giải pháp cơ bản nhằm vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Bài tập và hướng dẫn vẽ SolidWorks

Bài tập và hướng dẫn vẽ SolidWorks

Công nghệ

... Tập 2D Hình 1: Hình 2: Hình 3: 15 -PV- Hình 4: Hình 5: Hình 6: 16 -PV- Hình 7: Hình 8: Hình 9: 17 -PV- Bài Tập 3D Bài số: Vẽ hình sau đây: Các góc nhìn kích thước: 18 -PV- Bài số: Vẽ hình sau ... Component Trạng thái Trạng thái - kích chọn lề di động - ta lại kích chọn vào lệnh Create Path 13 -PV- -kích vào Add Path Point Current Path Size: từ 01, tức trạng thái lề trạng thái thứ Start ... kích chọn vào lệnh Create Path bảng sau: -kích vào Add Path Point Current Path Size: từ 01, tức trạng thái lề trạng thái thứ Start time (sec) : 15 Duration (sec) :5 - ta đánh dấu vào ô Repeat...
 • 24
 • 1,176
 • 9
Hướng dẫn học đồ họa 3D solidworks 2001

Hướng dẫn học đồ họa 3D solidworks 2001

Cao đẳng - Đại học

... hỡnh hc Khỏi quỏt Thamchiếuhìnhhọcxácđịnhcáchìnhdạngtừmộtmặthoặckhốisolid.Tham chiếu hình học gồm mặt phẳng, đ-ờng tâm, hệ toạ độ đ-ờng cong 3D Bạn sử dụng tham chiếu hình học để tạo số kiểu feature: ... Khỏi quỏt v mt phng Bạncóthểtạocácmặtphẳngtrongmộtparthoặcassembly Bạncó thểs dụng mặt phẳng để vẽ, để tạo hình cắt mô hình hiếu, để làm mặt phẳng trung hoà feature, v.v Bn cú th chn cỏc i tng trc ... Display/Selection v hu kim Dynamic highlight from graphics view t mu phỏt sỏng ng: 1.Click Tools, Options, System Options, Colors 2.Trong danh mc System Colors, chn Dynamic Highlight, ri click Edit...
 • 305
 • 441
 • 1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOLIDWORKS 2001 pdf

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOLIDWORKS 2001 pdf

Kĩ thuật Viễn thông

... hỡnh hc Khỏi quỏt Thamchiếuhìnhhọcxácđịnhcáchìnhdạngtừmộtmặthoặckhốisolid.Tham chiếu hình học gồm mặt phẳng, đ-ờng tâm, hệ toạ độ đ-ờng cong 3D Bạn sử dụng tham chiếu hình học để tạo số kiểu feature: ... Khỏi quỏt v mt phng Bạncóthểtạocácmặtphẳngtrongmộtparthoặcassembly Bạncó thểs dụng mặt phẳng để vẽ, để tạo hình cắt mô hình hiếu, để làm mặt phẳng trung hoà feature, v.v Bn cú th chn cỏc i tng trc ... Display/Selection v hu kim Dynamic highlight from graphics view t mu phỏt sỏng ng: 1.Click Tools, Options, System Options, Colors 2.Trong danh mc System Colors, chn Dynamic Highlight, ri click Edit...
 • 305
 • 357
 • 5
Hướng dẫn SolidWorks 2001_2 potx

Hướng dẫn SolidWorks 2001_2 potx

Kỹ thuật lập trình

... hỡnh hc Khỏi quỏt Thamchiếuhìnhhọcxácđịnhcáchìnhdạngtừmộtmặthoặckhốisolid.Tham chiếu hình học gồm mặt phẳng, đ-ờng tâm, hệ toạ độ đ-ờng cong 3D Bạn sử dụng tham chiếu hình học để tạo số kiểu feature: ... thực thể vẽ thành hình cấu trúc để dùng việc tạo mô hình hình học Chuyển thực thể sketch thành hình cấu trúc: 1.Chọn thực thể vẽ bạn muốn chuyển 2.Làm việc sau: Click Construction Geometry công ... Chuyn h to n v trí thể bạn cần đặt lại gốc toạ độ vào nơi cạnh, đỉnh điểm, vốn chophépđịnhnghĩahệ toạđộ.Trong tr-ờnghợpnày,bạncó thểđịnhnghĩa hệ toạ độ nơi part entity bạn cần Sau đó, bạn...
 • 28
 • 220
 • 1
Hướng dẫn SolidWorks 2001_3 pptx

Hướng dẫn SolidWorks 2001_3 pptx

Kỹ thuật lập trình

... động 5.Tuỳ thuộc vào định nghĩa, xác định gía trị cho Height, Pitch, Revolutions 6.Đểtạohelixbúpmăng,kiểm TaperHelix,xácđịnhgócvuốt Angle h-ớng vuốt (ra vào) 7.Nếu cần, xác định góc bắt đầu Starting ... 4.Chọn định nghĩa từ danh sách Defined by: Pitch and Revolution: b-ớc số vòng Height and Revolution: Chiều cao số vòng Height and Pitch: chiều cao b-ớc Đểđịnhnghĩamộtđ-ờngxoắnốc,phảixácđịnhhaigíatrịvàgía ... curve file Click Save Save As, tìm đến vị trí bạn muốn xác định filename Nếu bạn không xác định phần mở rộng, SolidWorks thêm phần mở rộng sldcrv ng cong t tin Tạo đ-ờng cong từ file sẵn chứa...
 • 28
 • 263
 • 1
Hướng dẫn SolidWorks 2001_5 pps

Hướng dẫn SolidWorks 2001_5 pps

Kỹ thuật lập trình

... sẽxuất 137 Giải mơ hồ: 1.Click Next Previous để cuộn qua giải pháp hợp lệ 2.Xácđịnhhìnhhìnhxemtr-ớctrongvùngđồhoạchođếnkhibạnmuốngiữ lại hình hiển thị Trong mô hình ví dụ, ba giải pháp hợp lệ ... Đểýmàuđ-ợcáp dụngtrênm hình rasao,nh-ngcác featurenh-các lỗvẫnduytrì màuriêng.Những màuđócóthểáp dụngtr-ớchoặc saukhibạnáp dụngmàuchomô hình Màu áp dụng cho tất feature Tất feature mô hình đ-ợc ... thời Software cần thôngtinnàyđểđịnhvịvàxácđịnhtài liệugốcđể lầnsau,bạnmởparthệ Bạn xác định tài liệu tham chiếu đ-ợc mở hay không bạn mở part tham chiếu Định vị Part hệ Giả sử bạn tạo derived...
 • 28
 • 228
 • 1
Hướng dẫn SolidWorks 2001_6 potx

Hướng dẫn SolidWorks 2001_6 potx

Kỹ thuật lập trình

... ánh sáng mô hình đ-ợc giữ nguyên Để giữ nguồn sáng cố định không gian mô hình, huỷ kiểm Lock to model Khi bạn quay mô hình, ánh sáng chiếu lên vùng khác mô hình nguồn sáng đặt cố định không gian ... khibạnquay mô hình. ánh sáng luôn chiếu lên mộtvùng mô hình vị trí t-ơng đối ánh sáng mô hình đ-ợc giữ nguyên Để giữ nguồn sáng cố định không gian mô hình, huỷ kiểm Lock to model Khi bạn quay mô hình, ... Xácđịnhcácthuộctínhtuỳbiếnchotàiliệupart,assembly,hoặc drawing dụng thuộc tính cấu hình xác định cho part kích hoạt cấu áp hình assembly Thêm vào đó, nhãn Configuration Specific hiển thị cấu hình...
 • 28
 • 365
 • 1
Hướng dẫn SolidWorks 2001_7 doc

Hướng dẫn SolidWorks 2001_7 doc

Kỹ thuật lập trình

... ấu hình theo c ách thủcông,hoặ c sử dụng bảng thiết kếđể tạo nhiều cấu hình lúc Các bảng thiết kế cung cấp cách thức tiện lợi để tạo quản lý cấu hình bảng tính dễ sử dụng Bạn th ể sử dụng bảng ... chọn vàxem xét cấu hình part assembly tài liệu Bạn tách đôi Bảng cấu hình hiển thị hai Bảng cấu hình, gộp Bảng cấu hình với Cây thiết kế hay Bảng thuộc tính Đểkích hoạt Bảng cấu hình: Click nhãn ... NOTE: Việc xoá cấu hình không xoá feature component Bạn khôngthểxoá cấu hình kích hoạt Mở tài liệu cấu hình tên Khi bạn mở tài liệu mô hình nhiều cấu hình, bạn c ó th ể xác định hiển thị cấu hình...
 • 28
 • 204
 • 1
Hướng dẫn SolidWorks 2001_8 potx

Hướng dẫn SolidWorks 2001_8 potx

Kỹ thuật lập trình

... thứba Việc dóng hình chiếu hình chiếu cạnh đ-ợc cố định theo hình chiếu đứng Hình chiếu di chuyển dọc, hình chiếu cạnh di chuyển ngang Cáchìnhchiếubằngvàcạnhđ-ợclinkđếnhìnhchiếuđứng.Right-clickhình ... h-ớng Named View: 1.Chọn Named View Bảng thuộc tính Named View xuất 2.Double-click h-ớng tiêu chuẩn custom 216 Bảng thuộc tínhNamed View PropertyManager Bảngthuộctính NamedView mởkhibạninsertmột NamedView ... đồng tâm NOTE: Bạn tạo hình cắt mô hình Bạn tạo hình cắt hình cắt Hình cắt đ-ợc tính toán từ mô hình gốc hình cắt cập nhật mô hình thay đổi Bạn biểu diễn cạnh ẩn hình cắt hình kiểu Hidden Lines...
 • 28
 • 277
 • 1
Hướng dẫn SolidWorks 2001_9 pps

Hướng dẫn SolidWorks 2001_9 pps

Kỹ thuật lập trình

... tuântheoquytắcdóngcủahìnhgốc.Cáchình Crop Alternation Position giữ nguyên h-ớng dóng hinhg gốc Các hình Named, Detail,Relative to Model, Empty di chuyển tự sheet dóng với hình khác Dóng hình Bạn thay đổi để hình ... hình cách k éo: Chọnmộthìnhtrêndrawing sheetđangkíchhoạthoặcchọniconcủanótrong Cây thiết kế Đểdichuyểnhìnhnày ,giữ Shift,rồikéohìnhđ-ợcchọnhay iconcủanó thả vào icon sheet đích Để copy hình, giữ ... Khi bạn hiển thị lạicác hình cha hình phụ thuộc, bạn đ-ợc chọn hiển thị hình liên quan không ẩn /Hiện hình: Right-click hình sheet Cây thiết kế chọn Hide View Nếu hình hình phụ thuộc, bạn đ-ợc...
 • 28
 • 220
 • 2
Huong Dan SolidWorks 2001_11 ppsx

Huong Dan SolidWorks 2001_11 ppsx

Kỹ thuật lập trình

... sốứng dụng thứ ba đòi hỏi bạn phải huỷoption design table in a separate window: Mở Bảng thiết kế cửa sổriêng, thay c ửa sổ SolidWorks Theo mặc định, bạn sửa Bảng thiết kế chèn Bảng thiết kế mới, bảng ... which they are created Khi kiểm, c ác giải hiển thị trênm hình n ếu nhìncùng hướng vớikhich giải tạo.Việcquayparthoặc nhìn theo hướng khác sẽkhông thấ y giải hiển thị Displayannotations/Displayassemblyannotations ... Khi chọn, quy định kích thước chèn vào s ẽ tựđộng đặt khoảng cách thích hợp với hình dạng hình chi ếu Display drawing view borders: Khi chọn (mặc định) , hiển thị border riêng cho hình Automatic...
 • 25
 • 130
 • 1
Hướng dẫn Solidworks 2006

Hướng dẫn Solidworks 2006

Cơ khí - Chế tạo máy

... n b n click mũi tên, hình h a xem trư c l i c p nh t vùng Click OK Hình c t c a mô hình hi n th ây ch bi u di n hình c t c a mô hình, b n thân mô hình không th c s b c t Hình c t v n th hi n ... dùng Model View ưa vào b n v c ba hình chi u tiêu chu n m t l n ưa t ng hình vào m t K t qu Chèn hình chi u khác B n th này, b n s ưa thêm nhi u hình chi u bi u di n mô hình nhi u góc chi ... thư c, ghi hình tham chi u khác ưa vàohình Dư i Source/Destination: • Dư i Source, ch n Entire model Import from c a mô hình • Ch n Import items into all views ( ưa m c vào t t c hình chi u)...
 • 234
 • 260
 • 2
tiểu luận hướng dẫn vẽ đạo lưu bằng solidworks

tiểu luận hướng dẫn vẽ đạo lưu bằng solidworks

Web

... TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM Hiện lên bảng chọn đường Construction line cách click vào hàng Axis of Revolutiion sau bấm click vào đường construction line Tiếp click vào ô vuông hàng Slested ... thẳng tôn ngoài, chọn xanh khác màu hình Sau chộn Offset Entities hình Page Design by: TRẦN KIẾN TRÚC – LỚP VT10 – TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM Click vào bảng nhập thông số khoảng cách đường ... VT10 – TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM Sau fix hình lại xóa hết đường kích thước đi, kết hình Page 13 Design by: TRẦN KIẾN TRÚC – LỚP VT10 – TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM Bấm Finish Sketch...
 • 44
 • 527
 • 0
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ 3D TRONG SOLIDWORKS

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ 3D TRONG SOLIDWORKS

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... now pop up, and we can input a name for the project that we want to back up We will use the name 1-First Project Backup When finished, click Create button Enter the name to Backup Project 15 w w ... notice that when the project has been already created, there will be the project name under the Active Project, which is named SolidPlant Project Now we are ready As for the created project, please ... Insert 2D Layout will appear We then can input the name for our layout, which will be shown in Feature Manager on the left Here we will use the name ‘‘solidplant layout’’ Next, the second box is...
 • 189
 • 751
 • 0
Hướng dẫn cài đặt solidworks 2014

Hướng dẫn cài đặt solidworks 2014

Hệ điều hành

... Bước 3: Tìm đến file readme!.txt thư mục _SolidSQUAD_ điền vào Serial theo hình( Rất đơn giản >chỉ cần copy serial file readme!.txt & past vào mục tương ứng trình cài đặt bên mà thôi) Điền xong ta ... phá SW2014 Chọn Accept Chọn Tip: chọn được, chọn xong ta chọn OK Màn hình khởi động SolidWorks Khi bạn chọn tạo file xuất bảng chon hệ đơn vị tiêu chuẩn sau, chọn hệ mét tiêu chuẩn ISO Chọn xong ... kết nối với Server SolidWorks Chọn Cancel xuất thông báo sau Chọn gói cài cấu hình đường dẫn đến thư mục cài cách nhấn vào dòng CHANGE, xong bước ta lại nhấn Back to Summary nhấn Install để tiến...
 • 12
 • 1,018
 • 0
Hướng dẫn xây dựng ma trận trong quản trị chiến lược

Hướng dẫn xây dựng ma trận trong quản trị chiến lược

Kế hoạch kinh doanh

... GĐ Kinh doanh Tập Đoàn DT Việt Nam MA TRẬN DIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, HỘI VÀ NGUY – MA TRẬN SWOT Điều làm cho Phân tích SWOT trở nên sức mạnh vậy, đơn giản mà nghĩ, giúp bạn xem xét tất hội ... điểm mạnh với hội hình thành chiến lược ( SO) http://tinyurl.com/kinhteblog Trang • Bước 6: Kết hợp điểm yếu với hội hình thành chiến lược ( WO) • Bước 7: Kết hợp diểm mạnh với đe dọa hình thành ... Mỹ Boston đưa nhằm giúp công ty lớn đánh giá tình hình hoạt động đơn vị kinh doanh chiến lược Từ giúp nhà Quản trị định phân bổ vốn cho SBU đánh giá tình hình tài công ty Ma trận bảng gồm ô vuông...
 • 14
 • 12,795
 • 70
Hướng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiẹp tại Việt Naam

Hướng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiẹp tại Việt Naam

Sinh học

... Quốc tế - IUCN Việt Nam Hướng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp Việt Nam 2008, IUCN Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam 72 trang Nhóm soạn thảo: Nguyễn Thị Ngọc Huệ Nguyễn Thị Yến (chủ trì), Đào ... vững Các loại tài sản/vốn khác vốn hội, vốn người, vốn tài vốn vật chất (cơ sở hạ tầng, thiết bị, hàng hóa vật chất, v.v.) Hướng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp Việt Nam Mở đầu Việt ... Nieman Kevin Kamp viết cho Thái Lan khuôn khổ dự án SAFE quan Hợp tác Phát triển Quốc Tế Đan Mạch tài trợ quan xuất bản: Bản quyền: IUCN Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam © 2008 International Union...
 • 76
 • 1,345
 • 10

Xem thêm