giải pháp nâng cao chất lượng ảnh báo chí

Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ

Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ

Tài chính - Ngân hàng

... khoản mục xử lý rủi ro. Đây là một thuận lợi góp phần vào việc nâng cao chất lợng tín dụng của chi nhánh, góp phần nâng cao chất lợng tín dụng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chi nhánh ... theo quy định của pháp luật hay không. Trong tr-ờng hợp ngời bảo lÃnh là một pháp nhân thì ngời đứng ra bảo lÃnh phải là ng-ời đại diện hợp pháp của pháp nhân.- Thể nhân hoặc pháp nhân đứng ra ... và đa nguồn vốn của chi nhánh ngày càng phát triển. Chi nhánh đà áp dụng chính sách khách hàng cùng với việc nâng cao chất lợng phục vụ trên nhiều mặt để đảm bảo nguồn vốn của chi nhánh đợc...
 • 72
 • 306
 • 0
Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ

Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ

Tài chính - Ngân hàng

... sử dụng nhiều phơng pháp, quytrình đánh giá đảm bảo an toàn vốn tín dụng khác nhau, bao gồm cả chínhthức, bán chính thức và không chính thức. Mặc dù ngày nay các phơng pháp đánh giá, quản lý ... lang pháp lý, nhng việc áp dụng quy định này vào cuộcsống trong giai đoạn hiện nay vẫn có một số vớng mắc. Theo nghị quyết 11/ NQ- CP ban hành ngày 31/ 7 2002 của Chính phủ về một số giải pháp ... 29/12/1999 của Chính phủ vềđảm bảo tiền vay, bảo đảm tiền vay chia làm hai loại: Nguyễn Xuân Linh 3012 Khoa NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN HàNGbảo, chính quan điểm này đà làm ảnh hởng đến chất lợng...
 • 73
 • 317
 • 0
Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh Agribank Láng Hạ

Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh Agribank Láng Hạ

Tài chính - Ngân hàng

... sử dụng nhiều phơng pháp, quytrình đánh giá đảm bảo an toàn vốn tín dụng khác nhau, bao gồm cả chínhthức, bán chính thức và không chính thức. Mặc dù ngày nay các phơng pháp đánh giá, quản lý ... lang pháp lý, nhng việc áp dụng quy định này vào cuộcsống trong giai đoạn hiện nay vẫn có một số vớng mắc. Theo nghị quyết 11/ NQ- CP ban hành ngày 31/ 7 2002 của Chính phủ về một số giải pháp ... hàng thì việcthực hiện đúng quy định của pháp luật và những văn bản pháp quy do mìnhban hành thì sẽ bảo vệ đợc lợi ích chính đáng cuả ngân hàng trớc pháp luật vềvốn và tài sản. Nếu khi tham...
 • 73
 • 326
 • 1
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tài chính chính sự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng đầu tư & phát triển Quảng Ninh

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tài chính chính sự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng đầu tư & phát triển Quảng Ninh

Kinh tế - Thương mại

... tốt nghiệp Trần Thị Phợng39 Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu t tại NH ĐT và PT QN Chơng III Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự ánđầu t tại ngân hàng ... Phợng9vPfxfvxPx=+= Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu t tại NH ĐT và PT QN 3.2.1 Kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan:Chính phủ cần có biện pháp kinh tế, hành chính ... Một số nguyên nhân ảnh h ởng tới chất l ợng thẩm định tài chính dự án đầu t tại Ngân hàng Đầu t & Phát triển Quảng Ninh: 26 Giải pháp nâng cao chất l ợng thẩm định tài chính dự án 28 đầu...
 • 40
 • 264
 • 0
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Quảng Ninh

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Quảng Ninh

Tài chính - Ngân hàng

... PT QN Chơng III Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự ánđầu t tại ngân hàng đầu t & Phát triển Quảng Ninh3.1. Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu t ... bộ hệ thống ngân hàng thơng mại phảikhông ngừng nâng cao chất lợng tín dụng mà trọng tâm là nâng cao chất lợng thẩmđịnh dự án. Việc nâng cao chất lợng thẩm định dự án đàu t không chỉ có ý nghĩađối ... này, do đó nó sẽ ảnh hởng đến chất l-ợng thẩm định.Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Phợng26 Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu t tại NH ĐT và PT QN Môi trờng pháp lý: Trong...
 • 40
 • 230
 • 0
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội.doc

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội.doc

Kế toán

... thương Hà nội. - Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh. Nguyễn Thu Hằng Tài chính doanh nghiệp 46Q4Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng - Tài Chính 1.1.4.2 Ký xác nhận ... vốn.1.2 CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNH 1.2.1 KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNH Một nghiệp vụ bảo lãnh được coi là có chất lượng khi nó đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Vậy chất lượng bảo ... lãi suất huy động để có đủ vốn Nguyễn Thu Hằng Tài chính doanh nghiệp 46Q29Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng - Tài Chính nâng cao chất lượng tín dụng, tạo đà phát triển bền vững cho Ngân...
 • 82
 • 1,494
 • 9
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát từ xa đối với Qũy tín dụng nhân dân cơ sở tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi khu vực Hà Nội.DOC

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát từ xa đối với Qũy tín dụng nhân dân cơ sở tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi khu vực Hà Nội.DOC

Kế toán

... pháp luật. Song bên cạnh các đơn vị vi phạm đà có biện pháp nhanh chóng gửi báo cáo cho Chi nhánh thì tình trạng nộp báo cáo chậm theo quy định của BHTGVN vẫn diễn ra;50 Giải pháp nâng cao ... gồm:31 Giải pháp nâng cao chất lợng công tác giám sát từ xa đối với QTDND cơ sở4. Báo cáo khác theo yêu cầu.Ngoài ra các tổ chức không phải là TCTD ( công ty tài chính) thì phải gửi thêm: báo ... 8 Giải pháp nâng cao chất lợng công tác giám sát từ xa đối với QTDND cơ sởngân hàng thực hiện một cách hết sức nhanh chóng, chính xác và an toàn, hỗ trợ một cách hữu hiệu cho việc nâng cao...
 • 107
 • 1,339
 • 7
Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN (2).DOC

Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN (2).DOC

Kế toán

... nhân 54 CHƯƠNG 3MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH Ở BIDV HN 62 3.1. Định hướng của chi nhánh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh 62 3.2. Giải pháp hoàn thiện và phát ... tiến hành một nghiệp vụ bảo lãnh cũng luông mong muốn nó có chất lượng cao nhất. Vởy chất lượng bảo lãnh là gì, ta sẽ xem xét chất lượng bảo lãnh từ các góc độ khác nhau:1.3.2. Các chỉ tiêu ... phản ánh chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng1.3.2.1. Tiêu chuẩn phản ánh chất lượng một nghiệp vụ bảo lãnhKhi đứng về phía ngân hàng để đánh giá một nghiệp vụ bảo lãnh có chất lượng không,...
 • 80
 • 401
 • 0
Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN.DOC

Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN.DOC

Kế toán

... đảm chất lượng sản phẩm: tại ngân hàng bảo lãnh này bao gồm 2 loại là bảo lãnh là bảo đảm chất lượng công trình và bảo đảm chất lượng máy móc thiết bị trong đó chủ yếu là bảo lãnh chất lượng ... lãnh. Tiền ký quỹ được hưởng lãi suất phù hợp với tính chất thời hạn của việc bảo lãnh. 31Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN.Để hoàn thành ... phần quan trọng trong việc hoàn thiện công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ để tối thiểu hóa chi phí ở mức thấp nhất mà không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Ngân Hàng.2.2....
 • 75
 • 415
 • 0
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh BIDV Hà Nội.DOC

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh BIDV Hà Nội.DOC

Kế toán

... nguồn vốn; chịu trách nhiệm về việc đề xuất chính sách biện pháp, giải pháp phát triển nguồn vốn và các biện pháp giảm chi phí vốn để góp phần nâng cao lợi 21Website: http://www.docs.vn Email ... quá trình thực tập, em xin đề xuất làm chuyên đề tốt nghiệp của mình với đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh BIDV Hà Nội”.32Website: http://www.docs.vn ... phần quan trọng trong việc hoàn thiện công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ để tối thiểu hóa chi phí ở mức thấp nhất mà không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Ngân Hàng.27Website:...
 • 36
 • 768
 • 2

Xem thêm