giáo trình kỹ thuật thi công đường bộ

Giáo trình Kỹ thuật thi công

Giáo trình Kỹ thuật thi công

Cao đẳng - Đại học

... HOĩC KYẻ THUT THI CNG I 1TRƯờNG ĐạI HọC BáCH KHOA KHOA XÂY DựNG DÂN DụNG Và CÔNG NGHIệP Bộ MÔN THI CÔNG GIáO TRìNH MÔN HọC Kỹ THUậT THI CÔNG I (Giáo trình dành cho ... 52Chổồng V. Thi cọng õừp õỏỳt 58 Đ5.1. Thi cọng õừp õỏỳt 58 Đ5.2. Thi cọng õỏửm õỏỳt 59Chổồng VI. Thi cọng õoùng coỹc vaỡ vaùn cổỡ 70 Đ6.1. Caùc loaỷi coỹc vaỡ vaùn cổỡ 70 Đ6.2. Thi ỳt bở ... GIAẽO TRầNH MN HOĩC KYẻ THUT THI CNG I 40CHặNG IV. KYẻ THUT THI CNG T Đ4.1. THI CNG T BềNG PHặNG PHAẽP THU CÄNG Thi cäng âáút th cäng l phỉång phạp thi cäng truưn thäúng. Dủng...
 • 150
 • 2,069
 • 31

Tài liệu Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC pptx

Tài liệu Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC pptx

Kiến trúc - Xây dựng

... việc thi t kế, thi công và nghiệm thu công trình đ-ờng ống thoát n-ớc chôn ngầm d-ới đất phải có kỹ thuật tiên tiến, chi phí thấp, thi công thuận tiện và bảo đảm chất l-ợng. Nay lập ra quy trình ... công công trình :6.4.1 Sau khi hoàn thành công trình đ-ờng ống bắt buộc phải qua b-ớc nghiệm thu hoàn công, đạt yêu cầu rồi mới đ-ợc bàn giao sử dụng.6.4.2 Việc nghiệm thu hoàn công công trình ... đơn vị công trình và Bảng đánh giá chất l-ợng công trình; (6) Biên bản xử lý sự cố chất l-ợng công trình. 6.4.5 Sau khi nghiệm thu đạt yêu cầu, đơn vị xây dựng phải lập hồ sơ thi t kế, thi công...
 • 52
 • 2,383
 • 26

Giáo trình: Kỹ thuật thi công công trình docx

Giáo trình: Kỹ thuật thi công công trình docx

Kiến trúc - Xây dựng

... theo ñúng trình tự và tuyến thi công theo yêu cầu của thi t kế kỹ thuậtthi t kế thi công. + Chỗ ñặt máy thi công phải chắc chắn, khô ráo và ñủ ánh sáng, kể cả ban ñêm. + Những thi t bị ... án thi công, yêu cầu tính: - Số ca máy cần thi t. - Số lượng nhân công cần thi t. - Thời gian cần thi t ñể thi công xong phần thi công ñất của hạng mục (với số lượng máy móc và số nhân công ... nhân công thủ công trong 1 ca làm việc sao cho số ngày thi công thủ công tương ñương với số ngày thi công bằng máy. Xác ñịnh thời gian hoàn thành công tác ñào ñất. - Từ số nhân công thủ công...
 • 130
 • 444
 • 4

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx

Cao đẳng - Đại học

... THUT THI CNG I 150TàI LIệU THAM KHảO 1. Lê Kiều, Nguyễn Duy Ngụ, Nguyễn Đình Thám (1996), Kỹ thuật xây dựng 1 -Công tác đất và thi công bê tông toàn khối, NXB khoa học và kỹ thuật, ... 2. Nguyễn Tấn Quý, Nguyễn Thi n Ruệ (2001), Giáo trình công nghệ bê tông xi măng, (1), NXB Giáo dục, Hà Nội. 3. Phan Hùng, Trần nh Đính (2000), Ván khuôn và giàn giáo, NXB Xây dựng. 4. Trờng ... TCVN 2682:1999-Xi măng Pooc lăng-Yêu cầu kỹ thuật. + TCVN 6260:1997-Xi măng Pooc lăng hỗn hợp-Yêu cầu kỹ thuật. + TCVN 1770:1986-Cát xây dựng-Yêu cầu kỹ thuật. 6. Concret institute Australia...
 • 26
 • 735
 • 3

Xem thêm