giáo trình lý thuyết và bài tập pascal

Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal

Giáo trình thuyết bài tập Pascal

Kỹ thuật lập trình

... GIAO TRINH LY THUYET VA BAI TAP TURBO PASCAL- CHUONG 1Dang Thanh Tuan(15/3/2004)**********0101**********Program PTB2;Vara,b,c:Integer;...
 • 4
 • 1,560
 • 17
Tài liệu Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal_ Chương 1 pdf

Tài liệu Giáo trình thuyết bài tập Pascal_ Chương 1 pdf

Cao đẳng - Đại học

... Writeln('De '); Writeln('Cu '); Readln End. *********0108********* Program Tam_giac _Pascal; Begin Writeln(' 1'); Writeln(' 1 1'); Writeln(' 1 2 1');...
 • 4
 • 685
 • 3
Tài liệu Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal_Chương 1 pdf

Tài liệu Giáo trình thuyết bài tập Pascal_Chương 1 pdf

Kỹ thuật lập trình

... Writeln('De '); Writeln('Cu '); ReadlnEnd.*********0108*********Program Tam_giac _Pascal; BeginWriteln(' 1'); Writeln(' 1 1'); Writeln(' 1 2 1');...
 • 4
 • 581
 • 0
Giáo trình lý thuyết và bài tập turbo pascal  chương 1

Giáo trình thuyết bài tập turbo pascal chương 1

Cơ sở dữ liệu

... GIAO TRINH LY THUYET VA BAI TAP TURBO PASCAL- CHUONG 1 Dang Thanh Tuan(15/3/2004) **********0101********** Program PTB2; Var a,b,c:Integer;...
 • 4
 • 932
 • 8
Tài liệu Giáo trình

Tài liệu Giáo trình " thuyết bài tập Turbo pascal _ Chương 1" ppt

Kỹ thuật lập trình

... Writeln('De '); Writeln('Cu '); Readln End. *********0108********* Program Tam_giac _Pascal; Begin Writeln(' 1'); Writeln(' 1 1'); Writeln(' 1 2 1');...
 • 4
 • 473
 • 3
Giáo trình lí thuyết và bài tập pascal

Giáo trìnhthuyết bài tập pascal

Tin học

... Writeln('De '); Writeln('Cu '); ReadlnEnd.*********0108*********Program Tam_giac _Pascal; BeginWriteln(' 1'); Writeln(' 1 1'); Writeln(' 1 2 1');...
 • 4
 • 703
 • 5
Lâp trình pascal Lý thuyết và bài tập

Lâp trình pascal thuyết bài tập

Cơ sở dữ liệu

... qua thông cao. Bài 4. DFT FFT cửa sổ Bài 3. Thiết kế lọc FIR thiết kế lọc IIRI. thuyết 1.1. Tích chậpNếu x(k) h(k) có chiều dài hữu hạn thì y(k) cũng có chiều dài hữu hạn ... -0.01808986h(6) = h(8) = 0.3133176h(7) = 0.52Tính vẽ đáp ứng tần số |H(Ω)| |H(Ω)|dB. Bài 1. Tín hiệu hệ thống rời rạc thời gianI. thuyết 1.1 Các tín hiệu rời rạc thời giana. Xung ... angle. Bài 1: Khảo sát vẽ đáp ứng xung tại 4 tần số cắt π/4, 0.4π, π/2 3π/4 của h(n) như sau:0,0,sin)(=≠=nnnnnhccπωπωa) Tính vẽ h(n) ở 21 45 mẫu (1 ở gốc 10 mẫu...
 • 11
 • 1,496
 • 7
Hệ thống lý thuyết và bài tập về Hóa Hữu cơ – Phần dẫn xuất Hiđrocacbon (Hết chương trình Hữu cơ)

Hệ thống thuyết bài tập về Hóa Hữu cơ – Phần dẫn xuất Hiđrocacbon (Hết chương trình Hữu cơ)

Hóa học

... gam hỗn hợp X gồm anđehit, rượu dư nước. Tên của R hiệu suất phản ứng là: [42-27] A. Propanol-1 80% C. Etanol 75% B. Metanol 80% D. Metanol và7 5% Chuyên đề luyện thi Đại học ... khối lượng của rượu etylic axit axetic trong hỗn hợp đầu là: A. 33,67% 66,33% B. 50% 50% C. 27,71% 72,29% D. 25,25% 74,75% BT 126. Thực hiện quá trình lên men giấm 120ml dung ... 6,480 gam Ag. Thành phần % glucozơ tinh bột trong hỗn hợp đầu (nếu các phản ứng đạt hiệu suất 100%)là: A. 30% 70% C. 36% 64% B. 35,7% 64,3% D. 40% 60% BT 316. Cho sơ đồ sau: Tinh...
 • 64
 • 3,190
 • 9
Phương trình lượng giác cơ bản, lý thuyết và bài tập ôn thi đại học

Phương trình lượng giác cơ bản, thuyết bài tập ôn thi đại học

Toán học

... b2= sin α.• Phương trình trở thành sin (x + α) =c√a2+ b2.Lưu ý: Phương trình có nghiệm khi chỉ khi a2+ b2≥ c2.2. Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sin x cos x.Dạng: asin2x ... http://mathqb.eazy.vnChuyên đề 7Phương Trình Lượng Giác§1. Phương Trình Lượng Giác Cơ BảnA. Kiến Thức Cần Nhớ1. Phương trình sin x = a.Nếu |a| > 1: Phương trình vô nghiệm.Nếu |a| ≤ 1: Phương trình có nghiệm.• ... Phương trình đối xứng đối với sin x cos x.Dạng: a (sin x ± cos x) + b sin x cos x + c = 0.Cách giải:• Đặt sin x ± cos x = t, |t| ≤√2.• Rút sin x cos x theo t rồi thay vào phương trình...
 • 5
 • 17,783
 • 282
Lý thuyết và bài tập phương trình lượng giác không mẫu mực pot

thuyết bài tập phương trình lượng giác không mẫu mực pot

Toán học

... 4sin x 1 Bài 172: Giải phương trình sin sin sin sinxxx+=+46810x (*) Ta có sin sinsin sin22 và dấu=xảy ra khi chỉ khi sin x = 1hay sinx = 0 và dấu=xảy ra khi chỉ khi sin ... (2)cos 6x 1 cos 6x 1 (3) ⇔ = π∈⇔=π∈2x k2 ,k x k ,k ( Thế (1) vào (2) (3) ta thấy hiển nhiên thỏa) Bài 167: Giải phương trình: ()cos2x3sin2x3sinxcosx40*−−−+= Ta có: ()⎛⎞⎛⇔=− + ... khác (*)sin sin sin sinxhayxx x⇔= +=+424601 sin sinxhayx⇔=201= BÀI TẬP Giải các phương trình sau ()−+ =π⎛⎞−=+ −⎜⎟⎝⎠+=2322 21. lg sin x 1 sin x 02. sin 4x cos...
 • 11
 • 2,717
 • 87

Xem thêm