giáo trình quản trị học chương 4

 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 4

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 4

Cao đẳng - Đại học

... CHƯƠNG IV HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING Để quản trị tốt một doanh nghiệp thì phải quản trị được tương lai của nó, mà muốn quản trị tương lai của nó thì phải quản ... cả, - Nghiên cứu quảng cáo và hoạt động bán hàng. Nghiên cứu quảng cáo nhằm phân tích mức độ đạt được mục tiêu đề ra của các chương trình quảng cáo, phân tích tác động của quảng cáo đến sự ... liệu đã được phân tích thống kê. Sau đó nhà quản trị có thể sử dụng một chương trình để xác định cách triển khai biện pháp một cách tối ưu. Nhà quản trị thi hành biện pháp đó và biện pháp đó...
 • 18
 • 1,310
 • 23
Giáo trình quản trị Marketing - Chương 4

Giáo trình quản trị Marketing - Chương 4

Kế hoạch kinh doanh

... CHƯƠNG IV HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING Để quản trị tốt một doanh nghiệp thì phải quản trị được tương lai của nó, mà muốn quản trị tương lai của nó thì phải quản ... liệu đã được phân tích thống kê. Sau đó nhà quản trị có thể sử dụng một chương trình để xác định cách triển khai biện pháp một cách tối ưu. Nhà quản trị thi hành biện pháp đó và biện pháp đó ... cả, - Nghiên cứu quảng cáo và hoạt động bán hàng. Nghiên cứu quảng cáo nhằm phân tích mức độ đạt được mục tiêu đề ra của các chương trình quảng cáo, phân tích tác động của quảng cáo đến sự...
 • 18
 • 553
 • 1
 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 1

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 1

Cao đẳng - Đại học

... trọng đối với các hoạt động quản trị nghiệp vụ khác trong doanh nghiệp : quản trị sản xuất, quản trị tài chính và quản trị nhân sự. Trên một ý nghĩa nào đó, quản trị marketing có tác dụng định ... 1 .4. Tiến trình quản trị marketing theo Philip Kotler Các tác giả Bercowitz, Kerin và Rudelins cũng cho rằng tiến trình quản trị chiến lược là cơ sở cho việc hình thành tiến trình quản trị ... hiệu quả quảng cáo, khuyến mãi. - Kiểm tra sự thay đổi giá và điều chỉnh giá . - Kiểm soát hệ thống phân phối, bán hàng. III. TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING Theo J. Mc Cathy, quản trị marketing...
 • 25
 • 3,531
 • 41
 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 2Ch2.pdf

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 2Ch2.pdf

Cao đẳng - Đại học

... nhân quản trị viên 0.10 0.15 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.15 0.05 0.10 0.05 1.00 4 2 4 5 4 3 3 2 3 5 3 4 0 .40 0.30 0 .40 0.50 0.20 0.15 0.15 0.10 0 .45 0.25 ... động quảng cáo và xúc tiến bán. 4. 6. Chương trình hành động: Kế hoạch Marketing cần phải được cụ thể hóa bằng các chương trình Marketing để đạt được những mục tiêu kinh doanh. Các chương trình ... 4. 4. Thiết lập các mục tiêu: Ngay khi tổng hợp các vấn đề, các nhà quản trị Marketing phải phải quyết định các mục tiêu marketing và tài chính của kế hoạch. 4. 5. Chiến lược Marketing: Nhà quản...
 • 32
 • 1,793
 • 27
 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 3

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 3

Cao đẳng - Đại học

... sản phẩm, hệ thống dịch vụ, giá bán, phân phối, chương trình quảng cáo, khuyến mãi, hệ thống sản xuất, nhân sự, tài chính và nghiên cứu phát triển 4. Xác định mục tiêu của đối thủ Sau khi đã ... nghiệp có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ quản lý miễn phí cho khách hàng. Mối quan hệ hợp tác gần gũi mà các nhà quản trị đó xây dựng với đội ngũ quản lý của khách hàng thường giúp họ hiểu ... thập các thông tin về đặc điểm sản phẩm cạnh tranh, hệ thống dịch vụ, giá bán, phân phối, chương trình quảng cáo, khuyến mại, hệ thống sản xuất, nhân sự, tài chính và nghiên cứu phát triển của...
 • 20
 • 1,617
 • 24
 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 5Ch5.pdf

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 5Ch5.pdf

Cao đẳng - Đại học

... kế hoạch, chính sách và chương trình marketing thông qua các hoạt động quản trị như nghiên cứu marketing, quản trị nhãn hiệu, quản trị lực lượng bán, Các nhà qủan trị marketing cũng phải ... nhà quản trị marketing cần phải quan tâm đến mức độ có thể đáp các định chế quan trọng của xã hội như trường học, công sở, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp, Các niềm tin và giá trị ... ssống của chúng ta, như trong lĩnh vực công nghệ sịnh học, điện tử chất rắn, robot học và các khoa học vật liệu. Ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu cách chữa bệnh AIDS, thuốc trường sinh,...
 • 12
 • 1,134
 • 23
 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 6

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 6

Cao đẳng - Đại học

... hình B : 0 ,4 (8) + 0,3 (10) + 0,2 (6) + 0,1 (4) = 7,8 Máy thu hình C : 0 ,4 (7) + 0,3 (8) + 0,2 (9) + 0,1 (4) = 7 ,4 Máy thu hình D : 0 ,4 (6) + 0,3 (4) + 0,2 (6) + 0,1 (9) = 5,7 Để tác động ... 10 6 4 C 7 8 9 4 D 6 4 6 9 Hình 6.5.Đánh giá của người tiêu dùng về các nhãn hiệu của máy thu hình Máy thu hình A : 0 ,4 (9) + 0,3 (8) + 0,2 (7) + 0,1 (6) = 8,1 Máy thu hình B : 0 ,4 (8) ... những vai trò chính yếu của họ trong quá trình quyết định mua của người tiêu dùng sẽ giúp cho người quản trị marketing điều chỉnh thích hợp các chương trình marketing của mình. Người làm marketing...
 • 24
 • 1,025
 • 21
 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 7Ch7.pdf

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 7Ch7.pdf

Cao đẳng - Đại học

... gia trong tiến trình quyết định mua đều có những động cơ, nhận thức, xu hướng riêng của riêng họ. Những điều này chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như tuổi tác, thu nhập, trình độ học vấn, bằng ... mua. 4. Tiến trình quyết định mua của doanh nghiệp sản xuất Việc mua tư liệu sản xuất của các doanh nghiệp thường phải trãi qua một số giai đoạn cần thiết. Có thể phân chia ước lệ tiến trình ... nhân Giá trị đồng tiền Các điều kiện cung cấp Tốc độ thay đổi công nghệ Chính sách Qui trình Cơ cấutổ chức Thẩm quyền Địa vị Sự thông cảm Tuổi tác Thu nhập Học vấn Vị...
 • 13
 • 1,174
 • 24
 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 8Ch8.pdf

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 8Ch8.pdf

Cao đẳng - Đại học

... hàng hẹp nên bớt được chi phí vận chuyển, lưu kho và sản xuất. Chương trình quảng cáo không phân biệt cũng góp phần làm giảm chi phí quảng cáo. Việc không có nghiên cứu và lập kế hoạch marketing ... sát chiếm 3, 24% trong tổng thu nhập cá nhân đưọc sử dụng của cả nước, 2 ,40 % trong tổng doanh số bán lẻ của cả nước và 3,15% trong tổng dân số cả nước, thì: Bi = 0,5(3, 24) + 0,3(2 ,40 ) + 0,2(3,15) ... mua tính trên 1tỉ đồng doanh thu Luyện kim 35 3 2 210 Dệt may 28 10 1,5 42 0 Thương mại 25 40 2 2000 Tổng cộng 45 00 Hình 8.2. Ước lượng tiềm năng thị trường khu vực theo phương pháp...
 • 28
 • 1,135
 • 19
 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 9

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 9

Cao đẳng - Đại học

... 0,8 0,8 0,7 0,9 0,5 0,8 0,100 0,160 0,160 0,105 0, 045 0,025 0, 040 Tổng cộng 1,00 0,635 Thang điểm: 0,00 - 0 ,40 : kém; 0 ,41 - 0,75 : trung bình; 0,76 - 1,00 : tốt. Điểm tối thiểu chấp ... thử thách gay go đối với các nhà quản trị marketing. Đa số các sản phẩm đều đang trong giai đoạn sung mãn của chu kỳ sống và gần như toàn bộ công việc quản trị marketing đều nhằm vào giải ... lược marketing trình bày doanh số dự tính về lâu dài, mục tiêu lợi nhuận phải đạt và chiến lược marketing - mix theo thời gian. e. Phân tích kinh doanh Một khi các nhà quản trị đã quyết định...
 • 42
 • 1,237
 • 25

Xem thêm