giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động định giá tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quang trung

Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phấn phát triển công nghệ tài nguyên môi trường

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phấn phát triển công nghệ tài nguyên môi trường

Kinh tế - Quản lý

... cấp Chi phí tài Chi phí tài công ty chủ yếu khoản chi t khấu toán cho khách hàng toán tiền hàng sớm Lãi vay trả hàng tháng cho ngân hàng 10.1.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu tài chi phí tài 10.1.1.2.1 ... sản cố định: Nguyên tắc xác định nguyên giá tài sản cố định: toàn chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ để có tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Nguyên giá= ... Phương pháp ghi nhận hạch toán doanh thu tài chi phí tài Doanh thu tài Doanh thu hoạt động tài công ty khoản tiền lãi từ số dư tài khoản ngân hàng, chi t khấu toán doa toán tiền hàng sớm cho nhà...
 • 85
 • 645
 • 0

77 Kế toán của Công ty cổ phần phát triển cấp thoát nước môi trường trong kỳ tháng 02 quý I năm 2006

77 Kế toán của Công ty cổ phần phát triển cấp thoát nước và môi trường trong kỳ tháng 02 quý I năm 2006

Kế toán

... R/0 300G 1.1 Cách tính giá tài sản cố định * Khái niệm Tài sản cố định (TSCĐ) t liệu lao động chủ yếu tài sản khác doanh nghiệp dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh có giá trị lớn ( 10 triệu) ... quý I năm 2006 I Kế toán tài sản cố định Liệt kê phân loại tài sản cố định công ty (nêu tiêu nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị lại Tài sản cố định công ty cổ phần phát triển xây dựng công nghệ ... Tài sản cố định tăng góp vốn liên doanh Nguyên giá = + + a6 Tài sản cố định tăng nhận biết tăng viện trợ không hoàn lại = ++ b Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình b1 Mua =+ b2 Tài sản...
 • 103
 • 409
 • 1

Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần vấn dịch vụ tài nguyên môi trường

Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần tư vấn dịch vụ tài nguyên môi trường

Kinh tế - Thương mại

... Sở Kế hoạch Đầu thành phố Hà Nội cấp Mã số thuế: 0105557158 Tài khoản ngân hàng: 22010000403736, Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thăng Long - Hà Nội Giấy phép hoạt động Đo đạc ... người địa lý, phục vụ công tác xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, cộng đắc lực cho nhà đầu lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, xây dựng, phát triển đô thị dịch vụ hỗ trợ quản lý đầu Kinh nghiệm ... lao động phục vụ kinh doanh công ty tiến hành tổ chức thuê lao động bên Công ty không ngừng bồi dưỡng kiến thức cho cán công nhân viên nhằm nâng cao lực làm việc, đạt hiệu cao hoạt động sản xuất...
 • 138
 • 148
 • 0

hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh thương mại đông hỷ - công ty cổ phần phát triển thương mại thái nguyên

hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh thương mại đông hỷ - công ty cổ phần phát triển thương mại thái nguyên

Kinh tế - Quản lý

... hàng hóa N TK 156 Hàng hóa Có -Tr giá mua c a hàng hóa nh p kho -Tr giá th c t c a hàng hóa xu t kho k -Chi phí thu mua hàng hóa -Tr giá hàng hóa tr l i bán, -Tr giá hàng hóa phát hi n th a CKTM, ... gi ng -K t chuy n tr giá hàng hóa t n kho cu i -Phân b chi phí thu mua cho hàng bán k -Tr giá hàng hóa phát hi n thi u h t, m t mát -K t chuy n tr giá hàng t SDCK: Tr giá hàng hóa th c t t n kho ... n Tài g c Có c khách hàng -Tr giá v n hàng hóa b khách hàng ho c i lý tr l i -K t chuy n tr giá hàng hóa g uk nh SDCK: Tr giá hàng hóa g c ch p nh n cu i k a 10 1.2.2.3 Tài kho n Giá v n hàng...
 • 89
 • 127
 • 0

hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần phát triển thương mại thái nguyên

hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần phát triển thương mại thái nguyên

Kinh tế - Quản lý

... theo giá th c t c a s hàng xu c c t c a hàng mua cs tính giá th c t c a hàng xu c v y giá tr hàng t n kho cu i k s giá th c t c a s hàng mua vào sau u lo i hàng hóa thi t y c bi i mua bán theo giá ... tr : Tr giá hàng hóa + Tr giá hàng hóa nh p KTK S ng hàng hóa +S ng hàng nh p KTK Tr giá xu t kho = S ng xu Tr giá t n kho = S ng t i l n nh p pháp này, sau m i l n nh p kho, k tính tr giá xu ... thu n TK 531 Hàng bán b tr l i TK 33311 TK 532 Gi m giá hàng bán K/c chi t kh i, doanh thu hàng bán b tr l i, gi m giá hàng bán phát sinh kì 1.10 K nh k t qu bán hàng DNTM h ch toán hàng t n kho...
 • 106
 • 230
 • 0

Luận văn hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh thương mại đông hỷ công ty cổ phần phát triển thương mại thái nguyên

Luận văn hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh thương mại đông hỷ công ty cổ phần phát triển thương mại thái nguyên

Kế toán

... hàng hóa N TK 156 Hàng hóa Có -Tr giá mua c a hàng hóa nh p kho -Tr giá th c t c a hàng hóa xu t kho k -Chi phí thu mua hàng hóa -Tr giá hàng hóa tr l i bán, -Tr giá hàng hóa phát hi n th a CKTM, ... gi ng -K t chuy n tr giá hàng hóa t n kho cu i -Phân b chi phí thu mua cho hàng bán k -Tr giá hàng hóa phát hi n thi u h t, m t mát -K t chuy n tr giá hàng t SDCK: Tr giá hàng hóa th c t t n kho ... n Tài g c Có c khách hàng -Tr giá v n hàng hóa b khách hàng ho c i lý tr l i -K t chuy n tr giá hàng hóa g uk nh SDCK: Tr giá hàng hóa g c ch p nh n cu i k a 10 1.2.2.3 Tài kho n Giá v n hàng...
 • 89
 • 171
 • 0

Luận văn hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần phát triển thương mại thái nguyên

Luận văn hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần phát triển thương mại thái nguyên

Kế toán

... theo giá th c t c a s hàng xu c c t c a hàng mua cs tính giá th c t c a hàng xu c v y giá tr hàng t n kho cu i k s giá th c t c a s hàng mua vào sau u lo i hàng hóa thi t y c bi i mua bán theo giá ... tr : Tr giá hàng hóa + Tr giá hàng hóa nh p KTK S ng hàng hóa +S ng hàng nh p KTK Tr giá xu t kho = S ng xu Tr giá t n kho = S ng t i l n nh p pháp này, sau m i l n nh p kho, k tính tr giá xu ... thu n TK 531 Hàng bán b tr l i TK 33311 TK 532 Gi m giá hàng bán K/c chi t kh i, doanh thu hàng bán b tr l i, gi m giá hàng bán phát sinh kì 1.10 K nh k t qu bán hàng DNTM h ch toán hàng t n kho...
 • 106
 • 116
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần vấn Dịch vụ Công nghệ Tài nguyên – Môi trường

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Công nghệ Tài nguyên – Môi trường

Công nghệ thông tin

... nghiệp chi phí giao nhận vận tải, bảo hiểm, dự trữ, bảo quản hàng hóa, chi phí hao hụt hàng hóa, chi phí tiền lương cho người bán hàng quản lý, chi phí làm thủ tục mua bán, chi phí cho dịch vụ mua ... cáo tài hàng năm; Thông qua định hướng phát triển công ty, định bán số tài sảngiá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi sổ kế toán công ty 2.2.2 Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản ... lao động, để sử dụng có hiệu vốn, tài sản Nhà nước huy động thêm vốn xã hội vào phát triển sản xuất kinh doanh; tạo động lực mạnh mẽ chế quản lý động, có hiệu cho doanh nghiệp Nhà nước; phát...
 • 90
 • 867
 • 1

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần vấn Dịch vụ Công nghệ Tài nguyên – Môi trường

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Công nghệ Tài nguyên – Môi trường

Kinh tế - Thương mại

... là: “Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần vấn Dịch vụ Công nghệ Tài nguyên – Môi trường” Đối ng ngiên cứu đề tài: Lý luận thực tiễn hiệu hoạt động kinh doanh ... cáo tài hàng năm; Thông qua định hướng phát triển công ty, định bán số tài sảngiá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi sổ kế toán công ty 2.2.2 Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản ... lao động, để sử dụng có hiệu vốn, tài sản Nhà nước huy động thêm vốn xã hội vào phát triển sản xuất kinh doanh; tạo động lực mạnh mẽ chế quản lý động, có hiệu cho doanh nghiệp Nhà nước; phát...
 • 89
 • 557
 • 1

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần vấn dịch vụ công nghệ tài nguyên – môi trường

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn dịch vụ công nghệ tài nguyên – môi trường

Quản trị kinh doanh

... là: “Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần vấn Dịch vụ Công nghệ Tài nguyên – Môi trường” Đối ng ngiên cứu đề tài: Lý luận thực tiễn hiệu hoạt động kinh doanh ... nghiệp chi phí giao nhận vận tải, bảo hiểm, dự trữ, bảo quản hàng hóa, chi phí hao hụt hàng hóa, chi phí tiền lương cho người bán hàng quản lý, chi phí làm thủ tục mua bán, chi phí cho dịch vụ mua ... cáo tài hàng năm; Thông qua định hướng phát triển công ty, định bán số tài sảngiá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi sổ kế toán công ty 2.2.2 Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản...
 • 57
 • 422
 • 0

Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần phát triển thương mại thái nguyên

Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần phát triển thương mại thái nguyên

Kinh tế - Quản lý

... Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng khấu trừ toàn bộ; b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa, dịch vụ ... tăng giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ bán nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng; b) Giá trị gia tăng xác định giá toán hàng hóa, dịch vụ bán trừ giá toán hàng hóa, dịch vụ mua vào ng ... thuế giá trị gia tăng Giá trị gia tăng phần giá trị tăng thêm sản phẩm, hàng hóa dịch vụ sở sản xuất, chế biến, thương mại tác động vào nguyên vật liệu thô hay hàng hóa dịch vụ mua vào làm cho giá...
 • 86
 • 291
 • 0

báo cáo thực tập công ty cổ phần phát triển thương mại thái nguyên chi nhánh thương mại đồng hỷ

báo cáo thực tập công ty cổ phần phát triển thương mại thái nguyên chi nhánh thương mại đồng hỷ

Tài chính thuế

... môn cho cán nhân viên Chi nhánh Về vấn đề định hướng phát triển nguồn nhân lực: 24 Trong ng lai Chi nhánh tiếp tục đầu nâng cao trình độ cho nhân viên, phát triển kỹ cho người lao động; ... 137,76%.Việc tăng xuất phát từ khấu hao tài sản cố định Chi nhánh nghiệp vụ nhượng bán, lý Chi nhánh ý tới việc đầu thêm vào máy móc thiết bị, nhà xưởng để nâng cao lực sản xuất Chi nhánh Chỉ tiêu ... thu từ hoạt động tài chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng chi t khấu toán hưởng mua hàng hoá, dịch vụ mà làm tăng doanh thu từ hoạt động tài Chi nhánh 10 Chi phí tài chính: Với Chi nhánh công...
 • 38
 • 456
 • 0

DỰ án THÀNH lập CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG tái tạo GFR

DỰ án THÀNH lập CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG tái tạo GFR

Kinh tế - Thương mại

... QUY MÔ HÌNH THỨC ĐẦU Quy mô đầu tư: Công suất xưởng sản xuất: Dự kiến sản lượng 10tấn/ngày Dây chuyền gồm có: máy ép công suất 250kg/h 1máy ép 500kg/h máy sấy khô nguyên liệu đầu vào Hiệu ... nhiễm môi trường Chi phí sản xuất cần thiết cho thành phẩm Dưới đề cấp đến trường hợp nhiều để có nguyên liệu đủ sản xuất sản phẩm: Tức nguyên liệu đầu vào có độ ẩm cao phải đưa vào lò sấy để nguyên ... Ninh, Nam Định - Nguồn nhân công rẻ ổn định * Tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm sau sản xuất ký hợp đồng thu mua bao tiêu 100% Vì mối lo tiêu thụ sản phẩm sau sản xuất Khả thu hồi vốn Với cách tính chia...
 • 13
 • 453
 • 2

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH THƯƠNG MẠI ĐÔNG HỶ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI NGUYÊN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH THƯƠNG MẠI ĐÔNG HỶ CÔNG TY     CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI NGUYÊN

Kế toán

... Phòng Kế toán: Tham mưu cho giám đốc công tác tài kế toán phục vụ cho hoạt động kinh doanh chi nhánh Chịu trách nhiệm trước giám đốc chi nhánh công tác tài kế toán chi nhánh Tổ chức mạng lưới ... với giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí cần thiết khác phát sinh trình bảo quản tiêu thụ hàng hóa Chi phí bán hàng ... 102010000446950 ngân hàng TMCP Công thương Việt NamChi nhánh Thái Nguyên – Phòng giao dịch Núi Voi Chức năng: Chức chi nhánh khai thác sử dụng có hiệu tài sản, vật tư, tiền vốn, lao động, đồng...
 • 107
 • 453
 • 0

Kế toán bán mặt hàng máy vi tính tạị Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Công Nghệ Thiết Bị Tùng Anh

Kế toán bán mặt hàng máy vi tính tạị Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Công Nghệ Và Thiết Bị Tùng Anh

Kế toán

... doanh bất động sản: Tài khoản dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu doanh thu bán, lý bất động sản đầu Ngoài kế toán sử dụng số tài khoản khác như: TK 632- “ Giá vốn bán hàng ... theo giá bán hàng hóa Giá bán hàng hóa DN xác định nguyên tăc phải đảm bảo bù đắp giá vốn, chi phí bỏ đồng thời đảm bảo cho DN có khoản lợi nhuận định mức + Ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng ... phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho Phương pháp tính theo giá đích danh: Được áp dụng DN có loại hàng ổn định nhân diện Theo phương pháp này, sản phẩm vật hàng hóa xuất kho thuộc lô hàng...
 • 85
 • 436
 • 0

Hoàn thiện kế toán bán mặt hàng máy vi tính tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Nam Việt

Hoàn thiện kế toán bán mặt hàng máy vi tính tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Nam Việt

Kế toán

... hng, c m riờng cho tng TK tin mt v tin gi cú th theo dừi cho tng loi tin + S cỏi: M cho cỏc TK 511, 521, 632, 111, 112, 131, 156 + S chi tit: K toỏn m s chi tit theo dừi doanh thu chi tit theo ... Phiu Chi v Ch ký ca ngi cú thm quyn ã Kim tra s tin thu vo hoc chi cho chớnh xỏc nhp hoc xut qu tin mt ã Cho ngi np tin hoc nhn tin ký vo Phiu Thu hoc Chi ã K toỏn qu ký vo Phiu Thu hoc Chi ... quyn li cao nht cho khỏch hng Chuyn giao o to, bo hnh, bo trỡ thit b cho tt c cỏc i tỏc, khỏch hng ca cụng ty 2.2.2 c im t chc cụng tỏc k toỏn ca Cụng ty Nam Vit * T chc b mỏy k toỏn Cụng ty Nam...
 • 57
 • 213
 • 0

Phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần phát triển công nghệ cấp thoát nước môi trường.DOC

Phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần phát triển công nghệ cấp thoát nước và môi trường.DOC

Kế toán

... tra vấn vấn đề kế toán – tài DN Phân tích thẩm định tài dự án đầu 60% 10 Tự học phát triển kiến thức 80% 10 II Kỹ công cụ Tiếng Anh (Pháp, Trung) đạt chuẩn TOEIC ng đương 450 điểm 80% Đọc ... 80% Định giá tài sản giá trị doanh nghiệp • Đánh giá sinh viên kết khảo sát : 60% - Trong mục kiến thức kinh tế, kinh tế học vĩ mô đánh giá quan trọng nhất, sau kinh tế học phát triển, kinh tế ... 80% An tâm làm việc, trung thành với đơn vị/doanh nghiệp 20% Tôn trọng, trung thực với cấp quản lý đồng nghiệp 40% 12 Tôn trọng, có ý thức phục vụ nhu cầu khách hàng, bạn hàng, đối tác 20% 10...
 • 11
 • 810
 • 5

Thực trạng công tác bán hàng một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phú Mỹ.docx

Thực trạng công tác bán hàng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phú Mỹ.docx

Quản trị kinh doanh

... tăng hiệu sản xuất kinh doanh 1.3.5, Tăng cờng đầu t cho hoạt động chi u thị Căn để đa biện pháp Xuất phát từ thực tế phân tích hoạt động chi u thị công ty cho thấy chi phí công ty bỏ cho hoạt động ... biến động theo chi u hớng xấu công ty không nên ngần ngại chi tiêu cho hoạt động chi u thị để giữ khách hàng a) Cải tiến nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo Về việc cải tiến hoạt động quảng cáo đòi ... dễ lâm vào tình trạng luẩn quẩn Để khắc phục tình trạng công ty cần lập kế hoạch chi tiêu cho hoạt động chi u thị hợp lý ổn định Đầu t cho hoạt động chi u thị đầu t lâu dài thị trờng biến động...
 • 54
 • 744
 • 10

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ nông thôn – Chi nhánh Hà Nội.doc

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ nông thôn – Chi nhánh Hà Nội.doc

Kế toán

... lng cho b phn qun lý doanh nghip Cỏc khon trớch theo lng , khu hao TSC , b phn qun lý doanh nghip chi phớ tip khỏch , tin in , nc cho cỏc phũng ban , cỏc chi phớ , cỏc khon thu , l phớ , chi ... Tin lng l s tin thự lao m doanh nghip tr cho ngi lao ng theo s lng v cht lng lao ng m h úng gúp cho doanh nghip nhm bo m cho ngi lao ng tỏi sn xut, nõng cao, bi dng sc lao ng b Ti khon s dng : ... bỏn l: 4.386.459.127 c Kờ toan chi phi ban hang Kờ toan chi phi ban hang - Chng t kờ toan s dung: Bang kờ chi tiờt tai khoan 641 - Tai khoan kờ toan s dung: TK 641 Chi phi ban hang - Phng phap...
 • 34
 • 563
 • 2

Xem thêm