giải pháp gì cho sinh viên thời mở cửa

Biện pháp quản lý công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên đại học đà nẵng trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên đại học đà nẵng trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... hợp pháp cho đối tượng giáo dục nhằm hình thành họ ý thức, tình cảm pháp luật đắn, thói quen tuân thủ pháp luật tham gia tích cực vào hoạt động pháp luật 1.3 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN ... PHÁP TĂNG CƢƠNG QUAN LY CÔNG TAC ̀ ̉ ́ ́ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOAN HIÊN NAY ̣ ̣ 3.1 NHỮNG ĐỊNH HƢỚNG CHO VIỆC XÁC LẬP CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ... ́ ̀ ́ ̣ lƣơng tham gia công tac giáo dục pháp luật cho sinh viên ̣ ́ 3.3 CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƢƠNG QUAN LY CÔNG TAC ̀ ̉ ́ ́ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOAN HIÊN...
 • 26
 • 2,349
 • 11
Tài liệu BÁO CÁO KẾT QuẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG đề tài

Tài liệu BÁO CÁO KẾT QuẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG đề tài "Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên trong hình đào tạo tín chỉ" pptx

Cao đẳng - Đại học

... chất phương pháp đào tạo phát huy tính tích cực chủ động sinh viên tự học yếu tố định đến kết học tập sinh viên theo học chế tín LỜI MỞ ĐẦU • Tự học hình thức học tập thiếu sinh viên học tập ... gặp phải sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trình tự hoc theo học chế tín chỉ, từ đề giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu việc tự học cho sinh viên theo học chế tín LỜI MỞ ĐẦU • ... gặp phải sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trình tự hoc theo học chế tín chỉ, từ đề giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu việc tự học cho sinh viên theo học chế tín Phần I: MỞ ĐẦU...
 • 41
 • 2,258
 • 30
Đề tài Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên trong mô hình đào tạo tín chỉ

Đề tài Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên trong hình đào tạo tín chỉ

Báo cáo khoa học

... giao lưu giảng viên với sinh viên, cán bộ, doanh nhân, sinh viên cũ thành đạt với sinh viên học, đặc biệt sinh viên năm thứ nhất, sinh viên năm đầu với sinh viên khóa trên, sinh viên khoa với ... động tự học sinh viên, giảng viên phải quan tâm Đối với hoạt động tự học, giảng viên cần kịp thời tư vấn sinh viên cần Đa số giảng viên thực tốt việc giảng dạy cố vấn học tập cho sinh viên trình ... giảng viên sinh viên (giảng viên giảng bài, hướng dẫn; sinh viên nghe giảng, thực hành, thực tập hướng dẫn giảng viên, ), hình thức thứ ba tiếp xúc trực tiếp giảng viên sinh viên (giảng viên giao...
 • 52
 • 4,311
 • 34
Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên các trường đại học ở các tỉnh Trung Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay

Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên các trường đại học ở các tỉnh Trung Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay

Tiến sĩ

... thức pháp luật cho sinh viên thời gian qua; đồng thời sở để đề xuất phương hướng, giải pháp 10 khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên trường đại ... thức pháp luật cho sinh viên trường đại học tỉnh Trung Trung Bộ thời gian qua vấn đề đặt công tác giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên khu vực giai đoạn - Luận án đề xuất phương hướng, giải pháp ... dục YTPL cho sinh viên trường đại học tỉnh TTB thời gian qua - “Tình hình giải pháp ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật học sinh, sinh viên Đặng Trần Thanh Ngọc (Tạp chí Nhà nước Pháp luật,...
 • 202
 • 421
 • 3
Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên các trường đại học ở các tỉnh Trung Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay (TT)

Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên các trường đại học ở các tỉnh Trung Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay (TT)

Tiến sĩ

... giảng viên luật; Phát triển cấu đội ngũ giảng viên luật; Phát triển nghiên cứu khoa học 4.2.2 Nhóm giải pháp sinh viên Luận án đề xuất giải pháp: Giải pháp ổn định quy sinh viên; Giải pháp ... cho sinh viên 2.2.2.1 Khái niệm giáo dục YTPL cho sinh viên Trên sở phân tích quan điểm khái niệm giáo dục YTPL cho sinh viên, luận án nêu quan điểm cá nhân khái niệm giáo dục YTPL cho sinh viên: ... YTPL cho sinh viên; đề xuất phương hướng, giải pháp, khuyến nghị để nâng cao chất lượng giáo dục YTPL cho sinh viên tỉnh TTB giai đoạn Chương Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO SINH...
 • 24
 • 340
 • 0
Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên

Cao đẳng - Đại học

... học môn pháp luật Đối với môn học pháp luật, bên cạnh việc cung cấp lý luận pháp lý ph ương pháp luyện tập nên giảng viên giảng dạy pháp lu ật quan tâm ứng dụng Ph ương pháp giúp sinh viên vận ... d ẫn sinh viên thực tế, khuyến khích giảng viên pháp luật tham gia nghiên c ứu khoa h ọc đổi phương pháp, tăng cường tinh thần trách nhiệm tuyên truy ền, ph ổ biến pháp luật cho sinh viên cộng ... ục pháp luật cho sinh viên Ban Giám hiệu nhà trường cần nhận thức rõ mục đích GDPL cho sinh viên nh ằm cung cấp lý luận Nhà nước pháp luật, pháp lu ật chuyên ngành quan hệ pháp luật lĩnh vực trường...
 • 3
 • 368
 • 6
nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường ĐH Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay

nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường ĐH Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay

Tài liệu khác

... cho sinh viên Qua kết điều tra cho thấy, đa phần sinh viên cho công tác giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên quan trọng 60%, điều chứng tỏ công tác giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên ... pháp luật đến sinh viên Phần lớn sinh viên cho Nhà trường tăng cường hoạt động ngoại khóa giúp cho sinh viên hiểu rõ pháp luật hơn, nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên, pháp luật cần thiết ... thực trạng cho thấy giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên cần thiết, để từ hiểu biết pháp luật sinh viên có ý thức tốt hướng cho sinh viên “Sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật”...
 • 62
 • 853
 • 2
Đổi mới phương pháp dạy học phần pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường cao đẳng y tế hà tĩnh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Đổi mới phương pháp dạy học phần pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường cao đẳng y tế hà tĩnh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... phương pháp dạy học nói chung, tun truyền ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên nói riêng, đặc biệt vận dụng vào đổi phương pháp dạy học học phần "Pháp luật" nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh ... MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỌC PHẦN PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH 1.1 Cơ sở lý luận việc giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên 1.1.1 Pháp luật ... nhằm giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh Chương 3: Quy trình đổi phương pháp dạy học học phần pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên Trường Cao đẳng...
 • 108
 • 766
 • 4
Giáo dục pháp luật cho sinh viên trường cao đẳng công nghiệp và kinh tế công nghiệp

Giáo dục pháp luật cho sinh viên trường cao đẳng công nghiệp và kinh tế công nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... 1.2.1 Pháp luật 1.2.2 Giáo dục pháp luật 1.2.3 Biện pháp giáo dục pháp luật 11 1.3 Vai trò giáo dục pháp luật 12 1.4 Quá trình giáo dục pháp luật cho sinh ... Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP 58 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp giáo dục pháp luật cho SV 58 3.1.1 Nguyên ... học sinh - sinh viên Việt Nam năm gần vấn đề giáo dục pháp luật nhà trường”(Hà Nội, 1995); Tác giả Mạc Văn Trang đề tài “Đặc điểm lối sống sinh viên phương hướng, biện pháp giáo dục lối sống sinh...
 • 152
 • 563
 • 2
bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 1 pps

bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 1 pps

Cao đẳng - Đại học

... NHẬP MÔN 1.1 Giới thiệu môn phương pháp tính Phương pháp tính môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết số cho toán, cung cấp phương pháp giải cho toán thực tế mà lời giải xác Môn học cầu nối toán học ... tế Trong thời đại tin học việc áp dụng phương pháp tính trở nên phổ biến nhằm tăng tốc độ tính toán 1.2 Nhiệm vụ môn học - Tìm phương pháp giải cho toán gồm: phương pháp (PP) phương pháp gần ... 17 4.4.1 Phương pháp chia đôi 17 4.4.2 Phương pháp lặp 19 4.4.3 Phương pháp tiếp tuyến 21 4.4.4 Phương pháp dây cung 22 CHƯƠNG V GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH...
 • 10
 • 487
 • 0
Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 2 pot

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 2 pot

Cao đẳng - Đại học

... Trong bước ta áp dụng phương pháp: + Phương pháp chia đơi + Phương pháp lặp + Phương pháp tiếp tuyến + Phương pháp dây cung 4.2 Tách nghiệm * Phương pháp đồ thị: Trường hợp hàm f(x) đơn giản - ... phương pháp đồ thị, kết hợp với định lý mà tốn học hỗ trợ - Chính xác hố nghiệm: thu hẹp dần khoảng chứa nghiệm để hội tụ đến giá trị nghiệm gần với độ xác cho phép Trong bước ta áp dụng phương pháp: ... ≤1+ =x2 m2 + an a0 Định lý 4: Cho phương trình (1) có a0 > 0, am hệ số âm Khi nghiệm dương phương trình ≤ N = + m a / a , với a = max {⏐ai⏐} i = 0, n cho < Ví dụ Cho phương trình: 5x5 - 8x3 +...
 • 10
 • 532
 • 2
Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 3 potx

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 3 potx

Cao đẳng - Đại học

... = b x3 + x – = phương pháp tiếp tuyến với sai số không 10-3 Dùng phương pháp lặp tìm nghiệm dương cho phương trình x3 – x – 1000 = với sai số không 10-3 Tìm nghiệm dương cho phương trình: x3 + ... x2 –2x – = Tìm nghiệm âm cho phương trình: x4 - 3x2 + 75x – 1000 = Dùng phương pháp để tìm nghiệm gần cho phương trình sau: cos2x + x – = Viết chương trình tìm nghiệm cho có dạng tổng quát: f(x) ... a1xn-1 + … + an-1x + an = a Áp dụng phương pháp chia đôi b Áp dụng phương pháp dây cung Viết chương trình tìm nghiệm cho phương trình ex – 10x + = phương pháp tiếp tuyến 10 Viết chương trình xác...
 • 10
 • 667
 • 0
Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 4 pps

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 4 pps

Cao đẳng - Đại học

... Ví dụ Giải hệ phương trình: 10 -2 -2 -2 10 -1 1 -10 Giải: Biến đổi hệ phương trình tương đương 0,6 + 0,2 x2 + 0,2x3 - x1 = 0,3 + 0,2 x1 + 0,2x3 - x2 = → 0,8 + 0,1 x1 + 0,1x2 - x3 = → Cho x = ... khai triển định thức (đòi hỏi số phép tính lớn) tìm λ ta áp dụng phương pháp Đanhilepski Ở phương pháp ta cần tìm ma trận B cho B đồng dạng với ma trận A B có dạng ma trận Phơrêbemit p1 pn-1 pn ... (det(M)≠ 0) cho B = M-1A M 6.2.2 Tính chất: A∼B⇒B∼A A ∼ B, B ∼ C ⇒ A ∼ C A ∼ B ⇒ giá trị riêng λ A B trùng 34 6.3 Tìm giá trị riêng phương pháp Đanhilepski 6.3.1 Nội dung phương pháp Thực n-1...
 • 10
 • 385
 • 2
Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 5 pptx

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 5 pptx

Cao đẳng - Đại học

... W(x) x - xi ∑ (x - x i =0 MS = W' (x i ) ; yi i ) W' (x i ) Ví dụ Cho hàm f(x) thoả mãn: xi f(xi) -1 Tìm hàm nội suy f(x), tính f(5) Giải: Cách 1: W(x) = x (x - 1) (x - 2) (x - 4) W’(0) = (-1) (-2)(-4) ... Lo123(x) xn yn x0 - x Lon(x) Lo1n(x) Lo12n(x) Lo12 n(x) xn - x Ví dụ Cho f(x) thoả mãn: xi yi Tính f (2.5) 47 Giải: Áp dụng bảng Ayken (dạng 2) xi yi Loi(x) Lo1i(x) Lo12ix 2 5 4.25 4.625 ... ) n f(c) ≈ Ln(c) = W(c) ∑ n f(c) ≈ W(c) ∑ i=0 yi di Ví dụ Tính f (3 5) biết f(x) thoả mãn xi yi Giải -1 Xây dựng bảng nội suy Ayken 2.5 -1 -2 -3 -4 60 1.5 -1 -2 -3 -9 0.5 -1 -2 -0.5 -1 -1.5 -36...
 • 10
 • 387
 • 1
Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 6 pdf

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 6 pdf

Cao đẳng - Đại học

... dụng phương pháp bình phương bé * Trường hợp: y = ax + b Gọi εi sai số điểm xi εi = yi - a - bxi Khi tổng bình phương sai số: S = n ∑ i =1 ε i2 Mục đích phương pháp xác định a, b cho S bé Như ... BX Giải hệ phương trình ta A, B => a = 10A, b=B Ví dụ Cho biết cặp giá trị x y theo bảng sau: xi 0.65 0.75 0.85 0.95 1.15 yi 0.96 1.06 1.17 1.29 1.58 Lập công thức thực nghiệm y dạng aebx 55 Giải ... =1 Giải hệ phương trình ta được: a, b * Trường hợp y = a + bx + cx2 Gọi εi sai số điểm xi εi = yi - a - bxi - cxi2 54 Khi tổng bình phương sai số: S = n ∑ i =1 ε i2 Các hệ số a, b xác định cho...
 • 10
 • 339
 • 1
Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 7 doc

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 7 doc

Cao đẳng - Đại học

... Văn Đĩnh, Phương pháp tính Nhà XB giáo dục, 1994 [5] Dương Thủy Vỹ, Phương pháp tính Nhà XB khoa học & kỹ thuật, 2001 [6] Phan Văn Hạp, Bài tập phương pháp tính lập chương trình cho máy tính điện ... Lương, Phương pháp tính kỹ thuật, Nhà xuất xây dựng Hà nội, 2001 [2] Phan Văn Hạp, Giáo trình Cơ sở phương pháp tính tập I,II Trường ĐH Tổng hợp Hà nội, 1990 [3] Cao Thắng, Phương pháp tính Lập ... tt=='K') break;} } float f(float x) { return exp(x)-10*x+7; } float fdh(float x) { return exp(x)-10; } Giải hệ phtrình đại số tuyến tính PP Gauss # include # include "conio.h" # include "math.h"...
 • 8
 • 414
 • 0

Xem thêm