giải pháp 2 phối hợp hoạt động của các cơ sở đào tạo trong việc đổi mới mục tiêu nội dung chương trình đào tạo

Mô hình quản lý trường trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện

Mô hình quản lý trường trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện

Sư phạm

... Việt Nam …… 62 2 .2. 1 Mạng lưới trường THPT chuyên Việt Nam ……………… 62 2 .2. 2 Mục tiêu, nội dung, chương trình phương pháp giáo dục trường THPT chuyên ………………………………………………… 64 2. 2.3 cấu tổ chức ... hình đào tạo, mục tiêu khoá đào tạo, mục tiêu môn học, phần học mục tiêu học (Xem hình 1.5) Để quản lí theo mục tiêu, cần xây dựng phân tích mục tiêu tổng quát mục tiêu cụ thể (mục tiêu nhiệm ... thứ X nêu rõ giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ cần tạo chuyển biến phát triển giáo dục đào tạo Đổi tư giáo dục cách quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cấu hệ thống...
 • 230
 • 651
 • 0
DANH MỤC TỐI THIỂU Thiết bị dạy học môn Vật lý -Trƣờng trung học phổ thông chuyên

DANH MỤC TỐI THIỂU Thiết bị dạy học môn Vật lý -Trƣờng trung học phổ thông chuyên

Trung học cơ sở - phổ thông

... AC 0.2V-750V ±0.8%; Dòng điện: DC 0.02mA-10A ±0.8% AC 0.02mA-10A ±1%; Dùng để đo điện trở, điện dung, Điện trở: 20 0 -20 00MΩ ±0.8%; Điện dung: 0. 021 00μF ±4%; Điện cảm: 2mH -20 H 2% ; Tần số: 2kHzđiện ... áp suất khí 10 11 Pháp 25 ,740,000 25 ,740,000 Ý Ý 2 2,105,000 1,735,000 4 ,21 0,000 3,470,000 Ý 3,590,000 7,180,000 Ý Pháp 10,890,000 25 0,000 21 ,780,000 1 ,25 0,000 Ý 10, 025 ,000 20 ,050,000 Đồng hồ ... 3 .2 Bộ thí nghiệm điện Gồm phần – Phần gồm: Bảng cắm linh kiện thí nghiệm; Điện trở 100Ω-2W (2 phích cắm); Điện trở 22 0Ω-2W (2 phích cắm); Điện trở 470Ω-2W (2 phích cắm); Điện trở 1kΩ-2W (2...
 • 30
 • 1,061
 • 0
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (2).doc

SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (2).doc

Quản trị kinh doanh

... cầu đào tạo Xác đònh mục tiêu đào tạo Lựa chọn đối tượng đào tạo Xây dựng chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo Lựa chọn đào tạo giáo viên Dự tính chi phí đào tạo Thiết lập qui trình ... hội từ chương trình đào tạo Từ kết đánh giá điểm mạnh điểm yếu chương trình đào tạo 1 .2. 2.4 Các nguyên tắc đào tạo Mọi trình đào tạo, phát triển dù diễn nơi làm việc hay nơi làm việc trình giảng ... Năm 20 07 Năm 20 08 % tăng giảm 09 tháng đầu năm 21 .476.054. 926 21 .3 62. 987.016 -0,53% 31.615.880.840 29 .3 52. 227 .387 32. 240.903.700 9,84% 37.646. 922 .987 4.895.188.6 62 614.497.083 25 ,54% 6.695. 722 .750...
 • 58
 • 2,155
 • 25
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (3).doc

SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (3).doc

Quản trị kinh doanh

... ĐỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LAO ĐỘNG: 4.1 sở đào tạo phát triển lao động: Đào tạo cơng việc khơng thể thiếu nhằm mục đích giúp người lao động quen việc khơng bở ngỡ trước mơi trường cơng việc mới, ... trách đào tạo để xây dựng kế hoạch tổ chức thực cơng tác đào tạo cách hiệu Sau đào tạo chưa cơng tác đánh giá hiệu đào tạo cách sát xao nhằm rút kinh nghiệm người chương trình đào tạo cho ... mơ tả cơng việc Kiểm tra lưu hồ Đánh giá sau thử việc KMH BM-NS- 02- 01 BM-NS- 02- 02 BM-NS- 02- 03 BM-NS- 02- 04 BM-NS- 02- 05 BM-NS- 02- 06 BM-NS- 02- 07 BM-NS- 02- 08 BM-NS- 02- 09 BM-NS- 02- 10 BM-NS- 02- 11...
 • 49
 • 1,520
 • 14
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.doc

SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.doc

Quản trị kinh doanh

... động cơng việc 1 .2. 2 .2 Các phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo cơng việc: a) Là phương pháp đào tạo trực tiếp nơi làm việc, người học việc học kiến thức, kỹ cần thiết cho cơng ... cầu đào tạo Xác định mục tiêu đào tạo Lựa chọn đối tượng đào tạo Xác định chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo Lựa chọn đào tạo giáo viên Dự tính chi phí đào tạo Thiết lập qui trình ... Bước 2: Xác định mục tiêu đào tạo: Đào tạo phát triển tiến hành với mục đích làm cho tổ chức hoạt động hiệu mà chiến lược đào tạo phải phù hợp với mục tiêu tổ chức - Những kỹ cụ thể cần đào tạo trình...
 • 60
 • 2,636
 • 56
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.doc

SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.doc

Quản trị kinh doanh

... BÊN TRONG Định rõ nhu cầu đào tạo & phát triển Ấn định mục tiêu phát triển Lựa chọn phương pháp thích hợp Lựa chọn phương tiện thích hợp Thực chương trình đào tạo & phát triển Đánh giá chương trình ... ưu phương pháp đào tạo nơi làm việc Phương pháp đào tạo theo dẫn đòi hỏi chủ động sáng tạo người học, nhấn mạnh sáng dạ, lực khiếu người * Đào tạo theo phương pháp giảng bài: Các giảng viên ... SVTH: Đỗ Ngọc Vẹn 22 GVHD: ThS.Phạm Thị Kim Dung Chương 1: sở lý luận quản trị nhân người định thắng lợi cho việc thực mục tiêu trình sản xuất kinh doanh Chính công tác đào tạo nhân vai trò...
 • 28
 • 7,047
 • 44
Cơ sở lý luận về quản lý môi trường, quản lý rác thải

sở lý luận về quản lý môi trường, quản lý rác thải

Kinh tế - Thương mại

... Bên CO2 (mg/m3) 2. 265 SO2 (mg/m3) 0,1093 H2S (mg/m3) 2, 381 SPM (mg/m3) 0,6 12 2.310 0,1071 2, 086 0 ,25 7 2. 243 0,1079 0, 726 0 ,21 5 2. 235 0,10807 2, 3 42 0,359 2. 278 0,0997 2, 346 0,4 72 Bên 2. 266 2, 291 ... 0,101 0,1 029 1,976 2, 378 0,383 0,5 72 nhà 2, 239 0,1447 0,909 0,567 2, 204 0, 126 9 0, 723 0 ,21 0 2, 175 0,0855 0, 726 0,471 1, 727 0,1048 2, 358 0,485 Gần nhà 2, 127 2, 131 0,113 0,1388 1,419 2, 381 0,461 ... tiền Phơng án Thành Quy mô (1000đ) (1000đ) m2SD m2SD 500 100 22 40 24 00 8.031 .27 3 1. 120 .000 24 0.000 22 40 24 00 8.088.698 1. 120 .000 24 0.000 Phần cải tạo m2SD 100 550 55.000 550 55.000 10 11 Phần xây...
 • 74
 • 994
 • 2
co so ly luan ve quan tri nhan su 2 doc

co so ly luan ve quan tri nhan su 2 doc

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... cầu đào tạo Xác đònh mục tiêu đào tạo Lựa chọn đối tượng đào tạo Xây dựng chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo Lựa chọn đào tạo giáo viên Dự tính chi phí đào tạo Thiết lập qui trình ... hội từ chương trình đào tạo Từ kết đánh giá điểm mạnh điểm yếu chương trình đào tạo 1 .2. 2.4 Các nguyên tắc đào tạo Mọi trình đào tạo, phát triển dù diễn nơi làm việc hay nơi làm việc trình giảng ... Năm 20 07 Năm 20 08 % tăng giảm 09 tháng đầu năm 21 .476.054. 926 21 .3 62. 987.016 -0,53% 31.615.880.840 29 .3 52. 227 .387 32. 240.903.700 9,84% 37.646. 922 .987 4.895.188.6 62 614.497.083 25 ,54% 6.695. 722 .750...
 • 58
 • 912
 • 8
Cơ sở lý luận về quản lý nguồn nhân lực

sở lý luận về quản lý nguồn nhân lực

Kinh tế - Thương mại

... vột loạt hoạt động khác đào tạo phát triển NNL đợc thực từ bên ngoài, bao gồm : Học việc, học nghề , hoạt động dạy nghề Tạo động lực lao động Lợi ích tạo động lực lao động, song thực tế động lực ... lao động luật pháp sách quy định bảo hộ lao động Phát huy đầy đủ quyền đại diện công đoàn việc kí thoả ớc lao động, hợp đồng lao động phối hợp với chủ doanh nghiệp việc tổ chức mở rộng hoạt động ... mà việc đào tạo cha thật nghề so với DNĐTNN cần tuyển, việc đào tạo ta lại cha đợc sâu, phù hợp phát triển ngành nghề phát triển, ngành nghề Vấn đề tạo động lực để khuyến khích ngời lao động việc...
 • 25
 • 675
 • 3
Cơ sở lý luận về quản lý kênh

sở lý luận về quản lý kênh

Kinh tế - Thương mại

... kênh hoạt động Phân tích loạt nhân tố ảnh hưởng tới phối hợp thành viên kênh hoạt động xúc tiến - Các kiểu chiến lược đẩy kênh: • Các chương trình ngắn hạn như: quản cáo, hợp tác, trợ cấp hoạt động ... nghĩa chủ động đưa biện pháp nhằm thiết lập trì hợp tác - Quản lý kênh phân phối nhằm đảm bảo thực mục tiêu phân phối đề Mục tiêu phân phối với tư cách công cụ marketing – mix góp phần vào việc đạt ... khác trình phân phối hàng hóa Trong hoạt động quản lý kênh phân phối mình, công ty bước hoàn thiện quản lý dòng chảy 1.1 Quản lý dòng thông tin: Trong hoạt động kênh phân phối công ty trao đổi...
 • 35
 • 410
 • 0
Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại

sở lý luận về quản lý rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại

Kinh tế - Thương mại

... 13.4 - Cho vay thương mại VNĐ 523 823 22 523 823 22 10.8 - Cho vay thương mại USD 26 191114 26 191114 7.7 625 154 14.31 - Chứng khoán sẵn sàng để bán 22 128 58 22 128 58 7 .2 - Chứng khoán đầu tư giữ đến ... VNĐ 3 522 989 1174 329 6.8 - TGCKH NH nước ngoại tệ 1053961 351 320 5 .2 110000 36667 8.6 21 794 927 21 794 927 2. 5 20 5161 20 5161 22 98478 22 98478 1.5 43186 43186 1.1 - TGCKH VNĐ 19599905 65333 02 7.5 - ... CÁC CÁC PHÒNG PHÒNG BAN BAN PHÒNG ĐẠI PHÒNG ĐẠI DIỆN DIỆN TÂM (ĐÀO TẠO, IT, TẠO, IT, TRỰC THUỘC THUỘC 6 /20 06 8 .25 4.8 THẺ) 1 /20 07 THẺ) 8 .25 5.1 6 /20 07 8 .25 5 .25 1 /20 08 8.75 5.8 6 /20 08 14 12/ 2008...
 • 57
 • 1,470
 • 14
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

Quản trị kinh doanh

... (VNĐ) 20 06 Tỷ trọng (%) 20 07 Lượng (VNĐ) Tỷ trọng (%) 2, 035,6 12, 3 12 628 ,7 12, 128 25 6,478 ,26 5 3 72, 233,863 76 ,23 2,585 76 ,23 2,585 44.40 13.71 5.59 8. 12 1.66 1.66 2, 356,410,811 818 ,23 8,730 314,863 ,25 4 ... 3 12, 693 ,24 8 25 6,478, 923 56 ,21 4, 325 48.04 16.68 6. 42 10 .26 6.37 5 .23 1.15 1,330,667,599 23 5,478,305 51,489, 321 27 4 ,25 6,418 4 12, 456, 324 356,987 ,23 1 2, 548,8 62, 177 4,584,474,489 29 .03 5.14 1. 12 5.98 ... hình 23 9,730 1.67 0.04 22 6,543 ,21 5 38 .28 71, 620 ,189 12. 22 122 ,361,966 20 .68 119, 625 ,539 20 .41 49, 428 ,043 8.35 59,491,018 10.15 75,097, 525 12. 69 591,750,608 100.00 11 Vay nợ ngắn hạn 26 1,374,882...
 • 111
 • 871
 • 7
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHẰM KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC

SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHẰM KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC

Kinh tế - Thương mại

... 833 647 121 0 867 778 955 6906 3 82 1 72 150 300 21 5 190 27 3 16 82 367 164 143 26 4 171 176 23 1 1516 464 24 6 177 369 24 1 23 6 25 1 1984 403 325 /373 25 1 22 4 /23 3 177 170/173 27 7 25 4 /25 9 24 0 22 2 /23 1 176 ... 107 TN THCS 326 /333 134/141 100/103 Tân An Huyền Hội Phương Thạnh Bình Phú Tổng cộng 1109 329 29 8 26 1 22 1 21 0 /21 8 764 26 3 21 4 151 136 126 /130 636 181 164 165 126 117/ 124 908 29 0 21 4 22 7 177 171/175 ... Khối 15 12 394 354 350 674 166 150 149 557 128 145 124 1138 314 27 7 23 3 7 62 227 187 153 719 179 180 158 851 23 1 24 7 195 621 3 1639 1540 13 62 TN THCS 414 393/401 20 9 197/198 160 154/154 314 29 4 /29 4...
 • 31
 • 1,437
 • 9
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUAN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ DU LỊCH VIỆT NAM

SỞ LÝ LUẬN VỀ QUAN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC SỞ HẠ TẦNG NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ DU LỊCH VIỆT NAM

Quản trị kinh doanh

... thống sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động văn hoá xã hội, bảo đảm cho việc thoả mãn nâng cao trình độ lao động xã hội, hệ thống bao gồm: sở thiết bị công trình phục vụ cho giáo dục đào tạo, ... Nhân tố ảnh hưởng nội dung hòan thiện quản lý nhà nước lĩnh vực sở hạ tầng thành phố du lịch NỘI DUNG BẢN CỦA CHUYÊN ĐỀ Phần thứ MỘT VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ SỎ HẠ TẦNG Ỏ CÁC THÀNH PHỐ DU ... phân thành loại: sở hạ tầng đô thị sở hạ tầng nông thôn Tương ứng với loại sở hạ tầng phận CSHT sản xuất CSHT xã hội hợp thành - Theo trình độ, CSHT đô thị phân thành: sở hạ tầng đô thị...
 • 53
 • 1,040
 • 2
Cơ sơ lý luận vê quản lý chung cư

lý luận vê quản lý chung cư

Kinh tế - Thương mại

... thành lập hoạt động theo quy định pháp luật để thực việc quản lý cung cấp dịch vụ nhà chung cư 3.1.5/ Nội dung việc quản lý sử dụng nhà chung cư: Việc quản lý sử dụng nhà chung cư theo pháp luật ... tích riêng chủ sở hữu 2 Toàn chi phí sửa chữa, bảo dưỡng chủ sở hữu đảm nhận Trong trường hợp chủ sở hữu không tiến hành sửa chữa bên thuê thÓ sửa chữa theo quy định pháp luật Các hư hỏng người ... ở, đất dùng chung cho hộ Trong trường hợp nhà chung chưa xác định rõ chủ sở hữu thuộc diện vắng chủ người quản lý hợp pháp trách nhiệm đăng ký Nếu người quản lý hợp pháp người sử dụng trách...
 • 10
 • 453
 • 9
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Tài chính - Ngân hàng

... khâu toán, dịch vụ ngân hàng tạo nên Khách hàng quan, đơn vị hành nghiệp, tổ chức đoàn thể Trong trình hoạt động, số đơn vị hoạt động kinh doanh phụ nằm khuôn khổ pháp luật nhà nước cho phép ... yếu tố pháp lý để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu 5.3 Những quan điểm hoạt động CRM ngân hàng thương mại: Để CRM ngân hàng hoạt động hiệu quả, hướng, thực mục tiêu đề ra, ngân hàng xác ... vụ: Quá trình sản xuất tiêu thụ dịch vụ ngân hàng diễn đồng thời với yếu tố: nguồn vốn, trang thiết bị khách hàng Chất lượng dịch vụ vừa mục tiêu vừa kết hoạt động CRM ngân hàng, tổng hợp tiện...
 • 18
 • 1,441
 • 2
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

CHƯƠNG I SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Quản trị kinh doanh

... trao đổi thông tin liên quan tới hành vi làm việc kết sông tác cá nhân sau trình lao động 2. 3 .Nội dung phát triển nhân lực - Đào tạo đào tạo lại: - Đào tạo tổng hợp hoạt động nhằm nâng cao trình ... lao động trình hoạt động lao động (Lao động trí óc lao động chân tay) người Nội dung cụ thể bao gồm từ việc tuyển chọn đội ngũ lao động, tổ chức phân tích công việc, xây dựng định mức lao động ... lao động Hoặc: Thời gian lao động Năng suất lao động = Số lượng sản phẩm 4 .2. 4 .2 Nội dung phương pháp phân tích Bước 1: Phân tích chung tình hình suất lao động Phương pháp phân tích: - Phương pháp...
 • 15
 • 554
 • 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUÔN NHÂN LỰC

SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUÔN NHÂN LỰC

Quản trị kinh doanh

... Phơng pháp đào tạo công nhân bao gồm phơng pháp đào tạo phơng pháp đào taọ lại - Đào tạo phơng pháp đào tạo ngời cha tham gia trình sản xuất, họăc ngời tham gia trình sản xuát nhng cha nghề Đào ... nhu cầu đào tạo phát triển - ấn định mục tiêu cụ thể - Lựa chọn phơng pháp thích hợp - Thực chơng trình đào tạo -phát triển - Đánh giá chơng trình đào tạo phát triển Đào tạo nâng cao trình độ lành ... tác lao động tuỳ thuộc vào mức độ hợp lý phân công lao động ngợc lại, trình hợp tác lao động mà phân công lao động đợc hoàn thiện Phân công lao động hợp lý khoa học tạo phù hợp công việc đợc...
 • 32
 • 465
 • 0
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC CÔNG

SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC CÔNG

Quản trị kinh doanh

... thống tiêu chuẩn đánh giá kết thực quản lý đào tạo bao gồm tiêu chí số sau : Tiêu chí Chỉ số Số lượng nội dung đào tạo theo mục tiêu Sự phù hợp với Mức độ quán mục tiêu tổ chức người đào tạo mục tiêu ... − Đào tạo nơi làm việcĐào tạo nơi làm việc Việc lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp góp phần mang lại kết đào tạo cao Đồng thời, việc lựa chọn hình thức đào tạo phụ thuộc vào quy mô đào tạo, ... 1.3 .2. 1 Lập kế hoạch đào tạo Lập kế hoạch đào tạo trình thiết lập mục tiêu, phương thức hành động thích hợp để đạt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng Lập kế hoạch giúp tổ chức xác định nhu cầu đào tạo; ...
 • 13
 • 826
 • 5
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Kế toán

... ràng nhu cầu đào tạo d) Nội dung trình đào tạo gồm giai đoạn: - Định giá - Đặt mục tiêu đào tạo - Đào tạo - Đánh giá chất lượng hiệu đào tạo Mục định giá xác định xem phải công việc thực hiệu ... lượng chương trình đào tạo so sánh kết thực nhân viên trước sau đào tạo e) Các phương pháp đào tạo nhân viên trước sau đào tạo Tuỳ theo loại nhân viên mà doanh nghiệp áp dụng hình thức đào tạo ... hình thức đào tạo sau: - Đào tạo nơi làm việc: Đây hình thức đào tạo học viên thực trình làm việc Việc đào tạo thường nhân viên lành nghề giám thị viên hướng dẫn - Kèm cặp hướng dẫn chỗ : Cách tổ...
 • 18
 • 614
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008