giải pháp tăng cường kiểm tra kiểm soát nội bộ về tín dụng

331 Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP.HCM

331 Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP.HCM

Tài chính - Ngân hàng

... : Kiểm tốn nội tổ chức tín dụng phận quan trọng, phương pháp kiểm sốt nội tổ chức tín dụng Trong đó, làm tốt cơng tác kiểm tra nội bộ, tạo mơi trường tốt cho kiểm tốn nội Vậy giải pháp tăng cường ... kiểm tốn kiểm tốn viên nội thực Kiểm tốn nội tổ chức tín dụng phận quan trọng, phương pháp kiểm sốt nội tổ chức tín dụng IV/ KIỂM TRA NỘI BỘ TỔ CHỨC TÍN DỤNG 1/ Khái niệm Kiểm tra yếu tố cấu thành ... việc kiểm tốn 23 Như vậy, qua nghiên cứu Kiểm sốt nội Kiểm tốn nội kết luận kiểm tốn nội phận, phương pháp kiểm sốt nội Vì vậy, khái niệm kiểm tốn nội tổ chức tín dụng q trình kiểm tốn kiểm...
 • 94
 • 612
 • 1
92 Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh TP.HCM

92 Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh TP.HCM

Tài chính - Ngân hàng

... : Kiểm tốn nội tổ chức tín dụng phận quan trọng, phương pháp kiểm sốt nội tổ chức tín dụng Trong đó, làm tốt cơng tác kiểm tra nội bộ, tạo mơi trường tốt cho kiểm tốn nội Vậy giải pháp tăng cường ... kiểm tốn kiểm tốn viên nội thực Kiểm tốn nội tổ chức tín dụng phận quan trọng, phương pháp kiểm sốt nội tổ chức tín dụng IV/ KIỂM TRA NỘI BỘ TỔ CHỨC TÍN DỤNG 1/ Khái niệm Kiểm tra yếu tố cấu thành ... việc kiểm tốn 23 Như vậy, qua nghiên cứu Kiểm sốt nội Kiểm tốn nội kết luận kiểm tốn nội phận, phương pháp kiểm sốt nội Vì vậy, khái niệm kiểm tốn nội tổ chức tín dụng q trình kiểm tốn kiểm...
 • 94
 • 406
 • 1
Giải pháp tăng cưòng kiểm soát nội bộ đối với vốn bằng tiền tại công ty cổ phần chế tạo thép VNECO SSM

Giải pháp tăng cưòng kiểm soát nội bộ đối với vốn bằng tiền tại công ty cổ phần chế tạo thép VNECO SSM

Kinh tế - Quản lý

... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGIỆP 1.1 Khái quát chung hệ thống kiểm soát nội 1.1.1 Khái niệm kiểm tra, kiểm soát Kiểm tra việc soát xét để đánh giá, ... loại khác kiểm soát nội bộ, chẳng hạn chia kiểm soát nội thành kiểm soát nội kế toán kiểm soát nội tài Nhưng thông thường người ta chia hệ thống KSNB thành yếu tố là: + Môi trường kiểm soát ( Control ... thủ tục kiểm soát chủ yếu bao gồm: Lập kiểm tra so sánh phê duyệt số liệu liên quan đến đơn vị Kiểm tra tính xác số liệu tính toán Kiểm tra chương trình ứng dụng môi trường tin học Kiểm tra số...
 • 84
 • 597
 • 6
Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh

Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh

Báo cáo khoa học

... chung kiểm soát nội yêu cầu kiểm soát nội phân tích, đưa vài khái niệm kiểm soát nội tổ chức tín dụng sau: -Kiểm soát nội tổ chức tín dụng hệ thống tổ chức máy với toàn chế sách, giải pháp, biện pháp ... định pháp luật II/ KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1/ Khái niệm Kiểm soát nội Uỷ ban chuẩn mực kiểm toán quốc tế đưa khái niệm 11 Kiểm soát nội toàn biện pháp kiểm tra, kế toán biện pháp ... kiểm soát theo phương thức kiểm soát a/ Phân loại kiểm soát nội theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh -Kiểm soát tín dụng -Kiểm soát kế toán tài -Kiểm soát dự trữ ngoại hối kinh doanh ngoại hối -Kiểm...
 • 20
 • 119
 • 0
Giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm rượu vang của công ty TNHH Anh Đào

Giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm rượu vang của công ty TNHH Anh Đào

Dịch vụ - Du lịch

... trình kiểm soát yếu tố người - Quy trình kiểm soát thông tin - Các quy trình kiểm soát phương pháp trình - Quy trình kiểm soát phương tiện - Quy trình kiểm soát yếu tố đầu vào - Quy trình kiểm soát ... tố cần kiểm soát Để kiểm soát chất lượng, công ty phải kiểm soát yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trình tạo chất lượng Việc kiểm soát nhằm ngăn ngừa sản xuất sản phẩm khuyết tật Vậy kiểm soát chất ... toàn thực phẩm - Kiểm soát sản phẩm - Kiểm soát quy trình công việc - Kiểm soát toàn diện hệ thống (GMP, HACCP, ISO 22000) 1.5.4 Một số mô hình kiểm soát chất lượng 1.5.4.1 Kiểm soát chất lượng...
 • 34
 • 515
 • 1
Giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dương

Giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dương

Nông - Lâm - Ngư

... n ki m soát chi; (3) B ph n ki m soát chi ki m tra, ki m soát trình lãnh ñ o t; (4) B ph n ki m soát chi chuy n h sơ toán cho b ph n K toán; (5) B ph n K toán ki m soát tính h p l , h p pháp c ... m tra sau: Ki m tra tính h p pháp, h p l : KBNN ph i ki m tra s ñ y ñ , tính h p pháp, h p l c a tài li u, tr l i cho ch ñ u tư yêu c u m t l n nh ng n i dung ph i b sung, hoàn thi n Ki m tra ... ñơn giá trúng th u ñư c ki m soát viên tài ki m tra - Các kho n chi tiêu c a d án ñ u ñư c ki m soát viên tài ñ t t i B ho c ñ a phương ki m tra tính h p l , h p pháp trư c chuy n ch ng t Kho...
 • 123
 • 326
 • 0
Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần lương thực và dịch vụ quảng nam

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần lương thực và dịch vụ quảng nam

Kinh tế - Thương mại

... KSNB, luận văn đề xuất số giải pháp gồm: Giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát; Giải pháp tăng cường KSNB chi phí kinh doanh thông qua thủ tục kiểm soát; Giải pháp tăng cường KSNB chi phí kinh ... số giải pháp nhằm tăng cường KSNB chi phí kinh doanh Công ty: giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát, giải pháp tăng cường KSNB chi phí kinh doanh thông qua thủ tục KSNB, giải pháp tăng cường ... chức, điều hành kiểm soát Kiểm soát thường mang tính tự thân, tự kiểm tra thông dụng KSNB đơn vị Có hai dạng KSNB kiểm soát quản lý kiểm soát kế toán 1.1.2 Khái quát hệ thống kiểm soát nội 1.1.2.1...
 • 31
 • 453
 • 5
Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29 3

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29 3

Kinh tế - Thương mại

... pháp nh m tăng cư ng ki m soát n i b chi phí s n xu t t i công ty c ph n d t may 29-3 Chương 3: CÁC GI I PHÁP TĂNG CƯ NG KI M SOÁT N I B CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY C PH N D T MAY 29-3 3.1 Tăng ... may 29-3, tác gi ñã ñưa gi i pháp nh m tăng cư ng công tác ki m soát n i b chi phí s n xu t V i nh ng gi i pháp mà tác gi ñưa hy v ng s góp ph n tăng cư ng ki m soát chi phí s n xu t t i công ... v ki m soát n i b chi phí s n xu t tình hình th c t v ki m soát n i b chi phí s n xu t m t hàng may t i công ty c ph n d t may 29-3 tác gi ñã ñưa m t s gi i pháp nh m tăng cư ng ki m soát n i...
 • 25
 • 733
 • 1
Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại công ty xây lắp và công nghiệp tàu thủy miền trung

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại công ty xây lắp và công nghiệp tàu thủy miền trung

Kinh tế

... 1.3.2.2 1.3.2.4, vi c ki m soát ñây ch y u ki m soát ph n chi phí kh u hao 1.3.2.4.Ki m soát n i b chi phí s n xu t chung Ki m soát tính h p lý, h p l c a th t c, ch ng t , ki m soát kho n chi phí b ... ph c v ki m soát n i b v CHƯƠNG GI I PHÁP TĂNG CƯ NG KI M SOÁT N I B V CHI PHÍ XÂY L P T I CÔNG TY XÂY L P VÀ CÔNG NGHI P TÀU THU MI N TRUNG 3.1 S c n thi t ph i tăng cư ng ki m soát n i b v ... phí Chính v y, vi c tăng Trong trình nghiên c u, tác gi ñã d a s phương cư ng ki m soát n i b nói chung ki m soát n i b ñ i v i chi phí pháp lu n v t bi n ch ng s d ng phương pháp như: xây l p...
 • 13
 • 521
 • 0
Luận văn: Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu ppt

Luận văn: Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu ppt

Thạc sĩ - Cao học

... GI I PHÁP TĂNG CƯ NG KI M SOÁT N I B CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY TNHH NGUY N NGA LÂU 3.3.1 Gi i pháp tăng cư ng ki m soát chi phí nguyên v t li u Đ h n ch nh ng c ñi m ñã nêu chương v ki m soát ... dõi ch m công - S d ng phương pháp kh u hao chưa t i ưu, s d ng phương pháp kh u hao TSCĐ theo phương pháp ñư ng th ng cho m i TSCĐ CHƯƠNG GI I PHÁP TĂNG CƯ NG KI M SOÁT N I B CHI PHÍ S N XU T ... phương pháp tính kh u hao, hàng tháng k toán s l p B ng tính phân b kh u hao TSCĐ chuy n cho k toán trư ng ki m tra ký t sau ñó m i ti n hành nh p li u vào máy tính lưu h sơ - Áp d ng phương pháp...
 • 13
 • 433
 • 1
Tăng cương kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu

Tăng cương kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu

Quản trị kinh doanh

... XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm, chất kiểm soát nội a Khái niệm kiểm soát nội Kiểm soát nội trình nhà quản lý, hội ñồng quản trị ... giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát, hoàn thiện số chứng từ, sổ sách, báo cáo phục vụ cho công tác kiểm soát chi phí, giải pháp tăng cường kiểm soát nội chi phí sản xuất nhằm kiểm soát ... dõi chấm công - Sử dụng phương pháp khấu hao chưa tối ưu, sử dụng phương pháp khấu hao TSCĐ theo phương pháp ñường thẳng cho TSCĐ CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT...
 • 13
 • 128
 • 0
Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Dệt May 29-3

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Dệt May 29-3

Quản trị kinh doanh

... dệt may 29-3 luận văn ñã ñưa giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội chi phí sản xuất công ty cổ phần dệt may 29-3 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG ... chung kiểm soát nội chi phí sản xuất doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát nội chi phí sản xuất công ty cổ phần dệt may 29-3 Chương 3: Các giải pháp tăng cường kiểm soát nội chi ... lý luận kiểm soát nội chi phí sản xuất tình hình thực tế kiểm soát nội chi phí sản xuất mặt hàng may công ty cổ phần dệt may 29-3 tác giả ñã ñưa số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội chi...
 • 25
 • 219
 • 0
Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại công ty xây lắp và công nghiệp tàu thủy miền Trung

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại công ty xây lắp và công nghiệp tàu thủy miền Trung

Quản trị kinh doanh

... tổ kiểm soát công trình ñể kiểm tra hoạt ñộng xây + Công tác kiểm soát chi phí xây lắp ñơn vị trực thuộc * Lập kế hoạch CPXL ngắn hạn chưa thật chặt chẽ CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI ... 1.3.2.2 1.3.2.4, việc kiểm soát ñây chủ yếu kiểm soát phần chi phí khấu hao 1.3.2.4 .Kiểm soát nội chi phí sản xuất chung Kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ thủ tục, chứng từ, kiểm soát khoản chi phí ... ñã dựa sở phương cường kiểm soát nội nói chung kiểm soát nội ñối với chi phí pháp luận vật biện chứng sử dụng phương pháp như: xây lắp nói riêng cần thiết ñối với Công ty Phương pháp thống kê,...
 • 13
 • 148
 • 0
Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay của Ngân hàng công thương tỉnh Hà Tây.DOC

Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay của Ngân hàng công thương tỉnh Hà Tây.DOC

Kế toán

... phòng khách hàng Đây chủ thể kiểm soát nội bộ, có cán phòng kiểm tra kiểm soát nội NHCT VN NHCT HT, cán kiểm tra kiểm soát NHTW, cán ngân hàng… chủ thể kiểm soát độc lập Chuyên đề thực tâp tốt ... 1.2.3.Quy trình kiểm soát hoạt động cho vay Trong giai đoạn quy trình cho vay: trước giải ngân, giải ngân sau giải ngân, quy trình kiểm soát gồm bước sau: − XĐ mục tiêu, nội dung, số kiểm soát − XĐ ... cầu vốn vay khách hàng, hoạt động kiểm soát đòi hỏi có hệ thống kiểm soát rộng lớn cần nhiều chủ thể kiểm soát hơn, kiểm soát với quy mô lớn hơn…có hoạt động kiểm soát bị lơ là, chủ quan Mặt khác,...
 • 76
 • 697
 • 1
CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ.doc

CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ.doc

Tài chính - Ngân hàng

... định tín dụng kiểm soát hồ sơ, văn  Công tác thẩm định tín dụng: đóng vai trò quan trọng quy trình kiểm soát tín dụng NH Đây bước tiền đề để đưa định cho vay đắn, giảm thiểu rủi ro tín dụng ... toàn rủi ro tín dụng Bởi lẽ, chuyện xảy khoản cấp tín dụng thu gốc lãi Chỉ ấy, nói không rủi ro tín dụngKiểm soát hợp đồng, văn bản: Cán tín dụng sau soạn thảo xong hợp đồng tín dụng chuyển ... phận có liên quan kiểm soát lại nội dung hợp đồng, văn ký nháy vào phần cuối trang tài liệu 1.2.2.3.2 Kiểm soát cho vay Việc kiểm tra chứng từ giải ngân, hồ sơ giải ngân, kiểm tra xem điều kiện...
 • 98
 • 723
 • 6
Giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay tại ngân hàng công thương tỉnh hà tây

Giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay tại ngân hàng công thương tỉnh hà tây

Tài chính - Ngân hàng

... H TD khụng Sau ú nh k na nm, nm mi tip tc kim tra v ng thi kim tra hin trng ti sn m bo Cũn cỏc khon vay ngn hn thỡ vic kim tra cũn rt l l, ớt kim tra t xut Hu ht cỏc khon vay cú khụng c phỏt ... k, cỏn b phũng kim tra kim soỏt ni b ca NHCT VN thc hin kim tra vic cho vay v tỡnh hỡnh thu hi ca cỏc CBTD Bc 4, Bc 5: ỏnh giỏ s thc hin v iu chnh Sau thu thp v tin hnh kim tra, CBTD tin hnh ... hng, tỡnh hỡnh thc hin phng ỏn sn xut kinh doanhng thi kim tra ỏnh giỏ hin trng ti sn m bo v lp biờn bn kim tra Trong quỏ trỡnh kim tra nh k hay t xut CBTD hoc lónh o phũng khỏch hng phỏt hin...
 • 75
 • 409
 • 0
Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay tại Vietinbank Hà Tây

Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay tại Vietinbank Hà Tây

Tài chính - Ngân hàng

... H TD khụng Sau ú nh k na nm, nm mi tip tc kim tra v ng thi kim tra hin trng ti sn m bo Cũn cỏc khon vay ngn hn thỡ vic kim tra cũn rt l l, ớt kim tra t xut Hu ht cỏc khon vay cú khụng c phỏt ... k, cỏn b phũng kim tra kim soỏt ni b ca NHCT VN thc hin kim tra vic cho vay v tỡnh hỡnh thu hi ca cỏc CBTD Bc 4, Bc 5: ỏnh giỏ s thc hin v iu chnh Sau thu thp v tin hnh kim tra, CBTD tin hnh ... hng, tỡnh hỡnh thc hin phng ỏn sn xut kinh doanhng thi kim tra ỏnh giỏ hin trng ti sn m bo v lp biờn bn kim tra Trong quỏ trỡnh kim tra nh k hay t xut CBTD hoc lónh o phũng khỏch hng phỏt hin...
 • 75
 • 421
 • 0
Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay của Ngân hàng công thương tỉnh Hà Tây

Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay của Ngân hàng công thương tỉnh Hà Tây

Tài chính - Ngân hàng

... H TD khụng Sau ú nh k na nm, nm mi tip tc kim tra v ng thi kim tra hin trng ti sn m bo Cũn cỏc khon vay ngn hn thỡ vic kim tra cũn rt l l, ớt kim tra t xut Hu ht cỏc khon vay cú khụng c phỏt ... k, cỏn b phũng kim tra kim soỏt ni b ca NHCT VN thc hin kim tra vic cho vay v tỡnh hỡnh thu hi ca cỏc CBTD Bc 4, Bc 5: ỏnh giỏ s thc hin v iu chnh Sau thu thp v tin hnh kim tra, CBTD tin hnh ... hng, tỡnh hỡnh thc hin phng ỏn sn xut kinh doanhng thi kim tra ỏnh giỏ hin trng ti sn m bo v lp biờn bn kim tra Trong quỏ trỡnh kim tra nh k hay t xut CBTD hoc lónh o phũng khỏch hng phỏt hin...
 • 75
 • 459
 • 2
Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho

Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho

Kinh tế - Thương mại

... kiểm soát nội bộ, có cán phòng kiểm tra kiểm soát nội NHCT VN NHCT HT, cán kiểm tra kiểm soát NHTW, cán ngân hàng… chủ thể kiểm soát độc lập ∗ Công cụ kiểm soát sử dụng là: Hợp đồng tín dụng, ... 1.2.3.Quy trình kiểm soát hoạt động cho vay Trong giai đoạn quy trình cho vay: trước giải ngân, giải ngân sau giải ngân, quy trình kiểm soát gồm bước sau: − XĐ mục tiêu, nội dung, số kiểm soát − XĐ ... cầu vốn vay khách hàng, hoạt động kiểm soát đòi hỏi có hệ thống kiểm soát rộng lớn cần nhiều chủ thể kiểm soát hơn, kiểm soát với quy mô lớn hơn…có hoạt động kiểm soát bị lơ là, chủ quan Mặt khác,...
 • 74
 • 330
 • 0

Xem thêm