giải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... toán phân tích đa thức thành nhân tử. 3. /Phương án cho tiết luyện tập HĐ1: `Cho học sinh nhắc lại kiến thức cũ.-Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử ?-Hoàn thành các hằng đẳng thức ... xác định phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử theo trình tự: Đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử, tách hạng tử, thêm bớt hạng tử -Luôn nhắc nhở học sinh phân tích một ... chưa nắm vững kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử để vận dụng giải bài toán trên*Giáo viên hướng dẫn: ta nên phân tích đa thức trên thành nhân tửrồi mới tính giátrị biểu thức. Cụ thể làTa...
 • 8
 • 9,754
 • 178
SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Tư liệu khác

... phương pháp giải cơ bản về phân tích đa thức thành nhân tử.  Đối với học sinh yếu, kém: Củng cố kiến thức cơ bản + Phương pháp Đặt nhân tử chung + Phương pháp Dùng hằng đẳng thức + Phương pháp ... ba phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đó là: Đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử. Tuy nhiên trong phần bài tập lại có những bài không thể áp dụng ngay ba phương ... sinh giải quyết những mắc mứu trong quá trình giải bài toán về phân tích đa thức thành nhân tử. 3.3. Biện pháp và kết quả thực hiện Biện pháp Để thực hiện tốt kó năng phân tích đa thức thành nhân...
 • 17
 • 4,653
 • 41
Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... BÀI TẬP CẦN KHAI THÁC A) . DẠNG 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung: + Bài tập : 1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) 3x – 3yb) 2x2 + 5x3 + x2yc) ... 36m2n + 54mn2 + 27n3 B) . DẠNG 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dung hằng đẳng thức + Bài tập :1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :a) x2 + 6x + 9 b) 10x – 25 ... 3) Phân tích đa thức thành nhân tử rồi tính giá trị của đa thức với x = 5,1 ; y = 3,1 của đa thức : x2 – xy – 3x + 3y D) . DẠNG 4: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương...
 • 15
 • 33,912
 • 503
Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... 29x2 – 8x – 128. x4 – 6x3 + 7x2 + 6x – 89. x3 + 9x2 + 26x + 24 Bài tập 8: Phân tích đa thức thành nhân tử. 1. a(b + c)(b2 – c2) + b(a + c)(a2 – c2) + c(a + b)(a2 – b2)2. ... – c) + b3(c – a) + c3(a – b)10. abc – (ab + bc + ac) + (a + b + c) – 1 Bài tập 9: Phân tích đa thức thành nhân tử. 1. (x2 + x)2 + 4x2 + 4x – 122. (x2 + 4x + 8)2 + 3x(x2 + 4x...
 • 2
 • 3,925
 • 136
Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử? ?2Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 1. Ví dụ:Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân ... các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. -Xem lại các bài tập đà làm.-BTVN: 51, 53, 56, 57/SGK tr 24, 25.Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương ... Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Bài tập 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x3 2x2 + x b) 2xy x2...
 • 10
 • 4,129
 • 12
SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... qua bài toán phân tich đa thức thành nhân tử. B. nội dungPhần I : các phơng pháp phân tích I/ Phơng pháp cơ bản 1/ Ph ơng pháp đặt nhân tử chung ( Dùng khi hạng tử của đa thứcnhân tử chung ... huy sự sáng tạo của HS qua bài toán phân tich đa thức thành nhân tử. Phân tích đa thức B=2x3 -5x2 + 8x -3 (1) thành nhân tử +Nếu đa thức B phân tích thành nhân tử thì B có dạng:B = ( ax ... qua bài toán phân tich đa thức thành nhân tử. Với những loại bài toán này khi giải các em phải phân tích đa thức thành nhân tử hoặc rút gọn biểu thức . Qua đó rèn luyện đợc kỹ năng phân tích...
 • 15
 • 1,641
 • 22
Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. -Xem lại các bài tập đà làm.-BTVN: 51, 53, 56, 57/SGK tr 24, 25.Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương ... Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Bài tập 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x3 2x2 + x b) 2xy x2 ... 3x(x – 1)2Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 1. Ví dụ:Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x3+10x3y+5xy2 Giải: 5x3 + 10x3y...
 • 10
 • 787
 • 1
Tiết 13: Luyện tập phân tích đa thức thành nhân tử

Tiết 13: Luyện tập phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... học bài *Nắm chắc các phương pháp phân tích cơ bản*Tìm hiểu thêm các phương pháp khác*Chú ý: Các ứng dụng củaviệc phân tích đa thức thành nhân tử: Tính giá trị biểu thức Giải phương trình Phân ... 53.Nhóm các hạng tử: 4. Phối hợp các phương pháp: B. Bổ sung: *Phương pháp 5: Tách một hạng tử thành 2 hay nhiều hạng tử VD: Phân tích đa thức thành nhân tử: 23 2A x x= + + Giải: 223 22 ... Các nhân tử của A đều dương nên A>025-10-2006 NGOC ANH 6Nhận xét : tách để nhóm hoặc xuất hiện hằng đẳng thức *Phương pháp 6: Phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử VD: Phân tích đa thức thành...
 • 14
 • 1,348
 • 6
Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Tư liệu khác

... 11- Bài 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬNHÓM HẠNG TỬ1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 ... TOÁN ĐẠI SỐ 8TUẦN 6 - TIẾT 11BÀI 8BÀI 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬPHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬBẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬBẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬGV thực hiện : GV thực ... BÀI TẬP CỦNG CỐBÀI TẬP CỦNG CỐ Bài tập 47 Bài tập 47 Phân tích đa thức sau thành nhân tử. Phân tích đa thức sau thành nhân tử. a) x2 – xy + x - yb)...
 • 19
 • 2,094
 • 8
ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ pdf

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ pdf

Toán học

... các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học. - Phương pháp đặt nhân tử chung - Dùng hằng đẳng thức - Nhóm nhiều hạng tử II. Luyện tập: Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) ... cách làm tương tự Bài 4: Tính giá trị của biểu thức sau a) A = x2y – y + xy2 – x với x = -5, y = 2 ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ I. Nhắc lý ... b + c) = 0 b) Phân tích đa thức thành nhân tử (x – y)3 + (y – z)3 + (z – x)3 HD: Áp dung bài 2a và bài 1a c) 25 – 4xy – 4x2 – y2; d) 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2 HD giải: a) 9 –...
 • 4
 • 2,001
 • 21
ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ docx

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ docx

Toán học

... Bài 4: Làm các bài tập của tuần 5, tuần 6 chưa chữa xong ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ I. Kiến thức cơ bản: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng ... phương pháp nhóm nhiều hạng tử là tìm cách tách đa thức đã cho thành nhóm các hạng tử thích hợp sao cho khi phân tích mmỗi nhóm hạng tử thành nhân tử thì xuất hiện nhân tử chung. II. Bài tập ... hiện nhân tử chung. II. Bài tập cơ bản Bài 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x2 – xy + x – y; b) xz + yz -5(x + y) c) 3x2 – 3xy – 5x + 5y HD giải: a) x2 – xy + x – y = (x2 –...
 • 3
 • 1,271
 • 9
ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG VÀ DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC potx

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG VÀ DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC potx

Toán học

... các bài tập 23, 24, 27, 28, 29 SBT …………………………………………………………… ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG VÀ DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. Nhắc lại 7 hằng đẳng thức ... 9 HD giải: câu a, b, c, d đặt nhân tử chung Câu e, f, g dùng hằng đẳng thức bình phương của 1 tổng hoặc 1 hiệu Câu h, i dùng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương Câu k dùng hằng đẳng thức tổng ... 3.2.1)2)(1(nnnxn-3y3 + + 2.1)1(nnx2yn-2 + nxyn-1 +yn II. Luyện tập: Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 3x3y2 – 6x2y3 + 9x2y2; b) 12x2y – 18xy2 – 30y2 c) y(x –...
 • 4
 • 6,775
 • 82
ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP doc

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP doc

Toán học

... ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP I. Mục tiêu: - HS nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân - Thành thạo phối hợp thức hiện các phương ... để xuất hiện dạng nào? ?Thêm bớt hạng tử nào? Tương tự HS lên bảng phân tích đa thức x4 + 64 thành nhân tử Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử a) (x2 + x)2 + 4(x2 + x) – 12 ... nào khác không? Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử a) x2 + 4x + 3 b) 3x2 – 7x + 2 c) x4y4 + 4 ? Các đa thức ở câu a và b có thể phân tích bằng các phương pháp thông thường...
 • 5
 • 1,218
 • 8

Xem thêm