày càng nhiều. Năm 2001, giải quyết được 3.459 việc làm, ... Phạm Văn KhôiChương 1VIỆC LÀMGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP BỊ THU HỒI ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNHĐÔ THỊ HÓA1.1.Khái niệm và vai trò của việc làm 1.1.1. Khái niệm về việc làm Việc...
 • 84
 • 964
 • 8
Phân tích và đánh giá thực trạng việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động của huyện Hải Hà trong những năm qua

Phân tích và đánh giá thực trạng việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động của huyện Hải Hà trong những năm qua

Kinh tế - Thương mại

... đi làm ăn trên 6 tháng đã tạo một khoản thu nhập đáng kể cho gia đình và giải quyết ổn định việc làm ở địa phương.Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động thiếu việc làm và không có việc làm ... thiếu việc làm và không có việc làm. năm 2006 số lao động được giải quyết việc làm là 900 lao động chiếm 3,5% trong tổng số lao động và chiếm 94,7% tổng số lao động thiếu việc làm và không có việc ... động, giải quyết việc làm cho dân số nước ta.1.2 Khái niệm việc làm Việc làm là một khái niệm thuộc phạm trù hoạt động của con người, mọi hoạt động của con người đựơc biểu hiện đa dạng và sinh...
 • 60
 • 1,054
 • 4
Một số biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Một số biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Kinh tế - Thương mại

... của giải quyết việc làm nhng có một khía cạnh khác của nó cũng có tầm quan trong và ý nghĩa không kém đó chính là vấn đề giải quyết việc làm . Giải quyết việc làm tức nâng cao chất lợng việc làm ... kinh tế xà hội, tạo mở việc làm- > giải quyết việc làm cho ngời lao động. Hay trong chiến lợc phát triển cũng trực tiếp đề ra mục tiêu giải quyết từ 6-8 vạn việc làm cho ngời lao động năm ... thêm việc làm cho 12.232 lao động chiếm 16,43% số lao động đợc giải quyết việc làm. Trong đó: - Cơ khí có 26 dự án, chiếm 14,8%, số vốn đợc vay là 2.115 triệu đồng chiếm 14,38%, tạo việc làm...
 • 76
 • 1,537
 • 5
Thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội

Thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... người lao động. 48CHƯƠNG IIIGIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 1. Căn cứ xác định phương hướng, mục tiêu giải quyết việc làm trong thời gian tới.1.1. ... động dư thừa và tỷ lệ thiếu việc làm của lao động nông thôn vẫn còn cao. Trong những năm tới, phải đẩy nhanh công tác giải quyết việc làm cho lao động thiếu việc làm, nâng cao tỷ lệ sử dụng ... lao động mất việc và thiếu việc làm ngày càng tăng lên, Hà Nội vào thời điểm này đã có 9.600 lao động làm việc tại các DN bị mất việc, ngoài ra còn có hơn 1.000 người thiếu việc làm từ 3 tháng...
 • 52
 • 1,294
 • 10

Xem thêm