giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện như xuân tỉnh thanh hóa

Nâng cao công tác quản chi ngân sách nhà nước tại huyện hà trung tỉnh thanh hóa

Nâng cao công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện hà trung tỉnh thanh hóa

Kinh tế

... luận ngân sách nhà nước nói chung công tác quản chi ngân sách nhà nước cấp huyện nói riêng - Đánh giá thực trạng công tác quản chi ngân sách nhà nước huyện Hà Trung - Phân tích công tác quản ... cao công tác quản chi ngân sách nhà nước huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa để nghiên cứu Mục tiêu khóa luận: nhằm tìm hiểu thực trạng công tác quản chi ngân sách nhà nước huyện Hà Trung, tỉnh ... Ngân sách nhà nước 2.1.3.2 Ngân sách huyện hệ thống ngân sách nhà nước  Vai trò, vị trí ngân sách huyện Là cấp ngân sách nằm hệ thống ngân sách nhà nước, ngân sách huyện phận hệ thống ngân sách...
 • 89
 • 1,121
 • 2

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước tại HUYỆN TAM DƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước tại HUYỆN TAM DƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC

Quản trị kinh doanh

... Dng cho thy cỏc khon chi cho u t phỏt trin c s h tng ti huyn cũn chim t trng rt nh tng chi, ú chi cho qun hnh chớnh li chim t trng ln v tng nhanh õy l mt s bt hp c cu chi ca huyn Chớnh vỡ ... Kinh doanh & Công nghệ HN Bng tỡnh hỡnh chi ngõn sỏch ti huyn Tam Dng (t nm 2011-2013) n v: triu ng, % TT Ni dung Tng chi A Chi cõn i NS I Chi u t phỏt trin II Chi thng xuyờn III Chi chuyn ngun ... tng chi cõn i ngõn sỏch Nm 2012 chi TPT l 61.402 triu ng t 409 % d toỏn, chim 20 % tng chi cõn i ngõn sỏch Nm 2013 s ny l 61.482 triu ng, t 289 % d toỏn, chim 20 % tng chi cn i ngõn sỏch II.Chi...
 • 35
 • 925
 • 7

Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại huyện ứng hoà tỉnh hà tây

Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện ứng hoà  tỉnh hà tây

Kinh tế - Quản lý

... quản chi ngân sách nhà nước huyện Ứng hoà tỉnh Hà tây Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần Viết Hùng – Tài Chính Công 44 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước huyện ... NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1.2.1 Hệ thống ngân sách nhà nước Phân cấp quản ngân sách nhà nước 1.2.1.1 Hệ thống ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước hệ thống quan hệ kinh ... động máy quản nhà nước bảo đảm anh ninh quốc phòng Chi ngân sách nhà nướcquan hệ chặt chẽ với thu ngân sách nhà nước Thu ngân sách nhà nước để đảm bảo nhu cầu chi ngân sách nhà nước, ngược...
 • 79
 • 426
 • 1

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Kinh tế

... đề quản chi ngân sách nhà nước Chương Thực trạng hoạt động quản chi ngân sách nhà nước huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng Chương Giải pháp hoàn thiện quản chi ngân sách nhà nước huyện Hoà ... giá thực trạng chi ngân sách quản chi ngân sách huyện Hoà Vang, kết hạn chế cần hoàn thiện quản chi cấp quận thời gian tới Đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản chi ngân sách cấp quận ... NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Chi ngân sách nhà nước a Khái niệm, đặc điểm chi ngân sách nhà nước Khái niệm Chi NSNN phạm trù...
 • 26
 • 1,243
 • 10

Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ nướcHUYỆN LONG hồ, TỈNH VĨNH LONG

Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước ở HUYỆN LONG hồ, TỈNH VĨNH LONG

Kinh tế

... sở luận ngân sách nhà nước quản chi ngân sách nhà nước Việt Nam Chương 2: Thực trạng quản chi ngân huyện Long Hồ giai đoạn 2010 - 2014 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản chi NSNN huyện ... tượng nghiên cứu Công tác quản chi ngân sách nhà nước huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Đề tài tập trung chủ yếu vào nghiên cứu thực trạng công tác Quản chi Ngân sách Nhà nước huyện Long Hồ năm ... hưởng đến kết quản chi nào? - Hiện nay, thực trạng công tác quản chi ngân sách huyện Long Hồ diễn nào? - Để nâng cao công tác quản chi ngân sách huyện Long Hồ cần thực giải pháp nào? Đối...
 • 106
 • 889
 • 12

giải pháp hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thái nguyên

giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thái nguyên

Kinh tế

... phương pháp nghiên cứu Chương 2: Thực trạng công tác quản chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước ... Hoàn thiện sở luận công tác quản chi ngân sách nhà nước qua Kho Bạc nhà nước - Đánh giá tình hình thực về công tác quản chi ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Thái nguyên - Đưa số giải ... Quản kinh tế Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở luận thực tiễn công tác quản chi NSNN 1.1.1.1 Cơ sở luận công tác quản chi...
 • 108
 • 709
 • 2

Giải pháp hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Kinh tế

... 1: luận chung v chi ng n s ch uản chi ng n s ch nhà nước Chương 2: Thực trạng công t c uản chi ng n s ch nhà nước uận Hải Ch u, thành phố Đà Nẵng Chương : ột số giải ph p hoàn thiện công ... Đó o ch ếu để lự chọn đ tàiGiải pháp hoàn thiện c ng tác uản chi ng n sách nhà nước t i u n Hải Ch u thành phố Đà Nẵng” M c tiêu nghiên c u - Hệ thống hó số vấn đ v luận uản chi ... nhà nước, chi bổ sung ng n s ch cấp ưới, chi viện trợ, chi trả nợ gốc c c khoản v 1.2 Q ẢN CHI NG N ÁCH NHÀ N 1.2.1 Khái niệm v uản c ch nh ph C chi ng n sách nhà nước Quản chi N NN t...
 • 26
 • 265
 • 0

Luận án tiến sĩ giải pháp hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại quận hải châu, thành phố đà nẵng

Luận án tiến sĩ giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận hải châu, thành phố đà nẵng

Tiến sĩ

... thực trạng công tác quản tài công nước ta giai đoạn 2001-2010 hạn chế định, thể việc phân cấp quản ngân sách, công tác quản thu - chi NSNN, xử bội chi ngân sách, quản nợ công tài ... động máy quản nhà nước bảo đảm anh ninh quốc phòng Chi ngân sách nhà nướcquan hệ chặt chẽ với thu ngân sách nhà nước Thu ngân sách nhà nước để đảm bảo nhu cầu chi ngân sách nhà nước, ngược ... hay nói cách khác chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực cụ thể 15 Như đứng quan điểm nhà quản ngân sách ta hiểu Chi ngân sách nhà nước (hay chi tiêu công) khoản chi tiêu phủ pháp nhân hành thực...
 • 96
 • 1,714
 • 10

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN SƠN TÂY

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN SƠN TÂY

Xã hội học

... Báo cáo thực tập CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN SƠN TÂY I Một số giải pháp cho công tác quản chi ngân sách nhà nước Ủy ban nhân dân Sơn ... quản ngân sách nhà nước phương diện thu quản chi ngân sách nhà nước Hiện nay, toàn công tác quản điều hành ngân sách nhà nước vận hành theo chế mới, theo phương thức quản theo dự toán ... luật ngân sách, chế độ kế toán ngân sách nhà nước nghiệp vụ kho bạc nhà nước, đưa luật ngân sách nhà nước vào sống, công tác kiểm soát chi kho bạc nhà nước thị xã góp phần trì ổn định quản ngân...
 • 39
 • 384
 • 0

Giải pháp hoàn thiện công tác quản chi Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

Kinh tế

... vụ - Hoàn thiện sở luận công tác quản chi ngân sách nhà nước qua Kho Bạc thực tế công tác quản lý, với mục tiêu làm rõ vấn đề luận thực tiễn nhà nước hoàn thiện chế vai trò quản chi ... toán, chi trả NSNN 1.1.1.2 Phân loại chi ngân sách nhà nướcChi ngân sách nhà nước Căn theo yếu tố thời gian phương thức quản lý, chi ngân sách nhà nước Quỹ NSNN toàn khoản tiền Nhà nước, kể ... VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động máy Nhà nước; chi trả nợ Nhà nước; chi viện trợ khoản chi khác theo quy định pháp luật  Quản chi...
 • 54
 • 299
 • 1

Giải pháp hoàn thiện công tác quản chi Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

Quản trị kinh doanh

... phương pháp nghiên cứu Chương 2: Thực trạng công tác quản chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước ... Hoàn thiện sở luận công tác quản chi ngân sách nhà nước qua Kho Bạc nhà nước - Đánh giá tình hình thực về công tác quản chi ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Thái nguyên - Đưa số giải ... Quản kinh tế Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở luận thực tiễn công tác quản chi NSNN 1.1.1.1 Cơ sở luận công tác quản chi...
 • 27
 • 153
 • 0

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại thành phố đà nẵng

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thành phố đà nẵng

Kinh tế

... lu n v qu n chi ngân sách nhà nư c Chương Th c tr ng công tác qu n chi ngân sách nhà nư c t i thành ph Đà N ng, 2006-2010 Chương Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n chi ngân sách nhà ... CHƯƠNG CƠ S LU N V QU N CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1.1 T NG QUAN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1.1.1 Khái ni m b n ch t chi ngân sách nhà nư c Ngân sách nhà nư c toàn b kho n thu, chi c a Nhà nư c ñã ... dung chi ngân sách nhà nư c - Chi ñ u tư phát tri n - Chi thư ng xuyên - Chi tr n vi n tr - Chi d tr - Chi cho vay - Chi khác Lu t Ngân sách Nhà nư c 2002 -71.1.3 Đ c ñi m c a chi ngân sách nhà...
 • 13
 • 1,258
 • 7

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình

Kinh tế

... trạng công tác quản chi ngân sách, đánh giá ưu điểm, hạn chế kết đạt công tác quản chi ngân sách nhà nước tỉnh, từ đề xuất số giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện công tác quản chi ngân sách ... bàn Quảng Bình CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN ... khoản chi, định mức, tiêu chủ yếu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình đoạn 2007-2012 Từ rút mặt mạnh, mặt yếu công tác thiện quản chi ngân sách nhà nước, để có giải pháp tích cực nhằm hoàn thiện...
 • 26
 • 769
 • 3

Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông

Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông

Kinh tế

... 2.1 Mc tiờu v mt lun H thng hoỏ nhng lun v cụng tỏc qun chi NSNN 2.2 Mc tiờu thc tin 10 Vn dng nhng lun v cụng tỏc qun chi NSNN phõn tớch thc trng cụng tỏc qun chi NSNN ti S Ti ... nc Qun chi ngõn sỏch nh nc Khỏi nim qun chi ngõn sỏch nh nc Ni dung chi ngõn sỏch nh nc Nhng nhõn t nh hng n c cu chi ngõn sỏch nh nc Nờu rừ nhng ni dung ch yu ca cụng tỏc qun chi ngõn ... quan n ti Chng 2: C s lun v chi NSNN v qun chi NSNN Chng 3: Thc trng cụng tỏc qun chi NSNN ti S Ti chớnh tnh k Nụng Chng 4: Mt s gii phỏp hon thin cụng tỏc qun chi NSNN ti S Ti chớnh...
 • 115
 • 1,305
 • 15

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại thành phố quy nhơn

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thành phố quy nhơn

Kinh tế

... để quản chi ngân sách có hiệu quả, hoàn thiện 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước ... đến quản chi Ngân sách Nhà nước Thành phố trực thuộc Tỉnh a Đặc điểm chi ngân sách nhà nước địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh b Những nhân tố ảnh hưởng đến quản chi ngân sách nhà nước Quản ... sau: Chương 1: Cơ sở luận công tác quản chi NSNN TP Quy Nhơn Chương 2: Thực trạng công tác quản chi NSNN TP Quy Nhơn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản chi NSNN TP Quy Nhơn...
 • 26
 • 536
 • 3

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước cấp huyện tại thị xã sơn tây

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện tại thị xã sơn tây

Kinh tế

... nh chi ti t vƠ h nhƠ n ng d n thi hƠnh Lu t Ngơn sách nhƠ n cđ c t ch c theo mô hình l ng ghép đ NGÂN SÁCH NHÀ N NGÂN SÁCH c H th ng ngơn sách c mô t d C A PH NG NGÂN NGÂN SÁCH T NH SÁCH NGÂN SÁCH ... n h ngơn sách đ n đ n v c p d ng d n v công tác tƠi i vƠ đ n v d 1.2.4.3 Ki m soát chi ngân sách nhà n toán ngơn sách c c p huy n Ki m soát chi ngân sách: - Ch th ki m soát chi ngơn sách nhƠ ... ch a d báo đ c h t vƠ xác đ nh đ y đ nhi m v chi d n đ n khó kh n vi c u hƠnh vƠ quy t toán ngơn sách Hoàn thi n công tác qu n chi ngân sách nhà n c t i th xã S n Tây” lƠ đ tƠi mang tính...
 • 98
 • 202
 • 0

Luận văn hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước cấp huyện tại thị xã sơn tây

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện tại thị xã sơn tây

Kinh tế

... Y t i; chi b QLNN; chi ANQP, chi chuy n KT - XH mv c ng kho kho ng m vi, m thu chi th u t ch c b a c N u b qu c qu c gi m nh n, nh ho u c l i n g kho n ti n vay, chi vi c n nh c a t, chi b sung ... th nh ch chi c a ch - c chi tr tr c ti c giao nhi m v qu NSNN, v i kho m v ki n t ch nhi m v quy m v nh c tr c ti iv n chi sai ch kho ng th ng, h n ch t th c hi n t kho n t m i kho n chi d th ... University Libraty -S d u qu - Ki g n u l c: - Th c hi p th m v chi -B ho u l c c a qu i chi p huy ng b ng (k t qu /m p m nh v p huy b ym quy ng chi c n quan tr ng vi tri n kinh t n kinh t , u qu : Qu...
 • 98
 • 269
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THỊ XÃ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK NÔNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THỊ XÃ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK NÔNG

Tài chính - Ngân hàng

... đề luận quản chi NS cấp thị xã Chương 2: Thực trạng quản chi NS thị xã Gia Nghĩa Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản chi NS thị xã Gia Nghĩa thời gian tới CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ ... 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN CHI NSNN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ XÃ GIA NGHĨA TỈNH ĐẮK NÔNG 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện việc lập, phân bổ, giao chấp hành dự toán Thứ nhất, hoàn thiện ... hướng hoàn thiện quản chi NSNN địa bàn thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông Mục tiêu việc hoàn thiện quản chi NSNN địa bàn thị xã thời gian tới khắc phục như c điểm bước hướng tới việc quản nguồn...
 • 26
 • 627
 • 6

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước hương sơn hà tĩnh

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước hương sơn  hà tĩnh

Kinh tế

... LUẬN VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Chi ngân sách nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm chi ngân sách nhà nước Chi ngân sách nhà nước việc ... 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 12 1.1 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 12 1.1.1 Chi ngân sách nhà nước 12 ... luận quản chi ngân sách nhà nước Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản chi ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Hương Sơn - Hà Tĩnh Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công...
 • 99
 • 359
 • 0

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước hương sơn hà tĩnh

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước hương sơn  hà tĩnh

Kinh tế

... LUẬN VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Chi ngân sách nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm chi ngân sách nhà nước Chi ngân sách nhà nước việc ... 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 12 1.1 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 12 1.1.1 Chi ngân sách nhà nước 12 ... luận quản chi ngân sách nhà nước Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản chi ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Hương Sơn - Hà Tĩnh Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công...
 • 99
 • 374
 • 0

Xem thêm