giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước ở việt nam

hoàn thiện quản lý điện nông thôn tại điện lực hà tĩnh

hoàn thiện quản lý điện nông thôn tại điện lực hà tĩnh

Kinh tế

... tiêu chuẩn điện khí hóa: 65 3.3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước điện nông thôn Hà Tĩnh 67 3.3.3 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý, vận hành, phân ... phần phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn theo định hướng công nghiệp hóa, đại hóa nước ta Phương pháp nghiên cứu: Tổng hợp phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền ... lại, xác định nhu cầu điện cần sử dụng khu vực địa phương lập quy hoạch - Trên sở xác định tổng nhu cầu điện tổng công suất lớn yêu cầu quy hoạch, cần xác định phương án nguồn cung cấp bước...
 • 119
 • 718
 • 4
Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thuốc lá tại thị trường Việt Nam.

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thuốc lá tại thị trường Việt Nam.

Kinh tế - Thương mại

... trường Việt Nam thời gian qua 2.3.1 Tình hình sản xuất Hiện nay, Việt Nam có 17 nhà máy sản xuất thuốc điếu Trong đó: • 11 nhà máy thuộc Tổng Công ty Thuốc Việt NamNhà máy Thuốc Sài Gòn  Nhà ... 2.2.1.2 Các sách nhằm giảm cung cấp sản phẩm thuốc  Quản lý chặt chẽ việc sản xuất thuốc lá: • Nhà nước độc quyền sản xuất thuốc Chỉ có Doanh nghiệp nhà nước, liên doanh với nước cấp giấy phép ... tế Việt Nam Một mặt, trình hội nhập đặt Doanh nghiệp nước vào buộc phải tự đổi mới, nâng cao khả cạnh tranh thị trường nước tồn Việc mở cửa thị trường cho loại hàng hoá nước buộc hàng hóa nước...
 • 78
 • 2,318
 • 20
Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thuốc lá tại thị trường Việt Nam

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thuốc lá tại thị trường Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... trường Việt Nam thời gian qua 2.3.1 Tình hình sản xuất Hiện nay, Việt Nam có 17 nhà máy sản xuất thuốc điếu Trong đó: • 11 nhà máy thuộc Tổng Công ty Thuốc Việt NamNhà máy Thuốc Sài Gòn  Nhà ... 2.2.1.2 Các sách nhằm giảm cung cấp sản phẩm thuốc  Quản lý chặt chẽ việc sản xuất thuốc lá: • Nhà nước độc quyền sản xuất thuốc Chỉ có Doanh nghiệp nhà nước, liên doanh với nước cấp giấy phép ... tế Việt Nam Một mặt, trình hội nhập đặt Doanh nghiệp nước vào buộc phải tự đổi mới, nâng cao khả cạnh tranh thị trường nước tồn Việc mở cửa thị trường cho loại hàng hoá nước buộc hàng hóa nước...
 • 78
 • 1,735
 • 18
chương i Đặc điểm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm

chương i Đặc điểm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Kế toán

... khác Việt Nam, từ sau nghị định 100/CP ngày 18/12/1993, có nhiều công ty bảo hiểm hệ thống Bảo Việt đời làm cho tình hình cạnh tranh thị trường bảo hiểm ngày sôi động Trước tiên doanh nghiệp ... hướng kinh doanh nhiều nghiệp vụ bảo hiểm chí nghiệp vụ lại sửa đổi, hoàn thiện liên tục nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng khách hàng Tuy nhiên biết công ty bảo hiểm bán sản phẩm gì, giá bao ... cho đối thủ hội chép sản phẩm công ty Bởi vậy, doanh nghiệp bảo hiểm ngày trọng tới chất lượng bồi thường để khẳng định ưu sản phẩm so với sản phẩm doanh nghiệp bảo hiểm khác 1.6- Sản phẩm bảo...
 • 11
 • 560
 • 0
ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ TÁC DỤNG CỦA CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP

ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ TÁC DỤNG CỦA CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP

Kế toán

... khác Việt Nam, từ sau nghị định 100/CP ngày 18/12/1993, có nhiều công ty bảo hiểm hệ thống Bảo Việt đời làm cho tình hình cạnh tranh thị trường bảo hiểm ngày sôi động Trước tiên doanh nghiệp ... hướng kinh doanh nhiều nghiệp vụ bảo hiểm chí nghiệp vụ lại sửa đổi, hoàn thiện liên tục nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng khách hàng Tuy nhiên biết công ty bảo hiểm bán sản phẩm gì, giá bao ... cho đối thủ hội chép sản phẩm công ty Bởi vậy, doanh nghiệp bảo hiểm ngày trọng tới chất lượng bồi thường để khẳng định ưu sản phẩm so với sản phẩm doanh nghiệp bảo hiểm khác 1.6- Sản phẩm bảo...
 • 11
 • 2,454
 • 26
KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY SÁCH VIỆT NAM

KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY SÁCH VIỆT NAM

Quản trị kinh doanh

... xuất, chi phí kinh doanh in cho nhà sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, Việt Nam việc tính giá xuất phẩm (giá bìa) phí phát hành nan giải Nhà nớc không quản lý đợc giá, nhiều lúc giá xuất phẩm thị ... đánh giá trình độ kinh doanh doanh nghiệp, đóng vai trò động lực, sở cho tồn phát triển doanh nghiệp Hiệu kinh tế tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực tốt mục tiêu Chính trị - Xã hội mà Đảng Nhà ... tiêu xã hội làm tôn chỉ, làm định hớng cho doanh nghiệp thực kinh doanh, mục tiêu kinh tế điều kiện để doanh nghiệp thực mục tiêu xã hội D ới góc độ doanh nghiệp kinh doanh xuất phẩm, mục tiêu kinh...
 • 10
 • 3,029
 • 63
đặc điểm các hoạt động kinh doanh của chi nhánh nhct thành phố hà nội

đặc điểm các hoạt động kinh doanh của chi nhánh nhct thành phố hà nội

Quản trị kinh doanh

... công thương Việt Nam( NHCT VN) ngân hàng thương mại quốc doanh hàng đầu hệ thống ngân hàng nhà nước hình thành từ Vụ tín dụng công nghiệp Vụ tín dụng thương nghiệp ngân hàng nhà nước trung ương, ... có độ phức tạp có giá trị lớn theo quy định NHCT VN thời kỳ Thẩm định đánh giá rủi ro đề nghị cấu lại thời hạn trả nợ theo yêu cầu Giám đốc chi nhánh + Tái thẩm định, đánh giá rủi ro khoản bảo ... dụng + Thực thẩm định độc lập tái thẩm định: Thẩm định, xác định giới hạn tín dụng, khoản cấp tín dụng cho khách hàng có quan hệ tín dụng chi nhánh trình cấp có thẩm quyền định Thẩm định khoản vay,...
 • 22
 • 512
 • 0
hoạt động kinh doanh cá da trơn Việt Nam trên thị trường Mỹ và thị trường quốc tế

hoạt động kinh doanh cá da trơn Việt Nam trên thị trường Mỹ và thị trường quốc tế

Kinh tế - Thương mại

... phải mở thêm thị trờng III Những giải pháp cho sản phẩm Việt Nam với luật chống phá giá Mỹ Đối với phủ Việt Nam Chính phủ nên nhanh chóng ban hành luật chống phá giá Việt Nam để doanh nghiệp ... Thơng mại xác định Việt Nam khó thắng vụ kiện phá giá Các doanh nghiệp sản xuất cá da trơn Việt Nam dần tìm kiếm thị trờng Đây công việc không dễ dàng, đòi hỏi nỗ lực cực lớn doanh nghiệp nh ... Bộ thơng mại Việt Nam yêu cầu phía Hoa Kỳ huỷ bỏ quy định vô lý, hạn chế tác hại Việt Nam dây trỏ ngại cho việc thực Hiệp định Để khẳng định việc làm vô CFA, Bộ trởng Thơng mại Việt Nam gửi th...
 • 33
 • 305
 • 0
Tính bền vững về mặt tài chính của mô hình kinh doanh điện nông thôn trường hợp tỉnh Thái Nguyên

Tính bền vững về mặt tài chính của mô hình kinh doanh điện nông thôn trường hợp tỉnh Thái Nguyên

Kinh tế

... thu doanh thu ròng ; Dòng ngân l thu nh tr lãi vay) Các giá tr toán theo t 4.1.1 Doanh thu ròng t Doanh thu ròng t bán l Thu (VAT) t ti ài áp d nh Doanh thu ròng t t S th ãD c th u 3.2.4 Giá ... th th g trình ì ày Hi nông thôn không hoàn toàn thu ành kinh doanh bán l EVN mà m s không c mà s ãt t ù nhi doanh th ày V ày s ài làm rõ ph 2.2 Th hình kinh doanh Ho nhi ình th vùng nông thôn, ... Chính ph Ng m ên, T có 13 xã không bán theo giá HTX (Ng à, Ng ã th cao so v bán l HTX l (Báo B không theo b àc 10 B T B so v M Giá bán th Giá bán Nhà c ình tháng ên Kwh t HTX 600 830 HTX Lam...
 • 94
 • 160
 • 0
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu đèn báo hiệu từ thị trường Nhật Bản tại Công ty TNHH DACO

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu đèn báo hiệu từ thị trường Nhật Bản tại Công ty TNHH DACO

Quản trị kinh doanh

... tới hoạt động nhập doanh nghiệp Bên cạnh đó, nhu cầu mở rộng, phát triển hệ thống sở hạ tầng phục vụ doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trở nên ngày cấp thiết Đây coi hội cho doanh nghiệp tiếp cận hướng ... lãnh thổ Việt Nam từ nước từ khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật” Hoạt động nhập hiểu trình mua hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh xuất ... đoạn định Việc đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp có tác động thiết thực tìm hướng giảm chi phí hiệu nhằm tăng hiệu hoạt động kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận Hiệu kinh doanh...
 • 19
 • 190
 • 0
Tiểu luận dự báo dòng tiên hoạt động kinh doanh công ty phi tài chính trên thị trường chứng khoán việt nam

Tiểu luận dự báo dòng tiên hoạt động kinh doanh công ty phi tài chính trên thị trường chứng khoán việt nam

Kinh tế - Thương mại

... dòng tiền cần xem xét Thứ ba, doanh nghiệp Việt Nam hàng năm lập Dự toán tiền mặt hay Dự toán ngân quỹ với giả định định Các doanh nghiệp Việt Nam chưa có phương pháp dự báo dòng tiền khoa học, ... phí trả trước cuối kỳ tăng so với đầu kỳ Phương pháp ước tính giống phương pháp tính giá trị lưu chuyển tiền từ HĐKD theo phương pháp gián tiếp Việt Nam Các tác giả Gombola, M.J and Ketz, J.E ... nhuận doanh nghiệp, đánh giá tình hình quản trị tài doanh nghiệp Thứ tư, thông tin dòng tiền có tác dụng dự báo phá sản doanh nghiệp Beaver (1966) [45] người tiến hành dự báo khả phá sản doanh nghiệp...
 • 207
 • 169
 • 0
Quản lý hoạt động biểu diễn Quan họ trong cơ chế thị trường (2)

Quản lý hoạt động biểu diễn Quan họ trong cơ chế thị trường (2)

Kinh tế - Quản lý

... lý nhằm đạt mục tiêu đề Cũng nhiều nước giới, âm nhạc dân gian Việt Nam nguồn cội để âm nhạc Việt Nam phát triển Quan họ Bắc Ninh sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đặc sắc văn hóa dân gian Việt Nam ... hát làng với mà trở thành thi hát dân ca tiêu biểu đất Bắc, trở thành điệu quen thuộc người Việt Nam Tuy vậy, cần mạnh dạn nhìn nhận lại số vấn đề việc bảo tồn phát huy giá trị dân ca quan họ ... thống sở vật chất đơn vị không đáp ứng yêu cầu công biểu diễn chuyên nghiệp nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật công chúng Xuất phát từ thực tế đó, quan quản lý nhà nước cần xem xét, định hướng...
 • 15
 • 405
 • 10
Vai trò và tác dụng của Marketing đối với một doanh nghiệp thương mại trong cơ chế thị trường

Vai trò và tác dụng của Marketing đối với một doanh nghiệp thương mại trong cơ chế thị trường

Kinh tế - Thương mại

... phẩm, giải khó khăn rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt xác định hội doanh nghiệp, từ giúp doanh nghiệp đưa giải pháp kinh doanh có hiệu Marketing có chức quan trọng chức kết nối hoạt động doanh nghiệp ... gắt doanh nghiệp Hiện Nam Thành sử dụng phương pháp định giá theo mức giá hành, tức công ty lấy giá đối thủ cạnh tranh làm sở Là công ty trẻ tham gia thị trường, Nam Thành chủ trương: giá bán sản ... mục tiêu doanh nghiệp đề Các quan điểm quản trị Marketing tư tưởng Marketing đóng vai trò định hướng hoạt động Marketing doanh nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu mong muốn khách hàng giúp doanh nghiệp...
 • 31
 • 1,652
 • 2
DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá 2.2 Giá sản phẩm: Giá số tiền mà bán dự định thu đựơc người mua sản phẩm hàng hoá, dịch vụ mà họ cung cấp Chính sách giá đắn phương pháp xử ... sân chơi kinh doanh Đó qui luật cạnh tranh Trong chế kế hoạch hoá tập trung qui luật kinh doanh ý nghĩa Bởi DN nhà nước giao cho sản xuất loại mặt hàng, với số lượng có trước Vì nhà nước cân đối ... thừa nhận giá trị sử dụng hàng hoá dịch vụ b, Chức thực thị trường: thể chỗ thị trường nơi diễn hành vi mua bán hàng hoá dịchvụ Người bán cần giá trị hàng hoá, người mua lại cần giá trị dụngcủa...
 • 14
 • 289
 • 0
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài " vai trò và tác dụng của Marketing đối với một doanh nghiệp thương mại trong cơ chế thị trường " docx

Báo cáo khoa học

... phẩm, giải khó khăn rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt xác định hội doanh nghiệp, từ giúp doanh nghiệp đưa giải pháp kinh doanh có hiệu Marketing có chức quan trọng chức kết nối hoạt động doanh nghiệp ... Như doanh nghiệp cần phải hiểu khái niệm Marketing xác định quan điểm tiếp cận nghiên cứu vận dụng Marketing vào hoạt động kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp tới hướng doanh nghiệpđịnh hướng doanh ... mục tiêu doanh nghiệp đề Các quan điểm quản trị Marketing tư tưởng Marketing đóng vai trò định hướng hoạt động Marketing doanh nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu mong muốn khách hàng giúp doanh nghiệp...
 • 32
 • 658
 • 1
chi phí tính giá thành ở doanh nghiệp sản xuất trong cơ chế thị trường

chi phí tính giá thành doanh nghiệp sản xuất trong cơ chế thị trường

Kế toán

... toán giá thành giá thành đơn vị đối tợng tính giá thành theo khoản mục định kỳ tính giá thành xác định Định kỳ, cung cấp báo cáo quản trị chi phí giá thành cho lãnh đạo doanh nghiệp để tiến hành ... phơng pháp này, giá trị SPDD bao gồm giá trị NVL tiêu hao nằm sản phẩm dở chi phí chế biến nằm hết thành phẩm VI Phơng pháp tính giá thành sản phẩm: Phơng pháp tính giá thành sản phẩm phơng pháp ... chọn phơng pháp tính giá thành cho thích hợp với đối tợng tính giá thành Tính giá thành sản phẩm xác giúp cho việc đánh giá xác kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, giúp cho nhà quản...
 • 72
 • 363
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... toán giá thành giá thành đơn vị đối tợng tính giá thành theo khoản mục định kỳ tính giá thành xác định Định kỳ, cung cấp báo cáo quản trị chi phí giá thành cho lãnh đạo doanh nghiệp để tiến hành ... phơng pháp này, giá trị SPDD bao gồm giá trị NVL tiêu hao nằm sản phẩm dở chi phí chế biến nằm hết thành phẩm VI Phơng pháp tính giá thành sản phẩm: Phơng pháp tính giá thành sản phẩm phơng pháp ... chọn phơng pháp tính giá thành cho thích hợp với đối tợng tính giá thành Tính giá thành sản phẩm xác giúp cho việc đánh giá xác kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, giúp cho nhà quản...
 • 34
 • 275
 • 0
Phân tích thựctrạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các nhà máy thủy điện độc lập trong cơ chế thị trường điện một người mua

Phân tích thựctrạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các nhà máy thủy điện độc lập trong cơ chế thị trường điện một người mua

Kinh tế - Quản lý

... ĐIỆN (Hiện thuộc sở hữu Nhà nước tư nhân) (Thuộc sở hữu Nhà nước) Cạnh tranh CGM Độc quyền Nhà nước SMO SMO TNO TNO KHỐI BÁN BUÔN, PHÂN PHỐI & BÁN LẺ (Hiện thuộc sở hữu Nhà nước, cổ phần hóa) ... trường, doanh thu tiêu quan trọng định mức lợi nhuận doanh nghiệp Khi cố định yếu tố đầu vào, doanh thu tăng lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên, phân tích doanh thu hoàn toàn phụ thuộc vào giá bán ... nhiều nước giới cho thấy tiến khoa học quản lý ngành kinh tế lượng Nó tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng doanh nghiệp giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp...
 • 100
 • 394
 • 1
Hoàn thiện quản lý các doanh nghiệp dịch vụ trong cơ chế thị trường ở VIệt Nam (ứng dụng trong ngành du lịch)

Hoàn thiện quản lý các doanh nghiệp dịch vụ trong cơ chế thị trường VIệt Nam (ứng dụng trong ngành du lịch)

Kinh tế - Quản lý

... SJC Ngân hàng Phương Đơng cho vay mua nhà ở, nhà với mức vay khơng q 70% trị giá nhà thỏa thuận mua bán, khơng vượt q 70% trị giá nhà mua dùng làm tài sản chấp, khơng vượt q 80% trị giá bất động ... phát trước giá bất động sản bị định KI L giá vượt xa giá trị thật phải nhiều năm thị trường có khả hồi phục với hàng ngàn tỷ USD thiệt hại Greenspan cảnh báo việc giảm giá trị lớn số giá trị bất ... cảnh báo giá nhà bị đầu tăng giá q xa giá trị thực Rất nhiều nhà đầu tư qn ngun tắc đầu tư trở thành người đầu thứ thiệt Họ mua nhà để sau trao đổi bán lại kiếm lời Họ qn xảy khủng hoảng nhà họ...
 • 82
 • 135
 • 0
KHÁI NIỆM KHÁCH SẠN VÀ NỘI DUNG, ĐẶC ĐIỂM, BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN

KHÁI NIỆM KHÁCH SẠN VÀ NỘI DUNG, ĐẶC ĐIỂM, BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN

Kinh tế - Thương mại

... cứu thị trường để xác định xu hướng biến động nguồn khách, xác định đặc điểm nguồn khách làm sở cho việc xác định giải pháp thu hút khách + Tăng cường công tác quảng bá, củng cố mở rộng quan hệ ... vụ vui chơi giải trí chưa dtc mở rộng karaoke, Massage dịch vụ khác dạng hình thức chưa ý mở rộng nên doanh thu mang lại không cao Cơ cấu chi phí: Hiệu kinh doanh doanh nghiệp xác định dựa vào ... ngày gay gắt cạnh tranh đối thủ kinh doanh lĩnh vực Với xu hướng đó, tất doanh nghiệp phải tìm phương hướng biện pháp nhằm thu hút khách đến với doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho vị thị trường Với...
 • 35
 • 30,110
 • 40

Xem thêm