giáo trình tin học cơ sở 2

Giao trinh tin hoc co so

Giao trinh tin hoc co so

Lịch sử

... máy(nhưng luôn chiếm một chỗ cố định khi đưa vào bộ nhớ trong)Kiểu .SYS: Tập tin hệ thống, HĐH sử dụng TIN HỌC SỞPGS.TS. Mai Văn Trinhmaitrinh@vinhuni.edu.vn maitrinhdhv@yahoo.comTel: ... để tìm chương trình; + Click nút OK để khởi động. CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XPQuản lý Tệp và thư mục 2. Tạo Shortcut cho một tập tin - Mở thư mục chứa tậptin chương trình cần tạo ... mục4. Khôi phục tệp tin hay thư mục đã bị xoá tạm thời -Khi xóa tệp tin hay thư mục trong đĩa cứng, Windows sẽ di chuyển tệp tin hay thư mục đó vào Recycle Bin Khôi phục tệp tin hay thư mục...
 • 30
 • 747
 • 4
Giáo trình tin học cơ sở phần lập trình trên ngôn ngữ C ppt

Giáo trình tin học sở phần lập trình trên ngôn ngữ C ppt

Tin học văn phòng

... dkquoc@ỵahoo.com . Cảm ơn bạn đọc đóng góp để hoàn thiện giáo trình. Thay mặt các tác giả Đào Kiến Quốc Giáo trình tin học sở II - Ngụn ng C 29 Lu ý: - Tiờu hm trong nh ngha hm phi tng ... printf("uoc so chung lon nhat la %d", a); } getch(); } Giáo trình tin học sở II - Ngụn ng C 10II .2. Hng Khỏi nim Hng l i lng cú giỏ tr thuc mt kiu d liu nht nh, nhng ... không phải kí tự in ra màn hình. c. Hàm puts Cú pháp: int puts(char * s); Giáo trình tin học sở II - Ngụn ng C 25 Trong C yờu cu phi dựng cp ngoc () bao tờn kiu_mi, cũn C++ thỡ vi nhng...
 • 95
 • 1,075
 • 3
Giáo trình tin học cơ sở A pot

Giáo trình tin học sở A pot

Tin học văn phòng

... Ví dụ : Tin học sở A”, “Tôi tên là: Nguyễn Văn A” 6.3 Cấu trúc một chương trình C Chương trình được viết bằng ngôn ngữ C gồm các phần chính sau đây: • Phần khai báo chèn các tập tin tiêu ... chương trình. Đây là các tập tin chứa các định nghĩa cần thiết cho trình biên dịch. hai cách để xác định tập tin theo sau chỉ thị #include: bao tên tập tin bởi cặp dấu < > đối với tập tin ... cứ đâu. a1, a2, a21, a3 là các biến cục bộ do được khai báo trong hàm (hoặc khối). a1 chỉ tác dụng trong hàm Ham1; a2 tác dụng trong thủ tục Ham2 và khối trong Ham2; a21 chỉ tác dụng...
 • 92
 • 458
 • 1
Giáo trình tin học cơ sở

Giáo trình tin học sở

Tin học văn phòng

... 64 21 6 3466 AGP 2X 32 66 533 PC3700 DDR (DDR466) 64 23 3 3733 AGP 4X 32 66 1066 PC2– 320 0 DDR2 (DDR2–400) 64 20 0 320 0 AGP 8X 32 66 21 33 PC2–4300 DDR2 (DDR2–533) 64 26 7 426 6 RS 23 2 Serial ... (DDR2–533) 64 26 7 426 6 RS 23 2 Serial 1 0.11 52 0.011 52 PC2–5400 DDR2 (DDR2–667) 64 333 5333 Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà lạt Tin học sở Trang 87 Chọn một ô nhấn chuột lên ... (DDR266) 64 133 21 33 PCI 66MHz/64–bit 64 66 533 PC2700 DDR DIMM (DDR333) 64 167 26 66 PCI–Express 1.0 1–lane 1 25 00 25 0 PC 320 0 DDR DIMM (DDR400) 64 20 0 320 0 AGP 32 66 26 6 PC3500 DDR...
 • 111
 • 529
 • 0
Giáo trình tin học cơ bản

Giáo trình tin học bản

Cao đẳng - Đại học

... tin, chúng tôi biên soạn cuốn giáo trình này,cung cấp kiến thức và hướng dẫn sử dụng công cụ ấy một cách hiệu quả. Giáo trình Tin học bản” được xây dựng dựa trên nền tảng của giáo trình ... làphổ cập tin học bản cho người dân. Giáo trình dựa trên nội dung đó và đãđược biên tập cho phù hợp với học viên Việt Nam.Học xong giáo trình này, anh/chị sẽ:- Nắm được kiến thức bản ... củamáy tính. Ngoài ra, bài học cũng giới thiệu khái niệm về thông tin và khoa học xử lý thông tin. Nội dung của bài học bao gồm:oThông tin và khoa học xử lý thông tin oKhái niệm phần cứng,...
 • 297
 • 1,169
 • 8
Giáo trình tin học văn phòng 2

Giáo trình tin học văn phòng 2

Tin học

... nhiều hơn. Trong 1 bàn phím ngời ta chia ra 4 Mobi: 0988.0 123 35- 0975.46 527 2 - Email:tuantc3@yahoo.com.vn =Trang: 5= giáo trình tin học văn phòng A&B nhóm: Nhóm chức năng trợ giúp; Nhóm ... trình (phần mềm) định sẵn và cho ra kết quả nhanh, chính xác.- Tin học là một ngành khoa học nghiên cứu việc lu trữ và xử lý thông tin một cách tự động, chủ yếu dựa vào máy tính điện tử. 2. ... xem nội dung một đĩa thì đúp chuột vào Mobi: 0988.0 123 35- 0975.46 527 2 - Email:tuantc3@yahoo.com.vn =Trang: 8= giáo trình tin học văn phòng A&B Phần I: Cấu trúc máy vi tính và hệ điều hànhĐ1....
 • 6
 • 728
 • 9
GIAO TRINH TIN HOC CO BAN

GIAO TRINH TIN HOC CO BAN

Tư liệu khác

... tập tin của Việtres:VIETRES GRP 2, 29 1VIETRES ICO 766VIETSEA FON 3, 584VR HLP 79, 5 92 : chứa các thông tin trợ giúpVRCONFIG VR 156 :tập tin cấu hình đã định của ViệtresVRD EXE 22 , 020 :chg ... nội dung hai tập tin D1.TXT và D2.TXT vừa tạo ở câu 2 và 35. Ghép hai tập tin D1.TXT, D2.TXT ở câu 2 và câu 3 thành tập tin GHEP.DOC trong thư mục DIALY.6. Xem nội dung tập tin GHEP.DOC (ở ... tập tin TH1.TXT và TH2.TXT thành tập tin TH.TXT nằm trong QUAN15. Xem lại nội dung của tập tin TH.TXT6. Chuyển thư mục hiện hành là QUAN3, rồi xóa 2 tập tin TH1.TXT và TH2.TXT7. Chép tập tin...
 • 34
 • 665
 • 4
Tài liệu TIN HỌC CƠ SỞ 2: DỮ LIỆU KIỂU CON TRỎ doc

Tài liệu TIN HỌC SỞ 2: DỮ LIỆU KIỂU CON TRỎ doc

Kỹ thuật lập trình

... học trên con trỏ Tin học sở 2 - Đặng Bình PhươngVCVC&&BBBB 22 Nội dung Tin học sở 2 - Đặng Bình PhươngKhái niệm và cách sử dụng1Các cách truyền đối số cho hàm2Con trỏ và mảng ... Trường Đại học Khoa học Tự nhiênKhoa Công nghệ thông tin Bộ môn Tin học sở 1Đặng Bình Phươngdbphuong@fit.hcmuns.edu.vn TIN HỌC SỞ 2 DỮ LIỆU KIỂU CON TRỎVCVC&&BBBB88Con ... được đánh địa chỉ từ 0 đến 2 31 – 1 Tin học sở 2 - Đặng Bình PhươngVCVC&&BBBB 26 26Con trỏ và mảng một chiềuVí dụ nhập mảng Tin học sở 2 - Đặng Bình Phươngvoid main(){int...
 • 32
 • 580
 • 2
Tài liệu Giáo trình tin học cơ bản - EXCEL ppt

Tài liệu Giáo trình tin học bản - EXCEL ppt

Tin học văn phòng

... âmAllGeneral 123 45.67 - 123 45.67Custom(Kiểu định dạng do người dùng định nghĩa)Number0 123 456 - 123 4560.000 123 45.67 - 123 45.67#,##0 12, 346 - 12, 346#,##0.00 12, 345.67 - 12, 345.67#,##0_);[Red](#,##0) 12, 346 ... thậpphân.Ví dụ:ROUN( 123 .456, 2) = 123 .46ROUN( 123 .456, 1) = 123 .5ROUN( 123 .456, 0) = 123 ROUN( 123 .456, -1) = 120 * Hàm SQRT(Number) Chức năng: Tính căn bậc hai của NumberVí dụ: SQRT (25 ) =5* Hàm FACT(N) ... - 12, 345.67#,##0_);[Red](#,##0) 12, 346 ( 12, 346)#,##0.00_);(#,##0.00) 12, 345.67 ( 12, 345.67)#,##0.00_);[Red](#,##0.00) 12, 345.67 ( 12, 345.67)Accounting(*#,###0.00);_(*(#,##0.00);_(*"_"??_);_@) 12, 345 ( 12, 345)(*#,###0.00);_(*(#,##0.00);_(*"_"??_);_@) 12, 345.67...
 • 76
 • 898
 • 13
Tài liệu TIN HỌC CƠ SỞ 2: DỮ LIỆU KIỂU CON TRỎ NÂNG CAO docx

Tài liệu TIN HỌC SỞ 2: DỮ LIỆU KIỂU CON TRỎ NÂNG CAO docx

Kỹ thuật lập trình

... 0F 10 11 12 13 14 15 16 17int *pint *pint nint nCapPhat……18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 int *pNNUULLLLNNUULLLL 2 02 02 000000000000int n 22 22 000000000000VCVC&&BBBB 22 Nội ... liệu nào để lưu trữ thông tin sau?Giải pháp?Cách 1: Mảng 2 chiều 3x8 (tốn bộ nhớ) Tin học sở 2 - Đặng Bình Phương01 2 1155660 1 2 3 2 2 2 2991100 2 2116677004 5 6 ... %d”, sizeof(a[0][0]));}0 1 2 0 1 2 3Hướng tiếp cận 2 Tin học sở 2 - Đặng Bình Phươngaa[0]a[0][0]VCVC&&BBBB44NULLCon trỏ cấp 2 Tin học sở 2 - Đặng Bình Phương……int...
 • 44
 • 426
 • 6
Tài liệu Giáo trình tin học căn bản 2 docx

Tài liệu Giáo trình tin học căn bản 2 docx

Phần cứng

... Track Track Head Dung lổồỹng 5 1/4 inches 5 12 9 40 2 360 KB 5 1/4 inches 5 12 15 80 2 1 .2 MB 3 1 /2 inches 5 12 9 80 2 720 KB 3 1 /2 inches 5 12 18 80 2 1.44 MB Vỏỷy dung lổồỹng õộa phuỷ thuọỹc ... Explorer 25 II. Quaớn lyù caùc thổ muỷc vaỡ tỏỷp tin 26 1. Taỷo thổ muỷc vaỡ tỗm kióỳm tỏỷp tin 26 2. Sao cheùp thổ muỷc vaỡ tỏỷp tin 26 3. ọứi tón, di chuyóứn vaỡ xoaù thổ muỷc, tỏỷp tin 27 ... 2. Trong thổ muỷc TINHOC, taỷo 2 tỏỷp tin DSach1.doc vaỡ DSach2.doc vồùi nọỹi dung tuyỡ choỹn. 3. Nọỳi 2 tỏỷp tin DSach1.doc vaỡ DSach2.doc trong thổ muỷc TINHOC thaỡnh DSach.doc....
 • 43
 • 558
 • 1
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC : CƠ SỞ SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC : SỞ SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP

Tài liệu khác

... hiệu Hình vẽ 1401 1450 1451 1601 1650 1801 22 01 22 02 22 03 22 04 22 05 22 06 22 07 22 08 Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vnThu vien ... hiệu Hình vẽ Ký hiệu Hình vẽ 23 13 23 14 23 15 23 16 23 17 23 18 23 19 23 20 23 50 23 51 23 52 23 53 23 54 23 55 Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vnThu ... 47Ký hiệu Hình vẽ Ký hiệu Hình vẽ 23 01 23 02 23 03 23 04 23 05 23 06 23 07 23 08 23 09 23 10 23 11 23 12 Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vnThu...
 • 89
 • 1,690
 • 4
Giao trinh tin hoc co ban p1

Giao trinh tin hoc co ban p1

Tin học

... lý kiến thức bản để giải quyết các bài toán đa dạng. Giáo trình Tin học căn bản Trang 8 Chương 2: CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 2. 2 PHẦN MỀM (SOFTWARE) 2. 2.1Khái niệm ... soạn thảo giáo trình môn học Tin học căn bản với phần trình bày chi tiết nhằm phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, tham khảo cho giáo viên, sinh viên và các đọc giả khác. Nội dung giáo trình gồm ... BS 8CAN 24 ( 408 56H 72 X 88h 104x 120 9 HT 9EM 25 ) 419 57I 73Y 89I 105y 121 A LF 10SUB 26 * 42 : 58J 74Z 90j 106z 122 B VT 11ESC 27 + 43;...
 • 43
 • 601
 • 2

Xem thêm