giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch

Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đến năm 2015

Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đến năm 2015

Kinh tế - Thương mại

... VỀ MARKETING DU LỊCH CHO MỘT ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Khái niệm về du lịch, sản phẩm du lịch và thị trường du lịch 1 1.1.1 Khái niệm về du lịch 1 1.1.2 Khái niệm về thị trường du lịch 1 1.2 Marketing ... trong du lịch 2 1.2.1 Khái niệm về marketing du lịch 2 1.2.2 Vai trò của marketing du lịch 3 1.3 Marketing du lịch cho một địa phương 4 1.3.1 Khái niệm và vai trò của marketing du lịch cho ... năng marketing của ngành du lịch Tp. Đà Lạt 28 2.3.2 Phân tích hiệu suất marketing du lịch Tp. Đà Lạt 34 2.4 Ma trận SWOT của marketing du lịch Tp. Đà Lạt 38 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM...
 • 62
 • 1,209
 • 13

Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2010

Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2010

Kinh tế - Thương mại

... 3: Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2010. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING DU LỊCH 1.1 Khái niệm về du lịch và sản phẩm du lịch 1.1.1 Khái niệm về du ... dụng Marketing vào du lịch có ý nghóa rất quan trọng đối với sự phát triển của ngành du lịch. Vậy sản phẩm du lịch là gì? Nó có những đặc tính gì? Khái niệm về sản phẩm du lịch Theo luật du lịch ... Chương 3: Giải pháp Marketing nhằm du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2010 3.1 Quan điểm, vai trò và mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh Tiền Giang 3.1.1 Quan điểm phát triển 3.1.2...
 • 83
 • 660
 • 5

Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh đến năm 2015

Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh đến năm 2015

Kinh tế - Thương mại

... Chương 1: Lý luận về marketing du lịch Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2006 Chương 3: Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch Thành phố Hồ ... LUẬN VỀ MAKETING DU LỊCH 1.1 Khái niệm về du lịch và sản phẩm du lịch động du lịch trên phạm vi toàn cầu. Du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn củaTheo Tổ chức Du lịch Thế giới – WTO ... đó, đề tài nghiên cứu những đánh giá của du khách nhằm đưa ra giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu: các vấn đề trong luận văn...
 • 5
 • 491
 • 8

131 Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2015

131 Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2015

Quản trị kinh doanh

... LUẬN VỀ MAKETING DU LỊCH 1.1 Khái niệm về du lịch và sản phẩm du lịch động du lịch trên phạm vi toàn cầu. Du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn củaTheo Tổ chức Du lịch Thế giới – WTO ... trong thời gian gag. - Sự phát triển du lịch trong khu vực giúp du lịch T hút du khách, nhưng sự nỗ lực của các đ thách thức đối với du lịch Thành âm cho ngành du lịch Thành phố, đặc biệt la- ... thuận lợi cho sự phát triển của du lịch Việt Nam. nhiều loại hình du lịch. Nguồn tài nguyeNgành du lịch nước ta thời gian qua đã có những tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là ngành du lịch Thành phố...
 • 80
 • 527
 • 1

298 Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng đến năm 2015

298 Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng đến năm 2015

Quản trị kinh doanh

... lẫn nhau. . 14 du lịch phát triển. Môi trường đảm bảo tốt tất cả các mặt là điều mà du lịch phải khai thác, phải tận dụng để đưa ngành kinh tế du lịch phát triển. Các nhân tố tự nhiên ... 3.2. Giải pháp chiến lược phát triển môi trường thành phố Đà Lạt đến năm 2015 Trang 3.2.1. Giải pháp phát huy những thành tựu Trang 3.2.2. Giải pháp khắc phục những hạn chế Trang 3.2.3. Giải ... nó đem đến nguồn lợi lớn cho các nước đang phát triển và kém phát triển. Ở Việt Nam ta, du lịch sinh thái đang phát triển, đó là: “ Là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa,...
 • 95
 • 615
 • 3

Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

Quản trị kinh doanh

... hoạt động marketing của du lịch Thành phố. Từ đó đề xuất những giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 70 Việc ứng dụng Marketing vào du lịch sẽ rất ... Chương 1: Lý luận về marketing du lịch Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2006 Chương 3: Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch Thành phố Hồ ... LUẬN VỀ MAKETING DU LỊCH 1.1 Khái niệm về du lịch và sản phẩm du lịch động du lịch trên phạm vi toàn cầu. Du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn củaTheo Tổ chức Du lịch Thế giới – WTO...
 • 5
 • 444
 • 6

603 Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2015

603 Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2015

Kinh tế - Thương mại

... chiến lược Marketing xuất khẩu cho thị trường mục tiêu. Chương ba: Giải pháp và kiến nghị Nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện chiến lược Marketing xuất khẩu,tác giả đề ra một số giải pháp liên ... quan đến thị trường, giải pháp về Marketing Mix, giải pháp về Tổ chức và hoạt động cho bộ phận Marketing của TCTCSVN và một số kiến nghị cần thiết. Với đề tài “Chiến lược Marketing xuất khẩu ... đề tài: Marketing là một hoạt động không những cần thiết mà còn đóng vai trò quyết định cho sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Ngày nay ở các nước phát triển và đang phát triển các...
 • 81
 • 362
 • 1

Giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng của Mỹ cho mặt hàng may mặc sẵn của công ty cổ phần may Xuất nhập khẩu Sông Đà.docx

Giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng của Mỹ cho mặt hàng may mặc sẵn của công ty cổ phần may Xuất nhập khẩu Sông Đà.docx

Quản trị kinh doanh

... trường,3.3. Giải pháp Marketing nhằm phát triển khách hàng Mỹ cho mặt hàng may mặc sẵn của công ty May xuất nhập khẩu Sông Đà3.3.1. Giải pháp nghiên cứu thị trường nhằm phát triển khách hàng ... công tác phát triển khách hàng trên thị trường Mỹ của công ty vẫn còn một số hạn chế nhất định.Từ những thực tế trên em đã chọn đề tài nghiên cứu: Giải pháp Marketing nhằm phát triển khách ... yếu kém còn tồn tại trong hoạt động phát triển khách hàng của công ty tại thị trường Mỹ. Từ đó mà em đã chọn đề tài " ;Giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng của Mỹ cho mặt hàng...
 • 37
 • 362
 • 2

Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ mặt hàng bánh kẹo tại Công ty thực phẩm miền Bắc

Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ mặt hàng bánh kẹo tại Công ty thực phẩm miền Bắc

Kinh tế - Thương mại

... đà định .ii. Nội dung cơ bản của giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 1. Yêu cầu và nguyên tắc của xác lập và triển khai giải pháp marketing . * Phải ... sao duy trì đợc sự phát triển của các thị trờng này để từ đó mở rộng thị trờng sang khu vực khác2. Nội dung cơ bản cuả giải pháp marketing nhằm phát triển thị trờng tiêu thụ.2.1. Nghiên cứu marketing ... hợp chặt chẽ giữa các giải pháp marketing và các giải pháp các nh sản xuất, tài chính,nhân sự . * Duy trì các thị trờng có mức độ tăng trởng và quy mô lớn: các giải pháp marketing khi áp dụng...
 • 76
 • 720
 • 0

Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020

Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020

Thạc sĩ - Cao học

... PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÂM ĐỒNG 2.1 Tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam 2.1.1 Tình hình du lịch Việt Nam Du lịch Lâm Đồng nằm trong khối thống nhất với du lịch Việt Nam, sự phát triển của du ... Ngành du lịch Việt Nam còn non kém, trong thời điểm đó du lịch thế giới đã phát triển ở một trình độ cao về nhiều mặt. Nhiều du khách đến những nơi của các nước có nền du lịch phát triển cao ... hướng phát triển đúng đắn. Với những gì du lịch đem lại cho kinh tế, xã hội, văn hoá, môi trường… thì việc phát triển du lịch là điều rất cần thiết để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển...
 • 99
 • 633
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008