giải pháp 1 hoàn thiện chính sách tín dụng

Trắc nghiệm quản trị tài chính

Trắc nghiệm quản trị tài chính

Chuyên ngành kinh tế

... Question 15 Điểm : _là biến số sách tín dụng liên quan đến sức mạnh tài cần thiết để khách hàng tín dụng chấp nhận mua tín dụng Chọn câu trả lời a Tiêu chuẩn tín dụng b Chiết khấu nhờ trả sớm c Chính ... suất 1. 80%/tháng, kỳ hạn /tháng, trả lãi trước có phí tổn thực là: Chọn câu trả lời A 1. 65%/tháng B 2 .15 %/tháng C 1. 73%/tháng D 2.37%/tháng Question 69 Điểm : Chính sách tín dụng NZ 1. 5 /10 net ... để chấp nhận kỳ thu tiền bình quân không quá: Chọn câu trả lời A 11 8.75 ngày B 11 9.3 ngày C 11 9.95 ngày D 11 7.25 ngày Question 19 Điểm : Thông số P/E thuộc nhóm thông số: Chọn câu trả lời a Thông...
 • 20
 • 276
 • 0
Một số ứng dụng thử nghiệm trên LAN ảo

Một số ứng dụng thử nghiệm trên LAN ảo

Kĩ thuật Viễn thông

... mạng máy tính 11 1. 6 .1 Mô hình hoạt động chủ khách Clients/Server 11 1. 6.2 Mô hình hoạt động ngang hàng Peer to Peer 12 Chương 2: PHẦN MỀM MICROSOFT VPC 2007 14 2 .1 Giới ... Chương 1: CĂN BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 1. 1 Nhu cầu phát triển mạng máy tính 1. 2 Định nghĩa mạng máy tính .4 1. 3 Phân loại mạng máy tính 1. 4 Một số mạng máy tính ... thường dùng 1. 5 Giao thức mạng 1. 5 .1 Giao thức TCP/IP 1. Giao thức IP .8 Giao thức TCP .10 1. 5.2 Giao thức UDP 10 1. 6 Các mô hình...
 • 55
 • 303
 • 0
KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC Năm học 2010-2011- Bài số 3 doc

KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC Năm học 2010-2011- Bài số 3 doc

Cao đẳng - Đại học

... dịch NH3 0 ,1 M (Kb = 1, 8 10 -5) bao nhiờu? A 0 ,1 M B .1, 33 10 -3 M C .1, 8 10 -5 D.0, 01 M  43.Nồng độ mol ion H dung dịch CH3COOH 0 ,1 M (Ka = 1, 75 10 -5) bao nhiờu? A 0 ,1 M B .1, 75 10 -5 M C .1, 31 10-3 M ... CH3COOH 0 ,1 M ? Biết độ điện li  CH3COOH 1, 32% A.9,868 10 -2 M 0 ,13 2 .10 -2M B.0 ,13 2 10 -2M 9,868 10 -2M C.0 ,1 M 1, 32 10 -3M D.Kết khỏc  -4 39.Trong dung dịch CH3COOH 0, 01 M cú [ H ]= 4 ,11 10 M Độ ... hoỏ khử 15 Cho 10 ,6g Na2CO3 vào 12 g dung dịch H2SO4 98%, thu gam dung dịch? Nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng thu gam chất rắn? A 18 ,2g 14 ,2g B 18 ,2g 16 ,16 g C 22,6g 16 ,16 g D 7,1g 9,1g 16 Trong...
 • 6
 • 234
 • 0
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HKI MÔN HOÁ HỌC LỚP 12- BÀI SỐ 3 pps

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HKI MÔN HOÁ HỌC LỚP 12- BÀI SỐ 3 pps

Cao đẳng - Đại học

... thêm phenoltalein 27 Câu 19 : Nguyên tử X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p1 Hạt nhân nguyên tử X có: A 13 nơtron B 13 proton, 14 nơtron C 13 nơtron, 14 proton D 14 nơtron, 13 electron Câu 20: Hỗn ... Câu 25: Cho 15 ,00 gam Na2CO3 MCO3 tác dụng với dung dịch HCl thu 3,2256 lít CO2 (ở đktc) Khối lượng muối clorua tạo thành (cho Cl = 35,5) A 16 ,584 gam B 19 ,17 6 gam C 8,664 gam D 11 ,323gam Câu ... luyện B Phương pháp nhiệt luyện C Phương pháp điện phân D Phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy Câu 12 : Hợp chất sau có liên kết cộng hoá trị A Na2SO4 B HClO C KNO3 D CaO Câu 13 : Quá trình...
 • 6
 • 307
 • 0
KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC Năm học 2010-2011 Bài số 3 pdf

KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC Năm học 2010-2011 Bài số 3 pdf

Cao đẳng - Đại học

... dịch NH3 0 ,1 M (Kb = 1, 8 10 -5) bao nhiêu? A 0 ,1 M B .1, 33 10 -3 M C .1, 8 10 -5 D.0, 01 M  43.Nồng độ mol ion H dung dịch CH3COOH 0 ,1 M (Ka = 1, 75 10 -5) bao nhiêu? A 0 ,1 M B .1, 75 10 -5 M C .1, 31 10-3 M ... CH3COOH 0 ,1 M ? Biết độ điện li  CH3COOH 1, 32% A.9,868 10 -2 M 0 ,13 2 .10 -2M B.0 ,13 2 10 -2M 9,868 10 -2M C.0 ,1 M 1, 32 10 -3M D.Kết khác  -4 39.Trong dung dịch CH3COOH 0, 01 M có [ H ]= 4 ,11 10 M Độ ... hoá khử 15 Cho 10 ,6g Na2CO3 vào 12 g dung dịch H2SO4 98%, thu gam dung dịch? Nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng thu gam chất rắn? A 18 ,2g 14 ,2g B 18 ,2g 16 ,16 g C 22,6g 16 ,16 g D 7,1g 9,1g 16 Trong...
 • 7
 • 135
 • 0
bài số 3 một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần thông tin mạng việt nam

bài số 3 một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần thông tin mạng việt nam

Kế toán - Kiểm toán

... 55.3 515 7 Long Biên 313 5 4673 44.7 Tổng 7604.5 10 0 10 462 10 0 41. 2 So sánh 2 012 /2 011 So sánh 2 013 /2 012 Tỷ Số tuyệt Tỷ trọng đối trọng (%) (%) 13 19.5 29.52 -632 -10 .92 3743.5 42 .1 1535 -19 .89 8900.5 ... 18 81 80.76 -16 12 -38.29 Quý IV 25 21. 7 26.26 18 42 14 .78 2773 25.44 -679.7 -26.95 9 31 50.54 Tổng DT 9604.5 10 0 12 462 10 0 10 900 10 0 2857.5 12 4.38 -15 62 -10 .98 (Nguồn: Phòng KD) Trong năm 2 011 , quý ... (%) MT để bàn 310 3 40.8 410 7 39.3 3897 43.7 10 04 32.36 - 210 MT xách tay 45 01 59.2 6355 60.7 5022,5 56.3 18 54 41. 20 -13 32.5 -20.97 Tổng 7604 10 0 10 462 10 0 8 919 .5 10 0 2858 73.56 -15 42.5 22.08 Mặt...
 • 57
 • 162
 • 0
gian lận và sai sót trong kiểm toán bài số 3

gian lận và sai sót trong kiểm toán bài số 3

Kinh tế - Thương mại

... toán ghi sai: Nợ TK 15 61: 99.000đ Có TK 11 11: 99.000đ Bút toán sửa sai: Nợ TK 15 61: (3.000đ) Có TK 11 11: (3.000đ) VD: Theo ví dụ kế toán ghi: Nợ TK 15 61: 96.000đ Có TK 11 11: 96.000đ Sau kế toán ... 15 61: 96.000đ Có TK 11 11: 96.000đ VD: Theo ví dụ kế toán ghi Nợ TK 15 61: 96.000đ Có TK 11 21: 96.000 Kế toán sửa sau: Nợ TK 15 61: (96.000đ) Có 11 21: (96.000đ) Và ghi lại bút toán đúng: Nợ TK 15 61: ... kế toán ghi sai: Nợ TK 15 61: 69.000đ Có TK 11 11: 69.000đ Bút toán ghi bổ sung: Nợ TK 15 61: 27.000đ Có TK 11 11: 27.000đ 7.2 Kỹ thuật sửa sổ kế toán trường hợp ghi sổ máy vi tính 7.3 Lưu ý sửa chữa...
 • 30
 • 1,688
 • 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN BÀI SỐ 3 HIỀN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN BÀI SỐ 3 HIỀN

Kế toán tài chính

... 15 1. 3.2 Kế toán tổng hợp khoản nợ phải trả 16 1. 3.2 .1 Kế toán vay ngắn hạn 16 1. 3.2 .1. 1.Tài khoản sử dụng 16 1. 3.2 .1. 2 Chứng từ sử dụng 16 1. 3.2 .1. 3 ... liên quan, kế toán ghi: Nợ TK 11 1 ,11 2,3 31, … Có TK 15 1 ,15 2 ,15 3 ,15 6,… SVTH: Nguyễn Thị Hồng – MSSV: 11 033233– Lớp CDKT13DTH Trang: 25 Chương 1: Cơ sở lý luận Có TK 13 3 – Thuế GTGt khấu trừ GVHD: ... phản ánh thuế GTGT đầu vào khấu trừ, kế toán ghi: Nợ TK 15 1 ,15 2 ,15 3 ,15 6, 211 ,627,6 41, 642,… Nợ TK 13 3 – Thuế GTGT khấu trừ Có TK 11 1 ,11 2,3 31, … - Khi phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá hàng...
 • 112
 • 318
 • 0
Tìm hiểu chung về biến vecto ngẫu nhiên, các đặc trưng thống kê, độc lập, tương quan đối với các biến vecto ngẫu nhiên và áp dụng làm bài tập 8 2 , 8 3, và thử nghiệm dùng phần mềm matlab

Tìm hiểu chung về biến vecto ngẫu nhiên, các đặc trưng thống kê, độc lập, tương quan đối với các biến vecto ngẫu nhiên và áp dụng làm bài tập 8 2 , 8 3, và thử nghiệm dùng phần mềm matlab

Điện - Điện tử - Viễn thông

... có điều kiện X1 cho trước X2=x2; f1/2(x1;µ,Ʃ|x2)=exp Ta thấy f1/2(x1;µ,Ʃ|x2)=g(x1;µ,Ʃ|x2) đó: (x1- 1. 2)’| 11 .2| -1( x 11. 2- 1. 2)=(x 11. 2 – v 11. 2)’| 11 .2| -1( x 11. 2 – v1.2) Suy 1. 2= 1+ 12 (x2-µ) định ... 12 -BƩ22=0,nếu ta chọn : B= 12 Ʃ 17 Thì Y1 độc lập với Y2 Do ta có ~N Với 12 = 1= 12 Ʃ µ2 11 .2= 11 - Ʃ 12 Ʃ 12 Nếu đặt X 11. 2=X1- Ʃ 12 Ʃ X2thì X 11. 2~Nr ( 1. 2, Ʃ 11 .2) Hàm phân phối X 11. 2=X1- 12 ... nhiên z1 = x1 + jy1 , …, zn = xn + jyn độc lập f(x1 x2 y1 y2) = f(x1y1)f(x2y2) Từ có : z1z2*f(x1 x2 y1 y2) dx1 dx2 dy1 dy2 12 = z1 f(x1 y1) dx1 dy1 z2*f(x2 y2) dx2 dy2 Với kết E{ z1z2*} = E{ z1}...
 • 30
 • 767
 • 3
Marketing bài số 3

Marketing bài số 3

Internet Marketing

... QUIZ ??? FOR WEEK (15 - 19 Sep 2003) Consumer Analysis 70 câu hỏi!!! (47 -11 7) QUIZ ??? Chơng giáo trình 47 xuất xã hội thoát khỏi tình trạng ... trình by kết quả, sử dụng kết b Thu thập thông tin thứ cấp, sơ cấp, xử lý thông tin, trình by v sử dụng kết c Xác định vấn đề, thu thập thông tin, xử lý thông tin, trình by v sử dụng kết d Nhận xét ... (market) l hình thức để giải mâu thuẫn trao đổi phân tán, sau ny phát triển lên thnh khái niệm thị trờng a Đúng b Sai c Kết luận khác (nêu rõ) QUIZ ??? Chơng giáo trình 51 Hình thức trao đổi ...
 • 199
 • 381
 • 0
“ vị trí cỉa Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa trong tiến trình tư tưởng Hồ Chí Minh

“ vị trí cỉa Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa trong tiến trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội

... Mười năm 19 17 Nga thành công, tháng 19 19 V.I LêNin thành lập quốc tế III thay quốc tế II việc nhà nước Xô-Viết non trẻ đánh bại chiến tranh can thiệp 14 nước đế quốc vào nước Nga, đồng thời giải ... với phái tả gia nhập Đảng Xã Hội pháp năm 19 19 Đảng pháp lúc bảo vệ, tỏ đồng tình với đấu tranh dân tộc bị áp búc, bóc lột bà theo đuổi lý tưởng cao đẹp cách mạng Pháp; tự do, bình đẳng, bác Cùng ... giới Khoảng cuối năm 19 17, Nguyễn Tất Thành từ Anh trở Pháp hoạt động nhờ lặn lội với phong trào quần chúng, sát cánh với người yêu nước Việt Nam người cách mạng từ thuộc địa Pháp , Người nhanh...
 • 9
 • 2,811
 • 1
Đề kiểm tra 45'': Bài số 3

Đề kiểm tra 45'': Bài số 3

Hóa học

... trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 Họ tên: Lớp: 20 30 Bài kiểm tra số lớp 12 Thời gian làm : 40 phút Câu 11 Cho kim loại M vào ... trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ tên: Lớp: Bài kiểm tra số lớp 12 Thời gian làm : 40 phút Câu1 Khi tăng nhiệt độ ... trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ tên: Lớp: Bài kiểm tra số lớp 12 Thời gian làm : 40 phút Câu1 Nhúng nhôm nặng 50...
 • 9
 • 414
 • 0
Kiểm tra 45'' bài số 3

Kiểm tra 45'' bài số 3

Tiếng anh

... for lunch What a(24) trip ! 17 A bay B museum C stadium D library 18 A bike B coach C foot D walk 19 A dark B late C old D early 20 A go B went C to go D goes 21 A sight B fish C crap D street ... a toothache A B C D 30 My sister enjoys to read at night A B C D * Chọn từ từ khác với từ lại 31 A decided B visited C stopped D missed 32 A wanted B received C laughed D opened 33 A seemed B...
 • 2
 • 281
 • 0
kiem tra 1tiet bai so 3

kiem tra 1tiet bai so 3

Tiếng anh

... Tiếng Anh Khối Câu I : Học sinh trọn cho 0,25 điểm tổng 2,5 điểm a b c 4.c 5.b 6.a 7.c 8.c 9.a 10 .a Câu II Học sinh viết thứ tự từ cho câu cho cho 0,5 điểm Is there any meat? I dont like coffee...
 • 2
 • 268
 • 0
KT45'''' bài sô 3 HKII. (tham khảo)

KT45'''' bài sô 3 HKII. (tham khảo)

Hóa học

... là: tác dụng oxi vơi đơn chất b Sự oxi – hóa là: tác dụng oxi vơi chất c Sự oxi – hóa là: oxi tác dụng vơi hợp chất d Sự oxi – hóa là: tác dụng oxi voi nhiều chất B Phần Tự Luận Câu (1 ) Có ba ... oxi đktc theo phản ứng S + O2 SO2 Hỏi a có giá trị sau đây? a 16 g b 32g c 8g d 4g Câu Để dập tắt đám cháy xăng dầu ta dùng biện pháp sau? a Phun nước vào đám cháy b Lấp cát lên đám cháy c Dùng ... b Tính khối lượng KClO3 cần dừng, dùng KClO3 để điều chế lượng oxi (Ca = 40; Cl = 35.5; O = 16 ; K = 39) Kiểm Tra Viết 45’ (bài số 3, đề 2) Môn:...
 • 3
 • 289
 • 0
kiểm tra hóa 11 cơ bản bài số 3

kiểm tra hóa 11 cơ bản bài số 3

Hóa học

... 1, 12 lít khí thoát - Viết PTPƯ - Tính phần trăm thể tích khí hỗn hợp - Tính khối lượng kết tủa tạo thành biết Ag =10 8, C =12 , H =1, O =16 , N =14 Họ tên………………………… lớp ……………… Kiểm tra tiết Hóa học 11 ... dư thấy xuất m g kết tủa, có 1, 12 lít khí thoát - Viết PTPƯ - Tính phần trăm thể tích khí hỗn hợp - Tính khối lượng kết tủa tạo thành biết Ag =10 8, C =12 , H =1, O =16 , N =14 ... Sản phẩm phản ứng but -1- en với HCl A 1- clobut -1- en C 2- clobut -1- en B 3- clobut -1- en D 1- clobut-2-en Câu Đốt cháy mol anken A cần mol O2 Số nguyên tử Hidro A A B C 10 D 12 Câu Đốt cháy hỗn hợp...
 • 3
 • 986
 • 13

Xem thêm