giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phương nam

Luận văn Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Luận văn Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Kinh tế

... 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .7 1.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .7 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Mục tiêu công tác quản trị rủi ro tín dụng ... Tình hìnnh vận dụng hiệp ước Basel quản trị rủi ro tín dụng NHTMCP Phương Nam 52 2.2.2.6 Đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam 54 ... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tên tổ chức: NGÂN...
 • 116
 • 1,588
 • 7
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB).DOC

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB).DOC

Kế toán

... nội Trong Đại hội đồng cổ đông quan thẩm quyền cao ngân hàng bầu Hội đồng quản trị quan kiểm soát Hội đồng quản trị thành lập uỷ ban làm tham mu cho Hội đồng quản trị việc quản trị ngân hàng ... vấn đề tín dụng hoạt động tín dụng NHTM : tín dụng gì, vai trò tín dụng, hình thức tín dụng quy trình tín dụng áp dụng hoạt động tín dụng NHTM Trình bày cụ thể phân tích TCDN hoạt động tín dụng ... góp phần hạn chế rủi ro nâng cao hiệu tín dụng Quy trình tín dụng tổng quát bao gồm bớc sau: 1.1.4.1 Thiết lập hồ sơ tín dụng Hồ sơ tín dụng văn biểu quan hệ ngân hàng khách hàng vay vốn Để có...
 • 83
 • 971
 • 3
Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I.DOC

Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I.DOC

Quản trị kinh doanh

... nhau, phương pháp so sánh, phương pháp đối chiếu, phương pháp đồ thị, phương pháp biểu đồ,…nhưng chủ yếu nhà phân tích sử dụng số biện pháp như: Phương pháp so sánh, phương pháp tỷ số phương pháp ... tâm ứng dụng phương pháp tài Dupont Đây phương pháp phân tích số tài dựa tỷ lệ so sánh với doanh thu áp dụng hiệu công ty Dupont nên sau gọi phương pháp tài Dupont, nhiều nhà quản trị áp dụng phân ... Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I 2.2.3 Phương pháp phân tích tài công ty Công ty sử dụng hai phương pháp phân tích truyền thống phương pháp so sánh phương pháp tỷ số Đây hai phương pháp...
 • 84
 • 805
 • 5
Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I

Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I

Quản trị kinh doanh

... nhau, phương pháp so sánh, phương pháp đối chiếu, phương pháp đồ thị, phương pháp biểu đồ,…nhưng chủ yếu nhà phân tích sử dụng số biện pháp như: Phương pháp so sánh, phương pháp tỷ số phương pháp ... tâm ứng dụng phương pháp tài Dupont Đây phương pháp phân tích số tài dựa tỷ lệ so sánh với doanh thu áp dụng hiệu công ty Dupont nên sau gọi phương pháp tài Dupont, nhiều nhà quản trị áp dụng phân ... Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I 2.2.3 Phương pháp phân tích tài công ty Công ty sử dụng hai phương pháp phân tích truyền thống phương pháp so sánh phương pháp tỷ số Đây hai phương pháp...
 • 84
 • 613
 • 1
Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại xí nghiệp dược phẩm TWI

Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại xí nghiệp dược phẩm TWI

Tài chính - Ngân hàng

... Nhà nớc Việt Nam ban hành hiệu lực phù hợp với xu hớng phát triển kinh tế yêu cầu quản lý thời gian tới Mỗi nớc sách quản lý yêu cầu quản lý khác tùy điều kiện Do vậy, tất thành phần kinh ... nghiệp cha sử dụng phơng pháp phân tích tài Dupont, phơng pháp đợc áp dụng phổ biến nhiều nớc phát triển Việt Nam doanh nghiệp áp dụng phơng pháp họ 38 cảm thấy mẻ khó hiểu Thật phơng pháp đơn giản, ... tuyệt đối, hiệu quả, tiết kiệm sử dụng thuốc nhân dân - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất, bảo quản, lu thông, quản lý thuốc...
 • 99
 • 406
 • 0
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của SHB

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của SHB

Tài chính - Ngân hàng

... nội Trong Đại hội đồng cổ đông quan thẩm quyền cao ngân hàng bầu Hội đồng quản trị quan kiểm soát Hội đồng quản trị thành lập cácuỷ ban làm tham mu cho Hội đồng quản trị việc quản trị ngân hàng ... doanh nghiệp hoạt động tín dụng NHTM 1.1 Tín dụng hoạt động tín dụng NHTM chế thi thị trờng 1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản ngân hàng bên vay ngân hàng chuyển giao tài ... khác chia tín dụng thành loại nh sau: 1.1.2.1 Theo thời hạn tín dụng Gồm loại hình tín dụng chính: -Tín dụng ngắn hạn: loại tín dụng thời hạn dới năm -Tín dụng trung hạn: loại tín dụng có...
 • 84
 • 770
 • 7
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích Tài chính Doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích Tài chính Doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... nội Trong Đại hội đồng cổ đông quan thẩm quyền cao ngân hàng bầu Hội đồng quản trị quan kiểm soát Hội đồng quản trị thành lập cácuỷ ban làm tham mu cho Hội đồng quản trị việc quản trị ngân hàng ... doanh nghiệp hoạt động tín dụng NHTM 1.1 Tín dụng hoạt động tín dụng NHTM chế thi thị trờng 1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản ngân hàng bên vay ngân hàng chuyển giao tài ... tin tín dung ngân hàng CIC Ngân hàng tổ chức phận quản lý thông tin khách hàng riêng, cán tín dụng dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết mạng nội ngân hàng Mặt khác hầu hết cán tín dụng ngân hàng...
 • 66
 • 841
 • 3
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Kinh tế - Thương mại

... dng hp lý s gúp phn hn ch ri ro v nõng cao hiu qu tớn dng Quy trỡnh tớn dng tng quỏt bao gm cỏc bc sau: 1.1.4.1 Thit lp h s tớn dng Lớp: TCDN C K7 Học Viện Ngân Hàng Khóa luận tốt nghiệp -6- ... ớt nht phi bng 1.Thụng thng ngõn hng thng ỏnh giỏ cao doanh nghip cú h s bng H s cao th hin kh nng toỏn cao so vi ngha v toỏn, nhiờn nu quỏ cao cng cú th doanh nghip ó u t quỏ mc vo ti sn hin ... cú tớnh c lp cao ú khụng b rng buc hay b sc ộp ca cỏc khon n vay, ngõn hng thng mong mun doanh nghip m mỡnh ti tr cú h s ny cng cao cng tt, vỡ trng hp Lớp: TCDN C K7 Học Viện Ngân Hàng Khóa luận...
 • 86
 • 497
 • 5
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Tài chính - Ngân hàng

... ngân hàng đến hạn toán Khái niệm tín dụng ngân hàng đợc phát biểu ngắn gọn nh sau: tín dụng ngân hàng quan hệ giao dịch ngân hàng khách hàng ngân hàng chuyển giao vốn tiền cho khách hàng sử dụng ... vấn đề tín dụng hoạt động tín dụng NHTM : tín dụng gì, vai trò tín dụng, hình thức tín dụng quy trình tín dụng áp dụng hoạt động tín dụng NHTM Trình bày cụ thể phân tích TCDN hoạt động tín dụng ... góp phần hạn chế rủi ro nâng cao hiệu tín dụng Quy trình tín dụng tổng quát bao gồm bớc sau: 1.1.4.1 Thiết lập hồ sơ tín dụng Hồ sơ tín dụng văn biểu quan hệ ngân hàng khách hàng vay vốn Để có...
 • 84
 • 475
 • 3
Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của DN phục vụ hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội. Thực trạng và giải pháp

Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của DN phục vụ hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội. Thực trạng và giải pháp

Tài chính - Ngân hàng

... nhuận Trong hoạt động kinh doanh NHTM vô số rủi ro xẩy nh là: rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro tín dụngvà rủi ro bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác Do đó, để phòng ngừa hạn chế rủi ro, ... động tín dụng ngân hàng thơng mại 1.1 Hoạt động tín dụng NHTM kinh tế thị trờng 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng cuả NHTM Tín dụng giao dịch tài sản( tiền hàng hoá) bên cho vay (ngân hàng định ... trng tín dụng lòng tin, tính thời hạn tính hoàn trả 1.1.2 Các hình thức tín dụng 1.1.2.1 Theo đối tợng tín dụng: Gồm hai loại: - Tín dụng vốn đầu t tài sản ngắn hạn: Là loại tín dụng đợc sử dụng...
 • 80
 • 494
 • 0
452 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Công ty Điện lực Hà Nội 

452 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Công ty Điện lực Hà Nội 

Tài chính - Ngân hàng

... vụ khách hàng mở tài khoản ngân hàng khác toán vốn thân ngân hàng TTBT đợc áp dụng ngân hàng khác hệ thống với áp dụng đơn vị ngân hàng thuộc hệ thống ngân hàng Tuỳ thuộc vào phơng pháp trao ... thống ngân hàng từ cấp thành ngân hàng cấp Ngân hàng nhà nớc Ngân hàng chuyên doanh Thời kỳ 1990 đến nay, với việc ban hành pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, công ty tài (24/9/1990) hàng ... quan hệ ngân hàng Thanh toán vốn ngân hàng tác dụng điều hoà vốn nội hệ thống ngân hàng với nâng cao hiệu sử dụng vốn.Do nhu cầu vốn chủ thể kinh tế biến động nên không ngân hàng đảm bảo chắn...
 • 61
 • 393
 • 1
Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Xí nghiệp dược phẩm TƯ1

Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Xí nghiệp dược phẩm TƯ1

Tài chính - Ngân hàng

... Nhà nớc Việt Nam ban hành hiệu lực phù hợp với xu hớng phát triển kinh tế yêu cầu quản lý thời gian tới Mỗi nớc sách quản lý yêu cầu quản lý khác tùy điều kiện Do vậy, tất thành phần kinh ... nghiệp cha sử dụng phơng pháp phân tích tài Dupont, phơng pháp đợc áp dụng phổ biến nhiều nớc phát triển Việt Nam doanh nghiệp áp dụng phơng pháp họ cảm thấy mẻ khó hiểu Thật phơng pháp đơn giản, ... tuyệt đối, hiệu quả, tiết kiệm sử dụng thuốc nhân dân - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất, bảo quản, lu thông, quản lý thuốc...
 • 99
 • 167
 • 0
Giai pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng SHB

Giai pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng SHB

Tài chính - Ngân hàng

... Hội đồng quản trị thành lập cácuỷ ban làm tham mu cho Hội đồng quản trị việc quản trị ngân hàng Và bầu tổng giám đốc ngời chịu trách nhiệm trứơc Hội đồng quản trị pháp luật hoạt động ngân hàng Các ... doanh nghiệp hoạt động tín dụng NHTM 1.1 Tín dụng hoạt động tín dụng NHTM chế thi thị trờng 1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản ngân hàng bên vay ngân hàng chuyển giao tài ... khác chia tín dụng thành loại nh sau: 1.1.2.1 Theo thời hạn tín dụng Gồm loại hình tín dụng chính: -Tín dụng ngắn hạn: loại tín dụng thời hạn dới năm -Tín dụng trung hạn: loại tín dụng có...
 • 85
 • 449
 • 0
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC Ở VIETCOMBANK

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC Ở VIETCOMBANK

Tài chính - Ngân hàng

... tích tình hình rủi ro tín dụng nhà quản trị toàn diện sát thực Thứ ba Ngân hàng nên sử dụng hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng Hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng Dự phòng bù đắp rủi ro = ... chứng tỏ công tác quản lý chi phí ngân hàng kém, đòi hỏi ngân hàng cần thay đổi thích hợp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng Thứ hai Techcombank chưa tính toán sử dụng phương pháp phân tích ... Thu nhập cổ phần Lợi nhuận sau thuế TNCP = _ Chi trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi ∑ Số cổ phần thường Cổ tức = Thu nhập cổ phần x Tỷ lệ chia cổ tức Với NHTM cổ phần Vietcombank cổ tức cổ phần điều...
 • 35
 • 410
 • 0
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC Ở TECHCOMBANK

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC Ở TECHCOMBANK

Tài chính - Ngân hàng

... tích tình hình rủi ro tín dụng nhà quản trị toàn diện sát thực Thứ ba Ngân hàng nên sử dụng hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng Hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng Dự phòng bù đắp rủi ro = ... chứng tỏ công tác quản lý chi phí ngân hàng kém, đòi hỏi ngân hàng cần thay đổi thích hợp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng Thứ hai Techcombank chưa tính toán sử dụng phương pháp phân tích ... Thu nhập cổ phần Lợi nhuận sau thuế TNCP = _ Chi trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi ∑ Số cổ phần thường Cổ tức = Thu nhập cổ phần x Tỷ lệ chia cổ tức Với NHTM cổ phần Techcombank cổ tức cổ phần điều...
 • 35
 • 383
 • 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP SÀI GÒN HÀ NỘI

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP SÀI GÒN HÀ NỘI

Kế toán

... tác quản lý tập trung theo mô hình ngân hàng đại - Nâng cao hiệu hoạt động quản lý vốn: đặt mục tiêu nâng cao hiệu kinh doanh cải tiến công tác quản trị rủi ro cách xây dựng hệ thống quản trị rủi ... động tín dụng định hướng phát triển hầu hết ngân hàng thương mại Một ngân hàng hoạt động tín dụng tốt hiệu phải ngân hàng khả nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro đưa biện pháp, giải pháp ... hoạt động tín dụng Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến điều trình thực quy trình tín dụng ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng cho hạn chế tối đa rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Một...
 • 19
 • 326
 • 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tài chính - Ngân hàng

... tác quản lý tập trung theo mô hình ngân hàng đại - Nâng cao hiệu hoạt động quản lý vốn: đặt mục tiêu nâng cao hiệu kinh doanh cải tiến công tác quản trị rủi ro cách xây dựng hệ thống quản trị rủi ... thống ngân hàng mà hoạt động tín dụng chiếm tới 70%- 80% doanh thu hoạt động ngân hàng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cần thiết Muốn đạt điều ngân hàng phải sách giải pháp nhằm nầng cao ... động tính hình thức Cán tín dụng phải đánh giá vai trò công tác phân tích tài hoạt động tín dụng từ áp dụng cách linh hoạt hiệu quy trình tín dụnga hoạt động tín dụng ngân hàng 3.2.2 Nâng cao...
 • 20
 • 335
 • 0
Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phân tích BCTC ở Techcombank

Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phân tích BCTC ở Techcombank

Tài chính - Ngân hàng

... hình rủi ro tín dụng nhà quản trị đợc toàn diện sát thực Thứ ba Ngân hàng nên sử dụng hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng Nợ hạn khó đòi Dự phòng bù đắp rủi ro Hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng = ... Thu nhập cổ phần Số cổ phần thờng TNCP = Lợi nhuận sau thuế Chi trả cổ tức cho cổ phiếu u đãi _ Cổ tức = Thu nhập cổ phần x Tỷ lệ chia cổ tức Với NHTM cổ phần nh Techcombank cổ tức cổ phần điều ... chứng tỏ công tác quản lý chi phí ngân hàng kém, đòi hỏi ngân hàng cần thay đổi thích hợp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng Thứ hai Techcombank cha tính toán sử dụng phơng pháp phân tích...
 • 32
 • 275
 • 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP SÀI GÒN –HÀ NỘI (SHB)

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP SÀI GÒN –HÀ NỘI (SHB)

Tài chính - Ngân hàng

... tác quản lý tập trung theo mô hình ngân hàng đại - Nâng cao hiệu hoạt động quản lý vốn: đặt mục tiêu nâng cao hiệu kinh doanh cải tiến công tác quản trị rủi ro cách xây dựng hệ thống quản trị rủi ... trình thực quy trình tín dụng ngân hàng thơng mại hoạt động tín dụng cho hạn chế tối đa rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Một thực tế dễ nhận thấy rủi ro tín dụng thờng xảy nhiều ... ngân hàng mà hoạt động tín dụng chiếm tới 70%- 80% doanh thu hoạt động ngân hàng nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng cần thiết Muốn đạt đợc điều ngân hàng phải sách giải pháp nhằm nầng cao...
 • 26
 • 279
 • 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Tài chính - Ngân hàng

... lựa phương pháp phân tích hiệu 3.2.4 Lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp Ngoài hai phương pháp truyền thống, công ty nên sử dụng kết hợp với số phương pháp khác phương pháp loại trừ Phương pháp ... hạn sao; Những rủi ro kinh doanh rủi ro tài rủi ro tín dụng doanh nghiệp cảnh báo nào; Lợi nhuận cổ phiếu; 3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn thông tin sử dụng phân tích Để đảm bảo tính khách quan ... tiến, không ngừng nâng cao trình độ quản trị tài thông qua công tác phân tích tài Phân tích tài thành công không giúp nâng cao kỹ phân tích, lực quản trị tài chính,…mà góp phần vào việc phát...
 • 23
 • 411
 • 1

Xem thêm