giáo trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái Vàm Cỏ Đông huyện Bến Lức- tỉnh Long An

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái Vàm Cỏ Đông huyện Bến Lức- tỉnh Long An

Kĩ thuật Viễn thông

... này: 98b) Đặt nhà máy xử lý ở vị trí Đông Nam của đô thị, trong phần đất hạ tầng kỹ thuật 992. Nguồn tiếp nhận: 993. Lựa chọn hệ thống thoát nước cho đô thị: 994. Vạch tuyến mạng lưới thoát ... đô thị : 20 1. Qui mô dân số đô thị: 20 a) Qui mô du lịch: 20 b) Qui mô dân số cốù định: 21 c) Qui mô dân số đô thị: 21 2. Qui mô đất xây dựng đô thị: 21 V. Hướng chọn đất xây dựng đô thị: ... trong đô thị 32058 lần xuất phát. BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC Tp. HỒ CHÍ MINH KHOA QUY HOẠCH BỘ MÔN HẠ TẦNG KỸ THUẬT THUYẾT MINH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ...
 • 130
 • 1,101
 • 3

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... hạ tầng kỹ thuật đô thị Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được nêu trong Quy chuẩn này gồm:- Hệ thống các công trình giao thông đô thị; - Hệ thống các công trình cấp nước đô thị; - Hệ thống ... các công trình thoát nước đô thị; - Hệ thống các công trình cấp điện đô thị; - Hệ thống các công trình cấp xăng dầu và khí đốt đô thị; - Hệ thống các công trình chiếu sáng đô thị; - Hệ thống các ... năm.26Chương 3HỆ THỐNG CÁC CÔNG TR ÌNH THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ3.1. Quy định chung3.1.1. Hệ thống thoát nước đô thị - Hệ thống thoát nước đô thị bao gồm hệ thống thoát nước thải và hệ thống thoátnước...
 • 99
 • 945
 • 5

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng mái tum.1.3.18 Hạ tầng kỹ thuật đô thị Hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, ... giaothông đô thị, tuy nen kỹ thuật, …) được lấy theo cấp công trình tương ứng qui định tạiPhụ lục C.2.3 Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 2.3.1 Phân loại công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Công trình ... đô thị 2.3.1.5 Ga ra ô tô, xe máy2.3.1.6 Tuy nen kỹ thuật 2.3.1.7 Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị. 2.3.2 Phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 2.3.2.1 Các công trình hạ tầng kỹ thuật...
 • 24
 • 1,218
 • 7

Tài liệu TT12.2012-BXD (thay TT33) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị pptx

Tài liệu TT12.2012-BXD (thay TT33) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị pptx

Tài liệu khác

... GHI CHÚ:Toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 03:2012/BXD) Nguyên tắc phânloại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, đượcđăng tải trên Website của...
 • 2
 • 570
 • 1

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

Môi trường

... môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị Hướng dẫn này là một trong những kết quả đầu ra quan trọng của Hợp phần phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo (SDU) do Bộ Xây ... môi trường trong các khu đô thị nghèo” (SDU) là hỗ trợ Bộ Xây dựng xây dựng Dự thảo Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị. Hướng dẫn được xây dựng ... các phụ lục về các biện pháp quản lý và giảm thiểu tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị cần lập báo cáo ĐTM theo Nghị định số 21/2008/NĐ - CP, cụ thể gồm: các dự án quản...
 • 7
 • 2,325
 • 33

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Nội

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... hình thức sống đô thị, là quá trình biến đổi từ không gian chưa phải đô thị thành đô thị hoặc từ một đô thịtrình độ thấp lên trình độ cao.1.2. Đặc điểm của đô thị hóa. Đô thị hóa mang tính ... Quận, Thành phố2.5. Vai trò của cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.  Cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Hỗ trợ cho sự phát triển của kinh tế vì cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát triển thì sẽ thu hút được ... Khái niệm đô thị hóa.Trên quan điểm một vùng: Đô thị hóa là một quá trình hình thành, phát triển các hình thức và điều kiện sống theo kiểu đô thị. Trên quan điểm của kinh tế quốc dân: Đô thị hóa...
 • 78
 • 998
 • 2

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Nội

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... lênhình thức sống đô thị, là quá trình biến đổi từ không gian chưa phải đô thị thành đô thị hoặc từ một đô thịtrình độ thấp lên trình độ cao.1.2. Đặc điểm của đô thị hóa. Đô thị hóa mang tính ... lý đô thị 47-ĐHKTQD21§Ò ¸n m«n häc hệ thống giao thông trong và xuyên các trung tâm kinh tế đô thị hóa, hệ thống điện gia dụng và công nghiệp, nước sạch cho các hộ gia đình vàsản xuất, hệ thống ... Khái niệm đô thị hóa.Trên quan điểm một vùng: Đô thị hóa là một quá trình hình thành,phát triển các hình thức và điều kiện sống theo kiểu đô thị. Trên quan điểm của kinh tế quốc dân: Đô thị hóa...
 • 43
 • 789
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Nội

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Kinh tế - Quản lý

... lênhình thức sống đô thị, là quá trình biến đổi từ không gian chưa phải đô thị thành đô thị hoặc từ một đô thịtrình độ thấp lên trình độ cao.1.2. Đặc điểm của đô thị hóa. Đô thị hóa mang tính ... Khái niệm đô thị hóa.Trên quan điểm một vùng: Đô thị hóa là một quá trình hình thành,phát triển các hình thức và điều kiện sống theo kiểu đô thị. Trên quan điểm của kinh tế quốc dân: Đô thị hóa ... Cũng như vậy, vị tríđịa lý kinh tế có lợi cho một đô thị sẽ rất nhanh dẫn đến sự hưng thịnh vàphát triển của cơ sở hạ tầng kỹ thuật của đô thị đó.3.1.2. Điều kiện tự nhiên.a. Khái niệm.Bao...
 • 33
 • 688
 • 0

bước đầu đánh giá công tác giải phóng mặt bằng (gpmb) phục vụ cho dự án xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật(cshtkt) khu vực hồ tây_ quận tây hồ

bước đầu đánh giá công tác giải phóng mặt bằng (gpmb) phục vụ cho dự án xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật(cshtkt) khu vực hồ tây_ quận tây hồ

Kinh tế - Quản lý

... Ban quản lý dự án xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây, Uỷ ban nhân dân Quận Tây Hồ đã ra Đoàn Thu Trang 30 Kinh tế Quản lý Đô thị 44Thành lậpHội đồng GPMBĐịnh ... trình thực hiện công tác GPMB.Các bước thực hiện công tác GPMB của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực Hồ Tây được thể hiện rõ qua bảng sau:Đoàn Thu Trang 29 Kinh tế Quản lý Đô thị ... nhiệm vụ.Đoàn Thu Trang 42 Kinh tế Quản lý Đô thị 44Chuyên đề thực tập tốt nghiệpdựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực Hồ Tây vẫn còn rất thấp so với giá thị trường. Điều này tạo tâm lý lo ngại...
 • 63
 • 965
 • 2

Đáp án ngân hàng câu hỏi thi của các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ kỹ thuật đo lường 1a

Đáp án ngân hàng câu hỏi thi của các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ kỹ thuật đo lường 1a

Cao đẳng - Đại học

... THI CỦA CÁC HỌC PHẦN ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG 1a 1. Mã số học phần: 40251 2. Số tín chỉ:03 3. Ngành (chuyên ngành ) đào tạo: Kỹ thuật điện, SPKT điện 4. Nội dung ... lắp ráp, vận hành các mạch điện, khi thí nghiệm, nghiệm thu các mạch điện, các hệ thống cung cấp điện, các hệ thống tự động hoá ta phải tiến hành đo và kiểm tra các giá trị điện trở. 8.2.Phân ... xxn 12TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN TỬ Bộ môn: Đo lường & ĐKTĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Thái nguyên ngày tháng...
 • 49
 • 1,438
 • 7

Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Nội

Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn ngoại thành hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... khuôn khổ bài viết chỉ đề cập đến hạ tầng kỹ thuật trong nông thôn. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật là bộ phận quan trọng trong hệ thống kết cấu hạ tầng. Hệ thống này bao gồm toàn bộ những ... và hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn.Chơng II: Nêu lên thực trạng đầu t cho hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật thời gian qua ở ngoại thành Nội và những vấn đề còn tồn tại.3kết cấu hạ tầng ... phận của hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn. Nó đợc hiểu là những hệ thống thiết bị và công trình kỹ thuật đợc tạo lập, phân bố và phát triển trong các vùng nông thôn và trong các hệ thống sản...
 • 84
 • 968
 • 6

Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật Nông thôn ngoại thành Nôị thực trạng và Giải pháp

Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật Nông thôn ngoại thành Hà Nôị thực trạng và Giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn ngoại thành Nội trong thời gian tới. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn bao gồm: hệ thống thủy lợi, hệ thống điện nông thôn, hệ thống ... trên địa bàn.Thứ ba, Đầu tư vào hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn ngoại thành Nội theo nguồn vốnBảng 5: Nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn ngoại thành ... triển hệ thống kết cấu hạ tầng Lê Anh Trang - Kinh tế Đầu tư 44C48Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bộ môn Kinh tế Đầu tưCHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT...
 • 66
 • 536
 • 0

Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn ngoại thành Nội - Thực trạng và giải pháp

Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn ngoại thành Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... vực để tạo thành hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, dẫn đến hạn chế sự phát huy tác dụng tổng hợp của cả hệ thống cơ sở hạ tầng và hiệu quả hoạt động của từng loại công trình hạ tầng thấp.Thứ ... và phát triển nông thôn, trong đó đặc biệt đến đầu tư cho hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Tuy việc đầu tư cho kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn chưa đáp ứng được yêu cầu của kinh tế ngoại thành ... cho hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn chưa phong phú, đa dạng. Hầu hết vốn đầu tư là của ngân sách nhà nước.Đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi là vốn ngân sách của nhà nước phân cấp. Hệ thống...
 • 66
 • 567
 • 2

Xem thêm