giáo trình quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

Báo cáo " ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... trình quản hiện hành để có thể hệ thống hóa công tác quản hạ tầng kỹ thuật đô thị một cách thống nhất và đồng bộ trên toàn quốc. 3. QUY TRÌNH ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ ... trình lưu trữ quản lý, khai thác CSDL GIS phục vụ quản hạ tầng đô thị; 6. Xây dựng sổ tay CSDL và hướng dẫn sử dụng, duy trì CSDL GIS hạ tầng đô thị; 7. Thiết lập hệ thống GIS hạ tầng đô ... các chuyên ngành hạ tầng đô thị và cần được đưa về cùng hệ tọa độ với dữ liệu nền đô thị. C. Nhóm dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị: 1. Dữ liệu hạ tầng giao thông đô thị (tim đường bộ;...
 • 8
 • 1,176
 • 17

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được nêu trong Quy chuẩn này gồm:- Hệ thống các công trình giao thông đô thị; - Hệ thống các công trình cấp nước đô thị; - ... thống các công trình thoát nước đô thị; - Hệ thống các công trình cấp điện đô thị; - Hệ thống các công trình cấp xăng dầu và khí đốt đô thị; - Hệ thống các công trình chiếu sáng đô thị; - Hệ thống ... Phạm vi áp dụngQuy chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ trong đầu tư vàxây dựng mới, cải tạo hoặc nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị .1.2. Các công trình...
 • 99
 • 945
 • 5

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... (công trình) Tổng diện tích sàn của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng mái tum.1.3.18 Hạ tầng kỹ thuật đô thị Hạ tầng kỹ thuật đô thị bao ... giaothông đô thị, tuy nen kỹ thuật, …) được lấy theo cấp công trình tương ứng qui định tạiPhụ lục C.2.3 Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 2.3.1 Phân loại công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Công trình ... đô thị 2.3.1.5 Ga ra ô tô, xe máy2.3.1.6 Tuy nen kỹ thuật 2.3.1.7 Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị. 2.3.2 Phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 2.3.2.1 Các công trình hạ tầng kỹ thuật...
 • 24
 • 1,220
 • 7

Tài liệu TT12.2012-BXD (thay TT33) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị pptx

Tài liệu TT12.2012-BXD (thay TT33) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị pptx

Tài liệu khác

... GHI CHÚ:Toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 03:2012/BXD) Nguyên tắc phânloại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, đượcđăng tải trên Website của...
 • 2
 • 570
 • 1

QCVN 07:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ doc

QCVN 07:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ doc

Quản lý nhà nước

... trình hạ tầng kỹ thuật đô thị dưới mặt đất và trên mặt đất.5) Đối với các đô thị mới, các khu đô thị mới, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật ... Đối với các đô thị, khu đô thị cải tạo và nâng cấp, phải có các giải pháp cải tạo và nâng cấp hệthống hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm đáp ứng tối đa trong điều kiện có thể các yêu cầu kỹ thuật đã ... QUY ĐỊNH CHUNG1.1Phạm vi áp dụng61.2Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 61.3Giải thích từ ngữ61.4Quy định chung11CHƯƠNG 2:HỆ THỐNG CÁC CÔNG TR ÌNH CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ2.1Quy định chung122.2Nhu...
 • 98
 • 1,631
 • 5

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ docx

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ docx

Quản lý nhà nước

... trình hạ tầng kỹ thuật đô thị dưới mặt đất và trên mặt đất.5) Đối với các đô thị mới, các khu đô thị mới, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật ... tốc độ thuyết.8) Đường ngoài đô thị là đường chạy ngoài phạm vi đô thị. 9) Đường đô thị là đường nằm trong phạm vi đô thị, thuộc mạng l ưới giao thông nội thị. 10) Đường cao tốc đô thị là ... Đối với các đô thị, khu đô thị cải tạo và nâng cấp, phải có các giải pháp cải tạo và nâng cấp hệthống hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm đáp ứng tối đa trong điều kiện có thể các yêu cầu kỹ thuật đã...
 • 98
 • 560
 • 3

QCVN03.2012-BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị pptx

QCVN03.2012-BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị pptx

Tài liệu khác

... công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 2.2.2.4 Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 2.2.2.4.1 Các công trình dân dụng thuộc dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được lấy theo cấp công trình ... Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được phân loại như sau:− Hệ thống các công trình cấp nước đô thị; − Hệ thống các công trình thoát nước đô thị; − Hệ thống các công trình cấp điện đô thị; 10 ... (điều 23 QCVN 03:2012/BXDCông trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, công trình cấp xăng dầu và khí đốt, thông...
 • 28
 • 665
 • 7

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

Môi trường

... khung pháp hiện hành của Việt Nam. Hướng dẫn này cũng bao gồm một loạt các phụ lục về các biện pháp quản và giảm thiểu tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị cần lập ... công việc xử môi trường đối với các yếu tố không liên quan đến chất thải6.2. Chương trình quản và giám sát môi trường6.2.1. Chương trình quản môi trường6.2.2. Chương trình giám sát ... môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị Hướng dẫn này là một trong những kết quả đầu ra quan trọng của Hợp phần phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo (SDU) do Bộ Xây...
 • 7
 • 2,325
 • 33

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Nội

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... Kinh tế quản đô thị 47-ĐHKTQD7 Đề án môn họcn nh trong mt thi gian di. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị phải ăn khớp với dân số đô thị, sản xuất đô thị, xây dựng nhà ở đô thị và phương ... hưởng đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị Thành phố Nội.III – Khai thác các nhân tố tích cực để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trong thi gian ti.Kinh tế quản đô thị 47-ĐHKTQD4 ... hình thức sống đô thị, là quá trình biến đổi từ không gian chưa phải đô thị thành đô thị hoặc từ một đô thịtrình độ thấp lên trình độ cao.1.2. Đặc điểm của đô thị hóa. Đô thị hóa mang tính...
 • 78
 • 998
 • 2

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Nội

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... cư đô thị. 2.3. Khái niệm cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị là một bộ phận rất quan trọng của cơ sở hạ tầng đô thị nói chung nhằm bảo đảm cho đô thị phát triển hợp lý, ... hưởng đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị Thành phố Nội.III – Khai thác các nhân tố tích cực để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trong thời gian tới.Kinh tế quản đô thị 47-ĐHKTQD4 ... qua ngKinh tế quản đô thị 47-ĐHKTQD39 Đề án môn họcII Cỏc nhõn t nh hng đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị Thành phố Nội1. Tổng quan chung về cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị Thành phố...
 • 43
 • 789
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Nội

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Kinh tế - Quản lý

... sở hạ tầng kỹ thuật đô thị phải ăn khớp với dân số đô thị, sản xuất đô thị, xây dựng nhà ở đô thị vàphương thức bố cục đô thị. Phát triển thống nhất kết cu h tng k thutKinh tế quản đô thị ... sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị là một bộ phận của cơ sở hạ tầng đô thị nói chung nhằm bảo đảm cho đô thị phát triển hợp lý, giữ gìn môi trường đô thị trong lành, bảo ... FDI). 3.4. Các cơ chế quản lý, tổ chức.3.4.1. Khái niệm quản đô thị. Quản đô thị là quá trình tác động tổng hợp bằng các cơ chế chínhsách của các chủ thể quản đô thị (các cấp chính quyền,...
 • 33
 • 688
 • 0

bước đầu đánh giá công tác giải phóng mặt bằng (gpmb) phục vụ cho dự án xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật(cshtkt) khu vực hồ tây_ quận tây hồ

bước đầu đánh giá công tác giải phóng mặt bằng (gpmb) phục vụ cho dự án xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật(cshtkt) khu vực hồ tây_ quận tây hồ

Kinh tế - Quản lý

... việc thành lập Ban quản dự án xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây, Uỷ ban nhân dân Quận Tây Hồ đã ra Đoàn Thu Trang 30 Kinh tế Quản Đô thị 44Thành lậpHội ... Thu Trang 42 Kinh tế Quản Đô thị 44 Chuyên đề thực tập tốt nghiệpdựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực Hồ Tây vẫn còn rất thấp so với giá thị trường. Điều này tạo tâm lo ngại cho những ... trình thực hiện công tác GPMB.Các bước thực hiện công tác GPMB của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực Hồ Tây được thể hiện rõ qua bảng sau:Đoàn Thu Trang 29 Kinh tế Quản Đô thị...
 • 63
 • 965
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose