giáo trình độc học môi trường đại học bách khoa

Giáo trình : Kỹ thuật Môi trường. Đại học Đà Lạt

Giáo trình : Kỹ thuật Môi trường. Đại học Đà Lạt

Môi trường

... viên các ngành Môi trường, Sinh học, Hóa học, cũng như sinh viên các trường Đại học thủy lợi, Đại học xây dựng và các bạn muốn tìm hiểu thêm về Kỹ thuật môi trường và Bảo vệ môi trường. Với ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT F 7 G GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRẦN KIM CƯƠNG 2005 Kỹ thuật môi trường - 5 -CHƯƠNG 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG ... T là nhiệt độ môi trường (khối không khí bao quanh). Trần Kim Cương Khoa Vật lý Kỹ thuật môi trường - 4 -ĐỀ TỰA Giáo trình này dùng cho sinh viên Vật lý trường Đại học Đà Lạt. Nó có...
 • 94
 • 1,349
 • 6
GIÁO TRÌNH MÔN ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CHƯƠNG 1

GIÁO TRÌNH MÔN ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CHƯƠNG 1

Môi trường

... thống sinh học của sinh vật sống. 1.1.2. ðộc học môi trường a. Khái niệm ðộc học môi trường là một ngành khoa học của ñộc học, chuyên nghiên cứu về các tác nhân ñộc tồn tại trong môi trường ... chất trong môi trường nước 3.3. ðộc học môi trường khí 3.3.1. Các dạng nhiễm ñộc trong môi trường không khí 3.3.2. Quá trình lan truyền ñộc chất trong môi trường khí 3.3.3. Quá trình lan truyền ... GIÁO TRÌNH ðỘC HỌC MÔI TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA - 2007 4 Chương 1: Một số vấn ñề chung Giới thiệu các khái niệm chung của bộ môn ñộc học môi trường...
 • 17
 • 981
 • 3
GIÁO TRÌNH MÔN ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 17 CHƯƠNG 2 NGUYÊN LÝ CỦA ðỘC HỌC

GIÁO TRÌNH MÔN ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 17 CHƯƠNG 2 NGUYÊN LÝ CỦA ðỘC HỌC

Môi trường

... năng hấp thụ ñộc chất qua thành ruột. Thông thường môi trường ruột non là môi trường bazơ yếu, nên các bazơ yếu khó bị ion hóa trong môi trường ruột non dễ hấp thụ hơn so với các axit yếu. ... năng thích nghi và sức ñề kháng của cơ thể sống ñối với môi trường. 2.1.3. ðộc học nghiên cứu sự tương tác giữa các ñộc chất ðộc học môi trường không nghiên cứu tác dụng của ñộc chất một cách ... ñầu. Trong trường hợp này ñộc chất ñã ñược hoạt hóa sinh học nhờ các phản ứng sinh học. Quá trình chuyển hóa chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: ñộ tuổi, di truyền, dinh dưỡng, yếu tố môi trường...
 • 29
 • 469
 • 0
GIÁO TRÌNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG

GIÁO TRÌNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG

Cao đẳng - Đại học

... mới chương trình, giáo trình đào tạo đại học. Năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất chương trình đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam có đào tạo Cử nhân Khoa học Môi trường. Theo ... cùng với nhiều giáo trình được biên soạn, giáo trình Khoa học môi trường đại cương được biên soạn nhằm phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo Cử nhân Khoa học môi trường tại Đại học Huế, ngoài ra còn ... những Học phần thống nhất trong cả nước đối với các trường đào tạo Cử nhân khoa học môi trường. Tại Đại học Huế, dưới sự hổ trợ kinh phí của Dự án Giáo dục đại học pha 1, mức C, cùng với nhiều giáo...
 • 115
 • 1,753
 • 31
Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI doc

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI doc

Cao đẳng - Đại học

... 3 1B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC S PHM HÀ NI ( CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc º CHNG TRÌNH GIÁO DC I HC Tên chng trình : ào ... NN4-C-3 45 10 Giáo dc th cht 5 GDTC-C-5 75 11 Giáo dc Quc phòng 165t GDQP-C 165 12 Tin hc 4 TiH-C-4 60 13 Tâm lý hc 5 TLH-C-5 75 14 Giáo dc hc 6 GDH – C-6 90 15 PPNC khoa hc 2 ... 10 Giáo dc th cht 5 GDTC-C-5 1 1 1,5 1,5 11 Giáo dc Quc phòng 165 t GDQP-C 165t 12 Tin hc 4 TiH-C-4 4 13 Tâm lý hc 5 TLH – C-5 5 14 Giáo dc hc 6 GDH – C-6 6 15 PPNC khoa...
 • 12
 • 551
 • 1
Tài liệu GIÁO TRÌNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG docx

Tài liệu GIÁO TRÌNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG docx

Điện - Điện tử

... mới chương trình, giáo trình đào tạo đại học. Năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất chương trình đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam có đào tạo Cử nhân Khoa học Môi trường. Theo ... cùng với nhiều giáo trình được biên soạn, giáo trình Khoa học môi trường đại cương được biên soạn nhằm phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo Cử nhân Khoa học môi trường tại Đại học Huế, ngoài ra còn ... Học phần thống nhất trong cả nước đối với các trường đào tạo Cử nhân khoa học môi trường. Tại Đại học Huế, dưới sự hổ trợ kinh phí của Dự án Giáo dục đại học pha 1, mức C, cùng với nhiều giáo...
 • 119
 • 7,410
 • 31
Môi trường và con người giáo trình thị thanh mai lê đại học quốc gia tp HCM, 2007

Môi trường và con người giáo trình thị thanh mai lê đại học quốc gia tp HCM, 2007

Cao đẳng - Đại học

... Đại học Tổng hợp trước đây, khoa Luật – Phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh, khoa Luật Đại học Văn Lang, khoa Công thôn Đại học Mở Bán công, Học viện Chính trị Quốc gia ... nguyên, môi trường và sinh thái. 1. Thế nào là tài nguyên? Có mấy loại tài nguyên? 2. Thế nào là môi trường và thế nào là ô nhiễm môi trường? 3. Thế nào là sự cố môi trường, suy thoái môi trường? ... tuyên truyền, giáo dục về môi trường. Những bài giảng trong giáo trình này đã được sử dụng để truyền đạt cho sinh viên các khoa: Ngoại ngữ, Địa lý, Ngữ văn – Báo chí, Luật của Đại học Tổng hợp...
 • 211
 • 1,109
 • 0
Giáo trình Công nghệ môi trường Phần II - Đại học quốc gia Hà Nội

Giáo trình Công nghệ môi trường Phần II - Đại học quốc gia Hà Nội

Môi trường

... tác hại tới môi trường và sức khoẻ cộng đồng. Các quá trình kỹ thuật cơ bản xử lý chất thải nguy hại: Có nhiều quá trình kỹ thuật được áp dụng để xử lý chất thải nguy hại. Các quá trình điển ... học: để biến đổi hóa học các chất thải nguy hại thành chất không độc hay ít độc hơn. - Các quá trình sinh học: để phân huỷ sinh học các chất thải nguy hại hữu cơ. - Các kỹ thuật thải bỏ chất ... Dùng các quá trình sinh học để phân huỷ các chất hữu cơ gây ô nhiễm (hiếu khí, yếm khí). Như vậy sau quá trình xử lý và làm sạch nước thải, nước đã qua xử lý được quay trở lại môi trường để...
 • 74
 • 392
 • 4
Giáo trình môi trường  đại học bách khoa đà nẵng

Giáo trình môi trường đại học bách khoa đà nẵng

Môi trường

... Hg ). -Khoa ng phi kim loaỷi: vồùi caùc loaỷi quỷng (photphat, sunphat, Na, K ); caùc nguyón lióỷu khoa ng (caùt , soới, õaù vọi ) vaỡ caùc nhión lióỷu khoa ng (dỏửu moớ, khờ õọỳt ). Khoa ng ... Nọửng õọỹ khoa ng 0,06 ppm coù thóứ gỏy bóỷnh phọứi cho ngổồỡi nóỳu tióỳp xuùc lỏu daỡi. - Nọửng õọỹ khoa ng 0,35 ppm thổỷc vỏỷt seợ bở aớnh hổồớng trong khoa ng 1 thaùng. - Nọửng õọỹ khoa ng ... nhión. d/ Taỡi nguyón khoa ng saớn : Khoa ng saớn õổồỹc hỗnh thaỡnh trong caùc quaù trỗnh õởa chỏỳt taỷo thaỡnh Traùi ỏỳt vaỡ lión tuỷc bióỳn õọứi traỷng thaùi sau õoù. Khoa ng saớn tọửn taỷi...
 • 121
 • 1,563
 • 9
Giáo trình: Khoa học môi trường đại cương pps

Giáo trình: Khoa học môi trường đại cương pps

Cao đẳng - Đại học

... C, cùng với nhiều giáo trình được biên soạn, giáo trình Khoa học môi trường đại cương được biên soạn nhằm phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo Cử nhân Khoa học môi trường tại Đại học Huế, ngoài ra ... mới chương trình, giáo trình đào tạo đại học. Năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất chương trình đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam có đào tạo Cử nhân Khoa học Môi trường. Theo ... trường đại cương là một trong những Học phần thống nhất trong cả nước đối với các trường đào tạo Cử nhân khoa học môi trường. Tại Đại học Huế, dưới sự hổ trợ kinh phí của Dự án Giáo dục đại học...
 • 144
 • 1,108
 • 8
Tăng cường mối liên hệ sư phạm giữa nội dung dạy học lý thuyết tập hợp và lôgic, cấu trúc đại số với nội dung dạy học số học trong môn toán cấp tiểu học cho sinh viên khoa giáo dục tiểu học các trường đại học

Tăng cường mối liên hệ sư phạm giữa nội dung dạy học lý thuyết tập hợp và lôgic, cấu trúc đại số với nội dung dạy học số học trong môn toán cấp tiểu học cho sinh viên khoa giáo dục tiểu học các trường đại học

Tiến sĩ

... thông tin và Th viện Trờng Đại học Vinh. 4. Nguyễn Thị Châu Giang (2006), Thực trạng dạy học Toán cao cấp 1 ở khoa Giáo dục tiểu học các trờng ại học s phạm, Tạp chí Giáo dục, kì 2 (số 130), ... dung cơ bản của SH đợc trình bày dới ánh sáng t tởng của toán học cao cấp, toán học hiện đại. Việc trình bày nh vậy đà nâng cao đợc tính khoa học, tính thực tiễn của chơng trình và SGK, giữ đợc ... dạy học LTTH và LG, CTĐS với nội dung dạy học SH trong môn Toán TH. - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học LTTH và LG, CTĐS ở trờng ĐH và quá trình dạy học SH ở TH. 5. Giả thuyết khoa học...
 • 27
 • 1,175
 • 2
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 8 pdf

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 8 pdf

Cao đẳng - Đại học

... 100tSXnδ=± và phương trình (4) có dạng: . .100tSXXnμ=± 104VIII.2. CÁCH XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM TRONG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯNG VIII.2.1. Một số đại lượng thống kê toán học 1. Giá trị trung ... trực giác. Những kết quả phân tích được hoàn thành với độ tin cậy chưa biết sẽ không có giá trị khoa học. Ngược lại, những kết quả phân tích không rất chính xác cũng có thể rất quan trọng nếu có ... Trong một dãy phép đo có thể thu được một số kết quả sai lầm, có hai trường hợp. - Nguyên nhân của sai sót được biết rõ, trong trường hợp này sự loại trừ kết quả đó là hợp lý. - Kết qua bất thường...
 • 9
 • 491
 • 3
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 6 pps

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 6 pps

Cao đẳng - Đại học

... = 1, còn Me3+ tồn tại ở pH = 1-2, còn Me2+ chỉ tồn tại ở môi trường kiềm. Nói chung các complexonat thường bền trong môi trường có pH cao và xác định, nhưng với pH quá cao thì complexonat ... H+ nên sẽ làm cho môi trường thành axit mạnh, ảnh hưởng đến độ bền của complexonat được tạo ra, vì vậy phản ứng phụ thuộc vào pH. Do đó ta phải duy trì phản ứng trong môi trương dung dịch ... MgIn- βMgIn 89- Ion Fe3+ làm cản trở phép định phân bằng complexon Ion Mn2+ trong môi trường kiềm dễ bị oxy hóa thành Mn3+ và Mn4+ sẽ phân huỷ chất chỉ thị, tuy nhiên có thể thêm...
 • 9
 • 561
 • 0

Xem thêm