giáo trình hướng dẫn kết cấu

Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router

Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router

Quản trị mạng

... khi router gửi thông tin cập nhật ra một đường liên kết thì router không được gửi lại những thông tin nào mà nó vừa nhận vào từ đường liên kết đó.Bây giờ ,router vẫn gửi lại những thông tin ... thông tin đó nhưng với thông số định tuyến lớn hơn giá trị tối đa thì kết quả vẫn như vậy .Cơ chế này gọi là split horizon kết hợp với poison reverse. Khi mạng 5 bị ngắt ,Router E sử dụng route ... Cơ chế cập nhật tức thời kết hợp với route poisoning sẽ đảm bảo cho tất cả các router nhận được thông tin khi có một đường nào đó bị ngắt trước khi thời gian holddown kết thúc. Cơ chế cập nhật...
 • 6
 • 1,492
 • 16

Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Quản trị mạng

... Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 373/555 Hình 1.36: Kiểm tra phân giải ngược. Một số thông số cấu hình cần thiết cho DNS ... Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 377/555 Hình 1.44: Reload Secondary Zone. VII.2.8 Tạo zone tích hợp với Active Directory. Trong quá trình ... động dịch vụ DNS. Sau khi ta hoàn tất quá trình tạo zone thuận, zone nghịch, và mô tả một số RR cần thiết (tham khảo Hình 1.30). Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng...
 • 11
 • 1,230
 • 7

Giáo trình hướng dẫn lập trình php

Giáo trình hướng dẫn lập trình php

Kỹ thuật lập trình

... n đ ch ng trình XAMPP ch yự ệ ệ ặ ẫ ể ươ ạ song song v i ch ng trình đang th c hi n.ớ ươ ự ệĐ ki m tra vi c cài đ t có thành công ch a ta th c hi n nh sau.ể ể ệ ặ ư ự ệ ưVào m t trình so n ... ch ng trình ph n m m mã ngu n m .ầ ủ ươ ầ ề ồ ở Ph n m m này là s h p tác c a nh ng l p trình viên có đ u óc.B ng vi c thay đ i trênầ ề ự ợ ủ ữ ậ ầ ằ ệ ổ nh ng mã ngu n có s n, các l p trình ... khácị ớ ạ ở ữ ầ ề , đi u này có nghĩa là n uề ế m t ch ng trình mã ngu n m phân ph i cho nhi u ch ng trình thì nh ngộ ươ ồ ở ố ề ươ ữ ch ng trình khác có th cũng là mã m ngu n m và giao d ch trong...
 • 258
 • 996
 • 9

Giáo trình Cơ học kêt cấu.pdf

Giáo trình Cơ học kêt cấu.pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... có kết cấu chính và kết cấu phụ thuộc. - Kết cấu chính là kết cấu không biến hình có thể tồn tại độc lập. - Kết cấu phụ thuộc là kết cấu phải dựa vào kết cấu khác mới đứng vững Kết cấu ... lực của kết cấu phẳng tĩnh định chịu tác dụng của tải trọng tĩnh. 2.1. Tính chất chịu lực của kết cấu tĩnh định v phơng pháp xác định nội lực. 1. Khái niệm kết cấu tĩnh định. ã Kết cấu tĩnh ... phải dựa vào kết cấu khác mới đứng vững Kết cấu phụ 1Kết cấu chính Kết cấu phụ 2 6Chơng 1: phân tích cấu tạo hình học của kết cấu. 1.1: Mục đích v các khái niệm. 1. Hệ không biến hình:...
 • 118
 • 7,998
 • 63

Giáo trình Cơ học kêt cấu

Giáo trình Cơ học kêt cấu

Kiến trúc - Xây dựng

... do: W. - Phân tích cấu tạo hình học của kết cấu tức là xem kết cấu có phù hợp với các quy luật cấu tạo nên kết cấu không. 1. Ví dụ 1: Khảo sát cấu tạo hình học của kết cấu sau: IIIAB - ... hoặc thừa liên kết ). - Điều kiện đủ : Cấu tạo của kết cấu phải phù hợp với các quy luật cấu tạo nên kết cấu không biến hình. Vậy để phân tích cấu tạo hình học của một kết cấu ta thực hiện ... sát cấu tạo hình học của kết cấu là xem kết cấu là biến dạng hình học hay không. Nh vậy một kết cấu không biến dạng hình học cần phải có hai điều kiện: - Điều kiện cần: Độ tự do của kết cấu...
 • 118
 • 1,268
 • 6

Giáo trình cơ học kết cấu I - Chương 5

Giáo trình cơ học kết cấu I - Chương 5

Kiến trúc - Xây dựng

... H.5.9.19Q N H.5.9.20H.5.9.15H.5.9.16 CƠ HỌC KẾT CẤU II Page 6 III. Hệ phương trình chính tắc của phương pháp lực: Xét phương trình thứ k của hệ phương trình cơ bản: DXk(X1, X2 Xn, P, ... của hệ nếu hệ là hệ đối xứng 2. Các biện pháp đơn giản hoá cấu trúc của hệ phương trình chính tắc: Hệ phương trình chính tắc có cấu trúc đơn giản khi chúng có nhiều hệ số phụ bằng không. Để ... P aH.5.4.2 X1 X2 CƠ HỌC KẾT CẤU II Page 2 Các liên kết không ngăn cản biến dạng của dầm nên không làm xuất hiện phản lực và nội lực Các liên kết tại A, B ngăn cản biến dạng của...
 • 56
 • 844
 • 3

Giáo trình cơ học kết cấu I - Chương 6

Giáo trình cơ học kết cấu I - Chương 6

Kiến trúc - Xây dựng

... lực mômen. Ký hiệu (H.6.2.1). b. Liên kết lực (liên kết thanh): Liên kết này chỉ ngăn cản chuyển vị dọc theo trục thanh (trục liên kết) . Trong liên kết thanh chỉ phát sinh 1 thành phần phản ... Hệ phương trình này gọi là hệ phương trình cơ bản của phương pháp chuyển vị. III. Hệ phương trình chính tắc của phương pháp chuyển vị: Xét phương trình thứ k của hệ phương trình cơ bản: ... trên hệ cơ bản. - Khi liên kết k là liên kết mômen, thì chỉ cần xác định mômen quanh nút k là đủ để viết phương trình cân bằng mômen. Khi liên kết k là liên kết lực thì ta chỉ cần xác định...
 • 24
 • 1,141
 • 1

Giáo trình cơ học kết cấu I - Chương 8

Giáo trình cơ học kết cấu I - Chương 8

Kiến trúc - Xây dựng

... chốt nút D: + Mômen không cân bằng: CƠ HỌC KẾT CẤU II Page 102 Nút D: -0,1230 + 0,1230 = 0. * Chú ý: - Ta luôn kiểm tra kết quả trong quá trình tính toán: + Tổng hệ số phân phối xung ... khăn này, người ta tìm cách giải bài toán với kết quả gần đúng bằng những cách tính đơn giản và kết quả gần đúng đó là chấp nhập được khi thiết kế kết cấu. Một trong các cách tính đó là phương ... 1,2T/m31,711,3520,721,231,35MH.9.1.6b(T.m) CƠ HỌC KẾT CẤU II Page 96 RRAXAXS=g. RAX: là độ cứng đơn vị quy ước của thanh AX, phụ thuộc vào liên kết đầu đối diện với nút. åR: tổng độ cứng...
 • 14
 • 560
 • 2

Giáo trình cơ học kết cấu I

Giáo trình cơ học kết cấu I

Kiến trúc - Xây dựng

... CƠ HỌC KẾT CẤU 2 Page 81 MA = -x(1 - x)2l; MB = -x2(1 - x)l rA = (1 - x)2(1 + 2x); ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.6.5.1 45 6789100rBrAP = 1xlhlMAMBBAl1 23 CƠ HỌC KẾT CẤU 2 Page 82 MA = l)2)(1(21xxx ; MB = 0 rA = )32(2132xx+- ; rB = l)3(212xx-...
 • 3
 • 520
 • 1

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 2

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 2

Cơ sở dữ liệu

... G V MINH – HỒ THI ̣ HOÀ NG VY 3 B. Phần hƣớng dẫn thƣ̣c hành - Thiết lập kết nối o    á      ên chú    ...
 • 22
 • 1,230
 • 11

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008