giải quyết vấn đề cho sinh viên

góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán

góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán

Sư phạm

... nói vấn đề bồi dỡng năng lực giải quyết vấn đề cha đợc quan tâmvà phát triển một cách đầy đủ. Cụ thể cha có công trình nào nghiên cứu về vấn đề bồi dỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh ... năng giải quyết vấn đề nói chung. Vì tất cảcác lí do trên chúng tôi đà chọn vấn đề Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Toán" làm đề ... nănglực giải quyết vấn đề cho học sinh. 2Những cơ sở lý luận và thực tiễn nói trên đà đặt ra yêu cầu và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu năng lực giải quyết vấn đề trên bình diện đề xuất các...
 • 121
 • 3,739
 • 28
luận án tiến sỹ: phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học

luận án tiến sỹ: phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học

Tiến sĩ

... giáo dục và đào tạoTrờng đại học vinhTừ đức thảoBồi dỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh TRUNG HọC PHổ THÔNG trongdạy học hình họcChuyên ngành: Lý luận và phơng pháp ... 9&'11|xx[0(%#f25s@T#$*WXBồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Hình họcY#;)58./&!(;()#f#+)"#$%&'()2*/0*4*@p!e?2$;&%;v;123"#$%&'()**@2*/0*v;?(#r2*. ... 2+),)&+!6LB;3.:'A;)"#$%&'()1;6#%&()'()*/0*s@'&;Wa. Nhóm năng lực phát hiện vấn đề trong học Hình học.•M"#$%&;?„f!()0W+Ar2(&(f(;'&);B:%*7;#$+&r.•M"#$<()p•M"#$%*%0v@...
 • 29
 • 2,548
 • 14
Định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chương “ các định luật bảo toàn” lớp 10 ban cơ bản cho học sinh dân tộc nội trú

Định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chương “ các định luật bảo toàn” lớp 10 ban cơ bản cho học sinh dân tộc nội trú

Thạc sĩ - Cao học

... giáo trình giảng dạy dùng “ Vấn đề làm điểm kích thích, làm tiêu điểm cho hoạt động học tập của học sinh. Dạy học giải quyết vấn đề thƣờng bắt đầu từ những vấn đề đặt ra hơn là từ sự trình ... V.Ôkôn có thể hiểu dạy học giải quyết vấn đề dƣới dạng chung nhất là toàn bộ các hành động nhƣ tổ chức tình huống có vấn đề biểu đạt (nêu ra) vấn đề (tập cho học sinh quen dần để tự làm lấy ... biện pháp tổ định hƣớng tìm tòi giải quyết vấn đề cho học sinh khi dạy học môn Vật lí. + Kết quả của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh trong dạy và học ở trƣờng...
 • 125
 • 1,631
 • 3
Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng

Thạc sĩ - Cao học

... hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh. Vì những lý do trên, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu: Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương ... được giải pháp, có thể tiếp tục tìm thêm những giải pháp khác, so sánh chúng với nhau để tìm giải pháp tốt nhất. Bước 3: Trình bày giải pháp - Phát biểu vấn đề (Nếu vấn đềđề bài cho sẵn ... định chuẩn mực đề ra trong nhà trường. Bước 4: Nghiên cứu sâu giải pháp. - Tìm hiểu những khả năng ứng dụng kết quả. - Đề xuất vấn đề mới. Ví dụ: Phát hiện và giải quyết vấn đề qua Tứ giác...
 • 123
 • 2,375
 • 10
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG

Quản trị kinh doanh

... phát hiện vấn đềgiải quyết vấn đề. - Dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của GV, HS phát hiện vấn đềgiải quyết vấn đề. - GV thuyết trình toàn bộ quá trình phát hiện và giải quyết vấn đề. Cách ... được giải pháp, có thể tiếp tục tìm thêm những giải pháp khác, so sánh chúng với nhau để tìm giải pháp tốt nhất. Bước 3: Trình bày giải pháp - Phát biểu vấn đề (Nếu vấn đềđề bài cho sẵn ... định chuẩn mực đề ra trong nhà trường. Bước 4: Nghiên cứu sâu giải pháp. - Tìm hiểu những khả năng ứng dụng kết quả. - Đề xuất vấn đề mới. Ví dụ: Phát hiện và giải quyết vấn đề qua Tứ giác...
 • 123
 • 1,036
 • 4
Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng

Thạc sĩ - Cao học

... phát hiện vấn đềgiải quyết vấn đề. - Dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của GV, HS phát hiện vấn đềgiải quyết vấn đề. - GV thuyết trình toàn bộ quá trình phát hiện và giải quyết vấn đề. Cách ... được giải pháp, có thể tiếp tục tìm thêm những giải pháp khác, so sánh chúng với nhau để tìm giải pháp tốt nhất. Bước 3: Trình bày giải pháp - Phát biểu vấn đề (Nếu vấn đềđề bài cho sẵn ... định chuẩn mực đề ra trong nhà trường. Bước 4: Nghiên cứu sâu giải pháp. - Tìm hiểu những khả năng ứng dụng kết quả. - Đề xuất vấn đề mới. Ví dụ: Phát hiện và giải quyết vấn đề qua Tứ giác...
 • 123
 • 1,182
 • 3
Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh trung học phổ thông (hình học 12 – nâng cao)

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh trung học phổ thông (hình học 12 – nâng cao)

Khoa học xã hội

... phát hiện và giải quyết vấn đề Quá trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề được chia theo bốn mức độ sau: + Mức độ thứ nhất: Giáo viên nêu vấn đềgiải quyết vấn đề, còn học sinh thì chú ... thứ ba: Giáo viên nêu vấn đề rồi tổ chức, lãnh đạo cho học sinh độc lập giải quyết toàn bộ vấn đề. + Mức độ thứ tư: Học sinh tự nêu được vấn đề và độc lập giải quyết toàn bộ vấn đề. 1.6. Thực ... phát hiện và giải quyết vấn đề, khai thác vấn đề, đề xuất vấn đề mới và giải quyết nếu có thể. 2.8.4. Một số ví dụ minh họa việc vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học...
 • 21
 • 1,293
 • 3
KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Sư phạm

... trong vấn đề 5. Kỹ năng phân tích các nguyên nhân của vấn đề 6. Kỹ năng biểu đạt vấn đề cần giải quyết 3 Kỹ năng đề ra phương án giải quyết 7. Kỹ năng đề ra phương án giải quyết vấn đề 4 ... giải quyết vấn đề Để có thể giải quyết một vấn đề, theo tác giả Howard Senter, có 6 giai đoạn của quá trình giải quyết vấn đề [51] - Giai đoạn 1: Nhận ra vấn đề Khi chủ thể chưa nhận ra vấn ... nhóm vấn đề về giao tiếp, nhóm vấn đề về thích ứng và các nhóm vấn đề khác. a. Những vấn đề về công việc Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thống kê những vấn đề về công việc của sinh viên - Vấn đề sinh...
 • 149
 • 2,496
 • 6
Tài liệu SINH VIÊN VÀ Ý THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ pdf

Tài liệu SINH VIÊN VÀ Ý THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ pdf

Kỹ năng làm việc nhóm

... giải quyết vấn đề như thế nào? - Nhận diện đúng vấn đề cần giải quyết. - Xác định đúng những nguyên nhân tạo ra vấn đề đó. - Tìm ra được nhiều các giải pháp thiết thực và khả thi để giải quyết ... về vấn đề đó • Chiếc mũ đen: suy nghĩ về những khó khăn, bất lợi, rủi ro khi không giải quyết SINH VIÊN VÀ Ý THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Tại sao phải rèn luyện Khi gặp vấn đề, ... vấn đề như: nghiện rượu, nghiện ma túy, tự tử,…Việc rèn luyện về kỹ năng giải quyết vấn đề là điều vô cùng cần thiết. Sinh viên cũng không là trường hợp ngoại lệ. 1. Vấn đề là gì? Và vấn đề...
 • 3
 • 1,003
 • 3
LUẬN VĂN THẠC SĨ - VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG pdf

LUẬN VĂN THẠC SĨ - VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG pdf

Thạc sĩ - Cao học

... hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh. Vì những lý do trên, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu: Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương ... hiện và giải quyết vấn đề GV Giáo viên HĐ Hoạt động HS Học sinh DH Dạy học PPDH Phương pháp dạy học SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông THGVĐ Tình huống gợi vấn đề CNH ... pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học chương “Phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng 32 2.1 Đặc điểm về nhận thức của học sinh miền núi tỉnh...
 • 123
 • 894
 • 1
luận văn: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG ppt

luận văn: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG ppt

Thạc sĩ - Cao học

... phát hiện vấn đềgiải quyết vấn đề. - Dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của GV, HS phát hiện vấn đềgiải quyết vấn đề. - GV thuyết trình toàn bộ quá trình phát hiện và giải quyết vấn đề. Cách ... hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh. Vì những lý do trên, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu: Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương ... dẫn HS tìm giải pháp hoặc tìm lời giải bài tập, chú trọng phương pháp phân tích đi lên, giúp các em hình thành khả năng tự giải quyết vấn đề. - Qua mỗi giải pháp tìm được, hướng cho HS phát...
 • 123
 • 688
 • 0

Xem thêm