giáo trình hướng dẫn trồng lúa

Giáo trình hướng dẫn tiếp thị liên kết (ebook internet marketing ) Mr. Nguyễn Trọng Thơ, Marketing Online Master CEO iNET

Giáo trình hướng dẫn tiếp thị liên kết (ebook internet marketing ) Mr. Nguyễn Trọng Thơ, Marketing Online Master CEO iNET

Quản trị Web

... SEO và marketing, cần biết 1 chút về IT 3. Joomla - Chuyên gia lập trình web thường dùng. Trong cuối sách này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Blogger để tạo website Kinh doanh hoàn toàn miễn ... là vấn đề xa lạ. Tuy nhiên, để thành công nhanh và bền vững, bạn cần có kiến thức đúng và chỉ dẫn từ những người đi trước. Bản thân tôi đã nghiên cứu rất nhiều về Internet, đã tham gia nhiều ... ngoài, và áp dụng thành công cho chính doanh nghiệp của mình. Internet có rất nhiều thứ, nhiều hướng kinh doanh. Bạn cần phải biết chính xác mình muốn gì, dùng công cụ gì, và đi thẳng đến đích....
 • 36
 • 2,690
 • 58

Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router

Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router

Quản trị mạng

... nhật sai về Mạng 1 như trên sẽ bị lặp vòng như vậy hoài cho đến khi nào có một tiến trình khác cắt đứt được quá trình này. Tình trạng như vậy gọi là đếm vô hạn, gói dữ liệu sẽ bị lặp vòng trên ... cũng cập nhật lại đường đến Mạng 1 lúc này là qua 146 router D rồi gửi cho router Bvà E. Quá trình tương tự tiếp tục xảy ra ở router B,E. Khi đó, bất kỳ gói dữ liệu nào gửi tới Mạng 1 đều ... Định tuyến lặp có thể xảy ra khi bảng định tuyến trên các router chưa được cập nhật hội tụ do quá trình hội tụ chậm. 1. Trước khi mạng 1 bị lỗi ,tất cả các router trong hệ thống mạng đều có thông...
 • 6
 • 1,503
 • 16

Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Quản trị mạng

... Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 377/555 Hình 1.44: Reload Secondary Zone. VII.2.8 Tạo zone tích hợp với Active Directory. Trong quá trình ... động dịch vụ DNS. Sau khi ta hoàn tất quá trình tạo zone thuận, zone nghịch, và mô tả một số RR cần thiết (tham khảo Hình 1.30). Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng ... ta chọn theo cách này thì sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất, ta có thể tham khảo cơ sở dữ liệu của DNS tích hợp chung với Active Directory thông qua trình quản lý dịch vụ DNS(tham khảo Hình...
 • 11
 • 1,241
 • 7

Giáo trình hướng dẫn lập trình php

Giáo trình hướng dẫn lập trình php

Kỹ thuật lập trình

... n đ ch ng trình XAMPP ch yự ệ ệ ặ ẫ ể ươ ạ song song v i ch ng trình đang th c hi n.ớ ươ ự ệĐ ki m tra vi c cài đ t có thành công ch a ta th c hi n nh sau.ể ể ệ ặ ư ự ệ ưVào m t trình so n ... ch ng trình ph n m m mã ngu n m .ầ ủ ươ ầ ề ồ ở Ph n m m này là s h p tác c a nh ng l p trình viên có đ u óc.B ng vi c thay đ i trênầ ề ự ợ ủ ữ ậ ầ ằ ệ ổ nh ng mã ngu n có s n, các l p trình ... khácị ớ ạ ở ữ ầ ề , đi u này có nghĩa là n uề ế m t ch ng trình mã ngu n m phân ph i cho nhi u ch ng trình thì nh ngộ ươ ồ ở ố ề ươ ữ ch ng trình khác có th cũng là mã m ngu n m và giao d ch trong...
 • 258
 • 1,004
 • 9

Giáo trình hướng dẫn sử dụng phần mềm Acsoft

Giáo trình hướng dẫn sử dụng phần mềm Acsoft

Quản trị mạng

... bao gồm:47 Hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán ACsoftMỤC LỤC MỤC LỤC 2Các quy ước 3Các quy ước sử dụng trong hướng dẫn 3Quy ước sử dụng bàn phím 3CHƯƠNG I: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 4Yêu ... CÁO" 59KẾT LUẬN 642 Hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán ACsoftCHƯƠNG IV: CÁC HỖ TRỢ SẴN CÓ TRONG ACSOFT CÁCH THỨC XỬ LÝ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNHChương trình kế toán ACsoft là một ... cổ phần11 Hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán ACsoftHệ thống Đây là phần hành quan trọng nhất trong chương trình, bao gồm các chỉ tiêu bạn phải thiết lập để phục vụ cho quá trình hạch toán...
 • 65
 • 21,068
 • 175

Giao trinh Huong dan su dung Excel 2010 - Toan tap

Giao trinh Huong dan su dung Excel 2010 - Toan tap

... vào và tham chin ô ngun t tên vùng Vit tên vùng có li rt ln trong quá trình thao thác và x lý tính toán c gán tên s giúp gi nh và d hiu công dng ... Office Excel Options Advance phn Display Show this number of Recent Documents ). 2. Dùng trình qun lý t tp tin và nhp chut hai ln lên ... công c nh dng này ca Excel 2010 rt thú v, nó cho phép chúng ta to ra nhng bc trình bày rt khoa hc và bt mc bit nht là tính t ng cao, giao din bp và...
 • 219
 • 1,480
 • 65

Xem thêm