giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh hậu giang đến năm 2020

Phát triển nguồn nhân lực trong ngành y tế tỉnh hậu giang đến năm 2020

Phát triển nguồn nhân lực trong ngành y tế tỉnh hậu giang đến năm 2020

Kinh tế - Quản lý

... báo cung, cầu nguồn nhân lực ngành y tế Hậu Giang đến năm 2020 82 4.3.1 Dự báo nhu cầu nhân lực ngành Y tế Hậu Giang đến năm 2020 82 4.3.1.1 Nhu cầu bác sĩ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 84 ... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2020 80 4.1 Cơ sở để x y dựng giải pháp .80 4.2 Định hướng phát triển CSSKND tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 ... công trình nghiên cứu khoa học phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế Vì v y, việc nghiên cứu Phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 y u cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc...
 • 134
 • 1,153
 • 19
Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cục hải quan tỉnh lạng sơn đến năm 2020

Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cục hải quan tỉnh lạng sơn đến năm 2020

Kinh tế

... ngành Hải quan; tìm nguyên nhân từ đưa giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; + Đề xuất áp dụng mô hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nội dung đảm bảo tính ... x y dựng triển khai phát triển nhân lực Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn hàng năm - Nhiệm vụ: đề tài tập trung vào nghiên cứu số nhiệm vụ chủ y u sau: + Hệ thống hoá sở lý luận nguồn nhân lực phát triển ... hướng phát triển đội ngũ nhân đáp ứng y u cầu thực mục tiêu phát triển Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, góp phần thực mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh, quốc gia đến năm 2020 Đồng thời đề giải pháp thực...
 • 4
 • 463
 • 9
luận văn thạc sỹ nghiên cưu và đưa ra giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành quảng cáo

luận văn thạc sỹ nghiên cưu và đưa ra giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành quảng cáo

Thạc sĩ - Cao học

... đòi hỏi nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn phát triển 2.2.2 Các y u tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực chức quan trọng doanh nghiệp Tuy nhiên, ... giải pháp cần tập trung nhằm phát triển nguồn nhân lực cho ngành quảng cáo PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2.1 Nguồn nhân lực 2.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Nguồn ... nguồn nhân lực tình hình phát triển nguồn nhân lực ngành quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh, tìm vấn đề tồn nguyên nhân sâu xa khiếm khuyết phát triển nguồn nhân lực - Đưa số giải pháp nhằm phát triển...
 • 87
 • 518
 • 0
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực NGÀNH DU LỊCH CHO TỈNH KHÁNH hòa

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực NGÀNH DU LỊCH CHO TỈNH KHÁNH hòa

Kinh tế - Quản lý

... khái niệm nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực nội dung phát triển nguồn nhân lực Đồng thời trình b y điểm đặc trưng nguồn nhân lực ngành du lịch, vai trò nguồn nhân lực phát triển ngành du ... Hòa đến năm 2015 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH 1.1 Nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Nguồn nhân lực Cho đến nay, có nhiều khái niệm nguồn ... thực tiễn phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Khánh...
 • 129
 • 1,744
 • 19
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực NGÀNH DU LỊCH CHO TỈNH KHÁNH hòa

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực NGÀNH DU LỊCH CHO TỈNH KHÁNH hòa

Kinh tế - Quản lý

... khái niệm nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực nội dung phát triển nguồn nhân lực Đồng thời trình b y điểm đặc trưng nguồn nhân lực ngành du lịch, vai trò nguồn nhân lực phát triển ngành du ... Hòa đến năm 2015 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH 1.1 Nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Nguồn nhân lực Cho đến nay, có nhiều khái niệm nguồn ... thực tiễn phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Khánh...
 • 134
 • 1,013
 • 10
Giải pháp phát triển Nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường Tỉnh Hậu Giang

Giải pháp phát triển Nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường Tỉnh Hậu Giang

Quản trị kinh doanh

... quản lý để th y rõ cấu nguồn nhân lực, giới tính, trình độ chuyên môn, y u tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực ngành, xác định nguyên nhân, hạn chế phát triển nguồn nhân lực Dựa kết phân ... giải pháp cho việc phát triển nguồn nhân lực ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang cách hiệu quả, góp phần thúc đ y trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, chọn đề tài: Giải pháp phát triển ... chủ y u phát triển nguồn nhân lực ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang giai đoạn năm 2015 - 2020 - 72 3.2.1 Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực: - 72 3.2.2 Phát triển trình độ chuyên...
 • 15
 • 264
 • 1
Giải pháp phát triển Nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường Tỉnh Hậu Giang

Giải pháp phát triển Nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường Tỉnh Hậu Giang

Quản trị kinh doanh

... quản lý để th y rõ cấu nguồn nhân lực, giới tính, trình độ chuyên môn, y u tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực ngành, xác định nguyên nhân, hạn chế phát triển nguồn nhân lực Dựa kết phân ... giải pháp cho việc phát triển nguồn nhân lực ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang cách hiệu quả, góp phần thúc đ y trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, chọn đề tài: Giải pháp phát triển ... chủ y u phát triển nguồn nhân lực ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang giai đoạn năm 2015 - 2020 - 72 3.2.1 Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực: - 72 3.2.2 Phát triển trình độ chuyên...
 • 15
 • 177
 • 0
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường tỉnh hậu giang (tóm tắt trích đoạn)

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường tỉnh hậu giang (tóm tắt trích đoạn)

Cao đẳng - Đại học

... nhân lực ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang - Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang - Đề xuất định hướng số giải pháp nhằm phát ... quản lý để th y rõ cấu nguồn nhân lực, giới tính, trình độ chuyên môn, y u tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực ngành, xác định nguyên nhân, hạn chế phát triển nguồn nhân lực Dựa kết phân ... nguyên Môi trường: - 69 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực ngành Tài nguyên Môi trường:- 71 3.2 Đề xuất nhóm giải pháp chủ y u phát triển nguồn nhân lực ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh...
 • 15
 • 109
 • 1
Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế khu vực công tỉnh đắk nông

Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế khu vực công tỉnh đắk nông

Kinh tế

... ñ y mạnh phát triển kinh tế xã hội phát triển nguồn nhân lực ngành y tế 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TỈNH ðẮK NÔNG 2.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực ngành y tế a Cơ cấu nguồn nhân ... y tế nhân lực y tế dự phòng 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế phát triển nguồn nhân lực y tế - Cơ cấu nguồn nhân lực y tế thiếu trầm trọng tuyến dưới, y tế dự phòng, y tế xã phường thiếu nguồn nhân lực ... PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm a Nhân lực Nhân lực nguồn lực người, gồm thể lực, trí lực nhân cách b Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực tổng...
 • 26
 • 162
 • 1
LUẬN văn THẠC sĩ  PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực NGÀNH y tế của THÀNH PHỐ hà nội

LUẬN văn THẠC sĩ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực NGÀNH y tế của THÀNH PHỐ hà nội

Khoa học xã hội

... VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1.1 Nguồn nhân lực nguồn nhân lực ngành y tế 1.1.1 Nguồn nhân lực Thuật ngữ Nguồn nhân lực sử dụng rộng rãi nước có kinh tế phát triển ... dung nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hà Nội 1.2.1 Quan niệm phát triển nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hà Nội Trong thời kỳ đổi mới, NYT Hà Nội có phát triển ... NỘI 2.1 Thành tựu hạn chế phát triển nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hà Nội 2.1.1 Những thành tựu phát triển nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hà Nội Ngành y tế ngành đặc biệt đòi hỏi phải...
 • 107
 • 1,014
 • 18
390 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Ninh Bình đến năm 2015

390 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Ninh Bình đến năm 2015

Quản trị kinh doanh

... c phát tri n ngu n nhân l c - Phân tích, ñánh giá th c tr ng x y d ng th c hi n chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c t i BðT, ñ ng th i phát hi n nh ng nguyên nhân nh hư ng ñ n chi n lư c phát ... m i d ch v phát tri n s kéo theo ngu n nhân l c phát tri n Ngu n nhân l c c a ngành BCVT nói chung v y, n u ñóng vùng có môi trư ng t nhiên phát tri n, ch t lư ng ngu n nhân l c s phát tri n, ... v i năm 2008 S li u t b ng 3.1 cho th y: T c ñ tăng trư ng c u d ch v chuy n phát t 2008 ñ n năm 2010 c a BðT r t kh quan Năm 2008 t ng doanh thu chuy n phát m i ñ t 1,924 t ñ ng, ñ n cu i năm...
 • 97
 • 702
 • 8
38 Thực trạng và giải pháp phân bố nguồn nhân lực huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đến năm 2015

38 Thực trạng và giải pháp phân bố nguồn nhân lực huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đến năm 2015

Quản trị kinh doanh

... nguồn lực người, nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội Nguồn nhân lực khác với nguồn lực khác (nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực công nghệ v.v…) chỗ trình vận động nguồn ... Những giải pháp chủ y u để phân bố hiệu nguồn nhân lực năm tới huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN BỐ NGUỒN NHÂN LỰC I Khái niệm Khái niệm nguồn nhân lực Nguồn nhân lực ... đ y đủ có hiệu cao nguồn nhân lực để tăng trưởng phát triển kinh tế II Sự cần thiết phải nghiên cứu phân bố nguồn nhân lực Vai trò nguồn nhân lực đời sống kinh tế- xã hội Nguồn nhân lực tài nguyên...
 • 52
 • 1,172
 • 3
263 Thực trạng và giải pháp phân bố nguồn nhân lực huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đến năm 2015 

263 Thực trạng và giải pháp phân bố nguồn nhân lực huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đến năm 2015 

Quản trị kinh doanh

... nguồn lực người, nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội Nguồn nhân lực khác với nguồn lực khác (nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực công nghệ v.v…) chỗ trình vận động nguồn ... Những giải pháp chủ y u để phân bố hiệu nguồn nhân lực năm tới huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN BỐ NGUỒN NHÂN LỰC I Khái niệm Khái niệm nguồn nhân lực Nguồn nhân lực ... đ y đủ có hiệu cao nguồn nhân lực để tăng trưởng phát triển kinh tế II Sự cần thiết phải nghiên cứu phân bố nguồn nhân lực Vai trò nguồn nhân lực đời sống kinh tế- xã hội Nguồn nhân lực tài nguyên...
 • 52
 • 627
 • 2
430 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Ninh Bình đến năm 2015

430 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Ninh Bình đến năm 2015

Quản trị kinh doanh

... c phát tri n ngu n nhân l c - Phân tích, ñánh giá th c tr ng x y d ng th c hi n chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c t i BðT, ñ ng th i phát hi n nh ng nguyên nhân nh hư ng ñ n chi n lư c phát ... m i d ch v phát tri n s kéo theo ngu n nhân l c phát tri n Ngu n nhân l c c a ngành BCVT nói chung v y, n u ñóng vùng có môi trư ng t nhiên phát tri n, ch t lư ng ngu n nhân l c s phát tri n, ... v i năm 2008 S li u t b ng 3.1 cho th y: T c ñ tăng trư ng c u d ch v chuy n phát t 2008 ñ n năm 2010 c a BðT r t kh quan Năm 2008 t ng doanh thu chuy n phát m i ñ t 1,924 t ñ ng, ñ n cu i năm...
 • 97
 • 576
 • 2
434 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Chu Văn An đến năm 2020

434 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Chu Văn An đến năm 2020

Quản trị kinh doanh

... p năm 2006, v i năm khoa chuyên ngành, nhi m v tr ñư c giao ñào t o ngu n nhân l c ph c v nhu c u c a xã h i theo ñúng chuyên ngành ñào t o c a trư ng ð th c hi n t t nhi m v vi c x y d ng, phát ... n nhân l c ng y kh c li t ngành giáo d c ñào t o t i ñ a bàn t nh Hưng Y n, m t s năm t i Hưng Y n s ñ u tư thu hút, quy ho ch ñô th ñai h c t i ñ a bàn thành ph Chi n lư c phát tri n ngu n nhân ... m y u c a nó, ñ t ñó có nh ng sách khuy n khích, phát huy th m nh, ñ ng th i c n có nh ng gi i pháp tích c c, h n ch nh ng m t y u Có v y, m i có ñư c ngu n nhân l c có ch t lư ng, ñáp ng y u...
 • 133
 • 628
 • 11
Luận văn chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường đại học chu văn an đến năm 2020

Luận văn chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường đại học chu văn an đến năm 2020

Khoa học tự nhiên

... p năm 2006, v i năm khoa chuyên ngành, nhi m v tr ñư c giao ñào t o ngu n nhân l c ph c v nhu c u c a xã h i theo ñúng chuyên ngành ñào t o c a trư ng ð th c hi n t t nhi m v vi c x y d ng, phát ... n nhân l c ng y kh c li t ngành giáo d c ñào t o t i ñ a bàn t nh Hưng Y n, m t s năm t i Hưng Y n s ñ u tư thu hút, quy ho ch ñô th ñai h c t i ñ a bàn thành ph Chi n lư c phát tri n ngu n nhân ... m y u c a nó, ñ t ñó có nh ng sách khuy n khích, phát huy th m nh, ñ ng th i c n có nh ng gi i pháp tích c c, h n ch nh ng m t y u Có v y, m i có ñư c ngu n nhân l c có ch t lư ng, ñáp ng y u...
 • 133
 • 851
 • 10

Xem thêm