giáo trình thi công đường ô tô

Tài liệu Tổ chức thi công đường ô - Chương 1 doc

Tài liệu Tổ chức thi công đường ô tô - Chương 1 doc

Kiến trúc - Xây dựng

... Thi t kÕ m«n häc Tæ chøc thi c«ng §êng « t«Khí hậu chia làm hai mùa: mùa khô và mùa mưa.Mùa mưa lượng mưa nhiều,độ ẩm cao và độ bay hơi cao.Mùa khô lượng mưa ít thuận lợi cho thi công đường ... LƯỢNG CÔNG TÁC.IV.1.Khối lượng công tác làm nền• Khối lượng đào đất : 85 092,806 m3• Khối lượng đắp đất: 124 881,65m3.IV.2.Khối lượng các công trình • Cống địa hình :Cống tròn BTCT đôi φ150 ... Bl* L= 1*9051,06=9051,06 m2 NguyÔn Ngäc Quý CÇu ®êng bé K37 Trang 5 Thi t kế môn học Tổ chức thi công Đờng ô tô ninh, quc phũng iu kin quy mụ giao thụng khụng nờn coi l iu kin tiờn quyt..III.2.Tỡnh...
 • 6
 • 779
 • 9

Tổ chức thiết kế thi công đường ô pptx

Tổ chức thiết kế thi công đường ô tô pptx

Kiến trúc - Xây dựng

... tổổchchứức thi công c thi công 3.3.CCáác phương phc phương phááp thi p thi ếết kt kếếttổổchchứức thi công c thi công 4.4. Thi Thiếết kt kếếttổổchchứức thi công ... mớới.i.--KKếết ct cấấu mu mớới.i.-- Công ngh Công nghệệgia công higia công hiệện đn đạại.i.-- Công ngh Công nghệệ thi công tiên ti thi công tiên tiếến.n.--TTổổchchứức ... --TTththllààththờời gian thi công thi gian thi công thựực.c.1. Kh1. Kháái nii niệệm :m :QuQuảản lý thi công xây dn lý thi công xây dựựng công trng công trìình nh (XDCT)...
 • 122
 • 414
 • 1

Giáo trình bộ môn Đường ô đường thành phố docx

Giáo trình bộ môn Đường ô tô và đường thành phố docx

Kiến trúc - Xây dựng

... liệu với đuôi tệp *.SLP và sử dụng tệp dữ liệu này để tính hệ số an toàn. III.3 Phân tích bài toán : - Trên thanh công cụ DEFINE, nhấn chuột lên nút SOLVE Trờng ĐHBK - Bộ môn Đờng & ... Bộ môn Đờng & Đờng thành phố 16 Hớng dẫn sử dụng phần mềm kiểm tra ổn định mái dốc Slope/W Quá trình nhập đợc tiến hành cho từng lớp, bao gồm các thông số : số thứ tự lớp đất (ở ô ... vừa thực thi -> Thoát khỏi chơng trình Slope/w 2. File SET : 3. File SET : 4. File SET : Trờng ĐHBK - Bộ môn Đờng &...
 • 54
 • 413
 • 1

Tài liệu GIÁO TRÌNH THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP pptx

Tài liệu GIÁO TRÌNH THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP pptx

Kiến trúc - Xây dựng

... 1 - Ghép ván khuôn thi công tầng 1- Đặt cốt thép thi công bê tông dầm - sàn tầng 1- Chờ 10 ngày cho bê tông có phụ gia đủ 90% cường độ yêu cầu. (3). Giai đoạn III : Thi công tầng hầm thứ ... quá trình thi công, được sử dụng thường xuyên để kiểm tra trong thời gian thi công. 13BỘ XÂY DỰNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘIPGS LÊ KIỀUGIÁO TRÌNH THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉPHÀ ... đảm bảo không dịch chuyển, không biến dạng trong suốt quá trình thi công. Hệ chống đỡ tường cừ được thi t kế, tính toán kỹ trước khi thi công, và là biện pháp đảm bảo chất lượng công trình quan...
 • 100
 • 2,794
 • 56

Xem thêm