giải các dạng toán tìm số dao động cực đại và cực tiểu trong bài toán giao thoa sóng cơ

skkn hướng dẫn học sinh vận dụng một số tính chất của hypebol trong bài tập giao thoa sóng cơ. thpt vĩnh lộc

skkn hướng dẫn học sinh vận dụng một số tính chất của hypebol trong bài tập giao thoa sóng cơ. thpt vĩnh lộc

Giáo dục học

... số điểm dao động cực đại, cực tiểu pha với pha với nguồn Bài tập ví dụ 21 : Hai nguồn sóng kết hợp mặt nước cách đoạn S1S2 = 9λ phát dao động pha Trên đoạn S1S2 , số điểm biên độ cực đại pha ... giao thoa a) Khi thực giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp pha: - Vị trí điểm biên độ dao động cực đại quỹ tích điểm hiệu đường (hiệu khoảng cách ) đến tâm phát sóng số nguyên lần bước sóng: ... dụng số tính chất Hypebol tập giao thoa sóng Phương trình ∆' là: x = 10 Khoảng cách ngắn từ điểm dao động với biên độ cực đại S1S1 là: ∆' đến x2 561 y = b − = ≈ 17,76(mm) a V Dạng tập 2: Tìm số...
 • 14
 • 951
 • 2
SKKN Giải các dạng toán tìm số dao động cực đại và cực tiểu trong bài toán giao thoa sóng cơ Vật lý THPT

SKKN Giải các dạng toán tìm số dao động cực đại cực tiểu trong bài toán giao thoa sóng Vật lý THPT

Giáo dục học

... C – BÀI TOÁN BẢN Dạng 1: Tìm số điểm dao động cực đại cực tiểu đoạn thẳng nối hai nguồn Bài toán: Cho hai nguồn sóng kết hợp A,B cách khoảng cho trước Tìm số điểm dao động cực đại cực tiểu ... ta tìm IA, IB Khi số cực đại cực tiểu MA số cực đại cực tiểu IA Tương tự, tìm số cực đại, cực tiểu MB ta tìm IB 10 Ví dụ: Ở mặt thoáng chất lỏng hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20 cm dao động ... IB Khi số cực đại cực tiểu MA số cực đại cực tiểu IA Tương tự, tìm số cực đại, cực tiểu MB ta tìm IB  Nếu M đường cực đại cực tiểu I giao điểm đường cực đại cực tiểu gần M ta điều kiện MB...
 • 21
 • 1,746
 • 1
Giải các dạng toán tìm số dao động cực đại và cực tiểu trong bài toán giao thoa sóng cơ_SKKN VẬT LÝ THPT

Giải các dạng toán tìm số dao động cực đại cực tiểu trong bài toán giao thoa sóng cơ_SKKN VẬT LÝ THPT

Giáo dục học

... C – BÀI TOÁN BẢN Dạng 1: Tìm số điểm dao động cực đại cực tiểu đoạn thẳng nối hai nguồn Bài toán: Cho hai nguồn sóng kết hợp A,B cách khoảng cho trước Tìm số điểm dao động cực đại cực tiểu ... cực đại, hai nguồn dao động ngược pha trung trực AB dường dao động cực tiểu M  Khoảng cách giửa hai đường dao động cực đại hai đường dao động cực tiểu AB 0,5 λ Khoảng cách giửa cực đại cực tiểu ... IA, IB Khi số cực đại cực tiểu MA số cực đại cực tiểu IA Tương tự, tìm số cực đại, cực tiểu MB ta tìm IB Ví dụ: Ở mặt thoáng chất lỏng hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20 cm dao động theo phương...
 • 19
 • 2,095
 • 2
SKKN Giải các dạng toán tìm số dao động cực đại và cực tiểu trong bài toán giao thoa sóng cơ THPT CẨM THỦY 1

SKKN Giải các dạng toán tìm số dao động cực đại cực tiểu trong bài toán giao thoa sóng THPT CẨM THỦY 1

Giáo dục học

... C – BÀI TOÁN BẢN Dạng 1: Tìm số điểm dao động cực đại cực tiểu đoạn thẳng nối hai nguồn Bài toán: Cho hai nguồn sóng kết hợp A,B cách khoảng cho trước Tìm số điểm dao động cực đại cực tiểu ... đường cực đại, hai nguồn dao động ngược pha trung trực AB dường dao động cực tiểu  Khoảng cách giửa hai đường dao động cực đại hai đường dao động cực tiểu AB 0,5 λ Khoảng cách giửa cực đại cực tiểu ... IA, IB Khi số cực đại cực tiểu MA số cực đại cực tiểu IA Tương tự, tìm số cực đại, cực tiểu MB ta tìm IB Ví dụ: Ở mặt thoáng chất lỏng hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20 cm dao động theo phương...
 • 17
 • 556
 • 0
Báo cáo khoa học Phương pháp giải các dạng bài tập giao thoa sóng cơ vật lý lớp 12

Báo cáo khoa học Phương pháp giải các dạng bài tập giao thoa sóng vật lý lớp 12

Báo cáo khoa học

... (1) nhiêu cực đại (cực tiểu )giữa MN 4) Số cực đại cực tiểu hai nguồn : Bài toán giao thoa tìm số đường (số điểm) cực đại đoạn thẳng nối hai nguồn Khi giải bất phương trình để tìm số giá trị ... nguồn điểm đặc biệt điểm cực đại cực tiểu * Số Cực đại: II.BÀI TẬP : Bài toán 1: Điều kiện cực đại ,cực tiểu 1.1.Phương pháp: 1) Điều kiện để điểm giao thoa cực đại :Các sóng tới điểm tăng cường lẫn ... dao động với biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB hai vân giao thoa cực đại Coi biên độ sóng truyền không giảm Xác định tốc độ truyền sóng tìm số điểm dao động cực đại, số điểm dao động...
 • 27
 • 6,107
 • 3
skkn sử dụng dạng chính tắc của hàm hypecbol giải toán giao thoa sóng cơ

skkn sử dụng dạng chính tắc của hàm hypecbol giải toán giao thoa sóng

Giáo dục học

... nhiu lý thỳ hn, nh nhng hn m rt hiu qu Trong vic kho sỏt bi toỏn giao thoa súng c, cỏc võn giao thoa l cỏc ng hypecbol, nờn thit ngh kho sỏt cỏc võn giao thoa ta cú th s dng dng chớnh tc ca hm ... cc tiu giao thoa l S ng dao ng vi Amin l s giỏ tr nguyờn ca k tha: < k < l l V trớ ca cỏc im cc tiu giao thoa xỏc nh bi: d1 = k + + B3 Hai ngun dao ng ngc pha:( = = ) * Cỏc im dao ng ... 15(cm) a Dng bi 4: Bi toỏn liờn quan tỡm giao im ng giao thoa v ng trũn Vớ d 11: Trong hin tng giao thoa súng nc, hai ngun kt hp A, B cỏch mt khong l = 20 cm dao ng iu hũa theo phng thng ng, cựng...
 • 28
 • 365
 • 0
Phương pháp giải “Bài toán giao thoa sóng cơ học”

Phương pháp giải “Bài toán giao thoa sóng học”

Vật lý

... nguồn Dạng Bài toán xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu hai điểm Dạng Bài toán xác định điểm M dao động với biên độ cực đại, cực tiểu thỏa mãn điều kiện đề (Bài toán cực trị) Dạng ... Dạng Bài toán xác định điểm M dao động với biên độ cực đại, cực tiểu thỏa mãn điều kiện đề (Bài toán cực trị) .14 Dạng Bài toán xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu ... nhiều dạng vô phong phú đề tài đưa số dạng thường gặp sau đây: Dạng Bài toán xác định biên độ dao động điểm vùng giao thoa Dạng Bài toán xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu...
 • 23
 • 7,433
 • 15
phương pháp giải “Bài toán giao thoa sóng cơ học”

phương pháp giải “Bài toán giao thoa sóng học”

Vật lý

... nguồn Dạng Bài toán xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu hai điểm Dạng Bài toán xác định điểm M dao động với biên độ cực đại, cực tiểu thỏa mãn điều kiện đề (Bài toán cực trị) Dạng ... Dạng Bài toán xác định điểm M dao động với biên độ cực đại, cực tiểu thỏa mãn điều kiện đề (Bài toán cực trị) .14 Dạng Bài toán xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu ... nhiều dạng vô phong phú đề tài đưa số dạng thường gặp sau đây: Dạng Bài toán xác định biên độ dao động điểm vùng giao thoa Dạng Bài toán xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu...
 • 23
 • 2,311
 • 3
Các dạng bài tập giao thoa sóng cơ có đáp án.

Các dạng bài tập giao thoa sóng đáp án.

Vật lý

... Số điểm dao động cực đại S1S : N = 2k + Từ (1) suy số điểm đứng yên S1S : N/= 2k/ N/ = 2(k + 1) + Số điểm dao động cực đại *Tìm vị trí gợn sóng đoạn nối S1, S2: Xét điểm M đoạn nối S1, S2 cách ... SS S1S k + 2 (2) Từ (2) k số đờng cong biên độ cực tiểu *Chú ý: Trung điểm M S1S điểm dao động cực đại + Trên S1S khoảng cách hai điểm dao động cực đại liên tiếp hai điểm đứng yên liên ... II XC NH CC I LNG C TRNG( TN S, BC SểNG, VN TC) TRONG GIAO THOA SểNG Cõu 14: Trong mt thớ nghim v giao thoa súng trờn mt nc, hai ngun kt hp A, B dao ng cựng pha vi tn s 30Hz Ti mt im M cỏch cỏc...
 • 9
 • 28,950
 • 728
SKKN Phân loại và phương pháp giải “Bài toán giao thoa sóng cơ học”

SKKN Phân loại phương pháp giải “Bài toán giao thoa sóng học”

Giáo dục học

... nguồn Dạng Bài toán xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu hai điểm Dạng Bài toán xác định điểm M dao động với biên độ cực đại, cực tiểu thỏa mãn điều kiện đề (Bài toán cực trị) Dạng ... nhiều dạng vô phong phú đề tài đưa số dạng thường gặp sau đây: Dạng Bài toán xác định biên độ dao động điểm vùng giao thoa Dạng Bài toán xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu ... 4,1 Kết luận : điểm dao động với biên độ cực đại ( Chọn D) Dạng Bài toán xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu hai điểm Thiết lập công thức Số cực đại thoả mãn: λϕ  d −...
 • 35
 • 1,903
 • 8
Phân loại và phương pháp giải “Bài toán giao thoa sóng cơ học”SKKN vật lý THPT

Phân loại phương pháp giải “Bài toán giao thoa sóng học”SKKN vật lý THPT

Giáo dục học

... nguồn Dạng Bài toán xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu hai điểm Dạng Bài toán xác định điểm M dao động với biên độ cực đại, cực tiểu thỏa mãn điều kiện đề (Bài toán cực trị) Dạng ... Dạng Bài toán xác định điểm M dao động với biên độ cực đại, cực tiểu thỏa mãn điều kiện đề (Bài toán cực trị) .18 Dạng Bài toán xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu ... nhiều dạng vô phong phú đề tài đưa số dạng thường gặp sau đây: Dạng Bài toán xác định biên độ dao động điểm vùng giao thoa Dạng Bài toán xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu...
 • 30
 • 1,908
 • 5
Các dạng bài tập giao thoa sóng cơ

Các dạng bài tập giao thoa sóng

Trung học cơ sở - phổ thông

... 12 Bài 15: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn AB cách 14,5cm dao động ngược pha Điểm M AB gần trung điểm I AB nhất, cách I 0,5cm ln dao động cực đại Số điểm dao động cực đại ... B 14 C 15 D 16 Bài 9: Hai nguồn dao động vng pha, S1S2=13cm, bước sóng = 1,5 cm, S1MNS2 hình vng tìm số dao động cực đại cực tiểu đoạn MN đường chéo hình vng a) Số dao động cực đại đường chéo ... dụ Trong giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A, B cách 10(cm) dao động với phương trình là: , Tốc độ truyền sóng v = 0,5 (m/s) a Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn AB b Tìm số...
 • 7
 • 738
 • 2
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP GIAO THOA SÓNG CƠ HỌC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP GIAO THOA SÓNG HỌC

Vật lý

... để giải nhanh giải nhiều toán giao thoa khác cách xác − Học sinh phân biệt hiệu đường từ hai nguồn đến điểm cực đại, cực tiểu giao thoa ứng với trường hợp độ lệch pha khác Từ tính số cực đại, số ... điểm cực đại khoảng MN Tại M N cực đại ứng k = ±4 ⇒ Số điểm dao động cực đại đường tròn: n = 7×2+2 = 16 Bài 11 Thực giao thoa sóng mặt nước với nguồn kết hợp A B pha, tần số f = 40Hz, cách 10cm ... bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học, cao đẳng tới Đề tài: “ PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP GIAO THOA SÓNG HỌC ” giúp học sinh nhận dạng toán giao thoa sóng cơ, từ...
 • 29
 • 605
 • 0
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ PHÂN DẠNG BÀI TẬP GIAO THOA SÓNG CƠ

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT PHÂN DẠNG BÀI TẬP GIAO THOA SÓNG

Vật lý

... M cực tiểu khi: d − d1 = k ' λ (k ' ∈ Z) SS SS ▪ Số đường dao động cực đại: − − < k < − (k ∈ Z) λ λ SS SS ▪ Số đường dao động cực tiểu: − < k ' < (k ' ∈ Z) λ λ Ví dụ 9: Trong thí nghiệm giao thoa ... điểm thuộc mặt nước cho ABCD hình vuông Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn CD A B C D ▪ Số đường dao động cực đại số đường dao động cực tiểu: − Trang-6- ... Khoảng cách nhỏ nhất hai cực đại lân cận hai cực đại với k = kmax k = kmax - SS  k ' < − λ → k'max b Tìm số điểm cực tiểu (tương tự): Tìm k'max:   k '∈ Z  Ví dụ 4: Hai nguồn sóng A B dao động...
 • 6
 • 803
 • 17
Lý thuyết và phương pháp giải các dạng toán phần cơ dao động lớp 12 pdf

Lý thuyết phương pháp giải các dạng toán phần dao động lớp 12 pdf

Cao đẳng - Đại học

... 12 Lý thuyết phương pháp giải dạng toán phần dao động lớp 12 Dạng 18 : Tổng hợp hai dao động phương tần số + Hai dao động điều hoà phương tần số: Phương trình dao động dạng: x1 = A1cos(ωt + ϕ1) ... vectơ Frexnen để giải  vuông pha: ∆ϕ = (2k + 1) Dạng 19 : Bài toán cộng hưởng dao động Để cho hệ dao động với biên độ cực đại rung mạnh nước sóng sánh mạnh xãy cộng hưởng dao động Khi ω = ω0 ... thì: T2 d 2R Dạng 13 : Xác định thời gian dao động nhanh chậm ngày đêm Một ngày đêm: t = 24h = 24.3600 = 86400s Chu kỳ dao động là: T1 chu kỳ dao động sai T2 + Số dao động lắc dao động thực ngày...
 • 14
 • 696
 • 1
phân loại và phương pháp giải các dạng toán tìm giá trị của biến trong đẳng thức và bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối toán 7 trung học cơ sở

phân loại phương pháp giải các dạng toán tìm giá trị của biến trong đẳng thức bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối toán 7 trung học sở

Khoa học tự nhiên

... loại tìm hiểu chất dạng toán em học sinh nhận dạng, toán thuộc dạng toán nào, từ em tìm đầy đủ yếu tố liên quan cần thiết để giải toán nhanh - Việc phân loại đưa phương pháp giải dạng toán ... (thoả mãn) Vậy x = x = Sau giải xong yêu cầu học sinh so sánh cách giải để tìm đường tối ưu Trong cách giải cách giải thuận lợi ngắn gọn cho học sinh việc giải tập 1.3 Dạng 3: |A(x)| = |B(x)| hay ... cách giải hay - Hạn chế, khắc phục sai lầm mà học sinh thường mắc phải giải dạng toán IV Điểm kết nghiên cứu: - Các em biết lựa chọn phương pháp giải toán phù hợp biết tìm nhiều cách để giải toán, ...
 • 23
 • 911
 • 0
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI VÀ CÁCH GIẢI CÁC DẠNG TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI CÁCH GIẢI CÁC DẠNG TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ SÓNG ĐIỆN TỪ

Vật lý

... tn s ca dao ng õm tn Cho tn s súng mang l 800 kHz, tn s ca dao ng õm tn l 1000 Hz Xỏc nh s dao ng ton phn ca dao ng cao tn dao ng õm tn thc hiờn c mt dao ng ton phn Hng dn: Thi gian dao ng õm ... hin c mt dao ng ton phn: T A = 1/ f A = 10-3 s Thi gian dao ng cao tn thc hin c mt dao ng ton phn T = 1/ f C = 0,125.10-5s C S dao ng ton phn ca dao ng cao tn dao ng õm tn thc hiờn c mt dao ng ... tớch cht hin tng phn x, khỳc x, giao thoa v nhiu x ca súng in t III BI TP V D MINH HA Ch I: DNG TON MCH DAO NG IN T LC Dng 1:Tớnh tn s, chu k dao ng riờng ca mch dao ng theo L,C Bi 1.1 Nu iu chnh...
 • 70
 • 599
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25