giáo trình thực hành hóa phân tích định lượng

Lý thuyết và Thực hành Hoá phân tích Định tính

Lý thuyết và Thực hành Hoá phân tích Định tính

Hóa học

... Hoá phân tích - Tập I. Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội – 2007. Bài giảng Lý thuyết và Thực hành Hoá phân tích Định tính - 44 - C. Báo cáo kết quả xác định Anion nhóm III. TT Phần thực ... và Thực hành Hoá phân tích Định tính - 17 - D. Báo cáo kết quả phân tích mẫu. * Phần thử nghiệm chung: TT Phần thực hiện Kết quả cho điểm Đã thực hiện hoặc phát hiện ion - Không thực ... giảng Lý thuyết và Thực hành Hoá phân tích Định tính - 23 - * Phần thực hiện với hỗn hợp Cation nhóm I, II. TT Phần thực hiện Kết quả cho điểm Đã thực hiện Không thực hiện 1 Sử dụng...
 • 46
 • 5,356
 • 23
giáo trình thực hành hóa hữu cơ

giáo trình thực hành hóa hữu cơ

Cao đẳng - Đại học

... Sách thực hành hóa học hữu cơ gồm ba phần. Phần I là phần đại cương về kỹ thuật thực hành tổng hợp hữu cơ, phần II là phần thực hành tổng hợp hữu cơ. Phần III là phần thực hành phân tích định ... tổng hợp hữu cơ trình bày lý thuyết và những bài thực hành tổng hợp cụ thể của các loại phản ứng cơ bản đã học trong chương trình. Phần thực hành phân tích định tính xác định nhóm chức các ... oxy hóa và khử 75 PHẦN III. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH XÁC ĐỊNH NHÓM CHỨC CÁC HP CHẤT HỮU CƠ 85 CHƯƠNG I. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ TRONG HP CHẤT HỮU CƠ 85 I. XÁC ĐỊNH...
 • 164
 • 23,721
 • 175
Giáo trình thực hành hóa hữu cơ

Giáo trình thực hành hóa hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... loại bình này thực hiện dưới áp suất thấp. 1.10.2. Bình hình nón (bình eclen, bình tam giác): dùng làm bình hứng, thực hiện kết tinh, chuẩn bị hóa chất, tiến hành các phản ứng hóa học ñơn giản, ... NHƠN NGUYỄN LÊ TUẤN - HOÀNG NỮ THÙY LIÊN - NGUYỄN THỊ VIỆT NGA GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH HÓA HỮU CƠ Quy Nhơn, 2009 8 - Khi bị bỏng brom, rửa nhiều ... rắn và chất lỏng thì cần phải thực hiện lắc hay khuấy. Khi thực hiện thí nghiệm trong bình hở với lượng nhỏ chất và phản ứng xảy ra nhanh thì có thể lắc. Khi thực hiện phản ứng với thời gian...
 • 147
 • 7,869
 • 46
Giáo trình thực hành - Hóa lý nâng cao

Giáo trình thực hành - Hóa lý nâng cao

Cao đẳng - Đại học

... nói ÿҫu Hóa lý là mӝt môn hӑc cѫ sӣ không thӇ thiӃu ÿѭӧc cӫa ngành công nghӋ hóa hӑc. Giáo trình thӵc hành Hóa lý nâng cao ÿѭӧc biên soҥn dӵa trên cҩutrúc chѭѫng trình lý thuyӃt cӫa môn Hóa lý ... và Hóa lý 2 gӗm có các chѭѫng nhѭ sau: - NhiӋt ÿӝng hӑc- Cân bҵng hóa hӑc- Ĉӝng hӑc- ĈiӋn hóa Cѫ sӣ lý thuyӃt, quy trình thí nghiӋm, tính toán kӃt quҧ và toàn bӝ thiӃtbӏ trong giáo trình ... 07360.0436670.9936670.1002615.0036670.0002615.0336675.0002009.5537692.0037697.0037715.0002607.0002593.0302598.0436701.6538056.0003071.0141776.0041774.0033481.0008492.9308492.0108487.0239286.0039282.0040995.0140996.0148852.9335862.0002728.0034170.8833398.0034457.0039275.0336003.0033499.0041773.1141773.1231773.0331514.0431276.101111111126611111111111126721http://www.ebook.edu.vnTRѬӠNG ĈҤI HӐC CÔNG NGHIӊP TP.HӖ CHÍ MINH TRUNG TÂM CÔNG NGHӊ HÓA GIÁO TRÌNH THӴC HÀNH HÓA LÝ NÂNG CAO Thành phӕ Hӗ Chí Minh, tháng 6 năm 2006 http://www.ebook.edu.vn46- ThiӃt...
 • 100
 • 1,455
 • 5
Giáo trình thực hành hóa cơ sở

Giáo trình thực hành hóa cơ sở

Hóa học - Dầu khí

... ợng HCl đi 2 lần.GIÁO TRÌNH THỰC HÀNHHÓA CƠ SỞHỆ CÔNG NHÂN HÓA CHẤTThành phố Hồ Chí Minh, 9 – 2004TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP 4KHOA HOÁKhoa Hóa Giáo trình thực hành Hóa cơ sở413. Tại ... ờng.Khoa Hóa Giáo trình thực hành Hóa cơ sở4PHẦN 1: HÓA ĐẠI CƯƠNGBÀI 1: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CuSO4.nH2OI. MỤC ĐÍCHThông qua lý thuyết về cách sư û dụng cân, sinh viên tập cân để xác định ... ợckhông?4. Trình bày cơ sở khoa học của phư ơng pháp xác định nồng độ dung dịch bằng phùkế?Khoa Hóa Giáo trình thực hành Hóa cơ sở9VI. CÂU HỎI1.Cho biết sư ï thay đổi của nhiệt độ trong các quá trình...
 • 70
 • 2,655
 • 10
Đại cương giáo trình thực hành hóa hữu cơ

Đại cương giáo trình thực hành hóa hữu cơ

Cao đẳng - Đại học

... và hàm lượng nước trong chất rắn. Phạm Văn Tất - Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Hoá Học Thực hành hoá hữu cơ - 8 - bài thực hành để sau khi làm xong thí nghiệm, bổ sung thêm thành bài tường trình ... chuẩn bị trước ở nhà, đọc các vấn đề lý thuyết liên quan tới bài thực hành trong các giáo trình lý thuyết hay sách hướng dẫn thực hành, tìm hiểu về tính chất của các chất ban đầu và sản phẩm cũng ... sunfidin. Phạm Văn Tất - Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Hoá Học Thực hành hoá hữu cơ - 13 - Hình 7- Các loại cột cất phân đoạn Cột cất phân đoạn : Dùng để chưng cất, tách biệt hai chất lỏng hòa...
 • 16
 • 4,238
 • 24
Giáo trình T.H Hóa Phân Tích

Giáo trình T.H Hóa Phân Tích

Cao đẳng - Đại học

... LƯỢNG.Trong phân tích định lượng, vấn đề quan trọng đặt ra cho chúng ta là phải tiến hành phân tích như thế nào để có được kết quả phân tích tốt nhất, đáp ứng được yêucầu mong muốn.Kết quả phân tích ... 200C.Thể tích bình ở 250C:V25 = 1 + (0,000025 . 25) = 1,00013 litỞ 250C:15PHẦN IKỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG I. NHỮNG ĐIỀU CHÚ Ý KHI LÀM VIỆC TRONG PHÒNG THÍNGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG.Trong ... sẽ nhẹ hơn khi cân trong chân không là 0,00042g.Trong phân tích định lượng thường phải xác định hàm lượng % của các cấu tửtrong mẫu phân tích thì sai số do hiệu ứng lực đẩy không khí thường là...
 • 55
 • 986
 • 2
Tài liệu Giáo trình thực hành hoá hữu cơ pptx

Tài liệu Giáo trình thực hành hoá hữu cơ pptx

Hóa học - Dầu khí

... VIII. Phản ứng oxy hóa và khử 75 PHẦN III. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH XÁC ĐỊNH NHÓM CHỨC CÁC HP CHẤT HỮU CƠ 85 CHƯƠNG I. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ TRONG HP CHẤT HỮU CƠ 85 I. XÁC ĐỊNH CACBON BẰNG ... Phản ứng ankyl hóa có sự đồng phân hóa mạch cacbon của tác nhân ankyl hóa, cụ thể là sự đồng phân hóa của cacbocation tạo thành do có khuynh hướng chuyển từ cation bậc một thành bậc hai và ... PHẢN ỨNG HALOGEN HÓA 23 II. Phản ứng nitro hóa 32 III. PHẢN ỨNG SUNFO HÓA 36 IV. PHẢN ỨNG ANKYL HÓA 43 V. PHẢN ỨNG AXYL HÓA 51 VI. phản ứng amin hóa 59 VII. PHẢN ỨNG DIAZO HÓA VÀ GHÉP CẶP...
 • 164
 • 3,563
 • 41
GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH HÓA LÝ NÂNG CAO pdf

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH HÓA LÝ NÂNG CAO pdf

Hóa học - Dầu khí

... Trouton, định luật của nhiệt động học. 2. Nguyên tắc Quá trình hóa hơi của chất lỏng xảy ra khi hấp thụ nhiệt. Để xác định entapy của quá trình hóa hơi (∆H) phải biết khối lượng của chất lỏng đã hóa ... hơi. Lượng nhiệt hấp thụ tương ứng với quá trình hóa hơi được xác định bằng nhiệt lượng kế. 3. Nhiệm vụ - Xác định nhiệt hóa hơi C2H5COOC2H5OH và CH3OH. - Tính toán ∆S của quá trình ... 1: XÁC ĐỊNH ENTAPY CỦA QUÁ TRÌNH HÓA HƠI CHẤT LỎNG 1. Khái niệm liên quan Entapy của quá trình bay hơi, ngưng tụ và thăng hoa, áp suất hơi, entropy của quá trình hóa hơi, phương trình...
 • 100
 • 2,210
 • 18
Giáo trình Thực hành hoá vô cơ

Giáo trình Thực hành hoá vô cơ

Sư phạm hóa

... Ngọc Khoa Hóa Học Thực Hành Hóa Vô Cơ -44- Nhận xét màu của các sulphua tạo thành. Viết các phương trình phản ứng. Sử dụng khái niệm về tích số tan để giải thích nguyên nhân tạo thành kết ... kiềm. 4- Trình bày tính chất hóa học của NO2. Viết phương trình phản ứng của NO2 với nước. Lê Thị Hải – Hồ Bích Ngọc Khoa Hóa Học Thực Hành Hóa Vô Cơ -24- Viết các phương trình phản ... oxy hóa? Cho ví dụ minh họa. 3- Cho biết các mức oxy hóa mà Mn có thể có trong các hợp chất. Tại sao Mn có nhiều mức oxy hóa như vậy? Lê Thị Hải – Hồ Bích Ngọc Khoa Hóa Học Thực Hành Hóa...
 • 75
 • 7,293
 • 9
tài liệu thực hành hóa phân tích

tài liệu thực hành hóa phân tích

Công nghệ thực phẩm

... Các phương pháp xác định canxi Có hai phương pháp xác định canxi: Phương pháp định lượng dưới dạng oxalate và phương pháp định lượng bằng Complexon III 2.1. Phương pháp định lượng bằng Complexon ... Xác định độ cứng tổng cộng 5 5. Câu hỏi chuẩn bị 5 BÀI 4: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI BẰNG PP KẾT TỦA OXALAT 6 1. Giới thiệu 6 2. Các phương pháp xác định canxi 6 BÀI 6: ĐỊNH LƯỢNG HÀM LƯỢNG ... www.daihoc.com.vn 72.2. Phương pháp định lượng dưới dạng oxalat Đặc trưng của phương pháp pemanganat xác định canxi: Hàm lượng Canxi sẽ được xác định thông qua quá trình chuẩn độ ion oxalat, được...
 • 12
 • 4,495
 • 4
Giáo trình thực hành hóa môi trường

Giáo trình thực hành hóa môi trường

Công nghệ sinh học

... hữu cơ): là lượng chất rắn tổng cộng mất đi sau khi đốt ở 550OC 2. Thực hành 2. Thực hành2 . Thực hành 2. Thực hành 2.1 2.1 2.1 2.1 Xác định cXác định cXác định cXác định chất rắn ... chỉ tiêu phân tích được trình bày trong bảng sau : Bảng 1:Bảng 1:Bảng 1:Bảng 1: Phương thức bảo quản mẫu nước Chỉ tiêu phân tích Chỉ tiêu phân tíchChỉ tiêu phân tích Chỉ tiêu phân tích ... độ màu thực của mẫu. Ngoài ra độ màu còn tùy thuộc vào pH của nước, do đó trong bảng kết quả can ghi rõ pH lúc xác định độ màu. 2222. Thực hành . Thực hành. Thực hành . Thực hành ...
 • 73
 • 2,539
 • 6
Giáo trình thực hành hóa lý

Giáo trình thực hành hóa

Hóa học

... Phi Hùng) GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH HÓA LÝ (Dùng cho sinh viên các hệ Cử nhân Hóa học, Cử nhân Sư phạm Hóa học, Kỹ sư Hóa học và các ngành liên quan ñến Hóa học) ... ñôi với hành , “lý luận gắn liền với thực tiễn”. Tài liệu này bao gồm các bài thí nghiệm thực hành cơ bản thuộc chương trình thực tập môn Hóa lý, sử dụng cho sinh viên các hệ cử nhân Hóa học, ... ðẦU Hóa học là một ngành khoa học thực nghiệm. Vì thế, giảng dạy, nghiên cứu và học tập thí nghiệm thực hành hóa học luôn luôn cần thiết và có ý nghĩa thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng...
 • 79
 • 2,177
 • 6
giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

Cao đẳng - Đại học

... Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 2 BÀI 1: CHỈ DẪN CHUNG VỀ THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH 1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng  Chọn mẫu đại diện (chọn một phân ... giáo viên. 8. Theo quy định hiện hành, sinh viên không được phép dự thi học phần THỰC HÀNH PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯNG nếu vắng quá hai buổi thực tập. Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân ... chính xác phân tích) . 1.2. Các phương pháp phân tích  Phương pháp phân tích khối lượng: Dựa vào việc cân sản phẩm tạo thành sau q trình thực hiện phản ứng tạo kết tủa từ đó xác định hàm lượng...
 • 24
 • 1,406
 • 2

Xem thêm